Господарське право України

Додано: 1 грудня 2020
Предмет: Правознавство, 11 клас
Тест виконано: 124 рази
18 запитань
Запитання 1

Господарські спори вирішуються судами:

варіанти відповідей

адміністративними

загальної юрисдикції

господарськими

Запитання 2

Комерційна діяльність це:

варіанти відповідей

підгалузь господарського права

інститут підприємницького права

елемент підприємницької діяльності

окрема галузь права

Запитання 3

Господарськими правовідносинами є:

варіанти відповідей

Господарсько-виробничі

Організаційно-господарські

Внутрішньогосподарські

все зазначене вище

Запитання 4

НЕ є учасниками господарських правовідносин:

варіанти відповідей

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування

підприємства, організації, установи

виробничі кооперативи

акціонерні товариства

Запитання 5

Виберіть кілька варіантів відповідей.

Суб'єктами господарювання є:

варіанти відповідей

юридичні особи

державні та комунальні підприємства

громадяни України, які досягли 16 років, та зареєстровані як підприємці

іноземці та особи без громадянства

іноземці, яких розшукує міжнародна поліція

неповнолітні громадяни віком до 16 років

громадяни, які є в чорних списках банкової системи України

Запитання 6

Які види підприємств за формою власності ви знаєте?

варіанти відповідей

унітарне

приватне

велике

комунальне

корпоративне

колективне

державне

змішане

Запитання 7

Виберіть кілька правильних відповідей.

Які Є види господарських товариств?

варіанти відповідей

публічне товариство

акціонерне товариство

командитне товариство

повне товариство

товариство з обмеженою відповідальністю

приватне товариство

закрите товариство

товариство з додатковою відповідальністю

Запитання 8

Частка чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонері з розрахунку на одну належну йому акцію - це:

варіанти відповідей

заробітна плата

дивіденди

відсотки

винагорода

Запитання 9

Майном підприємства рахується:

варіанти відповідей

оборотні засоби та кошти

основні фонди

інші цінності, вартість яких зазначена в балансі

все вищезазначене

Запитання 10

Виберіть кілька правильних відповідей.

Вкажіть етапи створення акціонерного товариства.

варіанти відповідей

прийняття рішення про створення товариства

подання заяви на реєстрацію та випуск акцій

створення логотипу

реклама

присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера

закрите розміщення акцій серед засновників товариства

реєстрація статуту

розробка бізнесплану

Запитання 11

У сфері господарювання держава здійснює:

варіанти відповідей

А. довгострокову економічну та соціальну політику

Б. квартальну господарську політику

В. поточну економічну та соціальну політику

Г. варіанти А і В

Запитання 12

Господарські зобов'язання не можуть виникати:

варіанти відповідей

з акту управління господарською діяльністю

з господарського договору

у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності

примусу держави

Запитання 13

З наведеного переліку виберіть усі види господарських санкцій:

варіанти відповідей

відшкодування збитків

штрафні санкції

комунальні санкції

адміністративний арешт

оперативно-господарські санкції

адміністративно-господарські санкції


домашній арешт

конфіскація майна

Запитання 14

Під збитками господарське право розуміє:

варіанти відповідей

вартість втраченого майна

вартість пошкодженого

не отриманий прибуток

все зазначене вище

Запитання 15

Вилучення прибутку (доходу) це:

варіанти відповідей

адміністративно-господарська санкція

оперативно-господарська санкція

штрафна санкція

управлінсько-господарська санкція

Запитання 16

Виберіть справи підвідомчі господарським судам:


варіанти відповідей

справи про поділ майна при розлученні

конфлікт між сусідами за межу між ділянками городу

справи в спорах, що виникають при зміні та укладанні договорів

справи про банкрутство

справи за заявами органів Антимонопольного комітету України

справи, що виникаютьз корпоративних відносин у спорах між товариством та його учасником

справи про розлучення

Запитання 17

Організаційно-господарські зобов'язання не можуть виникати:

варіанти відповідей

між господарюючим суб'єктом та його засновником

між господарюючим суб'єктом та дочірнім підприємством

між суб'єктами господарювання

між господарюючим суб'єктом та органом державної влади

Запитання 18

За наявності заперечень при заключенні договору:

варіанти відповідей

складається протокол розбіжностей

складається протокол згоди

складається акт примирення

складається ліцензійний лист

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест