18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Основи бізнес-планування 10 частина

Додано: 20 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

В процесі складання фінансового плану дуже важливо знати, хто і з якою метою вивчає зазначені планові та фінансові документи, - це можуть бути:варіанти відповідей

кредитори;


бухгалтери;

інспектори;

ризикознавці.

Запитання 2

Фінансовий коефіцієнт відповідає за:

варіанти відповідей

здатність фірми виконувати свої короткострокові зобов’язання, спроможність активів фірми перетворюватися в готівку;


співвідношення бухгалтерських показників, за допомогою яких кредитори і потенційні інвестори, а також самі власники бізнесу можуть знайти відповіді на всі запитання, які їх цікавлять;

здатність фірми виконувати свої довгострокові зобов’язання в міру настання строків платежів;

здатність фірми отримувати прибуток на вкладений капітал.

Запитання 3

Коефіцієнт рентабельності - це:

варіанти відповідей

здатність фірми виконувати свої короткострокові зобов’язання, спроможність активів фірми перетворюватися в готівку;


співвідношення бухгалтерських показників, за допомогою яких кредитори і потенційні інвестори, а також самі власники бізнесу можуть знайти відповіді на всі запитання, які їх цікавлять;

здатність фірми виконувати свої довгострокові зобов’язання в міру настання строків платежів;

здатність фірми отримувати прибуток на вкладений капітал.

Запитання 4

Коефіцієнт платоспроможності показує:варіанти відповідей

здатність фірми виконувати свої короткострокові зобов’язання, спроможність активів фірми перетворюватися в готівку;

співвідношення бухгалтерських показників, за допомогою яких кредитори і потенційні інвестори, а також самі власники бізнесу можуть знайти відповіді на всі запитання, які їх цікавлять;

здатність фірми виконувати свої довгострокові зобов’язання в міру настання строків платежів;

здатність фірми отримувати прибуток на вкладений капітал.


Запитання 5

Коефіцієнт ліквідності визначає:

варіанти відповідей

здатність фірми виконувати свої короткострокові зобов’язання, спроможність активів фірми перетворюватися в готівку;


співвідношення бухгалтерських показників, за допомогою яких кредитори і потенційні інвестори, а також самі власники бізнесу можуть знайти відповіді на всі запитання, які їх цікавлять;

здатність фірми виконувати свої довгострокові зобов’язання в міру настання строків платежів;


здатність фірми отримувати прибуток на вкладений капітал.

Запитання 6

Дайте визначення поняття «фінансова звітність»:

варіанти відповідей

техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності, характеристика моделі підприємства в майбутньому;


звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштівпротягом звітного періоду;

сукупність форм звітності, складених на основі даних бухгалтерського обліку з метою надання зовнішнім та внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для прийняття цими користувачами певних ділових рішень;

Вірна відповідь відсутня.

Запитання 7

Визначіть сутність поняття «фінансова діяльність»:

варіанти відповідей

основна діяльність суб’єкта господарювання, яка приносить дохід;


діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства;

придбання та реалізація необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

основний вид самостійної господарської діяльності, яка здійснюється фізичними та юридичними особами.

Запитання 8

Основна діяльність суб’єкта господарювання, яка приносить дохід – це:варіанти відповідей

операційна діяльність;


економічна діяльність;

інноваційна діяльність;

інвестиційна діяльність.

Запитання 9

Дайте визначення поняття «ризик»:

варіанти відповідей

поєднання ймовірності та наслідків настання несприятливих подій;


безуспішне, не таке, як хтось бажав, закінчення, завершення підприємницької діяльності;

суми втрачених активів;

таємне привласнення чужого майна.

Запитання 10

Презентація бізнес-плану означає:варіанти відповідей

спеціальну форму (процес) публічного його представлення заінтересованим фізичним чи юридичним особам з певною метою;


публічний захід, метою якого є приваблення інвесторів;

початок роботи підприємства;

Вірна відповідь відсутня.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест