18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Основи бізнес-планування 5 частина

Додано: 20 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

До класифікації методів творчого пошуку підприємницьких ідей НЕ належить група:

варіанти відповідей

методи індивідуального пошуку;


методи колективного творчого пошуку;

методи активізації творчого пошуку;

методи змішаного творчого пошуку.

Запитання 2

Дайте визначення поняття «конкуренція»:

варіанти відповідей

економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків;

здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах;


процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами;

ситуація, за якої продавців (виробників) настільки мало, що кожний з них може впливати на загальний обсяг пропозиції та ціну продукції, що реалізується.

Запитання 3

Скільки існує основних видів конкуренції?

варіанти відповідей

4

5

6

7

Запитання 4

Недосконалою конкуренція є тоді, коли…:

варіанти відповідей

підприємство виробляє виключно інноваційну продукцію;на ринку є багато продавців будь-якого товару, але серед них є такі, що пропонують велику кількість продукції, мають витрати виробництва нижчі від середніх і можуть знижувати ціни з метою перемоги конкурентів;

на ринку є багато продавців будь-якого товару, але серед них є такі, що пропонують велику кількість продукції, але мають витрати виробництва вищі від середніх і не можуть знижувати ціни з метою перемоги конкурентів;

є покриття витрат виробництва і отримання прибутку.

Запитання 5

До рівнів новизни товару НЕ відносять:

варіанти відповідей

піонерський (товар випущений вперше);


покращений (має кращі споживчі властивості);

звичайний (має звичайну ціну та середню якість);

здешевлений (має нижчу ціну без зниження якості).

Запитання 6

Під час розробки нових товарів і послуг фірма має наступні можливості:

варіанти відповідей

замовити інформацію про нові послуги інших фірм і скористатися ними та залучити інші фірми до співпраці з розробки нового товару;


розробити новий товар або послугу самостійно;

удосконалення товару по конструкції або оформленню;

Всі відповіді вірні

Запитання 7

Розробка стратегії маркетингу НЕ включає частини:

варіанти відповідей

перша частина — вивчення величини, структури та поведінки цільового ринку, показників обсягу продажів, прибутку і частки ринку на найближчі роки;


друга частина — загальні відомості про ціну, підходи до поширення;

третя частина — перспективні цілі за показниками збуту та прибутку, довгостроковий стратегічний підхід до формування комплексу маркетингу;

четверта частина — виключення можливості зменшення попиту на товар чи послугу з часом.

Запитання 8

Розрізняють такі стадії розробки нового товару:

варіанти відповідей

ідея; реальне виконання; підкріплення;


проектування, тестування, виготовлення;

підготовка, аналіз, проектування;

Вірна відповідь відсутня.

Запитання 9

До зовнішніх факторів впливу на підприємство НЕ відносять такий:

варіанти відповідей

науково-технічний;


виробничий;

державна політика;

соціальний.

Запитання 10

Сегментування за економічним принципом – це розподіл ринку…

варіанти відповідей

на різні географічні об’єкти: країни, штати, регіони, округи, міста, мікрорайони;


на споживчі групи за такими демографічними ознаками, як вік, стать, розмір сім’ї, етапи життєвого циклу сім’ї, рівень прибутків, рід занять, освіта, віросповідання, раса і національність;

за рівнем доходів і заощаджень населення; рівнем інфляції;

за належністю до певного суспільного класу або соціальної групи; способом життя; типом особистості; структурою потреб тощо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест