Тести контрольних робіт з алгебри 11 клас

Про матеріал

Контрольні роботи у вигляді тестів з визначеними балами за кожне завдання. Пропонований матеріал допоможе учителеві швидко здійснити поточний контроль; розвити алгоритмічну культуру учнів, покроково відпрацьовувати способи розв'язання завдань.Такі контрольні роботи дають можливість розкрити себе, учня, з будь-яким рівнем знань.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розробила вчителька математики

Пліщинською ЗОШ І-ІІІ ступенів

Ніщук Н.І.

 

 

 

Контрольна работа. Тема: Первісна та інтеграл.

1 Варіант.
1.  (1 бал). Визначити функцію для якої F(x) = x2sin2x – 1 є первісною:

1) f(x) = ; 

2) f(x) = 2x – 2cos2x;

3)  f(x) = 2x +cos2x; 

4) f(x) = cos2x + x.

2.  (1 бал). Знайти первісну для функції.   F (x) = 4х3 + cos x

1)  F(x) = 12x2 – sinx + c;   

2) F(x) = 4x3 + sinx + c; 

3) F(x) = x4 – sinx + c;

4)  F(x) = x4 + sinx + c.

3.  (1 бал).  Для функції f(x) = х2 знайти первісну F, що приймає дане значення в заданій точці   F (- 1) = 2

1)   F(x) = ;     

2)  F(x) = 2x + ;    

3)   F(x) = – ;  

4)  F(x) = .

4. (1 бал). Точка рухається по прямій так, що її швидкість в момент часу t  дорівнює  

V (t) = t + t2. Знайти шлях, що пройшла точка за час від 1 до 3 сек., якщо швидкість вимірюється в м /сек.                      

 1)  18 м;          

 2)  12м;          

3)   17м;         

 4)  20 м.

5.   (1 бал). Обчислити                       

 1)  6;       

2)   6;       

3)   2;      

4)    3.

6. (1 бал). Знайти площу криволінійної трапеції, обмеженої лініями  у =  – х2 + 3  и  у = 0

1)   4; 

2)   6;        

3)   9;        

4)   8.

7.  (1 бал). Знайти площу фігури, обмеженої лініями  у =   и     у = х

1)  2;            

2)   1;             

 3)   2;             

4)   1.

8.   (1 бал). Обчислити площу фігури, обмеженої графіком функції у = 2 – х2, дотичною до цього графіка в його точці з абсцисою х = - 1 і прямою х = 0

1)   1;           

2)   2;            

3)  ;             

4)  1.

9.   (1,5 бали). Обчислити        

10.  (1,5 бали).  Знайти  суму абсцис точок перетину графіків функції у = (х – 1)(х + 2) і її первісної, якщо одна з цих точок знаходится на осі ординат.

11.  (2 бали). Знайти таку первісну функцію  f(x) = 3х – 1 , для якої рівняння  F(x) = 5 має єдиний корінь.

2 Вариант.

1.  (1 бал). Визначити функцію для якої  F(x) = – cos - x3 + 4   є первісною:

1)   f(x) =  - sin - 3x2;   

2)   f(x) = sin - 3x2;

3)  f(x) = - sin - 3x2;  

4)  f(x) = 2sin - 3x2 .

2.  (1 бал). Знайти первісну для функції.   f(x) = x2 – sinx

  1) F(x) =- cos x + c;

2) F(x) = 2x – cosx + c; 

3)  F(x) = + cosx + c;  

4)  F(x) = + sinx + c

3.  (1 бал).  Для функції  f(x) = 2x – 2 знайти первісну F, що приймає дане значення в заданій точці   А(2;1)

1)   F(x) = - х2 – 2х – 1;     

2)  F(x) = х2 + 2х + 2;    

3)  F(x) = 2х2 – 2;     

4)  F(x) = х2 – 2х + 1.

4. (1 бал). Точка рухається по прямій так, що її швидкість в момент часу t  дорівнює  V (t) =3 + 0,2 t.. Знайти шлях, що пройшла точка за час від 1 до 7 сек., якщо швидкість вимірюється в м /сек.                      

1)  22, 8 м;       

2)   29 м;        

3)   23 м;         

4)  13 м.

5.   (1 бал). Обчислити         

1)   ;     

2)  3 - 3;      

3)  0;        

4)   3 - 3 .

6. (1 бал). Знайти площу криволінійної трапеції, обмеженої лініями  у =  2, у = 0, х = 2

1)   5;         

2)     2;         

3)     5;      

4)  2.

7.  (1 бал). Знайти площу фігури, обмеженої лініями  у = 5 – х2 ,  у = 1

1)   16;         

2)    5;         

3)   11 ;        

4)   10 .

8.   (1 бал). Обчислити площу фігури, обмеженої графіком функції у = – х2 + 3, дотичною до цього графіка в його точці з абсцисою х = 1 і прямою х = 0.

   1)   2;        

 2)   ;        

 3)   2;      

 4)     .

9.   (1,5 бали). Обчислити         

10.  (1,5 бали).  Знайти  суму абсцис точок перетину графіків функції у = (х – 3)(х + 2) і її первісної, якщо одна з цих точок знаходится на осі ординат.

11.  (2 бали). Знайти таку первісну функцію  f(x) = 2х + 5, для якої  пряма   у = 7х – 3  є дотичною.

 

Контрольна работа. Тема:  Загальне поняття степеня. 

1 Варіант.

 

1. (0,5 балів).  Обчислити:      

1)    14;      

2)   3;        

3)    - 11;       

4) – 11.

2.  (0,5 балів).  Подати вираз у вигляді степеня числа х (х > 0): 

1)  х1;          

2)  х2;        

3)  х0,99;      

4)   х10,9.

3.   (0,5 балів).  Спростити вираз:          

1)  ;        

2)  х0;      

3)   ;    

4)    .

4.   (0,5 балів).  Спростити вираз: 

1)  – 1;       

2)  ;      

3)    а – 1;         

4)  .

5.  (0,5 балів).  Розв’язати рівняння:            

1)  – 4; 3    

2)    – 4;     

3)    3;   

4)  нема коренів.

6.  (1 бал).  Спростити вираз:   , где  а < 0

1)  0;        

2)    ;     

3)   ;   

4)  12а.

7.  (1,5 бали). Обчислити:   

8.   (1,5 бали). Знайти значення виразу, якщо  m = - 5

      

9.  (1,5 бали). Розв’язати систему рівнянь:

         Знайти   у – х, где (х;у) – розв’язок рівняння.

10.  (2 бали).  Розв’язати рівняння: 

11.   (2 бали).  Розв’язати нерівність:  

 

2 Вариант.

1. (0,5 балів).  Обчислити:          

1)   9;     

2)  10- ;      

3) 11;      

4.   9.

2.  (0,5 балів).  Подати вираз у вигляді степеня числа х (х > 0): 

1)   ;      

2)   ;   

3)   х0;  

4)  х1.

3.   (0,5 балів).  Спростити вираз:           

1)  ;       

2)  х3;    

3)    ;             

4)    .

4.   (0,5 балів).  Спростити вираз:          

1)   – 1;      

2)   – 1;   

3).    2;    

4).    .

5.  (0,5 балів).  Розв’язати рівняння:       

1)   3;      

2)  1; 3;  

3) – 3;

4)  нема коренів.

6.  (1 бал).  Спростити вираз:  

1)  – 2;     

2)   12 – 4;         

3)  4 - 12;       

4) .

7.  (1,5 бали). Обчислити:    91,5 -  

8.   (1,5 бали). Знайти значення виразу, якщо  а = 16, в = 9

      

9.  (1,5 бали). Розв’язати систему рівнянь:

         Знайти   у – х, где (х;у) – розв’язок рівняння.

10.  (2 бали).  Розв’язати рівняння: 

 

11.   (2 бали).  Розв’язати нерівність:  

 


Контрольна работа. Тема: Показникова функція.

1 вариант

 

1.  (0,5 балів).  Спростити вираз:

1) 1;         

2) а;         

3) а2/3;       

4) а3/2 .

2. (0,5 балів). Вкажіть проміжок, якому належать корені рівняння: 63х+1=1/36

1) (-2,25; -1,5);  

2) (-1,5; -0,75);  

3) (-0,75; 0);   

4) коренів нема.

3.  (0,5 балів). Обчислити: (10-10·1006)-1

 1)  0,0001;      

2) -100;   

3) 0,01;     

4) -10000.

4.  (0,5 балів). Розв’язати нерівність:  83х/5≥0,5

1) (-∞; -5/3];  

2) [-5/3; +∞); 

3)[-5/9; +∞);       

4) (-∞; -5/9].  

5.  (0,5 балів). Знайти область визначення функції:  у =

1) (-∞; 0,2);   

2) (-∞; -0,6);   

3) (-∞; 5];    

4)[0,2; +∞);

6.  (0,5 балів). Графік якої  з перерахованих функцій зображених на рисунку

 

 

1)  у = (0,5)х;  

2) у = 2х;  

3) у = log 2 х;   

4) у = log 0,5  х.  

7.  (1 бал).   Знайти добуток  корнів  рівняння  

8.   (1,5 бали).  Решите систему уравнений            

         Найдите значение х0+2у0, где (х0 ; у0)  - решение системы.

9.  (1,5 бали).  Укажите целое решение неравенства (х - 6)(8х-6 - 64) < 0 .

10.  (1,5 бали).  Найдите наименьшее значение функции

11.  (1,5 бали).  Решите уравнение:   5 · 25х – (5х - 31)  · 5х + 6 – х = 0.

12.  (2 бали).  Решите неравенство:    

2 вариант

1.  (0,5 балів).  Обчислити: (4/25) -3/2 +0,25

1) 15,875;        

2) 0,186;         

3) 0,01;       

4) 7,75.

2. (0,5 балів). Спростити вираз:           

1) ;        

2) -3;              

3) 9;             

4) 3.

3.  (0,5 балів). Розвязати нерівність:

1)       

2)      

3)     

4) 

4.  (0,5 балів). Вкажіть проміжок, якому належить розвязок рівняння: 8х – 1 = 4

 1) ( 0,5 ; 1,25);  

2)  (1,25 ; 1,5 ); 

3)  (1,5 ; 1,75); 

4)  (1,75 ; 2,5).

5.  (0,5 балів). Знайти область визначення функції:  у =

1)     

2)     

3)       

4)

6.  (0,5 балів). .  На одном з рисунків зображено графік функції .  Вкажіть цей рисунок.

 

 

 

 

 

  1)        2)            3)    4)

 

7.  (1 бал).   Знайти добуток  корнів  рівняння 22х+1 - 7  · 10х + 52х+1 =0

8.   (1,5 бали).  Решите систему уравнений            

         Найдите значение 2х00,  где (х0 ; у0)  - решение системы.

9.  (1,5 бали).  Укажите целое решение неравенства (х - 6)(8х-6 - 64) < 0 .

10.  (1,5 бали).  Найдите наименьшее значение функции

11.  (1,5 бали).  Решите уравнение:   .

12.  (2 бали).  Решите неравенство:    

 

 

:    


Контрольна работа. Тема: Логарифмічна функція.

Логарифмічні рівняння і нерівності.

 

1 Вариант.

1.  (0,5 балів). Знайти значення вирвзу         

1) 6;                

2) 27;             

 3) 12;           

4) 54.

2.  (0,5 балів). Вкажіть проміжок, якому належить розв’язок рівняння:    

1)  (-3;  1);         

2) (- ; -3);            

3)  (4;  +);            

4)  ( 2;  4 ).

3.  (0,5 балів).  Знайдіть область визначення виразу:  

1) ;      

2) ;            

3) ;         

 4)

4.  (0,5 балів).  Знайдіть значення виразу:    log3(9b),   если   log3b = 5.

1)  25;         

2)  10;         

3) -8;          

4) 7.

5.  (0,5 балів). Розв’язати нерівність:    log2( 1 – 0,3)4.

1) ;        

 2) ;           

3) ;        

4)

6. (1 бал). Вказати наименьше ціле число з області визначення  функції 

7.  (1 бал). Знайдіть добуток коренів рівняння    .

8.  (1 бал). Знайти значення виразу    

9. (1,5 бали).  Нехай  - розв’язок системи рівнянь     Знайти суму  

10.  (1,5 бали).  Розв’язати рівняння   

11.  (1,5 бали).  Розв’язати нерівність   

12.  (2 бали). Знайти значення , при яких область визначення  функції        містить рівно три цілих числа.

2 Вариант.

1.  (0,5 балів). Знайти значення вирвзу                                                                                               1)  1;         

 2) -9;            

3)  3;             

4) -1,5.

2.  (0,5 балів). Вкажіть проміжок, якому належить розв’язок рівняння:     .

1) ( -4;  -2);        

2) ( 6;  8);             

3) ( 3;  6);              

4) ( -8; -6).

3.  (0,5 балів).  Знайдіть область визначення виразу:   y = log0,1(0,01 –).  

1)     

2);   

3)       

4)

4.  (0,5 балів).  Знайдіть значення виразу:    , якщо    .          

1)  1;             

2) -7;         

3)  -1;           

 4) 7.

5.  (0,5 балів). Розв’язати нерівність:   

1)    

 2)  

3)

4)

6. (1 бал). Знайти  наименьше значення  функції 

7.  (1 бал). Знайти цілий розвязок нерівності 

8.  (1 бал). Знайти значення виразу    

9. (1,5 бали).  Нехай  - розв’язок системи рівнянь     Знайти суму  

10.  (1,5 бали).  Розв’язати рівняння   

11.  (1,5 бали).  Розв’язати нерівність   

12.  (2 бали). Знайти всі додатні, не рівні 1, значення , при яких область визначення  функції     не містить двохзначних натуральних чисел.

docx
Додано
27 липня 2018
Переглядів
1193
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку