29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Підсумкова (річна) контрольна робота з геометрії

Додано: 20 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 195 разів
8 запитань
Запитання 1

Скільки прямих, паралельних до даної площини, можна провести через одну задану точку в просторі ?

варіанти відповідей

А) одну

Б) безліч

В) жодну

Г) дві

Запитання 2

На рисунку зображено куб ABCDA₁B₁C₁D₁. Вкажіть пряму, яка паралельна

площині DBB₁

варіанти відповідей

A) AB

Б) CC₁

B) BC

Г) А₁С₁

Запитання 3

Дано куб АВСDА₁В₁С₁D₁ . Якою буде градусна міра кута між прямими

B₁D₁ та AD₁ ?

варіанти відповідей

А) 30°

Б) 45°

В) 90°

Г) 60°

Запитання 4

Похила АВ утворює з площиною α кут 60°( точка В належить даній площині). Знайти відстань АО від кінця похилої до площини, якщо довжина похилої 8√3 см.

варіанти відповідей

А) 8 см

Б) 12 см

В) 2√3 см

Г)2√6 см

Запитання 5

З точки А до площини α опущено перпендикуляр АВ і похилі АС і АК,

довжини яких 41 см і 50 см відповідно. Знайти відстань від точки А до площини та довжини проекцій похилих, якщо вони відносяться як 3∶10.

варіанти відповідей

А) 40 см, 9 см, 30 см

Б) 15 см, 6 см, 20 см

В) 22 см, 7 см, 19 см

Г) 30 см, 40 см, 5 см

Запитання 6

Знайди довжину відрізка АВ, якщо А(3; -2; 5) і В(-1; 1; 5).

варіанти відповідей

А) 11

Б) √5

В) √17

Г) 5

Запитання 7

Знайди градусну міру кута М трикутника KLM з вершинами в точках

К (2; 4; 1), L (3; 4; 0), M (2; 3; 0).

варіанти відповідей

А) 60°

Б) 90°

В) 120°

Г) 45°

Запитання 8

Пряма АМ перпендикулярна до площини рівностороннього трикутника АВС. Знайти відстань від точки М до прямої ВС, якщо АМ = 4 см,

АВ = 2√3 см.

варіанти відповідей

А) 7см

Б) 10 см

В) 5 см

Г) 14 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест