Урок " Контрольна робота з теми "Практична риторика"

Про матеріал
Даний вид роботи дасть можливість закріпити знання учнів з теми " Практична риторика"; з’ясувати рівень засвоєння ними елементів практичної риторики; розвивати логічне мислення, пам’ять, вміння використовувати здобуті знання на практиці, формувати навички самостійної роботи.
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми «Практична риторика»

1. Продовжити речення:

«Риторика — це...».

1....наука про правильну вимову та наголошення слів.

2...емоційне ствердження чи заперечення якогось факту.

3....теорія ораторського мистецтва.

4....відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому.

2. Продовжити речення:

«Образність мовлення оратора –це…»

  1.              ...уміння говорити ясно, без ускладнень, надуманих образів.
  2.              ...здатність розглядати конкретні факти й явища, даючи їм чіткі наукові й політичні оцінки.
  3.              ...наявність у виступі живих картин, які дають змогу не лише осмислю­вати почуте, а ніби сприймати почуттями — бачити, чути тощо.
  4.              ...насиченість виступу новими фактами, актуальними проблемами.

3. Продовжити речення:

«Батьківщиною красномовства вважають…»

1. ...Давній Китай

2. ...Давній Єгипет

3. ...Античну Грецію

4. ...Київську Русь

4. Зразком іронії є така фраза:

а) Теорія, мій друже, сіра, зеленим є лиш дерево життя. (Г. Гейне.)
б) Цитування — дослівне передавання чужого висловлювання. (З підручника.)

в) Древо мислі вродило — цитати, цитати, цитати. (Л. Костенко.); 
г) Молодим оратором рекомендується не топити в цитатах власні думки.

 5. Відредагуйте речення.

Бабуся попросила онука купити собі ліки.

Він просидів цілий вечір, обдумуючи свою автобіографію.

У кожної людини є своя заповітна мрія.

Мені здається, що він говорить одне, а думає зовсім друге.

Всякий учень повинен пройти це тестування.

6. Продовжити речення:

«Лаконічність мовлення відображає...».

  1.              ...емоційність, натхненність, піднесеність мовлення.
  2.              ...багатство словникового запасу оратора.
  3.              ...нормативність мовлення оратора.
  4.              ...здатність говорити стисло, проте максимально зрозуміло.

7. Яка термінологічна одиниця риторики представлена у вислові «у кожного плюса є свої мінуси»?

а) гіпербола; б) парадокс; в) метафора; г) порівняння.

8. Дати розгорнуту відповідь на запитання.

 Оратор і вимоги до нього.

9. Скласти власну вітальну промову на ювілей видатного вченого (письменника,спортсмена)

10. ІІІ Написати коротку промову на одну із запропонованих тем:

"Слово — зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати" (М.Рильський).

"Чудова думка втрачає всю свою цінність, якщо вона погано висловлена" (Вольтер).

"Скажи будь-що, щоб я тебе побачив" (Сократ).

"О слів жорстока і солодка влада!" (Б. Олійник).

"Мрію я словами відмикати людське серце..." (А. Забашта).

 

Контрольна робота з теми «Практична риторика»

1. Продовжити речення:

«Видатні оратори Київської Русі — це...».

1. ...Демосфен і Цицерон.

2. ...Іларіон і Кирило Туровський.

3. ...Феофан Прокопович і Георгій Сковорода.

4. ...Михайло Ломоносов і Георгій Кониський.

2. Продовжити речення:

«Ясність мовлення оратора — це...».

1. ...насиченість виступу новими фактами, актуальними проблемами.

2. ...смислова прозорість виступу, що забезпечує його зрозумілість, доступність у засвоєнні.

3. ...уміння оратора спонукати слухачів до творчої діяльності.

4. ...мелодійність, плавність, інтонаційна виразність.

3. Що таке софістика?

А) складання медичних трактатів;

Б) уміння хитромудро сперечатися;

В) широке обговорення якогось спірного питання для з’ясування різних поглядів;

Г) манера оратора промовляти й триматися перед аудиторією;

д) наука про структуру промови.

4. Яким чином риторика пов'язується із психологією?

А) Дозволяє ораторові контролювати власний душевний стан і настрій, а також настрій аудиторії.

Б) Вводить у світ ірреальності, коли людина прагне душевного пошуку істини.

В) Відкриває закони творення словесного образу засобами мовлення.

Г) За допомогою жестів і правильної міміки допомагає зразково виступити перед слухачами.

 

5.До поданих висловів доберіть подібні за змістом поетичні паралелі. (Наприклад: падає листя – кружляє в танці листопад).

Шелестить листя, заходить сонце, іде дощ, блискає блискавка, з'явилася зоря.

 

6. Хто такий оратор?

А) Людина, яка вміє красномовно говорити

Б) Той, хто виголошує промови, а також володіє даром виступати перед аудиторією

В) Це той, хто бажає опанувати науку риторику

Г) Це відомі стародавні вчені, які вміли гарно й переконливо говорити й залишили нам у спадок багато різних текстів промов.

7. Дати розгорнуту відповідь на запитання.

Оратор і вимоги до нього.

8. Навести два аргументи для підтвердження або спростування думки: «Немає нічого сильнішого за материнську любов».

9. Скласти власну вітальну промову на ювілей видатного вченого (письменника,спортсмена)

10. Написати коротку промову на одну із запропонованих тем:

"Слово — зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати" (М.Рильський).

"Чудова думка втрачає всю свою цінність, якщо вона погано висловлена" (Вольтер).

"Скажи будь-що, щоб я тебе побачив" (Сократ).

"О слів жорстока і солодка влада!" (Б. Олійник).

"Мрію я словами відмикати людське серце..." (А. Забашта).

docx
Додано
1 квітня 2019
Переглядів
2743
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку