Аміни. Амінокислоти.

Додано: 14 квітня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 1068 разів
11 запитань
Запитання 1

Похідні амоніаку, в якому атоми Гідрогену заміщені на органічні радикали, називаються...

варіанти відповідей

Аміни

Амінокислоти

Аміак

Білки

Запитання 2

Хімічна формула етанаміну:

варіанти відповідей

C3H7NH2

C2H6NH2

C2H5NH2

C3H8NH2

Запитання 3

Речовина складу (С3Н7)3N називається...

варіанти відповідей

триетанамін

диметанамін

трипропіламін

трипропанамін

Запитання 4

Аміногрупа - це...

варіанти відповідей

продукт заміщення атомів Гідрогену в молекулі амоніаку NH3

продукт похідної вуглеводнів, до складу яких входить карбоксильна група.

група атомів - NH2, що є характеристичною для амінів.

група атомів - NH3, що є характеристичною для амінів.

Запитання 5

Під час взаємодії амінокислот між собою утворюється...

варіанти відповідей

дипептиди

пептиди

α-амінокислоти

β- амінокислоти

Запитання 6

Під час гідролізу білків утворюється...

варіанти відповідей

амінокислоти

карбонові кислоти

аміни

анілін

Запитання 7

До органічних амфотерних сполук належать...

варіанти відповідей

амінокислоти

білки

карбонові кислоти

вуглеводи

Запитання 8

Речовина складу СН3 -- NH2 називається...

варіанти відповідей

пропанамін

метиламін

метанамін

етиламін

Запитання 9

Аміни - це...

варіанти відповідей

органічні кислоти

органічні гази

органічні основи

органічні солі

Запитання 10

Аміни реагують з ...

варіанти відповідей

водою

кислотами

горять на повітрі

все перераховане

Запитання 11

Продуктами згоряння амінів є:

варіанти відповідей

вуглекислий газ, азот, вода

вуглекислий газ, кисень, вода

вуглекислий газ, аміак, вода

вуглекислий газ, вода

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест