Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Аміни. Амінокислоти. Білки.

Додано: 13 квітня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 3442 рази
12 запитань
Запитання 1

Укажіть характерну ознаку реакції білка з концентрованою нітратною кислотою

варіанти відповідей

утворення осаду червоного кольору

утворення розчину синього кольору

поява жовтого забарвлення

утворення розчину фіолетового кольору

Запитання 2

Позначте правильне закінчення твердження: «Між залишками амінокислот у молекулі дипентиду існує…»

варіанти відповідей

дві пептидні групи

одна пептидна група

два водневі зв’язки

 один водневий зв’язок

Запитання 3

Укажіть назву аміну H3C-NH2

варіанти відповідей

етиламін

етаналамін

метиламін

метаналамін

Запитання 4

Установіть речовину для добування аніліну в одну стадію.

варіанти відповідей

C2 H2

C6H6

C6H5 NO2

HNO3

Запитання 5

Визначте об’єм азоту (л) (н.у.), який виділиться внаслідок згорання етиламіну масою 9 г

варіанти відповідей

2800

2.8

2,24

44.8

Запитання 6

Високомолекулярні природні сполуки, які побудовані з α-амінокислот називаються:

варіанти відповідей

Полісахаридами

Волокнами

Білками.

Запитання 7

При повному гідролізі гептапептиду утворюється … амінокислот:

варіанти відповідей

Сім

Вісім

Шість

Запитання 8

Якісною реакцією на білок є реакція з:

варіанти відповідей

Концентрованою сульфатною кислотою.

Концентрованою хлоридною кислотою

Концентрованою нітратною кислотою

Купрум (ІІ) сульфатом

Запитання 9

Назви яких речовин відповідають одній і тій самій речовині?

варіанти відповідей

Гліцин і аланін

Гліцин і α-амінопропанова кислота

Аланін і аміноацетатна кислота

Гліцин і аміноетанова кислота.

Запитання 10

Яка речовина утворюється при дії бромоводню на гліцин?

варіанти відповідей

Br-CH2-COOH.

NH2-CH2COBr

[NH3-CH2-COOH]Br

NH2-CH2-COOBr

Запитання 11

Амфотерність амінокислот пояснюється:

варіанти відповідей

Слабкими основними властивостями

Кислотними властивостями

Наявністю аміно- і карбоксильної груп в молекулі.

Наявністю вуглецевого ланцюга

Запитання 12

У водному розчині гліцину середовище

варіанти відповідей

Кислотне

Нейтральне

Лужне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест