26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Розробка засідання гуртка на тему: "Підприємець - ключова фігура бізнесу"

Про матеріал
Розробка засідання гуртка на тему: "Підприємець - ключова фігура бізнесу". Допоможе учням більш ширше розібратися, якими саме якостями характеру повинен повинен володіти підприємець.
Перегляд файлу

Тема нашого заняття «Підприємець – ключова фігура бізнесу»

Мета: допомогти учням оволодіти поняттям ”підприємець”; усвідомити       важливість гармонійного збалансування певних особистісних якостей успішного підприємця; визначати якості, які перешкоджають у бізнесі; робити самооцінку особистісних якостей, необхідної для успішної бізнес – діяльності.

Девіз заняття:

Підприємець має бути  провісником, фантазером,  енергетичним стимулом, для здійснення успішної діяльності.

Підприємницька уява відкриває перед нами завісу у майбутнє.

Підприємницька сутність перетворює  звичайні умови в надзвичайні можливості.

План заняття:

1 Що значить бути підприємцем?

2 Визначення та ознаки сучасного підприємця.

3 Ділові якості підприємця.

 

Наше життя — дорога. Якщо ми повіримо у свої сили, упора­ємося зі страхом перед змінами і бажанням діяти негайно, то ця дорога відкриє перед нами можливості та напрямки, про які ми й не підозрювали. Можливо, у вас утілений прихований фінансо­вий магнат, а ви цього не знаєте.

Ніщо не може перешкодити вам домагатися свого вроджено­го права на добробут. Наше природне призначення — жити гідно й забезпечено. І якщо ви самі це дозволите, то ніщо не зможе зупи­нити вас.

Відео Ми зараз переглянемо відео про те як підприємці можуть змінити світ.

Бізнес роблять люди, а найперше – ті, хто ним керує. Від підприємця переважно залежить успішність справи. Від того, наскільки йому притаманний підприємницький хист, наскільки він знає правила гри в бізнесі взагалі та в конкретній сфері, наскільки інтуїтивно може знайти правильний шлях, як вміє створити команду та керувати нею, чи розвинуті в нього ділові навики та як він розуміє увесь процес роботи.

Багато є характеристик та факторів. І от коли думаєш про власну справу, обов’язково потрібно поставити низку питань: "А чи притаманно все це мені? А чи я так можу? Чого ще мені не вистачає, у чому варто вдосконалитися?"

Перше, до чого необхідно бути готовим, починаючи власний бізнес, – до повної самовіддачі. Будьте впевнені у тому, що на перших порах на Вашому шляху можуть постати різноманітні перешкоди, подолати які може бути психологічно важко. Ви будете працювати необмежений час, без вихідних та відпочинку, вдень та ввечері. Скоротиться час, який Ви зможете приділяти своїй родині, друзям та власним захопленням. Готуйтесь до шаленого ритму життя та великих навантажень. Все це обов’язково супроводжує початок власної справи, тому обов’язково необхідно зважити всі "за" та "проти" і визначити, чи зможете Ви це витримати, чи вистачить у Вас фізичних та психологічних сил.

Якщо ж Вас це не зупиняє, подумайте та оцініть, які ділові навички Ви маєте, як зможете сприяти процвітанню бізнесу, чи зможете пожертвувати певними речами у Вашому житті.

Особистість кожного підприємця унікальна, що визначає спосіб організації підприємцями бізнес-процесів. Наприклад, один бізнесмен може часто змінювати напрями своєї підприємницької діяльності, в той час як інший буде постійний у своїх пристрастях і бізнес-стратегії. Один буде чесний з компаньйонами і державою, інший спробує ухилятися від сплати податків і своїх зобов'язань по відношенню до ділових партнерів.

Особистості всіх підприємців часів царської Росії, непу та Росії кінця XX ст. будуть мати багато спільного всередині кожної історичної групи, але будуть відрізнятися від особистостей підприємців іншої епохи.

Якщо підприємець проявляє високі моральні якості: вірність своєму слову і взятим зобов'язанням, працьовитість і відповідальність, - то у нього з високою часткою ймовірності будуть відсутні такі якості особистості, як лінь, брехливість і непослідовність.

У процесі свого розвитку особистість може змінюватися. Наприклад, в особистості підприємця, якого неодноразово обманювали його партнери або працівники, можуть з часом виникнути такі риси, як підозрілість або агресивність.

Таким чином, ми можемо визначити особистість яка формує протягом життя сукупність індивідуальних психологічних особливостей, які визначають своєрідне для даної людини ставлення до себе, суспільства і навколишньому світу в цілому.

Успіх у підприємництві базується на здатності підприємця приймати правильні (обґрунтовані) рішення. Підприємець є визначальною особистістю у підприємництві, ключовою (центральною) фігурою у ринковій економіці. Будь-якій підприємець працює як ділова людина, але не будь-яку ділову людину можна назвати підприємцем.

Підприємцем прийнято вважати ділову людину, котра вигадує щось нове, або поліпшує щось вже існуюче і реалізує це у практичній діяльності.

Учень

Підприємець – це людина, яка здійснює самостійну, систематичну, ініціативну, ризикову діяльність, спрямовану на виробництво товарів та надання послуг з метою одержання прибутку або особистого доходу і передбачає здійснення нововведень. Отже, підприємець – це суб’єкт, що поєднує у собі комерційні, організаторські та новаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів, методів виробництва, нових благ та їх нових якостей, нових сфер застосування капіталу.

  Саме ініціатива, самостійність, творчість та динамізм, дозволяють енергійним людям, якими і є підприємці, перетворювати цікаві ідеї на реальність.

Викладач

Відео

Переглянемо відео що таке підприємництво на думку самих підприємців?

Мозковий штурм.

Як на вашу думку, які риси та якості характеру притаманні підприємцю?

(Гуртківці перелічують якості та риси підприємця, які на їхню думку повинні допомогти при досягненні успіху у діяльності)

Успіх підприємницької діяльності значною мірою залежить від підприємця, який є ініціатором підприємницької діяльності, а найчастіше організатором та виконавцем робіт одночасно. Тому багато уваги надається вивченню особливостей підприємницької діяльності і ділових якостей підприємця. Загальновизнаними якостями та рисами характеру підприємця прийнято вважати бажання досягти успіху, ініціативність, самостійність, вміння вести справу та інші. Зокрема, слід відзначити, що підприємець як людина, повинен бачити і оцінювати можливості бізнесу, формувати необхідні матеріальні, фінансові і трудові ресурси, одержувати вигоду від їх використання, виявляти ініціативу в новій справі, ефективно керувати людськими ресурсами, гарантувати успіх.

Учень

Можна навести й інші визначення основних рис підприємця, які висвітлюються різними авторами у вітчизняній і зарубіжній літературі. Однак усі вони не дають повної характеристики підприємця, оскільки не відбивають відносин власності. Чимало людей у будь-якому суспільстві, маючи такі якості, як вміння орієнтуватися у ринковій ситуації, організовувати виробництво, творчий підхід до вирішення проблем, до підприємців не відносяться, оскільки працюють на роботодавця. Таких людей можна вважати такими, що мають здібності до підприємницької діяльності, однак належать до найманих працівників і працюють за контрактами з роботодавцями. До того ж пошук шляхів підвищення ефективності виробництва, забезпечення успіху організації, в якій вони працюють, входить певною мірою в їх виробничо-господарські функції. Разом з тим вони не несуть повної, одноосібної відповідальності за результатами діяльності підприємства, оскільки підпорядковують свої дії завданням керівництва, хоча оплата їх праці і залежить від результатів роботи підприємства. Підприємець, як правило, є засновником власної справи. Отже, до складу основних визначальних рис підприємця слід віднести, окрім вище названих, і таку, як вміння організувати власну справу, підприємство тощо. Лише в практичній діяльності можуть проявитись такі риси характеру та ділові якості підприємця, як кмітливість, вміння досягти успіху.

Учень

Підприємець, залежно від організації праці, може здійснювати підприємницьку діяльність одноосібно - індивідуальна трудова діяльність, у родинному колі - сімейна підприємницька діяльність; об'єднуватись з іншими підприємцями в партнерства; набирати найманих працівників та організовувати сімейну підприємницьку структуру.

У сімейній підприємницькій організації до головних рис підприємця додається і вміння забезпечити авторитет серед членів сім'ї, організувати щонайкраще розподіл обов'язків між членами сім'ї. Важливою рисою при цьому буде і вміння управляти членами сім'ї, спираючись на родинні стосунки та забезпечуючи при цьому високі результати виробництва або надання послуг.

Підприємцям, які мають у своєму підпорядкуванні найманих працівників, повинні бути притаманні риси, які забезпечують високий професіоналізм в організації виробництва, управлінні людськими ресурсами.

Якщо в індивідуальній підприємницькій діяльності підприємець відповідає фактично за результати тільки власної праці, то він може довільно встановлювати режим й інтенсивність праці.

Доходи його цілком залежать від вміння, зусиль та бажання їх збільшити.

Важливими рисами підприємця, який є не тільки власником свого діла, організації підприємства, але й організатором виробничо-господарської діяльності, для здійснення якої він наймає працівників, слід вважати понад усе його організаторські здібності, вміння поєднувати власні інтереси з інтересами працівників та скерувати енергію останніх на досягнення успіхів в роботі. Саме вміння підприємця ефективно співпрацювати з колективом є запорукою успішної роботи його організації на засадах отримання додаткового ефекту від цілісності прояву всіх факторів, що забезпечують успіх. Разом з тим слід відзначити, що така форма організації підприємницької діяльності є набагато складнішою, ніж індивідуальна підприємницька діяльність.

Викладач

Досвід світової економіки, дослідження західних спеціалістів свідчать про те, що талановитим підприємцем може бути далеко не кожен, а лише 5-7 чоловік із 100 працездатних.

Класичним прикладом талановитого підприємця можна вважати Г.Форда, який, починаючи з малої власної справи в майстерні по ремонту сільгосптехніки, сягнув світового визнання в сфері автомобілебудування, і все життя якого було підпорядковане забезпеченню успіху в своїй справі на засадах ретельного відпрацювання нових зразків техніки та забезпечення їх конкурентоспроможності.

Учень

В усіх випадках організація підприємницької діяльності (власної справи) пов'язана з певними витратами, що вимагає наявності капіталу, величина якого визначається масштабами підприємницької діяльності, її капіталомісткістю та іншими чинниками. З огляду на приналежність капіталу (це може бути власний капітал підприємця, позичений, акціонерний, партнерський або будь-якого іншого підприємства), формуються відносини між його власниками та визначається ступінь ризику підприємницької діяльності. Втих випадках, коли підприємець використовує лише власний капітал, визначається особистий ризик підприємця.

Учень

Слід відзначити, що в стабільній економічній ситуації з насиченими ринками збуту продукції і послуг природні здібності підприємця більшою мірою мають спиратись на високий рівень професіоналізму та освіти, в той час яку перехідних економіках недостатність знань певною мірою заміняють такі якості, як вміння йти на ризик, взяття на себе відповідальності за невизначеність ситуації тощо.

Викладач

В реальному житті позитивні ділові якості окремих підприємців не завжди можуть забезпечити успіх підприємницької діяльності, процвітання підприємства. Більше того, реальне життя досить часто підносить сюрпризи, які провокують підприємця до прийняття нелогічних та непоміркованих дій. Однак такі дії можуть давати позитивні результати. Тим неменше, вивченню основних рис та ділових якостей підприємця західні фахівці надають великого значення. Феномен підприємця, як людини, котра вибирає активну позицію в житті, спрямовану на пошук кращих шляхів задоволення потреб споживачів, постійно в полі зору не тільки економістів, а й психологів, психоаналітиків, соціологів, політиків.

Учень

Слід відзначити, що певні якості даруються людині природою,- інші вона набуває в процесі здобуття освіти, ділової та професійної кваліфікації. Такі здібності доцільно виділити в групу професіоналізму.

Окремо можна виділити соціально-психологічні якості підприємця, зокрема такі, як потреба досягти успіху, самовизначитись на роботі і в суспільстві, потреба заснувати власну справу, зробити щось нове, знайти новий шлях вирішення відомої проблеми. Ця група якостей за своєю сутністю є рушійною силою, мотивацією до створення підприємницької структури або, принаймні, до заняття індивідуальною підприємницькою діяльністю.

Викладач

Однак, слід зауважити, що наведене групування носить дещо умовний характер. Такі, наприклад, якості як вміння узгоджувати власні інтереси з інтересами партнерів, найманих працівників можна віднести як до професіоналізму, оскільки вирішення таких завдань потребує певних знань з питань мотиваційної поведінки людини в процесі виробництва, так і до природних властивостей, таких, як контактність в установленні зв'язків з колективом, партнерами тощо. Цілий ряд ділових якостей підприємець може набути вже в процесі діяльності. Взагалі наявність всіх ділових якостей може бути перевірена лише в процесі практичної підприємницької діяльності. Зрозуміло, що в реальному житті важко знайти людину, яка б мала всі перелічені якості одночасно, рівною мірою ними володіла та використовувала в підприємницькій діяльності. Все це відбувається значно складніше. При цьому недостатність одних якостей перекривається дією інших.

У вас на столі є пакет із головними діловими якостями підприємця. Ви повинні розподілити ці якості по групах.

 

 

 

 

Таблиця  Ділові якості підприємця

Показник

Ділові якості

1Природні (фізіологічні) здібності

1.1. Кмітливість

1.2. Оригінальність мислення

1.3. Винахідливість

1.4. Сміливість, здатність до ризику

1.5. Незалежність думок

1.6. Автономність дій

1.7. Швидкість реакції на зміни ситуації, в тому числі в ринковій економіці

1.8. Контактність у налагодженні зв'язків із оточуючим співтовариством

2. Соціально-психологічні якості

2.1. Потреба досягти успіху в роботі

2.2. Потреба досягти визнання в суспільстві

2.3 Лідерство в колективі

2.4. Здатність до самоорганізації

2.5.Потреба самореалізуватись в підприємницькій діяльності

2.6. Ініціативність

2.7. Визначення принципів справедливості в розподілі доходів

2.8. Потреба знайти новий шлях у вирішенні проблем

2.9. Потреба заснувати власну справу

3. Професіоналізм

3.1. Рівень освіти

3.2. Обізнаність із основами підприємництва

33. Вміння самостійно виконувати функції, пов'язані із підприємницькою діяльністю

3.4. Вміння оцінювати реальну економічну ситуацію

3.5. Вміння самостійно приймати рішення

4. Організаційні здібності

4.1. Вміння організовувати виробничий процес

4.2. Вміння керувати людськими ресурсами

4.3. Здатність узгоджувати власні інтереси з інтересами партнерів, найманих працівників

4.4. Вміння знаходити споживача власної продукції

5. Управлінські здібності

5.1. Здатність аналізувати економічну ситуацію

5.2. Здатність прогнозувати можливий стан підприємства

5.3. Здатність приймати оптимальні рішення щодо роботи підприємства

5.4. Здатність управляти капіталом

 Викладач

Отже ми з вами визначили якими діловими якостями повинен володіти сучасний український підприємець. Чи це справді так давайте переконаємось переглянувши відеоролик.

Учень

Однак кілька важливих ділових якостей, які характеризують людину як підприємця, завжди можна визначити. Більше того, в суспільстві потрібно врахувати культуру підприємницької діяльності, в основі якої важливе місце посідають питання, пов'язані з визначенням ділових якостей підприємця, надання пріоритетності певним із них. Саме такі процеси відбуваються постійно в різних країнах з розвинутою-ринковою економікою. Зокрема, в США, Японії, країнах Західної Європи пріоритетність надається таким якостям підприємця, як здатність створювати нові цінності, включаючи нові технології, нову продукцію, нові види послуг; вміння добиватись успіху; чесність у стосунках із партнерами, споживачами. Крім того, потрібно враховувати норми поведінки, визнані в суспільстві.

Чималий вплив на виховання ділових якостей підприємця здійснює суспільне оточення. Проблеми, які впливають на розвиток економіки, формують і певний стереотип поведінки людини, передусім підприємця, як найбільш активного елемента людських ресурсів. Етапність розвитку підприємництва в історичному аспекті показує, що пріоритетність ділових якостей підприємця значною мірою залежить від рівня задоволення його матеріальних і духовних потреб. При цьому, при низькому рівні життя народу, як і самого підприємця, пріоритетність набувають ділові якості, пов'язані із задоволенням матеріальних потреб. Із задоволенням останніх формується пріоритетність ділових якостей, здатних задовольняти духовні та культурні потреби як підприємців, так і суспільства певної країни в цілому.  

Учень

Так само інтенсивно, але дещо в іншій площині відбувались процеси розвитку підприємництва в Японії після Другої світової війни. Японці не шкодували зусиль, працюючи по 12-14 годин на добу, підвищуючи власний добробут та добробут країни в цілому. Основний напрямок розвитку підприємництва в Японії - опанування досягнень науки і техніки, створення нових технологій, нової високоякісної та конкурентоспроможної продукції. Основними діловими якостями підприємців вважались не тільки опанування новацій, але, перш за все, високоякісна праця та професіоналізм, вміння управляти людськими ресурсами на основі національної культури та релігії.

Учень

В Україні, як і в інших країнах СНД, розвиток підприємницької діяльності припав на кінець 80-х років, коли закони адміністративно-командної системи були значно послаблені, а ринкової економіки ще не сформовані. Крім того, економічна ситуація сприяла можливості швидкого збагачення підприємців за рахунок можливостей зняття вершків з необізнаності більшої частини населення в якості продукції та послуг, що вони їх надавали. В умовах недонасичення ринків та недосконалості законів, які б захищали права споживачів, зробити це було неважко. Для цього не потрібен був високий професіоналізм у випуску високоякісної продукції, а лише вміння використати недоліки вітчизняного законодавства. Тому основними діловими якостями, які були притаманні підприємцям того періоду, були: енергійність, швидкість орієнтації в змінах ринкової економіки, уміння досягти успіху за всяку ціну. Відсутність культури в ділових стосунках між підприємцями сприяла розквіту шахрайства. Так з'явились " нові руські"," нові українці", які за кілька років сколотили значні капітали, але незрівнянно менше принесли користі. Швидше за все, вони нанесли велику шкоду розвитку підприємницької діяльності, посіяли зневіру серед значної частини населення в його прогресивності та корисності.

Викладач

З удосконаленням законодавчої бази, насиченням товарних ринків, підвищенням обізнаності населення з основами підприємницької діяльності вимоги до підприємців та їх діяльності будуть зростати. Враховуючи, що в Україні є високий науково-технічний потенціал та передбачаються процеси скорочення державних наукових та науководослідних установ, можна прогнозувати, що саме в цих напрямах буде зростати підприємницька діяльність.

 Справжній бізнес-мен, підприємець з великої букви, відрізняється певними якостями. Ці якості допомагають вести справи, заробляти гроші та бути ефективним. Саме ці якості відрізняють справжніх підприємців, дозволяють досягати свого Олімпу.

Найбільш важливими із них можна вважати ті що допомагають долати кризові ситуації, лекгко входити в контакт із потрібними людьми, заключати договори та в загалі справлятися із завданнями які стоять перед ними.

Саме такі якості і потрібно розвивати в собі для того аби досягнути мети та побудувати справжній бізнес.

Із сьогоднішнього засідання гуртка ви зрозуміли, що підприємницькі здібності – це здатність певної частини людей до професійних, енергійних і цілеспрямованих дій, пов’язаних з організацією виробництва, ризиком, керівництвом для досягнення поставленої мети. Підприємцем або бізнесменом називають людей, які не просто мають ці здібності, але й пов’язують своє життя з такою діяльністю.

 Підприємницький хист – це здебільшого талант, помножений на наполегливу працю і відповідні знання. Соціологічні дослідження показують, що схильними до підприємництва є лише 5-7% економічно активного населення. Тому що підприємець, як ключова постать ринкової економіки несе цілковиту відповідальність за результати своєї діяльності, має враховувати потреби суспільства, повинен угадати, які товари й послуги потрібні покупцям.

 

 

 

 

doc
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
23 лютого 2019
Переглядів
686
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку