18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Основи бізнес-планування 8 частина

Додано: 20 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Розробляючи організаційний план, підприємець має на меті:

варіанти відповідей

переконати потенційних інвесторів і кредиторів у тому, що обрано оптимальну організаційно-правову форму бізнесу;


охарактеризувати менеджерів, які гра­тимуть провідні ролі в процесах становлення та управління фірмою;

довести здатність персоналу фірми реалізувати бізнес-план;

Всі відповіді вірні.

Запитання 2

Організаційний план включає такий підрозділ:

варіанти відповідей

кадрова політика і стратегія;інноваційний розвиток підприємства;

маркетингова спрямованість;

Всі відповіді вірні.

Запитання 3

В організаційному плані необхідно:

варіанти відповідей

вказати на основні причини вибору форми організації бізнесу;


описати майбутніх інвесторів підприємства;

охарактеризувати можливі зміни юридичного статусу фірми на перспективу;

вірні відповіді А та В.

Запитання 4

У виробничому плані НЕ виокремлюють такий блоки (підрозділ):

варіанти відповідей

основні виробничі операції;


вплив зовнішніх факторів;

вплив внутрішніх факторів;

виробничі й невиробничі приміщення.

Запитання 5

Процес розподілу видів діяльності і ресурсів в логічні виробничі одиниці для виконання певних організаційних задач називають:

варіанти відповідей

інвентаризація;


департаменталізація

реструктуризація;

індексація;

Запитання 6

Департаменталізація за чисельністю:

варіанти відповідей

процес розподілу на групи видів діяльності і ресурсів всередині компанії таким чином, щоб службовці, виконуючі однакові або схожі види діяльності, були об’єднані в один відділ;види діяльності організовані залежно від періоду часу;

широко використовується в армії, серед студентів, учнів та молоді, що навчається, а також при проведенні суспільних робіт;

процес розподілу по групах видів діяльності і ресурсів залежно від особливостей місця розташування.

Запитання 7

Функціональна департаменталізація - це:

варіанти відповідей

процес розподілу на групи видів діяльності і ресурсів всередині компанії таким чином, щоб службовці, виконуючі однакові або схожі види діяльності, були об’єднані в один відділ;

види діяльності організовані залежно від періоду часу;

.


широко використовується в армії, серед студентів, учнів та молоді, що навчається, а також при проведенні суспільних робіт;

процес розподілу по групах видів діяльності і ресурсів залежно від особливостей місця розташування

Запитання 8

Департаменталізація за територією - це:

варіанти відповідей

процес розподілу на групи видів діяльності і ресурсів всередині компанії таким чином, щоб службовці, виконуючі однакові або схожі види діяльності, були об’єднані в один відділ;


види діяльності організовані залежно від періоду часу;

широко використовується в армії, серед студентів, учнів та молоді, що навчається, а також при проведенні суспільних робіт;

процес розподілу по групах видів діяльності і ресурсів залежно від особливостей місця розташування.

Запитання 9

Дайте визначення поняття «Формалізація»:

варіанти відповідей

метод відображення певної області у вигляді системи, коли форма виділяється як особливий предмет дослідження незалежно від змісту;

широке поняття, що означає зміну форми власності, способів фінансування і керування активами підприємства;

встановлений актами законодавства України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг;


процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації.

Запитання 10

Визначіть сутність теорії мотивації А. Маслоу:


варіанти відповідей

структура потреб вищого рівня зводиться до трьох чинників: прагненню до успіху, прагненню до влади, до визнання


В поведінці людини більш визначаючим є задоволення потреб спочатку низьких рівнів, а потім, у міру задоволення цих потреб, стають стимулюючим чинником і потреби більш високих рівнів

перша група чинників пов'язана з самовираженням особи, її внутрішніми потребами. а також з навколишнім середовищем, в якому здійснюється сама робота; друга група чинників мотивації пов'язана з характером і сутністю самої роботи;

ефективність мотивації оцінюється працівником не по певній групі чинників, а системно з урахуванням оцінки винагород, виданих іншим працівникам, що працюють в аналогічному системному оточенні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест