18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Основи бізнес-планування 9 частина

Додано: 20 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Особливий інтерес до фінансового плану пов’язаний з тим, що в ньому:

варіанти відповідей

узагальнюються у вартісній формі результати розробки решти розділів бізнес-плану;


кількісно визначається потреба даного бізнесу в інвестиціях;

обгрунтовується висновок щодо економічної доцільності реалізації підприємницького проекту;

Всі відповіді вірні.

Запитання 2

Розрахунки, які містить фінансовий план, мають дати чіткі та ясні відповіді на такі запитання самого підприємця, потенційних інвесторів і кредиторів, ОКРІМ:

варіанти відповідей

звідки фірма отримуватиме кошти і на що конкретно останні будуть витрачені?


валюта якої країни буде використовуватись при інвестиціях у підприємство?

як співвідносяться поточні потреби фірми у грошах з рухом готівки?

яким буде фінансовий стан фірми на кінець прогнозованого періоду?

Запитання 3

Фінансовий план НЕ містить такого підрозділу:

варіанти відповідей

план доходів і видатків (план прибутків і збитків);план грошових надходжень і виплат (план руху готівки);

план маркетингових операцій;

плановий баланс.

Запитання 4

Прямі витрати на виробництво й реалізацію товарів (собівартість реалізованих товарів) включають:

варіанти відповідей

матеріальні витрати, тобто вартість сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та інші витрати, пов’язані з виготовленням продукції;


рентні платежі;

платежі за комунальні послуги;

витрати на відрядження.

Запитання 5

Операційні витрати НЕ включають:

варіанти відповідей

витрати на рекламу;


страхові платежі;

витрати праці (заробітну плату тощо);

амортизаційні відрахування.

Запитання 6

Для визначення точки беззбитковості необхідно знати:

варіанти відповідей

ціну реалізації одиниці продукції;


прямі (змінні) витрати на одиницю продукції;

загальні операційні витрати;

Всі відповіді вірні.

Запитання 7

У балансі активи й пасиви протистоять одне одному згідно з універсальним бухгалтерським рівнянням:

варіанти відповідей

Активи = Пасиви + Власний капітал;Активи = Пасиви - Власний капітал;

Активи = Пасиви * Власний капітал;

Активи = Пасиви / Власний капітал.

Запитання 8

Річний «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» підприємства складають станом:

варіанти відповідей

на початок дня 31 грудня;


на кінець дня 31 грудня;

на кінець дня 1 січня;

на початок дня 1 січня.

Запитання 9

Які підприємства повинні складати «Баланс»?

варіанти відповідей

підприємство, що діє на основі колективної власності;


комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

державне підприємство, що діє на основі державної власності;

всі підприємства, які зобов’язані вести бухгалтерський облік.

Запитання 10

Винятками підприємств, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, але не повинні складати «Баланс» є:

варіанти відповідей

немає вірної відповіді;

заклади громадського харчування;


учбові установи;

охоронні структури.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест