Урок «Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови

Про матеріал
Урок розвиває у студентів предметні компетентності: розуміти суть поняття «морфологічна норма», «морфологічна помилка», знати норми вживання самостійних та службових частин мови, коментувати їх, покликаючись на правила та граматичні закономірності слововживання; виявляти й аналізувати порушення морфологічних норм; удосконалювати ключові компетентності: організовувати власну діяльність щодо засвоєння морфологічних норм української мови; застосовувати знання на практиці; розвивати пам’ять, світоглядні уявлення, збагачувати словниковий запас учнів, уміння критично мислити; аналізувати усні й письмові тексти з погляду додержання норм.
Перегляд файлу

 

ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище»

C:\Users\Оксана\Desktop\загруженное (1).jpg

 

 

Методична розробка уроку

української мови

«Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови).

Паралельні родові форми іменника (зал – зала, птах – птаха, плацкарт – плацкарта тощо)».

  

 

 

 

Підготувала

викладач

української мови й літератури

вищої категорії

Ейсмонтович О.М.

 

 

 

Дата проведення _______           група ________

Тема уроку: Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови). Паралельні родові форми іменника (зал – зала, птах – птаха, плацкарт – плацкарта тощо).

 

Мета уроку:

 •                 знаннєва складова: розвивати у студентів предметні компетентності: розуміти суть поняття «морфологічна норма», «морфологічна помилка», знати норми вживання самостійних та службових частин мови, коментувати їх, покликаючись на правила та граматичні закономірності слововживання; виявляти й аналізувати порушення морфологіч­них норм;
 •                 діяльнісна складова: удосконалювати ключові компетентності: організовувати власну діяльність щодо засвоєння морфологічних норм української мови; застосовувати знання на практиці; розвивати пам’ять, світоглядні уявлення, збагачувати словниковий запас учнів, уміння критично мислити; аналізувати усні й письмові тексти з погляду додержання норм;
 •                 ціннісна складова: усвідомлювати загальнокультурні компетентності: прищеплювати бажання досконало володіти українською мовою; важливість дотримання морфологічної норми для сучасного компетентного мовця.

Тип уроку: урок розвитку компетентностей

Методи навчання, прийоми: бліц-опитування, мозковий штурм, рубрика «Говорімо правильно», вправа «Мовознавчий мінімум», «Творча студія», «асоціативний кущ», дослідження-узагальнення, моделювання ментальної карти пам'яті, «Лексичний практикум, прийом «Бортовий журнал», робота з підручником, біля дошки, індивідуальна, групова в мікрогрупах, за варіантами та розподільна робота, тестування.

 

Форма організації навчальної діяльності учнів: урок пошуку істини

Основні терміни і поняття: морфологічна норма, морфологічна помилка, іменник

Міжпредметні зв’язки: товарознавство «Організація, обладнання і технологія продажу продовольчих товарів»

Наочність: підручник «Українська мова (рівень стандарту) для 10 класу/ Н.Б. Голуб, В.І. Новосьолова, - К.: Педагогічна думка, 2018», епіграфи, слайдова презентація, ментальна карта пам’яті, відеоролик «Експрес-урок», ілюстрації-картинки, тестові завдання.

 

Технічні засоби навчання: мультимедійна система


Перебіг уроку

 І. Організаційний момент.

 

 ІІ. Мотивація освітньої діяльності.

 

Епіграфом нашого уроку я обрала  слова українського мовознавця Іван Вихованця: «Мова має два потужні крила, які дають їй повнокровне життя: океан слів і граматику».

 

ІІІ. Повідомлення теми й мети уроку.

«Граматика — це як особиста гігієна. Ви можете не дбати про неї, але не дивуйтесь, якщо люди зроблять про вас відповідні висновки». (З порталу «Мова — ДНК нації»).

Відомий мовознавець О. Авраменко говорить: «Дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників».

 

 • Чи погоджуєтеся ви з цими висловлюванням?

 

На ці питання ви дасте відповідь наприкінці уроку.

 

  Тож сьогодні ми попливемо цим неозорим океаном граматики української мови, узагальнимо та  систематизуємо здобуті в середній школі знання з теми «Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови). Паралельні родові форми іменника (зал – зала, птах – птаха, плацкарт – плацкарта тощо)», продовжимо удосконалювати та розвивати предметні, ключові та загальнокультурні компетентності і будемо практично застосовувати уміння та навички на практиці.

 

Наш урок – урок пошуку істини. Сьогодні ми будемо досліджувати, творити, шукати те раціональне зерно, яке допоможе вам бути грамотними і успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання. (ЗЕ-ЕН-О)

 

На партах у вас лежать підручники, з якими ми будемо працювати, та ментальні карти пам’яті, які ви будете заповнювати упродовж уроку.

 

ІV. Актуалізація базових компетентностей.

 

Бліц-опитування

 •                 Що вивчає морфологія?
 •                 Які частини мови ви знаєте?
 •                 Іменник - це…
 •                 Які категорії властиві іменнику?(рід, число, відмінок, відміна)
 •                 Яку роль можуть виконувати іменники у реченні?

V. Удосконалення та розвиток предметних компетентностей.

 

Мозковий штурм

 • Виберіть із поданих словосполучень правильний варіант. Поясніть причину допущених помилок.

Зустрілися біля магазина(у), завдяки (через) хворобі(у), найбільш гостріша (гостра) мить, вулиця І. Франко(а), стукати по вікнам(х), творчість поетів-шестидесятників (шістдесятників), семиста(сот) учнів, на їй (ній) багато прикрас, п’ять кілограм(ів), хотять(хочуть), сім гривнів (гривень), у кіні(кіно).

 

 •                 Які норми порушені у поданих словосполученнях?
 •                 Чому у нашому мовленні трапляються помилки?(Незнання норм сучасної української літературної мови, потужний вплив ро­сійської)
 •                 Як ви розумієте поняття «морфологічна норма»? За потреби зверніться до підручника.

 

 •    Морфологічна норма - це загальноприйняті правила вживання граматичних форм слів. Ця норма регулює загальні для всіх частин мови правила творення граматичних форм: відмінкових (іменники, прикметники, займенники, числівники); особових і родових (дієслова); ступенів порівняння (прикметники, прислівники). Наприклад: душею, вербою, зі Львова, друже, гарячою, якому-небудь, з ними, сімдесятьох, наполягаємо, більш виразний.

 

Наша постійна рубрика «Говорімо правильно». Підготовка до ЗНО. (ЗЕ-ЕН-О).

 

 • Виберіть правильний варіант слововживання і запишіть ті, які викликають труднощі у запам’ятовуванні.

 

Ілюстрації-картинки «Мова – ДНК нації»

 

Продовжіть свій вибір.

Розгорнути (відкрити) книжку,

спало на думку (прийшло в голову),

цієї миті (в даний момент),

бути відповідальним (нести відповідальність),

скасувати (відмінити)  замовлення,

  викладати (виложувати) товар,

  визначати (оприділяти)  асортимент,

  встановити (поставити) ваги,

  важільні (вагові) терези,

  ваговимірювальне (вагове) обладнання,  

  споживчі (споживацькі)  властивості виробів.

 

Вправа «Мовознавчий мінімум».

 • Назвіть слова професійної лексики? Поясніть їх правопис. (Замовлення, товар, асортимент, ваги, терези, ваговимірювальне обладнання, споживчі властивості виробів)
 • Розберіть слова замовлення,  ваговимірювальне за будовою. (Робота біля дошки)
 • Доберіть синоніми до слів ваги - терези, товар - крам, магазин - крамниця.
 • Поясніть значення фразеологізмів, в яких використовуються ці слова:  на вагу золота (дуже дорогий); показа́ти това́р (крам) лице́м (з кращої сторони).

 

Творча студія. Робота у мікрогрупах.

За поданим початком скласти міні-текст, використовуючи іменники професійного спрямування та алгоритм написання власного висловлення. Визначте види речень, поясніть пунктограми.

 

Вибір професії – вибір долі.

 

 • Якими частинами мови виступають слова, які використані у назві міні-тексту?
 • Складіть асоціативний кущ іменників до цих слів.

«Асоціативний кущ»

 • (Майбутнє, життя, перспективність, професійність, важливість, успішність, задоволення, радість, світ, самореалізація, зростання, кар’єра…)
 • Введіть ці слова у текст.

 

На моє глибоке переконання, вибір професії - це надзвичайно важливий крок у житті людини, адже від цього вибору залежить майбутнє людини.

 

На мою думку, чим вдаліше ти зробиш вибір, тим більше досягнеш бажаного на професійному шляху, тим більше відчуєш себе успішним і щасливим. 

 

Дуже важливим для людини є займатися саме тим, що тебе цікавить, приносить задоволення і радість.

 

Кожна окремо взята професія – це цілий світ, цікавий та незвичайний.

 

Таким чином, не помилитися у своєму виборі – це основне завдання, яке стоїть перед молодою людиною.

 

Дослідження-узагальнення.

 • Визначіть рід слів професійної лексики. 
 • За якими ознаками слід визначати рід іменника? (За закінченням, співвідносячи слова із займенниками він, вона, воно).
 • Що таке рід?

 

 

Робота з підручником! (Параграф № 51)

Рід - це постійна ознака іменника.

 

 •      Рід - постійна ознака іменника.

Наприклад:

жіночий рід: оказія, дивовижа, блакить, забаганка, бувальщина, левада, мисткиня;

чоловічий: легіт, гонор, леґінь, серпанок, Данило, кетяг, крутіж;

середній: літепло, дозвілля, роздолля, гасло, осоння, поле, видання;

спільний: хлопчисько (такий, таке), ледащо (така, такий, таке), базікало (такий, така, таке), ручище (така, таке), морозище (такий, таке).

 •      В українській мові до чоловічого роду належать слова: нежить, розпач, тунель, Сибір, кір, дріб, пил, степ, ступінь.
 •      До жіночого роду: антресоль, бандероль, розкіш, ретуш.

 

Розподільна робота. Моделювання ментальної карти пам'яті.

 • Визначіть рід поданих іменників та запишіть їх у відповідні колонки таблиці, утворюючи з ними словосполучення. Назвіть орфограми (групова робота змінюється індивідуальною)

 


Біль, ваніль, нежить, суміш, висип, жовч, Сибір, туш, продаж, фланель, шампунь, путь, степ, мігрень, кір, розкіш, дріб, папороть, пил, бязь.


 

Ментальна карта пам’яті

Рід відмінюваних іменників із нульовим закінченням

чоловічий рід

жіночий рід

Біль (головний)
висип  
дріб (десятковий, барабанний)
кір
нежить
пил
продаж
Сибір
степ, степінь і ступінь
шампунь

Ваніль (запашна)
жовч
мігрень
папороть
путь
розкіш
суміш
туш (фарба)
фланель (тканина)
бязь

 

 

 •                 Як визначати рід у таких іменниках? (Мусимо пам’ятати або звертатися до орфографічних словників)

 

Лексичний практикум.

 •    Прочитайте прислів’я. Укажіть у них іменники, що мають паралельні родові форми. За якими ознаками ви це визначили — за змістом чи граматичною формою інших частин мови?

1. Всяка птаха свої пісні має. 2. Буває, що й новий птах старої співає.

3. Близький сусід кращий від далекого брата. 4. Який сусіда, така й бесіда.

5. Простий, як свиня, а лукавий, як кусючий змій. 6. Кого бридка змія вкусить, той і черв’яка боїться.

7. Який харч, така й робота. 8. Вдома і вода — смачна харч (Нар. творч.).

 

 • Які, на вашу думку, з цих форм слів є правильними? Від чого це залежить?

 

 • Витлумачте значення фразеологізму синій птах. (Синій птах або синя птаха - символ щастя, ідеалу; те, що втілює для кого-небудь найзаповітніші мрії, прагнення).

 

Перегляд експрес-урока

 Зараз переглянемо експрес-урок знаного в Україні мовознавця Олександра Авраменка. «Зал чи зала — експрес-урок» на каналі YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=_Ze0Q-kIvYM). Будьте уважними!

 

 • Які іменники згадано в експрес-уроці?

ЗАЛ — ЗАЛА. Збігаються у значенні, але розрізняються походженням і вживанням. Слово ч. р. зал запозичене з німецької мови (der saal), слово ж. р. зала — з французької (la salle). У сучасній українській мові частіше вживається варіант зал. Читальний зал. Актовий зал. Дзеркальний зал. У художніх творах XIX і поч. XX ст. трапляється лише варіант зала.

 •    Вправа 534 (ст. 151). Визначте рід і значення. Назвіть ті пари, що мають однакове лексичне значення і є прикладом паралельних форм, а також ті, що відрізняються і лексичним значенням, і  родовою ознакою. (Робота за варіантами)


Паралельні форми слів (І в.)

Слова різні за лексичним значенням і родовою ознакою (ІІ в.)

Зал і зала

Пар – пара

Птах - птаха

Вольт – вольта

Сусід - сусіда

Девіз – девіза

Змій – змія

Кар’єр - кар’єра

Харч – харч

Клавіш (наконечник) – клавіша

Плацкарт – плацкарта

Меліс - меліса

Лангуст – лангуста

Задум (ідея) – задума (стан)

Африкат і африката

Рік – ріка

Мотузок – мотузка

 

Перифраз – перифраза

 

Спазм – спазма

 

 

Запам’ятайте! Якому роду давати перевагу в цих іменниках, залежить від характеру тексту: ділова мова, пряма мова в художньому творі чи стилізація під народну говірку.

За потреби ви можете звернутися до словника-довідника з культури української мови (https://www.youtube.com/watch?v=VFp7VCS7BRc)

 

VІ. Контроль і корекція сформованих компетентностей.

Щоб перевірити, наскільки ви ще раз закріпили знання з даної теми, я пропоную вам виконати тестові завдання, за які можна отримати 3 бали). Виконання і перевірка тестових завдань. (5 хв)

Тестові завдання

1. Морфологічну помилку допущено у варіанті

А налити ситра

Б гарні брелоки

В по підлогах

Г їхати в авті

 

2. Морфологічну помилку допущено у варіанті

А п’ятиста

Б сиплють

В окропіте

Г варіанта

 

3. Морфологічну помилку допущено у варіанті

А мармурових арок

Б тонких поличок

В багатих ярмарок

 Г кавових чашок

4.  Морфологічну помилку допущено в рядку

А запобігаймо (уникаймо) грубим помилкам

Б збережіть природу чистою

В ходімо на нову виставку

Г давайте жити дружно

 

5. Морфологічну помилку допущено в рядку

А найбільш успішний

Б дорожчий золота

В якнайцікавіший

Г кращий за (від) всіх

6. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать.

Рід іменників

Іменники

1. Чоловічий

А Дівчисько, базікало, писака, ябеда

2. Жіночий

Б Бандероль, каніфоль, Керч, бешамель

3. Середній

В Листя, повідомлення, вогнище, просо

4. Спільний

Г Тюль, насип, Псалтир, рояль

1 – Г, 2 – Б, 3 – В, 4 – А

 

Перевірка тестів.

 

VІІ. Підбиття підсумків уроку.

Підбиваючи підсумки уроку, повернімося до нашого епіграфа.

 

 «Мова має два потужні крила, які дають їй повнокровне життя: океан слів і граматику»

Іван Вихованець

 

 «Граматика — це як особиста гігієна. Ви можете не дбати про неї, але не дивуйтесь, якщо люди зроблять про вас відповідні висновки».

(З порталу «Мова — ДНК нації»).

 

«Дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників».

Олександр Авраменко

 

 

(Написання ненаголошених -е-, -и-, складних слів, вживання м’якого знака, апострофа, написання через дефіс, подовження приголосних, вживання розділових знаків, складання тексту, написання префіксів, фразеологізми та лексикологія, співвідношення букв і звуків, будова слова та способи словотворення)

Оцінювання учнів.

 

Рефлексія

«Бортовий журнал»

 

На уроці я …

Дізнався

Зрозумів

Найбільший мій успіх – це…

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. Інформація-інструктаж домашнього завдання. •    Параграф № 49-51. Виконайте вправу № 536 (підручник «Українська мова (рівень стандарту) для 10 класу/ Н.Б. Голуб, В.І. Новосьолова, - К.: Педагогічна думка, 2018»

 

 •    Доповніть карту пам’яті відповідними іменниками.

 

 •    Творче завдання. Складіть власне висловлення про чистоту рідної мови.

Ментальна карта пам’яті

Рід відмінюваних іменників із нульовим закінченням

чоловічий рід

жіночий рід

Аерозоль (спрей)
біль (головний)
бридж (гра)
висип, насип, розсип
дріб (десятковий, барабанний)
дриль (інструмент)
картель (різновид монополії)
кір
накип
нежить
перекис

пил
поступ
пропис
полин
продаж
Псалтир
рояль
рукопис
Сибір
собака
степ; степінь і ступінь
толь (покрівельний матеріал із товстого картону)
тюль
туш (муз. п’єса; ненавмисне торкання в більярді) 
фенхель (рослина)
шампунь
ярмарок

Бандероль (велика)
бешамель (соус, приправа)
бязь (тканина)
ваніль (запашна)
верф (сукупність споруд на березі водойми, де будують і ремонтують судна)
гуаш
жирандоль (свічник)
жовч
заполоч (нитки для вишивання)
каніфоль (смола, добута з хвойних дерев)
Керч
консоль (виступ) 
мігрень
нехворощ (різновид полину)
папороть
путь
ретуш (виправлення, підмальовування картин, фотознімків; обробка каменя сколюванням)
розкіш
скрижаль
суміш
туш (фарба)
фланель (тканина)
шагрень (шкіра, папір)

Паралельні форми роду

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Плечко Антоніна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Додано
29 березня 2020
Переглядів
16482
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку