Складне речення та його ознаки

Про матеріал
Складне речення і його ознаки. Складне речення сполучникове й безсполучникове, з сурядним і підрядним зв’язком.
Перегляд файлу

Тема : Складне речення і його ознаки. Складне речення сполучникове й безсполучникове, з сурядним і підрядним зв’язком.

Мета: поглибити знання учнів про складне речення, його ознаки, будову, інтонаційні особливості ; сформувати поняття про складні речення  із сполучниковим і безсполучниковим, сурядним і підрядним зв’язком, засоби зв’язку між частинами речення в складному; навчити визначати складні речення у тексті; розвивати творчі вміння моделювати складні речення, реконструювати прості речення у складні, конструювати складні речення за схемами; виховувати інтерес до творчості Т.Г.Шевченка, почуття гордості за поета-патріота.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: засвоєння крилатих висловів, що мають будову складних речень.

Культура мовлення: інтонація складного речення.

Текст (риторичний аспект): використання складних речень у текстах художнього стилю.

Міжпредметні зв’язки: українська література: поезія, творчість Т.Шевченка

Обладнання: мультимедійна презентація, підручник, портрет Т.Г.Шевченка, картки зеленого, жовтого та червоного кольору, картки з текстом уривку з твору С. Васильченка «В бур’янах»

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

(підготовка учнів до сприймання нового матеріалу)

 1.Вступне слово вчителя.

Сьогодні ми з вами починаємо грунтовно вивчати синтаксис. З деякими поняттями цього розділу мовознавства ви познайомилися ще в п’ятому класі, поглиблювали свої знання у восьмому класі. Але багато дечого  ще належить нам пізнати.

2. Вправа «Хто автор?»

https://beregynya.pp.ua/images/stories/virtuemart/product/mikaa/MIKAA396.jpgПерш, ніж почати вивчати новий матеріал, зверніть увагу на  уривки, записані на дошці:

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

http://ic.pics.livejournal.com/romas765/74641174/8010/8010_600.jpg

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

 

 

Бесіда

 • Які асоціації у вас викликають ці уривки?
 • Хто автор?

Це уривки з поезії найвидатнішого українського поета – Тараса Шевченка, твори якого допоможуть нам засвоїти новий матеріал.

ІІІ. Оголошення теми та мети, завдань  уроку.

Сьогодні ми з вами працюватимемо над темою «Складне речення і його ознаки. Складне речення сполучникове й безсполучникове, з сурядним і підрядним зв’язком.»  Наше завдання: пригадати ознаки складного речення, визначити види складних речень, засоби зв’язку у складному реченні ; навчитись визначати в тексті складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком, сурядним і підрядним.

Ознайомлення з карткою самооцінювання та видами роботи на уроці

 

ІV. Актуалізація опорних знань.

1.Кодовий диктант

Якщо учні чують просте речення – код 1 ; складне речення – код 2

 • Пишається калинонька, явір молодіє.(« Тече вода з-під явора...»)
 • Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина.(«Зацвіла в долині червона калина»)
 • Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом. («Сон»)
 • Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій («Заповіт»)
 • Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились…(«Якби ви знали паничі…»)
 • Тяжко мені сиротою на сім світі жити («Думка»)

Код: 2 2 1 2 2 1

2.Синтаксична розминка

Запишіть з дошки у зошит уривки з поезії Т.Шевченка «Садок вишневий коло хати». Визначити граматичні основи наведених речень.

Запитання до учнів:

 • Назвати граматичні основи наведених речень; скільки цих основ?
 • Чим зв’язані частини – речення в обох прикладах? Чи можна вживати термін «частини складного речення»?
 • Як вимовляються наведені складні речення?

Висновок: Кожне з наведених складних речень  має по декілька граматичних основ, з’єднаних у першому реченні без сполучників (лише інтонацією), у другому сполучником а . Отже, перше речення безсполучникове. Термін «частини складного речення» можливий і навіть обов’язковий, бо ним підкреслюється, що складне речення є окремою синтаксичною одиницею, частини якої  (прості речення) тісно пов’язані змістом та інтонацією до кінця. Сполучники між ними є засобами зв’язку і  (часто) сигналізують про смислові зв’язки між частинами-реченнями.

3.Опрацювання таблиці «Групи сполучників за значенням»

Українська мова 7 клас. Сполучники сурядності і підрядності. - YouTube

 

 

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

1.Опрацювання схеми.

Розглянути схему і скласти монологічне висловлювання в науковому стилі на тему «Основні види складних речень і засоби зв’язку в них».

2. Дослідження – аналіз. Індивідуальна робота на картках.

 

Картка №1 :

Визначити граматичні основи наведених речень; скільки цих основ в кожному із речень? Встановити межі речень.

Чим зв’язані частини – речення ?

Чим складне речення відрізняється від простого?

Речення для опрацювання:

а) Сім'я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

(Садок вишневий коло хати…)

б) За сонцем хмаронька пливе,

Червоні поли розстилає

І сонце спатоньки зове…(«За сонцем хмаронька пливе…»)

Картка №2 :

 Визначити граматичні основи наведених речень; скільки цих основ? Встановити межі речень.

Чим зв’язані частини – речення ?

Чим відрізняється складне сполучникове від складного безсполучникового речення?

Речення для опрацювання:

а) Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце одпочиває. («Сонце заходить…»)

б)Чорніє поле, і гай, і гори,

На синє небо виходить зоря. («Сонце заходить…»)

Картка №3 :

Визначити граматичні основи наведених речень; скільки цих основ? Встановити межі речень.

 

Чим зв’язані частини – речення ?

Яка особливість складносурядного речення?

Речення для опрацювання:

Уже покликали до паю, а я собі у бур’яні молюся богу. («Мені тринадцятий минало»)

 

Картка №4 :

Визначити граматичні основи наведених речень; скільки цих основ? Встановити межі речень.

Чим зв’язані частини – речення ?

Яка особливість складнопідрядного речення?

Речення для опрацювання:

Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. («І мертвим, і живим…»)

 

Картка №5 :

Визначити граматичні основи наведених речень; скільки цих основ? Встановити межі речень

Чим зв’язані частини – речення ?

Яка особливість безсполучникового речення?

Речення для опрацювання:

Сонце заходить, гори чорніють,

Пташечка тихне, поле німіє…(«Сонце заходить…»)

3. Робота з підручником.                                                                                                                Учні порівнюють свої висловлювання з матеріалом підручника.(с. 48-49) та таблицею-підказкою «Сполучникове речення. Засоби зв’язку частин речення»

Складне речення. Засоби зв'язку складного речення - YouTube

Ознайомлення з алгоритмом визначення виду  речення за будовою та способами зв’язку частин ( с.52)

VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота з текстом. Дослідження- пошук

Прочитайте уривок із твору Степана Васильченка «В бур’янах». Порівняйте шкільне життя малого Тараса із шкільним життям сучасного школяра.

Назвіть складні речення. Користуючись таблицею ( с.49, таблицею-підказкою та алгоритмом ( с.52), вкажіть, який вид і засіб зв’язку у реченнях

А восени сидить Тарас за граматикою між школярами в дяковій хаті, ляскає указкою то одного, то другого, коли одвернеться дяк.

 Нудна була наука в тодішніх школах, нудна і тяжка, учили з-під різок, по церковних книжках, старим, довгим способом: буки-аз-ба. Проте малий Шевченко брався і до цієї науки охоче.

 Одного разу, прибираючи дякову «світлицю», Тарас набачив у дяка грубий зшиток синього паперу… Школяр почав розглядати написані рукою дяка псалми, щедрівки, пісні, вірші… Сидів над ними хлопець, мов прикипів, поки почув, як грюкав дверима дяк. З нього школяру здаля одкривалася таємниця, як творяться на світі книжки.

 

2. Дослідження-відновлення:

Відновіть складні речення  за допомогою сполучників сурядності, підрядності. Розставте пропущені розділові знаки.

Пишається калинонька  явір молодіє

Мені аж страшно  … згадаю оту хатину край села!

Уже покликали до паю  … я собі у бур’яні молюся богу

… потечуть веселі ріки   …озера кругом гаями поростуть  веселим птаством оживуть.

 

Довідка: і, а, як, а

 

3. Робота біля дошки . Зробіть синтаксичний розбір складних речень.

Пишається калинонька, явір молодіє

Мені аж страшно, як згадаю оту хатину край села!

Уже покликали до паю, а я собі у бур’яні молюся богу

І потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, веселим птаством оживуть.

4.Коментар вчителя щодо графічних схем речень.

Складні речення приклади речень зі схемами

 

 Складне речення без сполучників, із сурядним та підрядним зв'язком. Типи складних речень. Сурядність і підрядність у складному реченні зі сполучниками - презентація з української мови

 

5.Колективне укладання схем даних речень

 

6. Графічний диктант.  Накреслити схему речень:

1.Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. ..(«Причинна»)

[    ] , та  [   ]

2.Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива…(«Причинна»)

[     ] ,  [    ]

3.Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди  ( «

[  ] , ( поки    … )

 

7. Дослідження-відповідність

Установити відповідність:

1. Просте речення

А) В таку добу під горою,

Біля того гаю,

Що чорніє над водою,

Щось біле блукає… («Причинна»)

2. Складне речення із сурядним зв’язком

Б) Защебетав жайворонок,

Угору летючи…(«Причинна»)

3. Складне речення із підрядним зв’язком

В) Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива…(«Причинна»)

4. Безсполучникове речення

Г) Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. ..(«Причинна»)

 

(Відповідь: 1-б, 2-г, 3-а, 4-в)

 

VІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

1.Бесіда

1. Яке речення називають складним?

2. Чим відрізняється складне речення від простого?

3. Назвати види складних речень.

4. Які існують засоби зв’язку частин складного речення?

5. Які твори Шевченка згадувалися протягом уроку?

 

2.Двоїсто-розподільний диктант

Так чи ні»

 1. Складне речення – це речення, що складається з двох або кількох частин, об’єднаних в одне синтаксичне ціле за змістом , інтонацією, сполучниковим або безсполучниковим зв’язком. ТАК
 2.  Складні речення поділяються на складнопідрядні і складносурядні.  НІ,
 3. Прості речення в ССР з’єднуються сполучниками сурядності .ТАК
 4. Прості речення відрізняються від складних тим, що в них завжди є підмет і присудок. НІ – є односкладні прості речення
 5. Складні речення можуть складатися лише з двох простих .НІ – простих може бути й більше
 6. У складнопідрядному реченні прості речення нерівноправні, тобто від однієї частини до другої можна поставити питання  ТАК

 

ТАК ________1_______3________6___________________________

НІ                         2                4      5

 

VІІІ. Рефлексія.

1.Заповнення таблиці:

Я знав (знала) про складне речення

Я дізнався(дізналась)  про складне речення

 

 

2. Заповнення картки самооцінювання  учнями

 

 

 

3.Метод  «Незакінчене речення».

 •                  Найбільше труднощів я відчув(-ла), коли...
 •                  Я не вмів(-ла), а тепер умію...

 

4.Оцінювання діяльності учнів на уроці: самооцінювання учнів  за картками та поцінування вчителем

 

ІX. Домашнє завдання

Обовязкове: опрацювати п. 9 ( с.48-49); 

Достатній рівень: виконати вправу 93

Високий рівень:  виписати з творів Т.Шевченка три афоризми (речення різних видів) . Зробити повний синтаксичний розбір одного речення.

 

 

Картка №1 :

Визначити граматичні основи наведених речень; скільки цих основ в кожному із речень? Встановити межі речень.

 

Чим зв’язані частини – речення ?

Чим складне речення відрізняється від простого?

 

Речення для опрацювання:

а) Сім'я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

(Садок вишневий коло хати…)

б) За сонцем хмаронька пливе,

Червоні поли розстилає

І сонце спатоньки зове…(«За сонцем хмаронька пливе…»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка №2 :

 Визначити граматичні основи наведених речень; скільки цих основ? Встановити межі речень.

 

Чим зв’язані частини – речення ?

Чим відрізняється складне сполучникове від складного безсполучникового речення?

 

Речення для опрацювання:

а) Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце одпочиває. («Сонце заходить…»)

б)Чорніє поле, і гай, і гори,

На синє небо виходить зоря. («Сонце заходить…»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка №3 :

Визначити граматичні основи наведених речень; скільки цих основ? Встановити межі речень.

 

Чим зв’язані частини – речення ?

Яка особливість складносурядного речення?

 

Речення для опрацювання:

Уже покликали до паю, а я собі у бур’яні молюся богу. («Мені тринадцятий минало»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка №4 :

Визначити граматичні основи наведених речень; скільки цих основ? Встановити межі речень.

 

Чим зв’язані частини – речення ?

Яка особливість складнопідрядного речення?

 

Речення для опрацювання:

Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. («І мертвим, і живим…»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка №5 :

Визначити граматичні основи наведених речень; скільки цих основ? Встановити межі речень

 

Чим зв’язані частини – речення ?

Яка особливість безсполучникового речення?

 

Речення для опрацювання:

Сонце заходить, гори чорніють,

Пташечка тихне, поле німіє…(«Сонце заходить…»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з текстом. Дослідження- пошук

Прочитайте уривок із твору Степана Васильченка «В бур’янах». Порівняйте шкільне життя малого Тараса із шкільним життям сучасного школяра.

Назвіть складні речення. Користуючись таблицею ( с.49, таблицею-підказкою та алгоритмом ( с.52), вкажіть, який вид і засіб зв’язку у реченнях                                                                                                                                     

      А восени сидить Тарас за граматикою між школярами в дяковій хаті, ляскає указкою то одного, то другого, коли одвернеться дяк.

 Нудна була наука в тодішніх школах, нудна і тяжка, учили з-під різок, по церковних книжках, старим, довгим способом: буки-аз-ба. Проте малий Шевченко брався і до цієї науки охоче.

 Одного разу, прибираючи дякову «світлицю», Тарас набачив у дяка грубий зшиток синього паперу… Школяр почав розглядати написані рукою дяка псалми, щедрівки, пісні, вірші… Сидів над ними хлопець, мов прикипів, поки почув, як грюкав дверима дяк. З нього школяру здаля одкривалася таємниця, як творяться на світі книжки.

 

2. Дослідження-відновлення:

Відновіть складні речення  за допомогою сполучників сурядності, підрядності. Розставте пропущені розділові знаки.

Пишається калинонька  явір молодіє

Мені аж страшно  … згадаю оту хатину край села!

Уже покликали до паю  … я собі у бур’яні молюся богу

… потечуть веселі ріки   …озера кругом гаями поростуть  веселим птаством оживуть.

 

Довідка: і, а, як, а

 

 

Установити відповідність:

1. Просте речення

А) В таку добу під горою,

Біля того гаю,

Що чорніє над водою,

Щось біле блукає… («Причинна»)

2. Складне речення із сурядним зв’язком

Б) Защебетав жайворонок,

Угору летючи…(«Причинна»)

3. Складне речення із підрядним зв’язком

В) Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива…(«Причинна»)

4. Безсполучникове речення

Г) Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. ..(«Причинна»)

 

 

 

 

 

 

 

Кодовий диктант

   1

 

Синтаксична розминка

Додатковий бонус

 

Монологічне висловлювання

Додатковий бонус

 

Дослідження –аналіз речень

 1

 

Дослідження-пошук. Робота з тестом

2

 

Відновлення  та синтаксичний розбір речень

3

 

Графічний диктант

1

 

Дослідження-відповідність

1

 

Двоїсто-розподільний диктант

3

 

 

12 б.

 

Кодовий диктант

   1

 

Синтаксична розминка

Додатковий бонус

 

Монологічне висловлювання

Додатковий бонус

 

Дослідження –аналіз речень

 1

 

Дослідження-пошук. Робота з тестом

2

 

Відновлення  та синтаксичний розбір речень

3

 

Графічний диктант

1

 

Дослідження-відповідність

1

 

Двоїсто-розподільний диктант

3

 

 

12 б.

 

Кодовий диктант

   1

 

Синтаксична розминка

Додатковий бонус

 

Монологічне висловлювання

Додатковий бонус

 

Дослідження –аналіз речень

 1

 

Дослідження-пошук. Робота з тестом

2

 

Відновлення  та синтаксичний розбір речень

3

 

Графічний диктант

1

 

Дослідження-відповідність

1

 

Двоїсто-розподільний диктант

3

 

 

12 б.

 

 

docx
Додано
14 листопада 2022
Переглядів
2372
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку