8 грудня о 18:00Вебінар: Як провести гарний урок, коли маєш лише Google Chrome

Тестові завдання "5 клас українська мова"

Про матеріал
Готуючи учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, варто зрозуміти головне: тест не містить жодного завдання, яке виходить за межі шкільних програм. У даній брошурі вміщено тестові завдання, які можуть пропонуватися учням 5 класу з різними навчальними можливостями не тільки для тематичного контролю, а й на уроках вивчення та закріплення нового матеріалу, що буде гарним тренінгом для школярів, призвичаюватиме їх до виконання завдань такого типу. Матеріал рекомендовано для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОВІТИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

СТАРОСИНЯВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІ

 

Освіта Хмельниччини на шляхах реформування

C:\Documents and Settings\Mufasa\Рабочий стол\i.jpgВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ

УКЛАДАЧ

СУПОТНІЦЬКА

ОЛЕНА ГРИГОРІВНА

    ВЧИТЕЛЬ УКРАЇЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

                                                                                                    МШАНЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ              

                                                                                                                            «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ,

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 

 

МШАНЕЦЬ- 2015

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i.jpgC:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i.jpgЗМІСТ

 

 

 

 1. ВСТУП_________________________________________
 2. РОЗДІЛ 1.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ----------------

 1. РОЗДІЛ 2.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ПІД ЧАСПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ------------------------------------------

 1. РОЗДІЛ 3.

ВИКОРИТСАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ПІД ЧАС------

 1. ЛІТЕРАТУРА-------------------------------------------

 

 


 

БРОШУРАЮ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ

 

/укладач : Супотніцька Олена Григорівна – вчитель української мови та літератури  Мшанецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад»/

 

 

 

Готуючи учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, варто зрозуміти головне: тест не містить жодного завдання, яке виходить за межі шкільних програм. У даній брошурі вміщено тестові завдання, які можуть пропонуватися учням 5 класу з різними навчальними можливостями не тільки для тематичного контролю, а й на уроках вивчення та закріплення нового матеріалу, що буде гарним тренінгом для школярів, призвичаюватиме їх до виконання завдань такого типу.

Матеріал рекомендовано для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій.

 

 

Рецензент: Дацюк Лариса Володимирівна -   інспектор відділу освіти Старосинявської райдержадміністрації

 

 

Схвалено на засіданні методичної ради районного методичного кабінету

 


C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (2).jpgВСТУПC:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (2).jpg

 

 

Однієюзнайбільших проблем сучасного українського суспільства є забезпечення рівного доступу всіх громадян до вищої освіти, незважаючи на їхній матеріальний і соціальний стан. Для вирішення цієї проблеми в державі створюється система оцінювання освіти, складовою якої є незалежне тестування бажаючих вступити до вищих навчальних закладів.

Зовнішнє незалежне оцінювання попередніх років показало, що випускникам і абітурієнтам не завжди легко подолати психологічний бар'єр у написанні тестів. Для його подолання необхідно мати навички роботи з будь-якими тестовими завданнями. Досвід проведення незалежного зовнішнього оцінювання переконливо засвідчує, що протягом навчального року, починаючи з 5-ого класу, вчителям-словесникам слід постійно готувати учнів до такої особливої форми контролю, якою є тестування. Учителеві-словеснику доцільно використовувати різноманітні тестові завдання під час проведення поточного і контрольного оцінювання, широко практикувати тестування не тільки, як контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок школярів, але і як продуктивний навчальний прийом, відпрацьовувати у школярів навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності.

Метою створення даної брошури є:

 • довести переваги тестових завдань;
 • допомогти вчителеві у здійсненні ефективного контролю над засвоєнням учнями навчального матеріалу.

Для якісного впровадження в шкільну практику тестування як методичної

форми обов'язковим є систематичність, вписаність у загальну структуру уроку і продуманість методів його використання протягом усього навчального року.

У «Методичних рекомендаціях щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах» зазначається: «Учителеві-словеснику доцільно використовувати різноманітні тестові завдання під час проведення поточного й тематичного оцінювання.

У даній брошурі вміщено тестові завдання, які можуть пропонуватися учням 5 класу з різними навчальними можливостями не тільки для тематичного контролю, а й на уроках вивчення та закріплення нового матеріалу, що буде гарним тренінгом для школярів, призвичаюватиме їх до виконання завдань такого типу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Mufasa\Рабочий стол\i (2).jpg

 

РОЗДІЛ 1.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

 

Завдання в тестовій формі - це, власне, те, з чим учитель має справу під час поточного чи тематичного контролю. Воно відповідає певній формі (завдання з вибором однієї чи кількох правильних відповідей, на встановлення відповідності тощо).Тестові завдання однаковою мірою надаються до використання під час здійснення поточного, тематичного та підсумкового (зокрема й незалежного зовнішнього оцінювання) контролю, можуть пропонуватися учням із різними навчальними можливостями, тобто передбачати градацію завдань за ступенем складності, мати творче спрямування.Дидактична мета поточного оцінювання - відстежувати процес навчання й отримувати оперативну інформацію про відповідність (невідповідність) знань учнів вимогам чинної програми. Найпоширенішою формою проведення поточного контролю, крім усного опитування й самостійних робіт, є виконання педагогічних тестів, які допоможуть учителеві вчасно відкоригувати й удосконалити навчальний процес. Поточний тестовий контроль можна здійснювати за допомогою кількох варіантів тестів, дібраних із спеціальної літератури або розроблених самим учителем. Систематичне відстеження всіх етапів засвоєння знань у формі тестування стимулюватиме учнів до самостійної роботи під час виконання класних і домашніх завдань, підвищуватиме інтерес до навчання та відповідальність за його результати.

Використання тестових технологій здійснюється в три етапи:

 • теоретична й практична підготовка вчителя та учнів до проведення тестування;
 •  організація тестування;

 

 •  аналіз і корекція результатів.

Типологія тестів ураховує особливості їхнього змісту та структури. За наявністю абовідсутністю варіантів відповіді виділяють тести

 

форм

 

 

проміжною є напіввідкрита форма тестів, яка передбачає неповне або неточне формулювання відповіді. Тести закритої форми поділяються на

 

Деякі з цих груп поділяються на підгрупи.За метою використання та місцем у навчальному процесі розмежовують тест

 

Навчальні тести використовуються на всіх етапах роботи над матеріалом і покликані відстежити рівень оволодіння матеріалом, закріпити або повторити його, їх головна мета - виявити прогалини в знаннях, уміннях, навичках школярів, спрямувати їх на усунення недоліків у підготовці. З огляду на це перевіряти такі тести можуть і самі учні.

Контрольні тести проводяться як певний підсумок роботи над вивченням теми, вони мають комплексний характер, тобто перевіряють знання й уміння, здобуті й вироблені школярами в межах одного або кількох тематичних блоків.

Другий етап включає в себе пояснення процедури, режиму, правил виконання тестових завдань, умов оформлення робіт, демонстрування алгоритмів виконання завдання, виконання тренувальних завдань. Важливим для вчителя є дотримання головної вимоги посування школярів в освоєнні тестових технологій -від простих завдань до складніших. Освоєння кожної нової форми тестових завдань слід починати з детального ознайомлення з інструкцією щодо їх виконання.На третьому етапі здійснюється виявлення типових та індивідуальних помилок,що їх припустилися учні. Аналіз результатів проводиться в довільній, найбільш зручній і звичній для вчителя й школярів формі.Виконання завдань у тестовій формі для поточного контролю доцільно планувати на різних етапах уроку не більш як на 10-15 хвилин.Учителеві варто пам'ятати, що на виконання завдань з вибором однієї правильної відповіді треба відводити орієнтовно одну хвилину, а кількох правильних відповідей або встановлення відповідності - півтори хвилини. Важливо привчати учнів виконувати завдання не лише правильно, а й швидко, щоб максимально наблизити їх до умов, у яких випускники працюватимуть підчас зовнішнього незалежного оцінювання. На цьому етапі вчителеві слід навчати учнів алгоритмів виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення. Доцільно давати учневі конкретні інструкції, як виправити виявлені помилки.

Під час контрольної роботи вчитель перевіряє відповідність підготовки школярів зафіксованій у програмі з рідної мови системі вимог до рівня і якості освіти. Проведення тематичного контролю у формі тестування забезпечує отримання результатів, які характеризуються обґрунтованістю й об'єктивністю, а бали навчальних досягнень є точнішими та більш диференційованими, ніж ті, що одержані за допомогою традиційних форм контролю.

Дані тематичного контролю інформують учителя про рівень засвоєння школярами навчального матеріалу та вказують, наскільки раціональні алгоритми використано для виконання завдань тесту. Щоб забезпечити максимальну надійність результатів оцінювання і якнайповніше перевірити, як засвоєно вивчений матеріал, учитель повинен підготувати на тематичну атестацію тест зі значною кількістю завдань. У ньому слід якнайповніше відобразити зміст вивченої теми, збалансовано представити як основний теоретичний матеріал (розуміння понять, знання мовної теорії, значення термінів тощо), так і завдання практичного характеру. Готуючи матеріали для тематичного оцінювання, учитель повинен збалансувати його за складністю. Для цього слід включити завдання приблизно в такій пропорції: 25% легких, 25% складних, 50% - середнього рівня складності. Такий розподіл відображатиме співвідношення сильних, середніх і слабких       учнів у класі. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів зумовлює потребу процес вивчення кожної з тем курсу рідної мови розподіляти на три етапи:

 1. мотиваційний, коли вчитель пояснює, задля чого вивчається певна тема, які знання мають бути засвоєні, які вміння й навички сформовані;
 2. операційно-пізнавальний - основний етап, у процесі якого досягаються поставлені навчальні, розвивальні та виховні цілі й ведеться підготовка до завершального етапу;
 3.     контрольно-оцінний, яким завершується вивчення теми й одержуються об'єктивні дані про якість її засвоєння кожним учнем під час написання диктанту чи проведення тестової перевірки знань, умінь і навичок учнів.

 Задля оптимізації цього завершального етапу проводиться вивчення передового педагогічного досвіду з цього питання.

Упровадженнясистеми зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови спричиняє значну увагу учителів-словесників до відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності, використання яких відбувається з метою забезпечити поетапну різнобічну й об'єктивну оцінку знань, умінь і навичок учнів у процесі засвоєння ними курсу української мови, насамперед її мовної змістової лінії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img019.jpg

РОЗДІЛ 2.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ПІДЧАСПОТОЧНОГООЦІНЮВАННЯ

 

Дидактична мета поточного оцінювання - відстежувати процес навчання й отримувати оперативну інформацію про відповідність (невідповідність) знань учнів вимогам чинної програми. Найпоширенішою формою проведення такого контролю, крім усного опитування й самостійних робіт, є виконання тестів.

Навчальні тести використовуються на всіх етапах роботи над матеріалом і покликані вчасно відкорегувати й удосконалити рівень оволодіння матеріалом, закріпити або повторити його. їх головна мета - виявити прогалини в знаннях, уміннях, навичках школярів, спрямувати їх на усунення недоліків у мовній підготовці.

 

 

Тема 1 Повторення вивченого в початкових класах

Мета: систематизувати набуті в молодших класах знання про частини мови, основні способи їх розпізнавання

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgУрок 1

Повторення вивченого про іменник як частину мови

 

Актуалізація опорних знань

 1. Продовжіть речення: Іменник - це ...

 

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова - іменники:

а) тополя, дзеркало, вербовий, стіл;

б) приліт, двійка, зелень, підручник;

в) аркуш, олівець, почервонів, присів;

г) пролісок, комаха, синіє, подвоїти.

 

3. Іменники мають такі граматичні ознаки:

а) рід;

б) рід і змінюються за числами;

в) рід і змінюються за числами і відмінками;

г) рід і змінюються за числами, відмінками та особами.

 

Виконання завдань на основі повторення вивченого

 

1.Позначте рядок, у якому всі іменники стоять в

однині:
а) день, двері; б) ковзани, стадіон;

в) ножиці, нитка; г) веселка, пісня.

 

2. Позначте рядок., у якому всі іменники жіночого роду:
а) чоботи, зірка; б) ткаля, насіння;

в) сорока, ясен; г) ніч, книга.

 

3. Позначте рядок, у якому всі власні назви записано правильно:

а) річка Дніпро, місто Львів;

б) гори Карпати, Чорне Море;

в) журнал барвінок, кінотеатр Україна;

г) дідусь Максим, планета земля.

 

4. Поставте іменники у формі орудного відмінка однини.

Тінь, князь, душа, молодість, розмова, берег, вітер, гора, осінь, мати, хліб.

 

5. Випишіть іменники - назви істот:

Тут Кий князював із братами Щеком і Хоривом, збудували місто вони всьому світу на диво. У кутку двоє дітей граються, декламують байку Л.Глібова «Вовк та Ягня».

 

6. У реченні У нашій країні люблять співати народні пісні іменник пісні стоїть у формі:

 

 

а) називного відмінка; б) родового відмінка;

в) давального відмінка; г) знахідного відмінка.

 

Систематизація й узагальнення знань

 

1. Складіть невелику розповідь про ваш перший день у п'ятому класі, про те, що вас вразило найбільше. Використайте два - три іменники - власні назви. Висловлювання запишіть, підкресліть іменники, визначте рід, число та відмінок кожного.

 

Домашнє завдання

 

1. Уявіть, що вам доручили розповісти учням у класі про іменник як частину мови. На основі теоретичних відомостей про іменник складіть усне повідомлення, використовуючи власні приклади.

 

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgУрок 2

Повторення вивченого про прикметник як частину мови

 

Актуалізація опорних знань

 1. Продовжіть речення: Прикметник - це ...
 2. Укажіть рядок, у якому всі слова - прикметники:

а) синій, кольоровий, довго;

б) український, довгий, тихий;
в)чудово, останній, сильний;

 

г) четвертий, мудрий, мудрішати..

 

3. Прикметник стоїть у тому роді, числі, відмінку, що й:
а) прислівник; б) дієслово;

в) числівник; г) іменник.

 

Виконання завдань на основі повторення вивченого

 

1. У якому рядку всі наведені прикметники у формі знахідного відмінка однини матимуть
закінчення -ю?

а) цінна, чудова; б) дружня, синя;

в) зелена, літня; г) мужня, лагідна.

 

2. У реченні Від теплого слова і лід розмерзається прикметник теплого стоїть у формі:

а) середнього роду однини, місцевого відмінку;

б) жіночого роду множини, називного відмінку;

в) середнього роду однини, родового відмінка;

г) жіночого роду однини, родового відмінка.

 

3. З поданих прикметників випишіть ті, які в закінчення мають літеру і:
З висок... х пагорбів, на висок., й горі;

глибокими морями, у глибок... й річці; на широк... й дорозі, за широк... ми полями; свіж... й паляниці, свіж...ми пирогами;

4. Доповніть речення прикметниками, поясніть їх роль:

Над Кривим Рогом стоїть ... вересень. Ще буйно квітнуть ... жоржини, розкривають свої кошики ... айстри.

1. Складіть невеликий опис осінньої природи. Висловлювання запишіть, підкресліть прикметники, визначте рід, число та відмінок кожного.

 

 

 

 

Домашнє завдання

 

 1. Уявіть, що вам доручили розповісти учням у класі про прикметник як частину мови. На основі теоретичних відомостей про прикметник складіть усне повідомлення, використовуючи власні приклади.

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgУрок З

Повторення вивченого про дієслово як частину мови

 

Актуалізація опорних знань

 1. Продовжіть речення: Дієслово - це ...
 2. Укажіть рядок, у якому всі слова - дієслова:

а) хотіти, не знає, спокій;

б) шкодувати, відпочинок, милуватися;

в) уживатися, уживання, водитися;

г) спочивати, літати, нероба.

 

Виконання завдань на основі повторення вивченого

1. Укажіть групу, в якій всі дієслова з не пишуться окремо:

а) (не)їсть, (не)дружи, (не)навиділи;

б) (не)увімкнув, (не)зрозуміла, (не)зчулася;

в) (не)можу, (не)носить, (не)збиралися;

г) (не)знає, (не)покоїтися, (не)хотіти.

 

2. Укажіть групу дієслів, у яких на місці пропуску треба писати ь:

а) умиваєт... ся, сміют... ся, захоплюєш... ся;

б)спілкуют...ся, хвилюєт... ся, милуєш... ся;

в) граєт... ся, вдаєт... ся, взуваєш... ся;

г) живит... ся, присвячуєт... ся, охороняєт... ся.

 

3. Укажіть групу дієслів, які відносяться до І дієвідміни:

а) читаєш, малюєш, перелазиш;

 

б) пишаєшся, миришся, робиш;

в) любиш, служиш, клеїш;

г) працюєш, пишеш, хвилюєшся.

 

4. Назвіть речення, у якому не з дієсловом треба писати разом:

а) Серце мліло, (не) хотіло співать на чужині.

б) Хай дух свободи (не) погасне в серцях прийдешніх поколінь.

в) І неситий (не) виоре на дні моря поле.

г) Як він (не) навидів усе це.

 

Систематизація й узагальнення знань

 

1. Складіть невеликий опис осінньої природи. Висловлювання запишіть, підкресліть прикметники, визначте рід, число та відмінок кожного.

 

Домашнє завдання

 

1. Уявіть, що вам доручили розповісти учням у класі про дієслово як частину мови. На основі теоретичних відомостей про дієслово складіть усне повідомлення, використовуючи власні приклади.

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgУрок 4

Повторення вивченого про прислівник як частину мови

 

Актуалізація опорних знань

 1. Продовжіть речення: Прислівник - це ...
 2. Випишіть прислівники:

Як тихо і затишно в нашій хаті, матусю! Я навіть слово промовить уголос боюся.

 

Спочиньте, мамо, бо завтра клопоти знову і знову. Не ви, а я нині співатиму вам колискову.

 

Виконання завдань на основі повторення вивченого

 

1. Уставте дібрані з довідки прислівники:

а) Поради матері (коли?)... не пропадають (як?)...

б) Хто літо гайнує, той (коли?)... голодує.

в) Краще (як?)... їхати, ніж (як?)... йти.

г) Старого лиса (як?)... спіймати.

Довідка: ніколи, важко, погано, даром, добре, узимку.

 

2. Випишіть прислівники разом зі словами, з якими вони пов'язані за змістом, поставте питання. Визначте, що означає кожен прислівник:

Співав нам пісню жайворон завзято. Розчахнулись навстіж двері. Розцвітав ранок надворі. Птахи здалеку летять.

 

Систематизація й узагальнення знань

 

1. Укажіть речення із прислівниками:

а) Правда - як олія, завжди на/гору спливає. - Підніміться на гору Говерлу.

б) Письменний бачить уночі більше, як неписьменний у/день. - У/день народження все
навколо видається святковим.

 

Домашнє завдання

 

 1. Уявіть, що вам доручили розповісти учням у класі про прислівник як частину мови. На основі теоретичних відомостей про прислівник складіть усне повідомлення, використовуючи власні приклади.

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2 Поняття про текст

Мета: ознайомити учнів з основними ознаками тексту; навчити відрізняти зв'язний текст від набору речень; навчити визначати тему й головну думку тексту, видіпяти мікротеми, ділити текст на абзаци; розвивати творчі вміння працювати над текстом.

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgУрок 1

Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми

 

Актуалізація опорних знань

 1. Продовжіть речення: Текст - це ...
 2. Допишіть речення:

Те, заради чого було створено текст(чого він навчає, до чого закликає, від чого застерігає), називається ...

Зміст тексту, те, про що (або про кого) в ньому йдеться, називається ...

 

3. Що називається абзацом?

а) тема тексту;

б) головна думка тексту;

в) частина тексту від одного відступу до іншого, у якій розкривається зміст підтеми;

г) частина тексту, яка несе найбільше емоційне навантаження.

 

Виконання завдань для закріплення вивченого

 

1. Виберіть заголовок до тексту.

Я бачу невелике гніздо вівсянки на кущі бузини. А до гнізда обережно стрибає білка. Ось вона взяла в лапи маленьке яєчко вівсянки, прокусила шкаралупу, потім випила його. Так само вчинила вона ще з двома яєчками очманілої від горя вівсянки.

 

а) білка;   б) гніздо вівсянки;   в) розбійниця.

 

2. Визначте у тексті речення, яке слід починати з абзацу.

а) Василь воював з кропивою шаблюкою, вирізаною з деревини, б) Кілька разів рубнув - так і повалилися голови кропив'яні, в) Розмахнувся ще раз і не рубнув, г) Рука спинилася, і Василь глянув здивовано, д) У кропиві, просто перед ним, сиділо чорне галченя і спокійно дивилося на хлопця, е) Навіть не тікало.

 

3. Визначте і сформулюйте головну думку тексту.

 

Ясенець - дуже гарна рослина. Вона має привабливі білі або рожеві п'ятипелюсткові квіти, зібрані у китицеподібні суцвіття. Чіткі темні жилки на пелюстках збігаються у центральній частині квітки, де на дні міститься нектар.

 

4. Визначте тему тексту.

 

Якось ми підібрали дятла з пораненим крилом. Принесли додому й випустили на підлогу, а самі пішли на рибалку. Коли ж повернулися, то застали дятла за роботою.Він сидів на старій шафі і довбав її так, що аж цурки сипалися. Шафа була подзьобана вся, немов її долотом поколупали.

 

5. Визначте групу речень, яка є текстом.

а) Україна належить до найбільших держав Європи. Землі України лежать у
безпосередній близькості до більшості країн, з якими вона має економічні зв'язки.
Розташування України є надзвичайно зручним.

б) В Україні є поклади нафти та природного газу. Українська мова є національною
мовою багатомільйонного народу. Українські ліси багаті на лікарські рослини:
валеріану, горицвіт, диво сил, ромашку, м'яту.

 

 

 

 

Домашнє завдання

І. Прочитайте текст, визначте його тему. Доберіть заголовок, який передавав би тему цього тексту. Визначте і сформулюйте мікротеми тексту, запишіть.

Якось один чоловік упіймав солов'я, приніс додому і зробив для нього клітку зі срібла та золота. Щодня чоловік приходив помилуватися кліткою й послухати солов'я, та бідолашна пташка тільки жалібно стогнала. Знайшов чоловік мудреця, який знав пташину мову. Той послухав солов'їний стогін і сказав, що птах сумує за своїм гніздом. Господар відімкнув клітку і випустив солов'я на волю. А сам верхи на коні подався услід за птахом. Соловей полетів до лісу, дістався гніздечка на дереві й радісно заспівав. І зрозумів чоловік, що навіть пташці воля й Батьківщина дорожчі над усе на світі.

 

Тема 3Відомості з синтаксису та пунктуації

Мета: ознайомити учнів з особливостями будови словосполучень, навчити відрізняти словосполучення від слова; поглибити знання п'ятикласників про граматичну основу речення; повторити й узагальнити поняття про види речень за метою висловлювання, за емоційним забарвленням; навчити учнів розрізняти другорядні члени речення, виділяти їх умовними позначками.

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgУрок1

Словосполучення

 

Актуалізація опорних знань

 

 

1. Випишіть словосполучення.

Бібліотека - шкільна бібліотека. Перший - перший у навчанні. Написати - написати твір. Усмішка - бабусина усмішка. Читати - читати уважно.

 

2. Визначте ознаки, властиві словосполученню, продовживши подане твердження:
«Словосполучення ...»

а)... є поширеною назвою;

б)... є засобом вираження думки;

в)... має граматичну основу;

г)... має інтонацію кінця речення.

 

Виконання завдань для закріплення вивченого

 1. Укажіть словосполучення, у якому,виділене слово є головним, а) вечірня дорога; б) холодна весна; в) червона троянда.
 2. Визначте словосполучення, у якому граматичний зв'язок здійснюється тільки за допомогою закінчення.

а) працювати з комп'ютером; б) літати на планері;   в) ходити по гриби;

г) писати олівцем.

3. Укажіть словосполучення, побудоване за схемою:

 

 

 

 

 

 

а) стислий переказ; б) повільно спускатися; 

в) збиратися швидко;                 г) щедро віддячувати

.

 

4. Знайдіть і виділіть синонімічні словосполучення.

а) книжка з бібліотеки; б) подорожувати країною;  

в) подорожувати потягом; г) бібліотечна книжка.

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgУрок 2

Речення, його граматична основа

 

Актуалізація опорних знань

 1. Допишіть речення Речення - це ...

Граматична основа - це...

 1. Вставте пропущені слова.

Підмет - ... член речення, що означає ... і відповідає на питання…

Присудок - ... член речення, що означає ... і відповідає на

питання ...

 

3. Визначте правильність поданого твердження:

Речення, граматична основа яких складається з підмета і присудка, називаються

односкладними.

а) так; б) ні.

Виконання завдань для закріплення вивченого

 

1. Укажіть речення, у якому граматична основа виражена підметом і присудком.

а) Від користі серце кам'яніє.

б) Старого лиса не виведеш із лісу.

в) Утихло кругом.

г) Залило водою руки.

 

2. Укажіть речення, у якому граматична основа виражена одним головним членом -- присудком.

а) Наука не веде до бука.

б) Не борода робить чоловіка мудрим.

в) Два хитрих мудрого не переважать.

г) Без труда не виловиш і рибки.

 

3. Поєднайте правильні відповіді.

а) Пісня моя лине й                              а) спонукальне,

птицею співає!                                       неокличне.

 

б)Від нерозумних суперечок              б) питальне,

ухиляйся.                                               неокличне.

 

в) У чому цілюща і таємнича             в) розповідне,

сила живого зерна?                              окличне.

 

Домашнє завдання

 

1. Перепишіть, розставте розділові знаки.

Я опиняюсь у діброві зверху вона кутається небом а знизу туманцем а як гарно тут блакитніє поміж кленами а самі клени зараз такими наполоханими стали вони ніби от – от полетять за перелітними птахами.

 

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgУрок 3

Другорядні члени речення

Актуалізація опорних знань

 

1. Доповніть речення:

Додаток  – … член речення, що означає … і відповідає на питання …

Означення – … член речення, що означає … і відповідає на питання …

Обставина – … член речення, що означає … і відповідає на питання …

 

2. Поєднайте правильні відповіді.

а) Дрімає соняшник.                                         а) поширене.

б) Смачніше пахне м’ята.                                б) непоширене.

 

 

 

 

 

Виконання завдань для закріплення  вивченого

 

1. Непоширені речення поширте другорядними членами речення.

Зима поспішає. Холодно. Птахи відлетіли.

 

2. Визначте, який член речення виділений.

а) Всяка пташка своє гніздо знає.                 а) додаток.

б) Я написав відповідь на лист.                    б) означення.

в) Вчитися ніколи не пізно.                           в) обставина.

 

3. Заповніть пропущені місця самостійно дібраними означеннями.

Наближається .. зима. Скоро все навколо вона обгорне … снігом. Дерева закутаються в …  шати. Кущі напнуться … хустками. Землю скує … крига.

 

4. Визначте, що означає виділена обставина.

У листопаді зима з осінню бореться.

а) час;   б) місце;   в) причину;    г) мету.

 

5. Складіть схеми поданих речень.

а) Нерухомий камінь обростає мохом.

б) У доброго чоловіка хліб довго не черствіє.

в) Діла словами замінюють ледарі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Mufasa\Рабочий стол\бумаги мами\i (1).jpg

РОЗДІЛ 3.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ПІДЧАСтематичного контролю

 

Проведення тематичного контролю у формі тестуваннязабезпечує отримання результатів, які характеризуються обґрунтованістю й об'єктивністю, а бали навчальних досягнень є точнішими та більш диференційованими, ніж ті, що одержані за допомогою традиційних форм.

Під час контрольної роботи вчитель перевіряє відповідність підготовки школярів зафіксований у програмі з рідної мови системи вимог до рівня і якості освіти, тому тести проводяться як певний підсумок роботи над вивченням теми, вони мають комплексний характер, тобто перевіряють знання й уміння, здобуті й вироблені школярами в межах одного або кількох тематичних блоків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgТема 1 Повторення вивченого в початкових класах

1. Виділіть рядок, у якому перелічені поняття є частинами мови:

а) суфікс, префікс, закінчення, корінь;

б) іменник, прикметник, займенник, числівник;

в) антонім, синонім, омонім, паронім;

г) підмет, присудок, додаток, означення.

 

2. Частина мови, що означає назву предмета і відповідає на питання хто? що?називається...

а) іменником;   б)прикметником;
в) дієсловом;    г) числівником.

 

3. Виділіть рядок, у якому всі іменники - власні назви (усі слова написані з малої літери):

а)шевченко, море, запорізька січ, Іван Васильович;

б) криниця, жовті води, театр, філармонія;

в) київ, франко, олена, париж;

    г) пролісок, ромашка, жоржина, троянда.

 

4. Частина мови, що вказує на ознаку предмета, називається...

а) означенням;       б) іменником; в) прикметником;   г) займенником.

 

5. Усі прикметники в називному відмінку множини мають закінчення

а)-і;        б)-а;     в)-ові;        г)-и.

 

6. Слова, які означають кількість предметів або їх порядок при лічбі, називаються...

а) прикметниками;     б) займенниками;

в) числівниками;       г) іменниками.

 

7. У якому рядку числівники записані неправильно?

а) шістнадцять, шістсот, сімсот вісімдесят три;

б) вісімдесят, тристадвадцятьсім, стам;

в) тридцять три, двадцяти шести, тринадцятьох;

г) четверо, одна восьма, нулем.

 

8. Частина мови, яка вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх, називається...

а) займенником; в) числівником;

б) іменником; г) прикметником.

 

9. У якому рядку всі слова - іменники третьої особи?

а) він, тебе, мною, вас, їх;

б) я, ми, ти, ви;

в) нами, вами, ними, нею;

г) його, їй, воно, їм.

 

10.Частина мови, що означає дію або стан предмета, називається...

а) іменником; б) прислівником;

в) займенником; г) дієсловом.

 

11.Виділіть рядок, у якому всі слова - неозначена форма дієслова:

а) боронити, любити, працювати, ходити;

б) коптити, боятися, коптить, вмиватися;

в) сіяти, віють, сміятися, плакати;

г) гнати, валяти, полетять, написати.

 

12.Частина мови, яка виражає ознаку дії або пояснює, де, коли відбувається дія, куди

вона спрямована, називається...

а) прислівником; б) дієсловом;

в) прикметником; г) займенником.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgТема 2 Поняття про текст

 

1. Що називається текстом:

а) сукупність мовних засобів, що використовується мовцем свідомо за певних умов
спілкування;

б) особлива форма побудови усного чи писемного мовлення, що є розгорнутим
висловлюванням однієї особи, зверненим до співрозмовника або до себе;

в) чиясь мова, передана абсолютно точно, з повним збереженням змісту, форми та
інтонації висловлювання;

г) завершене висловлювання, яке складається з кількох речень, об'єднаних між собою
змістом та синтаксично, і служить для вираження зв'язних думок..

2. Тема тексту - це ...

а) мета тексту, заради якої його створено;

б) те, про що йдеться в тексті, його зміст;

в) сукупність виражальних засобів;

г) стилістичні засоби.

3. Головна думка тексту - це...

а) мета тексту, заради якої його створено;

б) зміст тексту;

в) мікротема тексту;

г) тема тексту.

4. Що називається абзацом?

а) тема тексту;

б) головна думка тексту;

в) частина тексту від одного відступу до іншого, у якій розкривається зміст підтеми;

г) частина тексту, яка несе найбільше емоційне навантаження.

5. Які є типи мовлення?

а) замітка, стаття, фейлетон;

б) оповідання, новела, повість;

в) розповідь, опис, роздум;

г) науковий, публіцистичний, художній.

6. З погляду членування в тексті можна виділити...

а) другорядні члени речення;

б) вступ, головну частину, закінчення;

в) підмет і присудок;

г) відоме і нове.

7. Де міститься основне повідомлення в реченні?

а) у відомому; б) у присудкові;

в) у новому; г) в обставині.

 

8. Убирає в себе якусь частину попереднього речення й служить для зв'язку речень...

а) означення; б) відоме; в) нове;   г) додаток.

9. У якому рядку всі поняття - стилі мовлення?

а) розмовний, офіційно - діловий, художній;

б) науковий, послідовний, паралельний;

в) публіцистичний, морфологічний, діловий;

г) діагональний, епістолярний, конфесійний.

10. До тексту можна дібрати

а) мету; б) висновок;   в) заголовок;    г) тему.

11. Які слова допомагають уникнути повторів у тексті?

а) антоніми; б)синоніми;

в) омоніми; г) пароніми.

12. Допомагає висловлювати думки послідовно, не пропустити чогось важливого

а) заголовок;   б) абзац;   в) план;    г) мета.

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgТема 3 Відомості з синтаксису та пунктуації

1. Знайдіть рядок, у якому словосполучення синонімічні:

а) поїхати додому - поїздка додому, лист матері - лист до матері, тиха ніч - тихо вночі;

б) приїзд брата - приїзд до брата, виховувати дітей - виховання дітей, готовий до бою -  готовий битися;

в) книга брата - братова книга, материн заповіт - заповіт матері, грона винограду - виноградні грона;

г) швидко рухатися - швидкий рух, творчий настрій - настрій творити, вивчати справу - вивчена справа.

 

2. Одиниця мови, яка складається з одного або кількох слів і виражає закінчену
думку, називається...

а) словосполученням;      

б) членом речення; 

в) реченням;                      

г) фонемою.

 

3. Виділіть розповідне речення:

а) Хто ж од нас  у світі дужчий?

б) Зоре моя вечірняя, зійди над горою.

в) Чи совам зборкати орла?

г) Стоять ліси похмурі, розвісивши свої зелені шати, і гомонять .

 

4. У якому з речень дві граматичні основи?

а) Хтось берізоньку високу ранив на обочині, покотились краплі соку  в трави потолочені.

б) Сергій ішов вулицею поволі.

 

в) Мирослава впала на ноги, не пускаючи своєї зброї.

г) Лось стояв між деревами недалеко від просіки…

 

 

5. У кінці якого речення неправильно розставлені розділові знаки?

а) Прокидаюсь я на березі Десни під дубом.

б) Сніжинки, сніжинки надворі, а в серці моєму весна.

в) Чи не бачили  ви, дядьку, тут буланого коня.

г) Виходиш з дому – кланяйся життю молодому.

 

6. Знайдіть двоскладне речення:

а) За правду, браття, єднаймось щиро.

б) Амфібіям не довелося довго затримуватись на майдані .

в) Отак пролечу сніжком над долиною.

г) Сіріє неприораною стернею на тому березі порожній степ.

 

7. Епітет – це …

а) художнє означення;      б) художній додаток;

в) художня обставина;      г) художній присудок.

 

8. Виділіть речення з означенням:

 

а) І нарешті бачать хлопця печенізькі вояки.

б) І за ним біжать, женуться, як за сарною вовки.

в) Вдалині Дніпро синіє .

г) Пильно слухає вояцтво, що розказує хлоп’я.

 

9. У якому реченні вжито однорідні присудки?

 

а) Радист спробував зв’язатися з крейсером .

б)Із – за обрію стали накочувати хмари.

в) Я схильний думати, о друже, про зраду принципам своїм.

г) На могилі сидить кобзар, та на кобзі грає.

 

10. Знайдіть речення зі складним дієслівним присудком:

а) День ще розкошував на зелених луках острова, а тут, у затінку дерев, уже лягали вечорові тіні.

б) І нехай наше життя буде чудесною піснею.

в) Осінь стояла червоно – багряна, палаюча, суха .

г) Снаряди почали вже падати в річку.

 

 

 

11. У якому реченні неправильно розставлені  розділові знаки?

а) Без роботи день роком стає.             

б) Хіба є хто на світі крилатіший з а людині?

в) Море рибальське поле.                      

г) Рання пташка росу оббиває.

 

12. Обставина – це…

а) другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків;

б)  другорядний член речення, який називає ознаку предмета;

в) другорядний член речення, який означає ознаку дії чи стану;

г) головний  член речення, який означає дію, стан або ознаку підмета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgТема 4 Фонетика. Орфоепія.  Графіка. Орфографія

 

1. Визначте рядок, у якому всі слова мають м'які приголосні:

а) смородини, термометр, спальня, тиша;

б) тюльпан, чайник, ягоди, міський;

в) місток, сільський, курорт, лижі;

г) ярок, сумно, пролісок, чистенький.

 

2. Укажіть ряд слів, у якому всі приголосні тверді:

а) ваза, ковдра, сіяти, крити;

б) береза, паста, шафа, вазон;

в) берег, дорога, кріт, краяти;

г) зимівля, сонячно, добре, корисно.

 

3. Визначте рядок слів, у яких всі приголосні дзвінкі:

а) книга, літо, морози, грози;

б) межа, юпітер, косовиця, хліб;

в) дорога, гора, здоровий, димова;

г) крига, суниця, лимон, апельсин.

 

4. Укажіть рядок слів, у яких всі приголосні глухі:

а) шматок, постіль, голосний, корабель;

б) паштет, сік, кошик, хотіти;

в) ложка, праска, юшка, ватра;

г) сімнадцять, королівство, золото, ліс.

 

5. У яких словах необхідно вживати літеру Ґ:

а)дзи(г, ґ)а, (г, ґ)анок, (г, Ґ)речний, (г, Ґ)ава;

б) (г, Ґ)арбуз, (г, Ґ)алузь, (г, Ґ)рафік, (г, Ґ)іпноз;

в) (г, Ґ)олова, (г, Ґ)рядка, (г, Ґ)уба, (г, Г)рюкати;

г) (г, Ґ)рім, об(г, Ґ)ризти, (г, Ґ)укати, (г, Ґ)олосно.

 

 

6. Укажіть рядок слів, у яких літера ю позначає два звуки:

а) любити, юшка, юнга, бюст;

б) юрта, в'юн, матір'ю, розумію;

    в)крицю, юність, солов'ю, милістю;

    г)заздрістю, країною, мишею, радістю.

 

7. Укажіть рядок слів, у яких звуків більше, ніж букв:

а) джміль, бджола, дзиґа, дзвін;

б) з'їзд, щавель, ямка, ящик;

в) щит, мрія, яруга, маєстат;

г) синька, донька, просинь, льон.

 

8. Виділіть рядок слів, у яких звуків стільки ж, скільки й букв:

а) підлість, криниця, сонечко, щастя;

б) овес, очі, відьма, люпин;

в) календар, журнал, видання, публікація;

г) щирість, щавель, диня, криниця.

 

9. Укажіть рядок, у якому всі слова двоскладові:

а) урок, райдуга, береза, кліп;

б) чари, колядка, якір, їжак;

в) сонце, жук, праліс, жнива;

г) вагон, квіти, сонях, ківі.

 

10.Укажіть рядок, усі слова в якому не можна переносити з рядка в рядок:

а) роман, вірш, поема, драма;

б) есе, ямб, повість, памфлет;

в) очі, арія, їжак, лист;

г) пара, крик, рій, рис.

 

11.У якому рядку всі слова написані неправильно:

а) гулубка, пириметр, нависні, обиліск;

б) правопис, жеття, жинці, сило;

в) зузуля, зимля, зерно, пекти;

г) висло, плеве, диригент, деректор.

 

12.Укажіть рядок слів, у яких наголошений перший склад:

а) виразне, читання, ознака, осінь;

б) курятина, бовтати, випадок, дрова;

в) ідемо, верба, вільха, сироватка;

г) новий, старий, щипці, черпати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgТема 5  Лексикологія

1. Наука, яка вивчає лексичний склад мови, називається:

а) морфологією; в) словотвором;

б) синтаксисом; г) лексикологією.

 

2. Лексика - це ...

а) наука про слово;

б) усі слова, що є в будь - якій мові;

в) крицю, юність, солов'ю, милістю;

г) заздрістю, країною, мишею, радістю.

 

3.Тлумачний словник - це словник, який пояснює...

а) граматичне значення слова;

б) написання слова;

в) лексичне значення слова; '

г) походження слова.

 

4.Властивість слова вживатися в різних значеннях називається

а) однозначністю; б) багатозначністю;

в) синонімією; г) антонімією.

 

5.Слово може мати значення:

а) пряме і переносне;

б) первинне і вторинне;

в) загальне і конкретне;

г) ознайомлювальне і критичне.

 

6.На основі переносного значення слова виникає:

а) епітет;

б) порівняння;

в) метафора;

г) рима.

 

 

7.Перекладний словник - це словник

а) пояснення термінів;

б) перекладу синонімів;

в) перекладу антонімів;

г) перекладу з однієї мови в іншу.

 

8.Уживання слова в невластивому йому значенні - це...

а) граматична помилка;

б) стилістична помилка;

в) лексична помилка;

г) змістова помилка.

 

9.Тавтологія - це ...

а) неправильне написання слів;

б) повторення в мовленні одного й того ж слова;

в) часте вживання іменників одного й того ж роду;

г) використання антонімів.

 

10. Загальновживані слова - це слова ...

а) вживані в різних стилях мовлення;

б) багатозначні;

в) однозначні;

г) стилістично забарвлені.

 

11. У яких стилях мовлення використовуються діалектні слова?

а) у всіх стилях;

б) у науковому та діловому;

в) розмовному та діловому;

г) публіцистичному та конфесійному.

 

12. Синоніми - це слова...

а) близькі за значенням, але різні за написанням;

б) протилежні за значенням;        '

в) однакові за написанням, але різні за значенням;

г) подібні за звучанням і частково за будовою.

 

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgТема 6 Фразеологія

1. Фразеологізм - це...

а)стійке словосполучення;

б) вільне словосполучення;

в) словосполучення узгодження;

г) словосполучення керування.

 

2. Фразеологія - наука, що вивчає...

а) походження слів;

 

б) лексичне значення слів;

в) стійкі словосполучення;

г) граматичне значення слова.

 

3. Фразеологізм, незалежно від того, скільки слів до нього входить, виражає

а) одне поняття; б) два поняття;

в) три поняття; г) чотири поняття.

 

4. У реченні фразеологізми виступають

а) як один член речення;

б) як два члени речення;

в) як кілька членів речення;

г) не виступають членами речення.

 

5. Фразеологізми використовуються для

а) надання мовленню емоційності;

б) глибшого розуміння суті сказаного;

в) розкриття теми;

г) поглиблення основної думки.

 

6. Виділіть фразеологізм:

а) ударили по руках; б) ударили по ногах;

в) ударили по пальцях;      г) ударили по голові.

 

7. Фразеологізм замовляти зуби має походження

а) іншомовне;        б) українське фольклорне;
в) біблійне; г) античне.

 

8. Виділіть речення, у якому вжито фразеологічний зворот:

а) Сиві круторогі воли, помахуючи рогатими головами, поспішали з гори в долину.

б) Семен розпряг волів, пустив її на пашу.

в) Вам хвости волам крутити, а не сучасні літаки будувати.

г) Семен важко зітхнув і поспішився за волами.

 

9. Укажіть приказку:

а) Він був дуже лінивий.

б) Лінивий кіт лежав на печі.

в) Бабуся не любила лінивих.

г) Лінивому все ніколи.

 

10. Виділіть прислів'я:

а) Хто знання має, той і мур зламає.

б) Він здобув у школі хороші знання з фізики.

в) Денис показав блискучі знання на іспиті.

г) Мати знання - дуже важливо.

 

11. Словник, який пояснює значення стійких словосполучень, називається

а) тлумачним;

б) етимологічним;

в) орфографічним;

г) фразеологічним.

 

12. Етимологія - це наука, яка вивчає

а) будову слова;

б) походження слова;

в) значення слова;

г) роль слів у реченні.

 

C:\Documents and Settings\Mufasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\i (3).jpgТема 7 Будова слова. Орфографія

 

1.Значущі частини слова - це

а) підмет, присудок, означення, обставина;

б) іменник, прикметник, числівник, займенник;

в) корінь, префікс, суфікс, закінчення;

г) голосні, приголосні, тверді, глухі.

 

2. Укажіть ряд спільнокореневих слів:

а)мисливець,мисливство,мислити, мисливський;

б) корінь, коріння, кора, кореневий;

в) звір, звірок, звірячий, звіринець;

г) лимон, лимонний, лимонад, лиман.

 

3. Виділіть рядок, у якому вказані різні форми одного слова:

а) круг, круглий, круговий, круговерть;

б) казка, в казці, казку, казкою;

в) сестра, сестриця, сестричка, посестра;

г) тонкий, тоненький, потоншав, тонкощі.

 

4. Укажіть рядок, у якому всі слова з нульовим закінченням:

а) берег, бандероль, морозець, ключик;

б) кенгуру, давненько, рукавчик, ліворуч;

в) кавун, м'яч, паркан, близько;

г) огірок, кріль, гриль, назад.

 

5. Виділіть рядок, у якому всі слова не мають закінчення:

а) попурі, дощик, ключ, вовк;

б) метро, похапцем, раненько;

в) кріп, окріп, світ, дитинець;    '

г) честь, молодість, верф, матір.

 

6. Визначте рядок, у якому всі слова мають суфікси, що надають словам емоційногозабарвлення:

а) бистрина, синочок, каменюка, голосище;

б) дівчисько, мерзлота, зміюка, грибочок;

в) росиночка, звірюка, злодюга, матіночка;

г) опеньок, соколонько

 

7. Укажіть рядок, у якому всі слова мають префікси, що надають словам емоційногозабарвлення:

а) префікс, авіатор, мегазірка, прототип;

б) премудрий, суперавтомобіль, прехороший, ультрастиль;

в) південь, мікроелемент, поліграфія, передача;

г) автотраса, передмістя, піддашшя, надголів'я.

 

8. Виділіть рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом с-:

а) (з,с)пізнитися, (з,с)кривдити, (з,с)тратити, (з,с)фокусувати;

б) (з,с)мужніти, (з,с)веселити, (з,с)літати, (з,с)кривіти;

в) (з,с)губити, (з,с)місити, (з,с)вірити, (з,с)колоти;

г) (з,с)брехати, (з,с)мусити, (з,с)хибити, (з,с)їхати.

 

9. Визначте рядок слів, які утворені за допомогою префіксів:

а) синок, крапля, вічко, вітрюган;

б) заздрощі, клятьба, постачання, примноження;

в) біганина, випробування, павутиння, ранки;

г) неволя, співавтор, супісок, праматір;

 

10.Укажіть рядок слів, які утворені за допомогою суфіксів:

а) праліс, сумісність, пращур, підстанція;

б) вуличка, дідусь, хитрощі, убозтво;

в) агротехнік, навушник, переділ, мікрочастинка;

г) поліфонія, призвук, підніжка, узбіччя.

 

11.Виділіть рядок, у якому всі слова написані правильно:

а) росселення, бесхитрісно, росбіг, змістити;

б) роспрягати, безкінечно, скиглити, розмова;

в) розвиток, безмежний, розмір, звісити;

г) бескінечний, безпроцентний, розкрилля, безшумний.

 

12. Виділіть рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом пре-:

а) пр(е,и)святий, пр(е,и)чудовий, пр(е,и)хитрий, пр(е,и)славний;

б) пр(е,и)мчати, пр(е,и)стойний, пр(е,и)літ, пр(е,и)кувати;

в) пр(е,и)спішити, пр(е,и)кликати, пр(е,и)мирити, пр(е,и)чарувати;

г) пр(е,и)горнути, пр(е,и)бивати, пр(е,и)стосувати, пр(е,и)везти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5 -12 класи / за ред.. Л.В.Скуратівського. -К., 2005.
 2. Баран Г.В. Рідна мова. Завдання для тематичної атестації. 5 клас. - X., 2008.
 3. Баран Г.В. Українська мова. Тести для тематичного оцінювання. 5 клас// Вивчаємо українську мову та літературу. - 2006. - №29. -С. 1-16.

4.Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5 класу загальноосвітн. навч. закл.-К.,2005.

 1. Жовтобрюх В.Ф. Рідна мова. 5 клас: Заліковий зошит для тематичного оцінювання мовних знань та вмінь. - X., 2008.
 2. Скуратівський Л.В., Шелехова Г.Т. Тестові завдання з української мови: для 5 кл. - К., 2002.
 3. Українська мова та література. Комплексна підготовка/ С.В.Ломакович, А.О.Панченков, Т.О.Лук'янчук: Навч. посібник. -X.,2008.

8. Федоренко В., Коваленко Л. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах// Дивослово. -2007. - № 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
5 вересня 2019
Переглядів
8143
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку