Нітрогеновмісні органічні сполуки

Додано: 13 квітня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 151 раз
20 запитань
Запитання 1

Вкажіть сполуку, похідними якої є аміни:

варіанти відповідей

вода;

оцтова кислота;

амоніак;

нітратна кислота.

Запитання 2

Вкажіть функціональну групу нітросполук:

варіанти відповідей

– NH2;

= NH;

– N = NH;

– NO2.

Запитання 3

.Вкажіть формулу аніліну:

варіанти відповідей

С6H5СH2СH2 NH2;

С6H5 NH2;

6H5)2NH;

8H17)2NH.

Запитання 4

Вкажіть назву сполуки Н2NСH2СOOH:

варіанти відповідей

аміно оцтова кислота;

аміноізомасляна кислота;

оцтова кмслота;

амінопропіонова кислота.

Запитання 5

Які з наведених амінів належать до третинних:

варіанти відповідей

диметилетиламін; 

диметиламін;

метилетиламін;

триметиламін.

Запитання 6

Вкажіть властивості амінокислоти:

варіанти відповідей

кислотні;

амфотерні;

основні;

спиртові.

Запитання 7

Вкажіть рівняння реакції, яке в органічній хімії відоме під назвою «реакції Зініна»: 

варіанти відповідей

С6Н5NH2 + HCI → С6Н5NH2CI ;

С6Н5NH2 + 3Br2 → С6Н2Br3NH2 + 3HBr;

4CH3 − NH2 + 9O2 → 4O2 + 10H2O + 2N2;

С6Н5NH2 + 6H → С6Н5NH2 + 2H2O

Запитання 8

Гліцин вступає в реакцію з реагентами:

варіанти відповідей

натрій гідроксидом;

бензеном;

бензином;

етанолом.

Запитання 9

Денатурація – це процес:

варіанти відповідей

відновлення природної структури білкової молекули;

руйнування вторинної та третинної структури білків із збереженням первинної структури; 

утворення вторинної структури білка;

утворення глобули

Запитання 10

Анілін на відміну амоніаку й аліфатичних амінів, не взаємодіє із:

варіанти відповідей

водою;

бромоводневою кислотою;

сульфатною кислотою;

бромною водою.

Запитання 11

Якими кольоровими реакціями можна виявити білки:

варіанти відповідей

біуретовою реакцією;

хлоридом феруму (ІІІ);

сульфатною кислотою;

нітратною кислотою.

Запитання 12

Кольорова реакція білка з концентрованою нітратною кислотою доводить, що:

варіанти відповідей

у структурі білка є бензенові кільця; 

у структурі білка є водневі зв'язки;

у структурі білка є гідроксильні групи;

білок містить залишки амінокислот.

Запитання 13

Амінооцтова кислота реагує з:

варіанти відповідей

бромною водою, натрій гідроксидом, хлороводнем;

метанолом, хлороводнем, калій гідроксидом; 

метаналем, ацетиленом, етанолом.

калій оксидом, бромною водою, цинком.

Запитання 14

Визначте речовини А і В в реакції і вкажіть їхні назви:

А + В → NH2 - СН2 − СОО − С2Н

варіанти відповідей

А – α-аланін, В – етанол ;

А – амінооцтова кислота, В – етанол

А – пропіонова кислота, В – етанол;

А – гліцерол, В – аміно оцтова кислота.

Запитання 15

Вкажіть, у якій послідовності потрібно використати речовини, щоб здійснити перетворення пропаналь → α-аланін:

варіанти відповідей

Cu(OH)2, NH3, CI2

NH3, Cu(OH)2, CI2;

Cu(OH)2, CI2, NH3

CI2, NH3, Cu(OH)2.

Запитання 16

Гідроліз – це:

варіанти відповідей

руйнування вторинної структури білка;

процес, зворотний утворенню поліпептидного ланцюга; 

процес, у результаті якого утворюються речовини з неприємним запахом;

утворення третинної структури білка. 

Запитання 17

Яка кількість пептидних зв’язків є в молекулі три пептиду, утвореного аміно оцтовою кислотою ?:

варіанти відповідей

1;

2;

3;

4.

Запитання 18

Укажіть характерну ознаку реакції лужного розчину білка з купрум(ІІ) сульфатом:

варіанти відповідей

поява оранжевого забарвлення;

утворення осаду червоного кольору;

поява фіолетового забарвлення;

утворення осаду блакитного кольору

Запитання 19

Якого кольору набуває білок внаслідок ксантопротеїнової реакції:

варіанти відповідей

червоного;

жовтого ;

фіолетового;  

яскраво-синього.

Запитання 20

Яка із функціональних груп є пептидною:

                                       

варіанти відповідей

-СОО- NН-;

-СО-NН-;

 -СО-NН2;

-СООН;    

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест