Сахароза. Крохмаль. Целюлоза.

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 1674 рази
12 запитань
Запитання 1

До якої групи вуглеводів належить сахароза?

варіанти відповідей

моносахарид

дисахарид

трисахарид

полісахарид

Запитання 2

Молекулярна формула сахарози:

варіанти відповідей

C6H12O6

(C6H10O5)n

C12H22O11

CnH2nO2

Запитання 3

З залишків молекул яких речовин складається молекула сахарози?

варіанти відповідей

крохмаль

целюлоза

фруктоза

глюкоза

Запитання 4

До якої групи вуглеводів належить крохмаль?

варіанти відповідей

моносахарид

дисахарид

трисахарид

полісахарид

Запитання 5

Продовжіть речення "Крохмаль синіє при дії на нього розчином...

варіанти відповідей

...хлоридної кислоти

...купрум (ІІ) сульфату

...фенолфталеїну

...йоду

Запитання 6

Молекулярна формула крохмалю:

варіанти відповідей

C6H12O6

(C6H10O5)n

C12H22O11

CnH2nO2

Запитання 7

Оберіть фізичні властивості крохмалю:

варіанти відповідей

сірий, аморфний порошок, не розчиняється у холодній воді

білий, аморфний порошок, не розчиняється у холодній воді

білий, кристалічний, добре розчиняється у холодній воді

білий порошок, розчиняється у холодній воді, утворює клейстер

Запитання 8

Крохмаль синтезується у рослинах з...

варіанти відповідей

сазарози

гліцерину

карбонових кислот

глюкози

Запитання 9

Яку речовину називають "тваринний крозмаль"?

варіанти відповідей

глюкоза

гліцерол

глікоген

целюлоза

фруктоза

Запитання 10

Найхарактерніша властивість крохмалю - вступати у реакцію...

варіанти відповідей

галогенування

гідрогенування

гідролізу

естерифікації

Запитання 11

До якої групи вуглеводів належить целюлоза?

варіанти відповідей

моносахарид

дисахарид

трисахарид

полісахарид

Запитання 12

Оберіть вірні твердження про целюлозу:

варіанти відповідей

білий порошок, не розчиняється у воді

біла, волокниста речовина, не розчиняється у воді

не є продуктом харчування

найбільше міститься у листі рослин, більше 90%

майже чиста целюлоза це вата

деякі тварини можуть перетравлювати целюлозу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест