14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

ТЕСТ_1. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Додано: 13 січня
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 1395 разів
10 запитань
Запитання 1

1. Між однорідними членами речення можуть стояти такі розділові знаки:

варіанти відповідей

А кома, двокрапка, тире, крапка з комою;

Б кома, тире, крапка з комою;

В кома, тире, лапки.

Запитання 2

2. У реченні Зупинилась тиша тиха i незбудна, зупинився в небі вечоровий дим (М. Вінграновський) однорідні члени речення з'єднані:

варіанти відповідей

А без сполучників;

Б за допомогою сполучників;

В змішаним способом.

Запитання 3

3. У реченні Розбряклі від води окопи весь час обвалюються, всі ми забагнючені до вух, ждемо не діждемось, коли настане час підміни... (О. Гончар) між однорідними членами без сполучника кома не ставиться:

варіанти відповідей

А між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух i його мету;

Б  між двома однаковими або близькими значенням словами, з яких друге вжите з запереченням не, якщо таке словосполучення становить одне ціле.

Запитання 4

4. У реченні Хай собі кружляє обертається, хоч круг лампочки, земля cтapa! (М. Рильський) між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, слід поставити:

варіанти відповідей

А кому;

Б тире.

Запитання 5

5. У реченні Було багато пізніх, осінніх квітів (С. Скляренко) між означеннями ставиться кома, тому що:

варіанти відповідей

А  вони характеризують предмети з одного боку;

Б  друге означення пояснює, уточнює перше;

В вони є художніми означеннями;

Г поряд стоять спочатку прикметник (дієприкметник), а потім — прикметниковий (дієприкметниковий) зворот.

Запитання 6

6. Між означеннями, що означають предмети з різних боків, кома не ставиться, тому допущено помилку в такому реченні:

варіанти відповідей

А Густа, як руно, трава й дрібненька, тонісінька осока доходять до самої води (І. Нечуй-Левицький);

Б Петербурзьким шляхом по коліна грузнучи в заметах, боса йшла зморена, полатана Вкраїна, муку притуливши до чола (І. Драч);

В Ледве чутно дзюрчить вода поперед великої, турецької галери (А. Кащенко).

Запитання 7

7. У реченні В такім разі депутацію слід слати не лише в Польщу, а й у Литву (Д. Міщенко) між однорідними членами речення ставиться кома, тому що вони:

варіанти відповідей

А з'єднані протиставними сполучниками;

Б з'єднані повторюваними єднальними (розділовими) сполучниками;

В з'єднані попарно;

Г з'єднані парними сполучниками;

Ґ  вказують, що до переліченого приєднується ще один елемент, який у процесі висловлення ніби пізніше виник у свідомості мовця (з приєднувальним сполучником);

Д  доповнюють, уточнюють думку, висловлену в реченні, та з'єднані сполучником і.

Запитання 8

8. У реченні Ревнув з лютості i з болю Бурунда i лівою рукою стис Максима за груди (І. Франко) кома не ставиться, тому що:

варіанти відповідей

А сполучник і (й), або, чи, та (=і) вжито при однорідних членах речення один раз;

Б сполучник і (й), та (=і) повторюється в реченні не при однорідних членах речення;

В однорідні члени речення, з'єднані повторюваним сполучником, утворюють усталений вислів.

Запитання 9

9. В одному з наведених речень наявне узагальнююче слово, яке стоїть перед однорідними членами речення. Отже, слід поставити двокрапку в такому реченні:

варіанти відповідей

А Усе було прекрасне в цій дівчині i лінії бездоганної чистоти личка, i пропорції тіла, й гармонія кольорів (І. Вільде);

Б Калино, ти живи! Уві сні i наяву приходжу я до тебе, прилітаю з-за Єнісею, Bicли, з-за Дунаю, i рідною матусею зову, i падаю в пахучу мураву, i до колін солоних припадаю, i в щacтi непоганьбленім ридаю, бо корінь мій дитинний — тільки ти (І. Драч);

В Скрізь плач, і стогін, i ридання, несмілі поклики, слабі, на долю марні нарікання i чола, схилені в журбі (Леся Українка).

Запитання 10

10. В одному з наведених речень наявне узагальнююче слово, яке стоїть після однорідних членів речення. Отже, слід поставити тире в такому реченні:

варіанти відповідей

А Це над нами сумне лице яснішає сльоті, бо ні дощу, ні вітру, ні туману не бачу вже крізь вікна золотi (О. Пахльовська);

Б Кожен кущик, горбок, долинка, кожна стежка все це було йому знайоме, промовляло до нього (М. Коцюбинський);

В Тремтять надії, ніби лист на змерзлій сокорині, i рідних місць, i рідних міст нема тоді людині (М. Рильський).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест