Загальні положення про договір

Додано: 30 листопада 2020
Предмет: Правознавство, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
11 запитань
Запитання 1

Що таке договір?


варіанти відповідей

Це домовленість двох сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Це домовленість однієї, двох або більше сторін, спрямована на припинення цивільних прав та обов’язків.

Це домовленість двох або більше сторін, спрямована на припинення цивільних прав та обов’язків.

Запитання 2

Які ви знаєте види договорів?


варіанти відповідей

Двосторонні, багатосторонні.

Односторонні, багатосторонні, двосторонні.

Односторонні, умовні, двосторонні.

Односторонні, безумовні, двосторонні.

Запитання 3

Яким є договір, якщо одна сторона бере на себе обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони?


варіанти відповідей

Односторонній.

Двосторонній.

Багатосторонній.

Трьохсторонній.

Запитання 4

Договір набирає чинності з моменту

1)  


2) 

3)  

4)  

варіанти відповідей

наміру про його укладення;

 домовленості про його укладення;

домовленості про його зміст;

його укладення.

Запитання 5

Зміна ціни в договорі після його виконання

варіанти відповідей

допускається по вимозі однієї із сторін;

не допускається;

допускається за рішенням суду;

 допускається по домовленості між сторонами.

Запитання 6

Що таке публічний договір?


варіанти відповідей

Договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати комерційні операції з особами, з якими вона уклала даний договір.

Договір, який укладається підприємцем під час публічних торгів

Договір, який укладається підприємцем на тендерних умовах.

Запитання 7

У якій формі може бути укладений договір?

варіанти відповідей

У письмовій.

У письмовій та усній.

У письмовій, усній та інтерактивній.

У будь-якій формі

Запитання 8

Чи мають право сторони нотаріально посвід- чувати цивільно-правовий договір?

варіанти відповідей

Не мають права.

Мають, якщо про це вони домовилися.

Мають, якщо про це вони домовилися і на це є також згода нотаріуса.

Мають, якщо про це вони домовилися і по даному до- говору це передбачено законом.

Запитання 9

Хто має право внести пропозицію укласти договір? 

варіанти відповідей

Сторона, яка має намір укласти договір.

 Сторона, яка має бути виконавцем договору.

Може зробити кожна із сторін майбутнього договору.

Всі відповіді є правильними.

Запитання 10

Зміна або розірвання договору допускається

варіанти відповідей

лише за згодою сторін;

за рішенням однієї із сторін, якщо вона отримала відповідну постанову суду;

 лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом;

лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено законом.

Запитання 11

У разі розірвання договору

варіанти відповідей

зобов’язання сторін припиняються частково;

зобов’язання сторін припиняються;

зобов’язання сторін припиняються, якщо сторони ще не починали виконувати договір;

зобов’язання сторін припиняються, якщо сторони виконали договір не більше, ніж наполовину.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест