5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Підсумковий тест з фінансової грамотності. 1 семестр

Додано: 20 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Копія з тесту: КРЕДИТ
Тест виконано: 22 рази
20 запитань
Запитання 1

Термін кредит походить від латинського слова credere, що означає...

варіанти відповідей

Можливості

Довіряти

Дохід

Борг

Запитання 2

Кредит це- ...

варіанти відповідей

Гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, юридичною та фізичною особою внаслідок будь-якої діяльності за певний період часу.

Кошти й матеріальні цінності, що надаються кредитором у користування позичальнику на певний строк лише під заставу

Кошти й матеріальні цінності, що надаються кредитором у користування позичальнику на певний строк та під відсоток.

Запитання 3

Вибиріть принципи кредитування

варіанти відповідей

Поверненість

Терміновість

Прибутковість

Платність

Забезпеченість

Запитання 4

Виберіть заходи кредиторів, які забезпечують поверненість кредиту.

варіанти відповідей

Застава, притримання

Порука, гарантія

Кредитна угода

Запитання 5

Особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна -це...

варіанти відповідей

Іпотечний кредит

Споживчий кредит

Податковий кредит

Комерційний кредит

Запитання 6

Кредитна спілка - це

варіанти відповідей

Неприбуткова громадянська організація

Небанківська кредитно-фінансова установа

Господарська діяльність

Запитання 7

Ломбард - це

варіанти відповідей

Небанківська кредитно-фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам, під заставу майна.

Неприбуткова громадська організація, що діє на кооперативних засадах з метою соціального захисту своїх членів шляхом здійснення взаємокредитування за рахунок залучених ними заощаджень

Кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.

Запитання 8

До прямих витрат на запозичення входять:

варіанти відповідей

Відсотки за користування кредитом

Суму банківських комісій

Плату за розрахунково-касове обслуговування

Виплати за страхування

Експертна оцінка

Нотаріальне оформлення

Запитання 9

До непрямих витрат на запозичення входять:

варіанти відповідей

Витрати на страхування

Штрафи , пенні

Проценти за користування кредитом

Витрати на реєстрацію майна

Нотаріальне оформлення

Експертна оцінка

Запитання 10

Оберіть функції грошей

варіанти відповідей

Міра вартості

Засіб платежу

Світові гроші

Засіб нагромажюдження

Засіб задоволення своїх потреб

Засіб мотивації працівників

Запитання 11

Бартер -це

варіанти відповідей

прямий безгрошовий обмін товарами або послугами.

Грошова одиниця древньої Греції

Етап еволюції грошей

Грошова одиниця Римської імперії

Запитання 12

До повноцінних грошей належать:

варіанти відповідей

Монети

Паперові гроші

Увазігроші

Електронні гроші

Запитання 13

До неповноцінних грошей належать:

варіанти відповідей

Квазігроші

Монети


Паперові гроші

Кредитні гроші

Білонні монети

Запитання 14

До поточних доходів сім'ї відносять:

варіанти відповідей

Дохід від надання в оренду майна

Проценти за депозитами

Заробітна плата

Доходи від бізнесу

Доходи від підсобного господарства

Спадщина

Запитання 15

Що відносять до доходів сім'ї від активів?

варіанти відповідей

Дохід від надання в оренду майна

Проценти за депозит

Доходи від інвестицій на ринку цінних паперів

Заробітна плата

Пільги, субсидії

Запитання 16

Вкажіть функції податків

варіанти відповідей

Фіскальна

Розподільчо- регулююча

Розвиваюча

Обмежуюча

Запитання 17

Скільки % становить ПДВ на всі товари і послуги крім ліків?

варіанти відповідей

20%

7%

17%

22%

Запитання 18

Хто сплачує ПДВ?

варіанти відповідей

Лише підприємці

Лише ті хто рплачує комунальні послуги

Покупці підакцизних товарів

Усіх хто купляє товари чи оплачує послуги

Запитання 19

Основними фінансовими ризиками, на які може наразитися людина, є:

варіанти відповідей

Ризики, пов’язані з інвестуванням

Ризик втрати регулярних надходжень

Ризик втрати майта

Ризик не контрольованого боргу

Ризик пов'язаний з втратою працездатності

Запитання 20

До способів управління ризиком належить:

варіанти відповідей

 Передача ризику

Виявлення ризику

Мінімізація (послаблення) ризику

Контроль ризику

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест