17 травня о 18:00Вебінар: Створення інтерактивних навчальних матеріалів за допомогою сервісу ThingLink

Основи бізнес-планування 7 частина

Додано: 20 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Розкрийте сутність поняття «виробничий план»:

варіанти відповідей

система адресних завдань по випуску продукції певної номенклатури, асортименту, відповідної кількості й якості в певні терміни з оптимальним виробничим циклом, що забезпечує зростання виробництва;


довгострокове планування на основі проміжних цілей;

.

планування, що показує як розподіляються та закріплюються ресурси, за допомогою яких виробничих методів можна досягти запланованих результатів, якою має бути послідовність виконання завдань, як має здійснюватися моніторинг та контроль тощо;

розробка алгоритму досягнення поставленої мети із зазначенням виконавців, ресурсів, місця і часу виконання поставлених завдань та результатів, яких необхідно досягти

Запитання 2

Дайте визначення поняття «стратегічне планування»:варіанти відповідей

система адресних завдань по випуску продукції певної номенклатури, асортименту, відповідної кількості й якості в певні терміни з оптимальним виробничим циклом, що забезпечує зростання виробництва;

Довгострокове планування на основі проміжних цілей;


планування, що показує як розподіляються та закріплюються ресурси, за допомогою яких виробничих методів можна досягти запланованих результатів, якою має бути послідовність виконання завдань, як має здійснюватися моніторинг та контроль тощо;


розробка алгоритму досягнення поставленої мети із зазначенням виконавців, ресурсів, місця і часу виконання поставлених завдань та результатів, яких необхідно досягти.

Запитання 3

Операційний план – це…:

варіанти відповідей

система адресних завдань по випуску продукції певної номенклатури, асортименту, відповідної кількості й якості в певні терміни з оптимальним виробничим циклом, що забезпечує зростання виробництва;


довгострокове планування на основі проміжних цілей;

планування, що показує як розподіляються та закріплюються ресурси, за допомогою яких виробничих методів можна досягти запланованих результатів, якою має бути послідовність виконання завдань, як має здійснюватися моніторинг та контроль тощо;


розробка алгоритму досягнення поставленої мети із зазначенням виконавців, ресурсів, місця і часу виконання поставлених завдань та результатів, яких необхідно досягти.

Запитання 4

Основне завдання виробничого плану — довести, що фірма:

варіанти відповідей

реально спроможна організувати виробництво;


здатна виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості;

має можливості придбати необхідні для цього ресурси;

Всі відповіді вірні.

Запитання 5

Система контролю якості продукції – це:

варіанти відповідей

сукупність методів і засобів контролю та регулювання компонентів зовнішнього середовища, які визначають рівень якості продукції на стадіях маркетингу, НДДКР та виробництва, а також технічного контролю на всіх стадіях виробничого процесу;


складова частина системи корпоративного управління, що здійснюється безпосередньо керівництвом та іншими посадовими особами господарюючого суб'єкта, так і його спеціальними контрольними службами;

система всіх рівнів управління, покликана оцінювати діяльність співробітників;


перевірка об'єктів (господарських операцій) в суцільному порядку, що визначається високою трудомісткістю, у зв'язку з чим використовується в окремих ланках фінансово-господарської діяльності.

Запитання 6

Виробничий план має дати відповідь на запитання:варіанти відповідей

які виробничі операції будуть застосовуватись фірмою в процесі виготовлення продукції (надання послуг)?


які конкретно матеріально-технічні ресурси потрібні для виготовлення продукції (надання послуг)?

які зовнішні фактори впливатимуть (або можуть вплинути) на виробничий процес?

Всі відповіді вірні.

Запитання 7

До контролю якості за стадіями виробничого процесу НЕ відносять:варіанти відповідей

вхідний;


запобіжний;

споживчий;

операційний.

Запитання 8

За стадіями життєвого циклу продукції виділяють такий вид контролю:

варіанти відповідей

засобів виробництва;


виготовлення;

технології;

умов праці.

Запитання 9

Оберіть види контролю якості за місцем виконання:

варіанти відповідей

стаціонарний та рухомий;


природний та штучний;

суцільний та вибірковий;

інспекційний та контроль замовником.

Запитання 10

За видами випробувань контроль може бути:

варіанти відповідей

стаціонарний та рухомий;


природний та штучний;

суцільний та вибірковий;

інспекційний та контроль замовником.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест