Урок "І. Котляревський. «Наталка Полтавка». Неоднакове розуміння щастя людини персонажами п'єси. "

Про матеріал

Мета - з'ясувати, у чому персонажі п'єси вбачають своє щастя і як за нього борються; визначити, яким є кохання возного до Наталки — щирим чи кориливим; розвивати навички монологічного мовлення та вміння брати участь у дискусії; виховувати толерантне ставлення до людей, повагу до думки інших. Рекомендовано вчителям української літератури.

Перегляд файлу

Тема. І. Котляревський. «Наталка Полтавка». Неоднакове розуміння щастя людини персонажами п'єси.

Мета: з'ясувати, у чому персонажі п'єси вбачають своє щастя і як за нього борються; визначити, яким є кохання возного до Наталки — щирим чи кориливим; розвивати навички монологічного мовлення та вміння брати участь у дискусії; виховувати толерантне ставлення до людей, повагу до думки інших.

 

   Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Вступне слово вчителя.

 Шановні присутні, сьогодні на уроці ми будемо говорити про те, що хвилює людину впродовж усього її життя, про те, що таке щастя. Звичайно, кожен вкладає у це поняття щось своє, те, про що мріє й чого прагне. Кожній людині хочеться бути щасливою. Чи не так?

 А що воно таке — щастя? Яке воно? Усі найзаповітніші людські мрії й бажання увібрало в себе це слово, усі радощі й сподівання.

 Словники пояснюють це слово так.

 На дошці — плакати з тлумаченням лексичного значення слова ЩАСТЯ.               (Додаток 1)

ІІІ. «Мозковий штурм».

 А тепер ваша черга відповісти, що для вас є щастя, що вам потрібно для того, щоб бути щасливим.

 (Учні на окремих аркушах пишуть відповіді на поставлене запитання анонімно. Відповіді здаються екпертній групі (2-3 учні), яка групує ці відповіді за спільними ознаками, а потім оголосить результати. А ще робота експертної групи полягатиме в тому, що вона оцінюватиме відповіді учнів. Критерії оцінювання всім відомі (Додаток 2) і тому відповідають так, щоб отримати гарні результати).

 

ІV. Оголошення теми та мети уроку.

Слово вчителя. Ми спробували з'ясувати, що таке щастя взагалі. А тепер звернемося безпосередньо до теми нашого уроку. На уроці ми розглянемо два питання:

1. Боротьба героїв п'єси за своє щастя.

2. Кохання возного до Наталки — почуття щире чи корисливе?

Тепер, знаючи тему нашого уроку й проблемні питання, спробуйте визначити мету уроку. Чим ми будемо займатися на уроці?

(Відповіді учнів)

 Отже, на уроці ми повинні з'ясувати, у чому персонажі п'єси вбачають своє щастя, як за нього борються. А так як щастя кожної людини, на мою думку, пов'язане з її почуттями, то звернемося й до теми кохання: використовуючи елементи дискусії, спробуємо з'ясувати, яким є почуття возного до Наталки — щирим чи корисливим. З'ясовуючи ці питання, ви будете розвивати навички монологічного мовлення, уміння відстоювати власну думку, уміння схиляти інших до своєї думки.

V. Опрацювання теми.

Блок 1. Боротьба героїв пєси за своє щастя.

 

Учитель. Опрацьовуючи перше питання, ми звернемося до образів персонажів. На попередніх уроках ми розділили їх на три групи: жіночі образи, чоловічі образи, образи сільської верхівки. Тож зараз працюємо в групах.

 

І група характеризує образи старої Терпилихи та Наталки. (Додаток 3)

ІІ група розповість нап про Петра та Миколу. (Додаток 4)

ІІІ група дать характеристику виборному й возному. (Додаток 5)

 

І група. Відповіді учнів за планом. Доповнення до відповідей, якщо є.

 Розпочнемо з образу Терпилихи. (Учні характеризують Терпилиху за планом)

 Наступний образ — це головна героїня Наталка, найколоритніший образ в               українській літературі. (Відповіді учнів на перші три пункти плану)

 

 ? Ми говорили про слова, якими Наталка характеризує себе або її характеризують інші. А людину можна до кінця пізнати тільки по справах. Якою ж постає перед нами Наталка у своїх діях і вчинках? Який її життєвий девіз? Як він співвідноситься з її діями та вчинками?

  (Відповіді учнів)

 ? На заваді до щастя Наталки стоїть її мати, яка прагне для доньки багатства; стоїть возний, який хоче одружитися з дівчиною і навіть засилає до неї сватів. Як же Наталка бореться за своє щастя?

 (Відповіді учнів, доповнення)

Учитель (робить висновок). Узагальнюючи сказане про жіночі образи, хочу ще раз зазначити, що Горпина Терпилиха — це перший в новій літературі образ жінки-страдниці.. А Наталка — перший правдивий образ дівчини-селянки, родоначальниці всіх наступних образів жінок.

  А тепер звернемося до чоловічих образів. Найближчим до образу Наталки є Петро, її коханий, якого вона віддано чекає довгих чотири роки. Розказуючи про нього, з'ясуйте, що це за персонаж, у чому він вбачає своє щастя. Як за нього бореться?

 

ІІ група. Відповіді учнів. Доповнення.

 ? Петро — реалістичний образ, у якому І. Котляревський змалював цільну натуру, в якій переважає надмірна доброта, християнське смиренні  та всепрощення. Далі ми звертаємося до образу Миколи.Це, мабуть, ровесник Петра. Він теж сирота. Але життєві орієнтири у нього зовсім інші. Що ми знаємо про цього персонажа? Як він розуміє своє щастя? Як намагається досягти мети?

 (Відповіді учнів. Доповнення)

 

Учитель (робить висновок). Ми розглянули образи двох молодих чоловіків. Хоча вони й ровесники, але життєві орієнтри у них різні. У боротьбі за своє щастя вони діють по-різному. І своєю перемогою Петро зобов'язаний Миколі і Наталці. Микола — натура цільна. У досягненні своєї мети він керується власними життєвими принципами і відступати від них не збирається.

 А тепер переходимо до характеристики сільської верхівки. Представниками влади в Мазурівці є виборний і возний. Ближче до всіх вищезгаданих персонажів стоїть виборний. Він теж селянин, йому зрозумілі потреби простого люду. Він може дати представникам народу справедливу характеристику. А який же він сам?

 

ІІІ група. Відповіді учнів. Доповнення.

 

? І ось ми підійшли до останнього образу п'єси. Це — возний. Що нам відомо про цю людину?

(Відповіді учнів, доповнення)

 

Учитель (робить виснововок). Ми з'ясували, у чому персонажі п'єси вбачають своє щастя, як за нього борються. І тепер можемо зробити такий висновок: на початку ХІХ століття було типовим вбачати своє щастя в багатстві або перебуванні поряд з коханою людиною. Адже І.Котляревський скористався ситуаціями з навколишньої дійсності.

 

??? А в чомуж наші учні вбачають щастя? Адже пройшло фактично два століття. Чи змінилися людські цінності? (Слово надається експертній групі)

 

 Блок 2. Кохання возного до Наталки — почуття щире чи корисливе?

Учитель. Ми переходимо до дискусійного питання : щирим чи корисливим є почуття возного до Наталки?  Перш ніж ви почнете обговорення, я хочу нагадати «Правила дискусії» (Додаток 6).

 Усі уважно слухають дві точки зору. А потім беруть участь в обговоренні. Кожен з вас має висловити свою думку, відстояти її, аргументувати, і таким чином схилити на свій бік опонента.

 

(Вислуховуються дві точки зору).

 

? У кого є які думки з приводу почутого? Запитання?

(Учні обмінюються запитаннями. висловлююють власну точку зору)

 

Учитель. Ви прослухали дві точки зору. Кожен з вас для себе зясував, яким же є почуття возного -  щирим чи корисливим.  І тепер методом уявного мікрофона кожен дасть відповідь на запитання: кохання возного до Наталки — почуття щире чи корисливе?

 Свою відповідь починайте словами: я вважаю, що почуття возного є ...

 

VI. Оцінювання учнів.

Слово надається експертній групі., яка оцінювала відповіді й доповнення учнів, обгрунтовуючи свою думку. Учні теж можуть узяти участь в оцінюванні відповідей своїх товаришів, якщо вони не згодні з експертною групою.

 

VIІ. Підсумок уроку.

 

? Що ми робили сьогодні на уроці? (Відповіді учнів)

 

Учитель. Ми говорили про щастя; з'ясовували, у чому воно полягало для героїв п'єси І.Котляревського «Наталка Полтавка»; визначили, у чому ми, сучасне покоління, його вбачаємо. Спробували використати елементи дискусії для з'ясування, яким же є кохання возного до Наталки — щирим чи корисливим. Мені дуже приємно, що ви маєте різні думки. Це говорить про те, що ви здатні мислити, обгрунтовувати свою думку, доводити її. Ви говорили, а відтак розвивали навички монологічного мовлення, виховували повагу до думок інших та толерантне ставлення один до одного.

 Наприкінці уроку я хочу вам уім побажати щастя. Хай кожному з вас воно усміхнеться. Пам'ятайте слова давньогрецького філософа Платона: «Своє власне щастя ми знаходимо тоді, коли дбаємо про щастя інших». Тож дбайте про щастя рідних вам людей, друзів, знайомих, і ви теж будете щасливими.

 

VIІІ. Домашнє завдання.  

Середній рівень. Скласти вікторину (15 запитань з відповідями) або кросворд за творчістю І. Котляревського.

Достатній рівень. Написати відгук на прочитаний твір І.Котляревського.

Високий рівень. Написати продовження пєси. («Як склалася доля героїв?»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

 

Щастя — це стан цілковитого тзадоволення життям; сприятливий збіг обставин; талант; успіх. (Тлумачний словник української мови) 

 

Щастя — поняття моральної свідомості, що позначає стан людини, який найбільше відповідає внутрішній задоволеності повнотою й осмисленістю життя, здійсненням свого людського призначення. Щастя є чуттєво-емоційною формою ідеалу. (Український педагогічний словник) 

 

Щастя — благополуччя, земна благодать, бажане життя без горя, смутку, тривоги; спокій і задоволення; усе те, що заспокоює і задовольняє людину за переконаннями, смаками і звичками її. (Словник В. Даля)

 

 

Додаток 2.

Критерії оцінювання відповідей

1. Змістовність відповіді.    4 бали

2. Аргументи. Цитати.     2 бали   

3. Наявність власної думки.   3 бали   

4. Культура мовлення.    2 бали  

5. Уміння триматися перед аудиторією. 1 бал  

Загалом      12 балів 

 

 

 Критерії оцінювання доповнень  

1. Цитати. Їх Коментування.   3 бали

2. Наявність власної думки.   3 бали   

3. Культура мовлення.      2 бали   

4. Уміння триматися перед аудиторією. 1 бал 

 Загалом        9 балів  

 

 

Додаток 3.

ЖІНОЧІ  ОБРАЗИ

План характеристики Горпини Терпилихи

1. Хто така Терпилиха?

2. Риси вдачі жінки. 

3. У чому вона вбачає своє щастя? як відстоює його?  

4. Чому образ Терпилихи називають образом жінки-страдниці? 

 

План характеристики Наталки Полтавки

1. Хто така Наталка? Що ми знаємо про її минуле?

2. Душевний стан дівчини на початку твору. Самохарактеристика.

3. Думка інших персонажів про Наталку.  

4. Життєвий девіз дівчини.  

5. Боротьба Наталки за власне щастя.

 

 

Додаток 4.

ЧОЛОВІЧІ  ОБРАЗИ

План характеристики Петра

1. Що нам відомо про Петра?

2. У чому він вбачає своє щастя?  

3. Як за нього бореться?  

 

План характеристики Миколи

1.Що ми знаємо про цього персонажа?

2. У чому проявляється його національна гордістьза козаків?  

3. Як Микола розуміє своє щастя? 

4. Життєвий принцип Миколи. Досягнення мети. 

 

 

Додаток 5.

ОБРАЗИ  СІЛЬСЬКОЇ  ВЕРХІВКИ

План характеристики виборного

1. Перше враження.

2. Хитрість і крутійство — головні риси персонажа.

3. Щастя виборного. Яке воно?

 

План характеристики возного 

1. Що нам відомо про цю людину?

2. У ому він вбачає своє щастя?   

3. Як бореться за нього?  

 

 

Додаток 6.

ПРАВИЛА  ДИСКУСІЇ

(культура ведення дискусії)

1. Говоріть по черзі, а не всі одночасно.

2. Не перебивайте того, хто говорить.

3. Критикуйте ідеї, а не особу, яка їх висловила.

4. Поважайте всі висловлені думки (точки зору), навіть якщо не згодні з ними.

5. Не смійтеся, коли хтось говорить, за винятком, якщо хтось жартує.

6. Не змінюйте тему дискусії.   

7. Намагайтеся заохочувати до дискусії інших.

 

 

doc
До підручника
Українська література 9 клас (Борзенко О.І., Лобусова О.В.)
Додано
30 червня 2018
Переглядів
1913
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку