Тест для самоперевірки з теми «Фонетика»

Про матеріал
Тест містить блок запитань для перевірки знань з теми "Фонетика". Загалом, фонетикою називають розділ науки про мову, що займається вивченням звуків. А саме – різноманітних функцій і властивостей звуків, правил поєднання звуків у словах і реченнях, процеси творення звуків, а також звукові ознаки та засоби.
Перегляд файлу

Тест для самоперевірки з теми «Фонетика»

1. Знайдіть слово, у якому буква «я» позначає два звуки:

А) гарячий;
Б) надвечір’я;
В) дозволяти;
Г) трясовина;
Д) сяйво.

2. Знайдіть слово, у якому всі приголосні сонорні:

А) милий;
Б) вічний;
В) зірка;
Г) слово;
Д) країна.

3. У якому слові всі приголосні глухі?

А) інститут;
Б) приказка;
В) пташка;
Г) столиця;
Д) осінь.

4. Знайдіть слово, у якому «дж», «дз» позначають два звуки:

А) джентльмен;
Б) джерело;
В) дзьобати;
Г) підзаголовок;
Д) бджоляр.

5. Знайдіть слово, у якому всі приголосні дзвінкі:

А) пожежа;
Б) зубр;
В) будинок;
Г) судця;
Д) здогад.

6. Знайдіть слово, у якому кількість букв збігається з кількістю звуків:

А) ієрогліф;
Б) салют;
В) дзвінок;
Г) кухоль;
Д) останній.

7. Знайдіть слово, яке пишеться з буквою «ґ»:

А) ..атунок;
Б) ..алерея;
В) ..убернатор;
Г) ..оризонт;
Д) ..рот

8. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах букви «я», «ю», «є» позначають один звук:

А) юшка, балтієць, ілюзія, ділянка, буряковий;
Б) комісія, завдання, яхта, юридичний, валюта;
В) бюрократ, вдячність, малюнок, льодяний, калькулятор;
Г) категорія, маєток, пояснювати, ключовий, верхів’я;
Д) бюлетень, якісний, кучерявий, флюгер, слюсар.

9. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах приголосні дзвінкі:

А) вілла, рулон, рілля, нора, умовний;
Б) козак, море, туманність, ліра, молодий;
В) орден, спросоння, рідний, лінія, мирний;
Г) воля, олень, лимон, морква, норма;
Д) лояльний, мовленнєвий, калина, юний, луна.

10. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах приголосні глухі:

А) фіалка, океан, життя, блакить, сипати;
Б) каша, чесність, вантаж, нарешті, стілець;
В) шепотіти, хустка, афіша, сушити, тітка;
Г) посуха, пригода, берегти, легенда, іграшка;
Д) тихо, спека, шукати, падати, домівка.

11. Знайдіть рядок, у якому в усіх словах приголосні дзвінкі:

А) губи, ґедзь, діжка;
Б) дуб, одужати, гудзик;
В) залоза, грунт, газон;
Г) з’їзд, жабо, зуби;
Д) жаба, зебра, журба

 

 


 


12

Звук [т] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка
А    [..]еатральний, турис[..]ський, лауреа[..]
Б    каш[..]ан, [..]вірний, боро[..]ьба
В    журя[..]ься, зіпсу[..]ий, [..]ихенький
Г    факульта[..]ив, моло[..]ьба, субо[..]а
Д    лісниц[..]во, розпи[..]ати, [..]ретій

 


13

Чергування голосних відбувається в усіх наведених випадках, ОКРІМ
А    лід – л..ду
Б    слово – сл..вце
В    пір’я – п..ро
Г    мішок – м..шечок


14

Позначте рядок, у якому в усіх словах фонетична транскрипція відображає нормативну вимову
А    кожух [коужýх]; левада [левáда]
Б    приносить [приенóсиет']; походжає [походжáйе]
В    голубка [гоулýбка]; свято [с'в’áто]
Г    промінчик [пром’íн'чиек]; земля [зеимл'á]
Д    кишеня [киеше'н'а]; зозуля [зозýл'а].

 


15

Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А    здоров’я, повітря, щирість
Б    сяйво, щодня, дзенькіт
В    кузня, гілля, якість
Г    гравюра, каяття, щавель
Д    вождь, в’язень, їдальня

 


16

Звук [д] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка
А    му[..]рість, [..]жерельний, досві[..]
Б    пі[..]бити, баске[..]бол, електропоїз[..]
В    тиж[..]невий, водоспа[..], [..]алекоглядний
Г    астерої[..], переїз[..]ний, [..]рібнесенький
Д    пере[..]овсім, по[..]звонити, [..]ублікат

 


17

Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку
А    розсипати [рос:úпати], здається [здайéт'с'а]
Б    знайомишся [знайóмис':а], медвяний [меидвйáний]
В    бджілка [бhttps://93.178.252.244:8080/images/ukr/ukr001.gifíлка], неси [несú]
Г    ллється [л':éц':а], істотні [істóт'н'і]
Д    миліше [миелíше], дзвін [https://93.178.252.244:8080/images/ukr/ukr002.gifв’ін]

 

Відповідь до завдання № 9

А

Б

В

Г

Д

 


18

Літера у ставиться в реченні «(1)плив на підлеглих здійснюється (2) атмосфері міжособистісних (3)заємодій (4) групі і є важливим (5) аспекті управлінської результативності» на місці цифри
А    1
Б    2
В    3
Г    4
Д    5

 

Відповідь до завдання № 10

А

Б

В

Г

Д

 


19

Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка
А    засвітити, зломити, зчищати
Б    садочок, футболіст, дивина
В    коротший, витрачати, позаторік
Г    царювати, цимбаліст, цікавий
Д    анекдот, покрівля, краяти

 


20

Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку
А    джміль [https://93.178.252.244:8080/images/ukr/ukr001.gifміл'], щастя [шчáс'т'а]
Б    займаєшся [займáйеис':а], свято [свйáто]
В    джерело [https://93.178.252.244:8080/images/ukr/ukr001.gifеиреилó], вокзал [воґзáл]
Г    колеться [кóлеит'с'а], виллю [вúл':у]
Д    висока [виесóка], дзеркало [дзéркало].

 

 


21

Кількість букв і звуків однакова в кожному слові рядка
А    дзвін, ескадрилья, вишня
Б    любов, пасьянс, щупальце
В    київський, пояснення, шістсот
Г    жульєн, різьбяр, неприязнь
Д    ячмінь, джерельце, лінощі

 

 


Завдання №22

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка
А    прислів'я, мавпячий, Київщина
Б    сьогодні, балтієць, дзижчати
В    тюбетейка, віджити, щипати
Г    водяний, м'якенький, щиглик
Д    тріщить, сум'яття, дев'ять

 

23. У якому рядку в усіх словах не відбувається спрощення?

А Шіс..надцять, хвас..ливий, балас..ний, кіс..лявий;

Б випус..ний, хворос..няк, щас..ливий, абонент..ський;

В влас..ний, парламент..ський, учас..ник, шіс..сот.

 

24. У якому рядку всі слова записано правильно?

А Розхвилювався, безчестний, відкриття, передчасний;

Б безкорисливий, зкривдити, роспитати, стурбований;

В сфотографувати, зрозуміти, безпричинний, тижневий.

 

docx
Додано
21 березня
Переглядів
468
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку