Трудове право

Додано: 29 листопада 2020
Предмет: Правознавство, 11 клас
Копія з тесту: трудове право
Тест виконано: 111 разів
20 запитань
Запитання 1

Трудові відносини виникають на підставі


варіанти відповідей

наказу роботодавця

заяви працівника

укладання трудового договору

Кодексу Законів про Працю

Запитання 2

Колективний договір – це угода, яка укладається між

варіанти відповідей

власником і найманим працівником

найманими працівниками

профспілковими організаціями

власником і профспілковими організаціями підприємства

Запитання 3

При укладанні трудового договору громадянин зобов`язаний подати відомості

варіанти відповідей

про свою партійну приналежність


про національну приналежність

про своє походження

про свою належність до громадянства України

Запитання 4

Загальна дисциплінарна відповідальність передбачає такі санкції

варіанти відповідей

штраф

догану та звільнення

арешт

переведення на іншу, менше оплачувану, роботу

Запитання 5

Трудове право регулює відносини між

варіанти відповідей

державою і працівником

виробником і споживачем

профспілками і працівником

роботодавцем і працівником

Запитання 6

Найнижчим рівнем в ієрархії правових актів, що регулюють трудові відносини,є

варіанти відповідей

відомчі акти

угоди, які укладаються між профспілками на державному, регіональному, галузевому рівнях

локальноправові акти

закони

Запитання 7

Трудовий договір – це угода між

варіанти відповідей

працівником і профспілковою організацією підприємства

працівником і власником підприємства

працівником і трудовим колективом підприємства

власником підприємства і трудовим колективом

Запитання 8

Нормальним робочим часом вважається тривалість

варіанти відповідей

не більше 20 годин на тиждень

не більше 30 годин на тиждень

не більше 40 годин на тиждень

не більше 50 годин на тиждень

Запитання 9

Соціальною відпусткою є

варіанти відповідей

відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці

відпустка у зв`язку з навчанням без відриву від виробництва

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

відпустка, яка надається працівникові для написання підручників та навчальних посібників

Запитання 10

Трудова книжка оформлюється по першому місцю роботи протягом


варіанти відповідей

5 робочих днів

10 робочих днів

15 робочих днів

20 робочих днів

Запитання 11

Для працівників віком від 15 до 16 років тривалість робочого часу на тиждень становить:

варіанти відповідей

36 годин

18 годин

24 години

40 годин

Запитання 12

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівника скорочується на:

варіанти відповідей

2 години

1 годину

3 години

30 хв

Запитання 13

При скороченому робочому часі заробітна плата не зменшується:

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 14

Скорочений робчий час надається: (виберіть усі правильні відповіді)

варіанти відповідей

особам, які працюють на роботах зі шкідливими умовами праці

жінці, яка має дитину віком до 14 років

неповнолітнім

тим, хто працює в нічний час

тим, у кого є родичі, що потребують постійного догляду

інвалідам

Запитання 15

Для працівників, яким установлено ненормований робочий час, не передбачена додаткова оплата за це?

варіанти відповідей

Так

НІ

Запитання 16

У КЗпП України визначено декілька видів відпочинку, а саме: (виберіть усі правильні відповіді)

варіанти відповідей

перерви протягом робочого дня

вихідні, святкові та неробочі дні

відпустки

день народження працівника

рнемонт у працівника вдома

карантин

Запитання 17

Під час перерви працівник може відлучатися з робочого місця?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 18

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових випадках: (виберіть усі правильні відповіді)

варіанти відповідей

для ліквідації наслідків стихійного лиха

для допомоги тим робітникам, які не встигають виконати норму

для відвернення нещасних випадків

для відвернення і подолання наслідків епідемій

для посівних робіт

для будівництва лікарні

Запитання 19

КЗпП України передбачає компенсацію роботи у вихідний день у:

варіанти відповідей

подвійному розмірі

потрійному розмірі

звичайному розмірі оплати відпрацьованих годин

надання двох днів відпочинку

Запитання 20

Відповідно КЗпПУ є такі види соціальних відпусток: (виберіть 4 правильні відповіді)

варіанти відповідей

відпустка у зв'язку з весіллям працівника

відпустка за сімейними обставинами

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами

відпустка у зв'язку з усиновленням дитини

відпустка у зв'язку зі смерю близьких рідних

відпустка по догляду за дитиною до 3 років

відпустка у зв'язку днем народження працівника

додаткова відпустка для працівників, які мають двох неповнолітніх дітей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест