19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Модуль 2.

Додано: 9 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
15 запитань
Запитання 1

Страхові резерви включають:

варіанти відповідей

Резерви зі страхування життя

Резерви зі страхування інші ніж страхування життя

Централізовані страхові резерви

Всі відповіді вірні

Запитання 2

Платоспроможність страховика забезпечується:

варіанти відповідей

перевищенням фактичного запасу платоспроможності над нормативним.


наявністю сплаченого статутного капіталу та гарантійного фонду; створенням страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування; перевищенням фактичного запасу платоспроможності над нормативним.

наявністю сплаченого статутного капіталу та гарантійного фонду;

створенням страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування.

Запитання 3

Мінімальний розмір статутного капіталу страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, еквівалентній:

варіанти відповідей

1 млн. Євро за валютним обмінним курсом валюти України.

10 млн. Євро за валютним обмінним курсом валюти України.

не обмежений

Запитання 4

Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається страхуванням життя, встановлюється в сумі, еквівалентній:

варіанти відповідей

10 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України.

1 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України.100 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України.

Запитання 5

Страховики, які мають право укладати договори обов'язкового страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів обов”язково формують за цим видом страхування наступні технічні резерви:

варіанти відповідей

збитків, які заявлені, але не виплачені; збитків, які виникли, але не заявлені; коливань збитковості.

незароблених премій; збитків, які заявлені, але не виплачені; коливань збитковості.

незароблених премій; збитків, які заявлені, але не виплачені; збитків, які виникли, але не заявлені; коливань збитковості.

Запитання 6

Страховики, які отримали ліцензії на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду та є членами Ядерного страхового пулу обов”язково формують за цими видами страхування наступні технічні резерви:

варіанти відповідей

незароблених премій; збитків, які заявлені, але не виплачені; резерв катастроф.

незароблених премій; збитків, які заявлені, але не виплачені; резерв коливань збитковості, резерв катастроф.

незароблених премій; збитків, які заявлені, але не виплачені; резерв коливань збитковості.

Запитання 7

Фактичний запас платоспроможності (ФЗП) страховика визначається на підставі:

варіанти відповідей

загальної вартості активів; нематеріальних активів; загальних та страхових зобов'язань;

загальної вартості активів; нематеріальних активів; загальних зобов'язань;

загальної вартості активів; загальних та страхових зобов'язань;

Запитання 8

Порядок розрахунку нормативного запасу платоспроможності страховика, який здійснює страхування інше, ніж страхування життя визначається на підставі:


варіанти відповідей

страхових премій, страхових зобов'язань, страхових виплат;

страхових зобов'язань;

страхових премій, страхових зобов'язань;

страхових премій, страхових виплат;

Запитання 9

Страховик може прийняти рішення про запровадження формування і ведення обліку резерву незароблених премій одним з таких методів:

варіанти відповідей

метод «1/365» («pro rata temporis»); метод «1/24» («паушальний» метод); метод «коефіцієнта збитковості»  

метод «1/365» («pro rata temporis»); метод «коефіцієнта збитковості» 

метод «1/24» («паушальний» метод); метод «коефіцієнта збитковості» 

метод «1/4"

Запитання 10

Здійснюючи фінансову діяльність, пов'язану з розміщенням коштів страхових резервів та їх управлінням, страховики повинні дотримуватись умов щодо:

варіанти відповідей

безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості.

безпечності, ліквідності, диверсифікованості.

прибутковості, ліквідності, диверсифікованості.

безпечності, сумлінності, ліквідності, диверсифікованості.

Запитання 11

Предметом безпосередньої діяльності страховика

може бути лише:


варіанти відповідей

страхування;


перестрахування;

надання  послуг для інших страховиків безпосередньо

    пов'язаних із страхування, перестрахування, фінансовою

    діяльністю, щодо формуванням, розміщенням страхових

    резервів та їх управлінням на підставі укладених цивільно-

    правових угод;

будь-які операції для забезпечення власних господарських 

    потреб страховика.

Всі відповіді вірні

Запитання 12

Нормативний запас платоспроможності для компаній зі страхування життя розраховується на підставі:

варіанти відповідей

резерві довгострокових зобов'язань

резервів зі страхування життя

резерві належних виплат

Запитання 13

Методи розрахунку резерву збитків, які виникли, але не заявлені є:

варіанти відповідей

актуарні, фіксованого відсотка;


метод Борнхуеттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson); метод Кейп-Код (Cape Сode); лінійна комбінація вищезазначених актуарних методів; фіксованого відсотка

ланцюговий, метод Борнхуеттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson);

метод Кейп-Код (Cape Сode); Мюненський ланцюговий метод (Munich Chain Ladder); модифікація вищезазначених актуарних методів; лінійна комбінація вищезазначених актуарних методів; метод фіксованого відсотка

актуарні, лінійна комбінація вищезазначених актуарних методів; метод фіксованого відсотка

Запитання 14

Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків за видом страхування, визначається страховиком:

варіанти відповідей

за видом страхування

за кожною неврегульованою претензією.

всі відповіді вірні

Запитання 15

Страховики, які прийняли рішення про запровадження формування резерву незароблених премій за методом «1/365» або методом «коефіцієнта збитковості», обов'язково формують:

варіанти відповідей

незароблених премій; резерв заявлених, але не виплачених збитків,

резерв збитків, які виникли, але не заявлені, коливань збитковості

незароблених премій; резерв збитків, які виникли, але не заявлені, коливань збитковості

незароблених премій; резерв заявлених, але не виплачених збитків,

резерв збитків, які виникли, але не заявлені.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест