4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Розробка уроку за темою "Мій дім. Моя кімната"

Про матеріал
Розробка уроку за темою "Мій дім. Моя кімната" , повторення та закріплення вивченого матеріалу
Перегляд файлу

                     План-конспект уроку англійської мови

                 «Мій дім. Моя кімната»

 

 

 

 

00a.jpg

 

 

 

Кузнецова К. Е.

Тема: Мій дім. Моя кімната.

Дата: 20.02.2019

Мета:

 

Практична:

 •      закріпити вивчені лексичні одиниці з теми;
 •      формувати вміння будувати короткий діалог та монолог;
 •      активізувати вживання граматичних структур: There is…, There are…;
 •      удосконалювати техніку читання вголос;
 •      повторити назви кімнат та меблів;
 •      повторити прийменники місця;
 •      удосконалювати знання та вміння набуті на уроках англійської мови;

 

Розвивальна: розвивати навички монологічного та діалогічного  мовлення учнів, вміння       розуміти співрозмовника, культуру праці та спілкування учнів на уроці; розвивати швидкість та критичність мислення учнів, їх довільну пам’ять та мовну здогадку, мовленнєву реакцію, стійку увагу, вміння переносити знання та навички в нову мовну ситуацію, розвивати творчу уяву учнів, фонематичний слух та правильну вимову.

 

Освітня:  поглиблювати знання учнів про особливості англійської мови.

 

Виховна: формувати ціннісне ставлення учнів до праці, людей, виховувати у дітей старанність та наполегливість, прищеплювати інтерес до вивчення англійської мови. сприяти вихованню взаємодопомоги та дружби.

 

Тип уроку: урок повторення і закріплення вивченого матеріалу.

 

Обладнання: картки, малюнки, підручники, зошити, наочний матеріал.

 

Хід уроку:

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

 

 1. Greeting

 

Teacher: Good morning, children! Nice to see you!

Pupils: Good morning,teacher!

(song Every Day)

 

 1. Aim

 

Teacher:  Today we are going to speak about our house and will try to describe the room. We’ll review prepositions of places; we shall do different interesting exercises.

 

 1. Phonetic drills.

 

Teacher: Let’s repeat some sounds, please!

 

 •                  [w]- wall, wardrobe, window
 •                  [e]- bed, set, shelf
 •                  [ð]- the, that, there
 •                  [r]- run, running , there is, there are
 •                  [θ] – bath, bathroom
 •                  [ʧ]- chair, armchair, kitchen

 

 1. Warming-up.

 

1) Repeat the words. Повторення лексики (меблі в кімнаті)

 

Teacher: But before speaking about rooms let’s remember the words.

Look at the pictures and name them. (діти називають назви кімнат та меблів)

 

2) Repeat the prepositions. Повторення прийменників

 

 На дошці  закріплений малюнок столу  , учням пропонують розмістити предмет з прийменником в заданому місці.

ІІ. Основна частина уроку

 

 1. Check–in hometask.

 

Teacher: Well! And now let’s check your hometask.

Вашим домашнім завданням було намалювати свою кімнату і розповісти про неї. З ваших малюнків утворилась ціла галерея.

Teacher: Who’s room is it? Tell us about your room. (3-5 учнів розповідають про свої кімнати)

 

Teacher:  Thank you.

 

 

 1. Relaxation

Hands up, hands down.

Stand up. Turn around.

Look left, look right,

Look up, look down.

Touch your desks

Sit down.

3. Listening

Teacher: This is a description of the room. After listening you must choose true or false sentences. Listen and be attentive!

 

«I am Sam. I have a room. My room is little and comfortable. There is a wardrobe next to the wall. The sofa is between the desk and the bookcase. There is a lamp on the desk. My toy – box is under the sofa. I like my room.»    (Вчитель читає текст двічі)

 1. Post-listening activity

Listen this sentences and say  Yes or No

 1. His room is big.(-)

2. The wardrobe is next to the wall. (+)

3. The sofa is between the desk and the bookcase. (+)

4. There is a TV set in front of the bed. (-)

5. The lamp is on the desk. (+)

 

6 There is a cat under the sofa. (-)

 

 

 1. Writing

 

 1. Teacher: Open your exercise books, right down ex. 3 pg. 95

 

 

 1. Reading

 

Teacher: Look at your books on page 95 ex. 4,  read the text.

Read after me! Read it again, please! And now you read, please!

ІІІ. Заключна частина уроку

 

 1.              Summary

 

Teacher: Now I propose you to guess the riddles

 

 •                  It is a room, where you can have a rest, watch TV, read books there. What room is this? (living-room)

 

 •                  It is a room, where you can wash your hands, your face, clean your teeth, take a shower there. What room is this? (bathroom)

 

 •                  It is a room, where you can keep your shoes, your warm clothes, you can meet guests there. What room is this? (hall)

 

 •                  It is a room, where you can have your breakfast, dinner, supper there.. What room is this? (dining-room)

 

 •                  It is a room, where you can sleep there. What is this? (bedroom)

 

 •                  It is a room, where you can cook meals in this room. What room is this? (kitchen)

 

 1.               Hometask

 

1, 2 pg.45 (WB)

 

Teacher: That’s all for today. Be happy all the time. Our lesson is over. See you next time. Goodbye, children!