Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Тема: СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ СЛІВ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ. СИНОНІМІКА РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЯМОЮ МОВОЮ

Про матеріал

Матеріал відповідає меті уроку.

Мета : знаходити в тексті стилістично забарвлені засоби речень з різними способами ви-раження чужого мовлення; визначати їх роль і доречність використання в тексті;

визначати стилістичні особливості авторських слів при прямій мові; правильно

проводити синонімічну заміну в реченнях з різними способами вираження чужого

мовлення для посилення тієї чи іншої стилістичної ознаки; правильно й доречно

використовувати у власному мовленні різні варіанти граматичних форм, морфоло-гічних, синтаксичних засобів з урахуванням виконання ними стилістичної функції,

емоційно-експресивного забарвлення; знаходити і виправляти помилки, зумовлені

стилістично неправильним вибором варіантів граматичних форм, невдалим вико-ристанням морфологічних, синтаксичних засобів у власному й чужому мовленні; пра -вильно розставляти розділові знаки при прямій мові й діалозі та обґрунтовувати їх
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Привітання вчителя Доброго дня, діти!      Ось дзвінок сигнал нам дав . Працювати час настав. Тож часу не гаймо , Урок скоріше починаймо

Номер слайду 2

АНТОНІМИ. ПАРОНІМИ. ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАРОНІМІВ У МОВЛЕННІ

Номер слайду 3

Мета уроку: Поглибити знання про антоніми і пароніми; формувати навички правильного використання антонімів та паронімів в усному та писемному мовленні; розвивати творчі мовленнєві здібності учнів; виховувати інтерес до вивчення рідної мови.

Номер слайду 4

Прочитайте групи слів. За яким принципом вони згруповані? Чим відрізняються синоніми і антоніми між собою? Схід — захід, минулий — майбутній, радіти — журитися, плакати – сміятися, ранок –вечір , захід - схід.

Номер слайду 5

Антоніми- це пари слів із протилежним значенням, бувають також загальномовні (щастя — горе, млявий — жвавий, хвалити — гудити, тихо — голосно, швидкий — повільний), контекстуальні (Бо що свої болі — пусте. Світове горе важке. Він надививсь на нього і вдома, і по світах

Номер слайду 6

Антоніми виконують стилістичні функції протиставлення та зіставлення (У щастя людського два рівних є крила: Троянди й виноград, красиве і корисне (М. Рильський), антонімічної іронії (Любить, як вовк порося). Антоніми збагачують нашу мову, роблять її точною, образною і яскравою.

Номер слайду 7

Вправа-дослідження Прочитайте речення. Знайдіть у них антонімічні пари слів. Визначте, які з них загальномовні, а які контекстуальні? Мудрець шукає все в собі, нерозумний– в іншому Щоб досягти великого, треба почати з малого Правда існуватиме вічно, а брехня – усього одну хвилину Старих шануй як отця, а молодих – як братів Згода будує, а незгода руйнує

Номер слайду 8

Перепишіть подані прислів’я та приказки. Знайдіть у них антоніми, поясніть їх стилістичне значення. До якої частини мови належать використані антоніми? 1. Молоде орля та вище старого літає. 2. Слова масні, а пироги пісні. 3. На чорній землі білий хліб родить. 4. Правда та кривда — як вогонь та вода. 5. Добре говорить, але зле робить. 6. Слухай тисячу разів, а говори один раз.

Номер слайду 9

Крім слів, що мають протилежне значення, тобто антонімів, у мові існують слова, близькі за звучанням, але різні за своїм значенням. Такі слова називаються Паронімами. Наприклад: здравиця (заздравний тост) і здравниця (санаторій), ефектний (виразний) і ефективний (продуктивний).

Номер слайду 10

Розкрийте дужки, вибираючи потрібне слово. Свій вибір обґрунтуйте. Запишіть речення. 1. Продавець розповів про правила і умови (ефектного, ефективного) використання кухонного комбайна. 2. Ця земельна (дільниця, ділянка) була передана дитячому будинку. 3. Порядок утворення (виборного, виборчого) округу визначається законами про вибори до відповідних органів.

Номер слайду 11

1.Простір: верх — низ, … 2. Час: день — ніч, … 3. Почуття: любов — ненависть, … 4. Явища природи, стан: холодно — тепло, … 5. Стан, діяльність людини: працює — відпочиває, … 6. Соціальні явища, становище людей: воля — рабство, … 7. Назви творів, заголовки: «Війна і мир!» Тренувальні вправи За зразком доберіть і допишіть по парі антонімів, які виражають такі поняття:

Номер слайду 12

Доберіть антоніми до іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Складіть по 1 реченню до своєї групи слів (з антонімами із кожної названої частини мови) і запишіть. Яке стилістичне забарвлення надають мовленню антоніми? 1 група. Сила, перемога, північ, початок, розвиток, прогрес. 2 група. Хоробрий, далекий, похмурий, дорогий, широкий. 3 група. Брати, говорити, купити, радіти, молодіти, світати. 4 група. Широко, сухо, зранку, корисно, ясно, там, туди, рано.

Номер слайду 13

Випишіть із речень антоніми. Підкресліть їх і визначте їх стилістичну роль. До яких частин мови вони відносяться? 1. Гнів і жаль, огонь і холод, несамовита радість і гірка туга разом охопила Петрове серце (Панас Мирний). 2. Одна гора високая, а другая низька… Одна мила далекая, а другая близька (Народна пісня). 3. Ні туди — ні сюди (Приказка). 4. Зерно і камінь, суша і вода достойні буть зображені в картині (А. Малишко). 5. Хто високо літає, той низько сідає (Народна творчість).

Номер слайду 14

1. Хороший, як Микитина свита навиворіт. 2. Такий добрий, що в ложці води втопив би. 3. Казав сліпий: «Побачимо!» 4. Вона співає, як муха в глечику. 5. Жалів яструб курку, доки всю обскуб. Виразно прочитайте прислів’я, приказки, жарти. Визначте в них приховане протиставлення, що створює іронію. .

Номер слайду 15

Чим відрізняються пароніми, крім лексичного значення? Одним звуком. Декількома звуками. Закінченням. Суфіксами. Префіксами.

Номер слайду 16

Поясніть значення поданих співзвучних слів — паронімів. Складіть із ними 2 речення. Запишіть. Приклад: Уява (здатність уявляти) – уявлення (розуміння чогось) : багата уява, творча уява – чітке уявлення. Авторитарний — авторитетний, адресант — адресат, видатний — відомий, запитання — питання, збірна — збірник — зібрання.

Номер слайду 17

Пов’яжіть кожний прикметник із відповідним іменником, що в дужках. Як називаються близькі за звучанням, але різні за значенням слова? 1. Димовий, димний, димучий, димчастий (порох, труба, камінь, вулкан). 2. Водний, водянистий, водяний (чорнило, шлях, жук). 3. Діловий, діловитий (людина, розмова). 4. Особливий, особовий, особистий (присутність, займенник, випадок).

Номер слайду 18

Підсумок уроку Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

Номер слайду 19

Домашнє завдання Опрацювати правила, уміщені в підручнику ( параграф 15) Виконати вправу 263 Написати міні – твір про толерантність ,використовуючи антоніми та пароніми

ppt
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
26 грудня 2017
Переглядів
1756
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку