9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Тестова контрольна робота з фізики №1 9 кл

Про матеріал
Тестові завдання розроблені в 4 варіантах, та відповідають чинній програмі з фізики. Завдання 1-3 по 1 б, завдання 4-6 по 2 б, завдання 7-9 по 3 б, завдання 10-12 по 4 б. Система переведення оцінок 1б-1, 2б-2, 3б-3, 4б-4, 5,6б-5; 7,8б-6; 9,10,11б-7; 12,13,14б-8; 15,16,17б-9; 18,19,20,21б -10; ,22,23,24,25б-11; 26,27,28,29,30б-12. При невиконанні 6,9,12 завдання оцінка знижується на 1 б.
Перегляд файлу

Тематична контрольна робота №1                                        9 кл       нп

 

«Магнітні явища»

Варіант 1

1 Магнітне поле існує навколо

    А. будь-яких зарядів          Б. нерухомих зарядів          В. провідників          Г. рухомих зарядів

 

2 Котушку з залізним осердям називають

     А. електрометром        Б. електрореле         В. електромагнітом         Г. електродвигуном

 

3 Залізний циліндр електродвигуна з обмоткою, що містить велику кількість витків, який

   обертається в магнітному полі називають

     А. якорем                  Б. статором                  В. гучномовцем                  Г. двигуном

 

4 Напрям магнітних ліній вказує

     А. перпендикуляр до магнітної стрілки              Б. південний полюс стрілки

     В. північний полюс стрілки                                  Г. ручка свердлика

 

5 На провідник із струмом у магнітному полі діє сила

     А. Лоренца               Б. Ерстеда               В. притягання               Г. Ампера

 

6 Накреслити приблизно розташування кількох

   магнітних ліній для 2-х магнітів      

 

7 Моток металевого дроту з розімкнутими кінцями коливається у зазорі між полюсами

   магніту. Що відбудеться з коливаннями, якщо кінці провідника замкнути?

      А. швидко припиняться     Б. не зміняться     В. підсиляться     Г. повільно затухатимуть

 

8 Постійний магніт виймають з металевого кільця північним полюсом. Кільце буде

          А. притягуватись       Б. відштовхуватись       В. нерухоме       Г. повертатись

 

9 Яка сила струму в провіднику довжиною 0,2 м, розташованого перпендикулярно до ліній 

   однорідного магнітного поля з індукцією 1,2 Тл, якщо на нього з боку  магнітного поля діє

   сила 0,96 Н?

 

10 Вказати напрям руху провідника    зі струмом    

 

 

11 Вказати полюси котушки та напрям струму в витках

     котушки та полюси джерела.                                                             

 

 

 

12 Провідник довжиною 5 см, по якому проходить струм 3А, розмістили в однорідному

     магнітному полі під кутом 600, до ліній індукції. Індукція магнітного поля складає 50 мТл.

    Визначити роботу сили Ампера, якщо провідник перемістився на 25 см в напрямку дії сили.

 

 

 

 

 

                                               Тематична контрольна робота №1                                     8 кл      нп

 

«Магнітні явища»

Варіант 2

1 Магнітну дію провідника зі струмом відкрив

    А. Ерстед у 1820 р          Б. Фарадей у 1831 р          В. Ньютон у 1812 р          Г. Ампер у 1820 р

 

2 До магніту зовсім не притягується

          А. сталь                         Б. скло                        В. мідь                         Г. нікель

 

3 Частина магніту, що виявляє найсильнішу дію- це

     А. полюс магніту               Б. верх магніту              В. середина магніту            Г. кінець магніту

 

4 Напрям струму в обмотці електродвигуна постійного струму змінюють за допомогою

     А. статора                    Б. ротора                    В. колектора                    Г. щіток

 

5 Залізні ошурки в магнітному полі прямого струму розміщуються

     А. безладно                                                                         Б. по прямій вздовж провідника

     В. по замкнутих кривих, що огинають провідник          Г. перпендикулярно до провідника

 

 6 Накреслити приблизно розташування кількох  магнітних

    ліній для 2-х магнітів         

 

7 Намагнітити залізний прут у магнітному полі Землі можна якщо його

      А. нагріти                          Б. вдарити по ньому                           В. охолодити  

      Г. потерти і розмістити вздовж ліній магнітного поля Землі

 

8 Напрям ліній магнітного поля навколо провідника зі струмом визначають за правилом

     А. лівої руки                  Б. свердлика                  В. правої руки                  Г. Ерстеда

 

9 Провідник довжиною 20 см , опір якого 0,4 Ом підєднано до джерела струму з

   напругою 1,8 В  і розміщено в однорідному магнітному полі індукція якого 0,8 Тл під

   кутом 300 до ліній індукції.  Визначити значення сили Ампера, що діє на провідник.

 

10 В який бік повернеться сторона (ав) рамки?                                   b           c

 

                                                                                                                   a           d  

                                                                                                                      +    -

 

11 Вказати полюси джерела струму котушок,

     якщо між ними виявляється притягання.

 

 

 

12 Горизонтально розташований провідник довжиною 20 см і масою 8 г розміщено в

     однорідному магнітному полі перпендикулярно до магнітних ліній. Сила струму в

     провіднику 10 А. Визначити індукцію магнітного поля, якщо сила тяжіння врівноважена

     силою Ампера.

 

 

 

                                               Тематична контрольна робота №1                                     8 кл      нп

 

«Магнітні явища»

Варіант 3

1 Струм, що виникає в провіднику, який рухається в магнітному полі називають

     А. постійним                Б. струмом Фуко               В. індукційним                Г. вихровим

 

2 Навколо провідника зі струмом

     А. існує лише електричне поле                     Б. існує лише магнітне поле

     В. існує електричне і магнітне поле             Г. поля не існує

 

3 Магнітна стрілка не відхиляється, якщо її розташувати поблизу пучка рухомих

    А. електронів               Б. атомів               В. позитивних іонів               Г. негативних іонів

 

4 Провідник зі струмом розміщений у магнітному полі

    А. рухається поступально            Б. обертається            В. коливається            Г. не рухається

 

5 Магнітна аномалія це –

   А. іонізований шар атмосфери                            

   Б. великі запаси покладів залізних руд

   В. явище взаємодії магнітних полів Сонця та Землі

   Г. відхилення магнітної стрілки від напрямку магнітних ліній Землі

 

6 Зобразити картину магнітних ліній для двох магнітів     

 

 

7 Щоб сталеві рейки намагнітились в магнітному полі Землі їх потрібно розмістити вздовж 

    А. лінії схід-захід             Б. осі стрілки компаса            В. паралелей             Г. меридіанів

 

8 Напрям руху провідника зі струмом визначають за правилом

        А. лівої руки                 Б. правої руки                 В. свердлика                 Г. Ленца

 

9 Провідник довжиною 10 см і опором 0,4 Ом, підєднано до джерела напругою 1,2 В. Визначити

   індукцію однорідного магнітного поля, якщо на провідник діє сила 30 мН, перпендикулярно

   до ліній індукції.

 

10 Вказати напрям струму в провіднику  (мал)                                  FA

 

 

 

 

 

11 Вказати полюси магнітної стрілки розміщеної поблизу

     котушки зі струмом

 

 

 

12 В однорідному магнітному полі з індукцією 40 мТл розміщено провідник довжиною 15 см

     перпендикулярно до магнітних ліній. Сила струму в провіднику складає 4 А. Визначити масу

     провідника, якщо сила тяжіння врівноважена силою Ампера.

 

                                               Тематична контрольна робота №1                                     8 кл      нп

 

«Магнітні явища»

Варіант 4

1 Магнітні властивості найкраще виявляють

   А. метали               Б. напівпровідники               В. електроліти               Г. діелектрики

 

2 Дія струму, що найбільше проявляється в електродвигуні і на якій ґрунтується його робота

      А. теплова                Б. хімічна                В. електрична                 Г. магнітна

 

3 Постійний магніт всувають в металеве кільце південним полюсом. Як поведе себе кільце?

     А. буде притягуватись    Б. буде відштовхуватись    В. буде обертатись    Г. буде нерухоме

 

4 Прямокутна рамка зі струмом у магнітному полі

     А. рухається поступально        Б. обертається        В. не рухається         Г. коливається

 

5 Два цвяхи притягнулися до північного полюса магніту при цьому їх вільні кінці

    А. відштовхуються           Б. притягуються           В. не взаємодіють           Г. коливаються

 

6  Зобразити картину магнітних ліній  для двох магнітів   

 

 7 Полюси котушки зі струмом визначають за

       А. правилом лівої руки                              Б. правилом свердлика    

       В.  правилом правої руки                          Г. полюсами джерела струму

 

8 Дві однакові котушки, підключено до гальванометрів. В першу котушку вводять магніт, другу

   рухають разом з магнітом. Який гальванометр зафіксує струм?

     А. перший                    Б. другий                    В. обидва                    Г. жоден

 

9. Провідник довжиною 30 см, опір якого 0,6 Ом, підєднано до джерела струму з

    напругою 0,8 В і розміщено в однорідному магнітному полі з індукцією 0,2 Тл.

   Знайти значення сили Ампера.

 

10 Вказати напрям сили струму в провіднику     а)                                    б)                                            

                                                                                                                                     

 

 

 

 

11  Вказати полюси джерела струму котушок,

      якщо між ними проявляється відштовхування.

 

 

 

12 Горизонтально розміщений провідник довжиною 20 см і масою 2 г вміщений в однорідне

     магнітне поле з індукцією 30 мТл перпендикулярно до магнітних ліній. Визначити силу

     струму в провіднику, якщо він зависає в магнітному полі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
До уроку
Розділ 3. Магнітне поле
Додано
21 жовтня 2019
Переглядів
4206
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку