Урок "Написання прислівників через дефіс"

Про матеріал

Мета: пояснити учням правила написання прислівників через дефіс, сформувати загально­пізнавальні вміння знаходити слова з поданими орфограмами в текстах, поглибити знання про основні способи словотворення; збагачувати словниковий запас, розвивати логічне мислення, пам'ять, уважність

Перегляд файлу

1

 

Написання прислівників через дефіс

Мета: пояснити учням правила написання прислівників через дефіс, сформувати загально­пізнавальні вміння знаходити слова з поданими орфограмами в текстах, поглибити знання про основні способи словотворення; збагачувати словниковий запас, розвивати логічне мислення, пам’ять, уважність

Очікувані результати: учні знають правила написання прислівників через дефіс, уміють знаходити слова із цими орфограмами в реченнях та текстах; помічають і виправляють помилки в правописі прислівників; знають і вміють визначати способи словотворення прислівників.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Дефіс у прислівниках»

Тип уроків: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Добрий день! Чи готові ви до уроку? Якщо так, тоді розпочнемо нашу роботу .Я сподіваюся , що наша робота стане для нас пізнавальною , цікавою і кожне слово , яке сказане мною і вами , вашими друзями проросте у вашому серці чудовим зерном.

  •  ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Прийом «Чиста дошка»

Що таке прислівник

Способи творення прислівників

Ступені порівняння  прислівників

 Буква н та нн у прислівниках

Не і ні з прислівниками

Написання прислівників разом та окремо

2. Перевірка домашнього завдання.

 Розподільний диктант.

Запишіть прислівники в дві колонки: 1 — ті, що пишуться окремо; 2 — разом.

 Уві сні,  взимку, спочатку, безвісти, додому, день у день, раз у раз, з дня на день, нáсміх,  вранці,  з боку на бік, один в один,

  • ІІІ.              Мотивація навчальної діяльності школярів.  Оголошення теми й мети уроків

Тема уроку…

Бажаю на уроці вам не дрімати,

А поставлених цілей і мети досягати.

А мета уроку  ми сформулюємо разом

Правопис прислівників ми повинні …( знати)

Грамотно , без помилок їх ….( писати, вживати)

Розпізнавати прислівники у тексті ми повинні….( уміти)

А рідну мову свою…..( любити, учити)

Нові слова  на уроці….( пізнати)

І все це на практиці……( застосувати).

Гра «Приховані слова».

Утворіть із кожної групи наведених складів прислівники. Поясніть їх правопис.

Ве, не, ло, се; не, руш, по, но; по, є, мо, му; будь, не, де; у, рік, рік; як, ні; нець, кі, цем, кін; пер, по, ше; день, з, на, дня; ків, ськи, бать, по.

  • ІV.              Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Спостереження з елементами аналізу.

Розгляньте подані прислівники. Спробуйте сформулювати правило написання прислівників через дефіс. Зробіть висновки.

Хтозна-куди, казна-де, будь-як, як-небудь, де-таки, як-от, десь-то, по-армійськи, по-українському, по-друге, пліч-о-пліч, зроду-віку, мало-помалу.

2. Опрацювання таблиці «Дефіс у прислівниках».

Дефіс у прислівниках

Орфограма

Приклади

Після префіксів будь-, казна-, хтозна-, бозна-

Будь-де, казна-як, хтозна-коли, бозна-як

Після префікса по- та суфіксів -е, -и, -ому, -ему (-єму)

По-друге, по-вовчи, по-українському, по-моєму

Перед суфіксами -небудь, -таки, -то, -от

Коли-небудь, все-таки, якось-то, як-от

Повторення основ чи близьких за змістом слів

Де-не-де, ледве-ледве, часто-густо

 

3. Робота з підручником.

1) Опрацювання теоретичного матеріалу с.135.

2) Виконати вправу  250.

  • V.              Закріплення знань, умінь і навичок

Гра " Дивись – не помились "

Оплеском  «уловіть» слово , що  пишеться  через  дефіс .

Узимку, казна – куди, убік, додому, сумно – сумно, хоч –не –хоч, на  щастя , назавжди, віч – на – віч, де-небудь, щохвилини, звечора, на  зло, на  світанку, як – не –як.

1. Тренувальні вправи.

1) Прочитайте й з’ясуйте, якими ознаками відрізняються прислівники від однозвучних прикметників, займенників, числівників, ужитих із прийменниками.

Одяглася по-святковому, по святковому майдану; зробити по-своєму, по своєму годиннику; розповідати, по-перше, про відпочинок, по-друге, про допомогу другу; відпустка по друге березня.

Коментар учителя.

Прислівники з префіксом по- означають ознаки дії й відповідають на питання як? Прикметники, займенники, числівники, ужиті з прийменником по, означають різні ознаки предметів і відповідають на питання по якому? по чийому? по котре?

2. Творче завдання.

Напишіть твір-мініатюру «Український одяг», використовуючи прислівники.

3. Гра «Прислівник заблукав».

Відредагуйте речення, поставивши прислівники на «свої» місця. Поясніть їх правопис.

А коли сніг (що)небудь іскристий, мокрий і липкий, усі кияни починають ліпити. (З. Мензатюк) (В)день ще інколи світило сонце, втікали (по)літньому за обрій хмари. (Ю. Збанацький) Я не йшов, а летів, бо (до)дому міг похвалитися, (по)перше, що мама має школяра, треба було збігати в ліс, (по)друге, нарвати ягід бузини. (М. Стельмах)

Матеріал для вчителя: А коли сніг іскристий, мокрий і липкий, усі кияни починають що-небудь ліпити. Вдень ще інколи по-літньому світило сонце, втікали за обрій хмари. Я не йшов, а летів додому, бо, по-перше, міг похвалитися, що мама має школяра, по-друге, треба було збігати в ліс, нарвати ягід бузини.

  • VІ.              Підсумок уроків

  Запишіть прислівники, розкриваючи дужки. Поясніть їх правопис.

Як(небудь), коли(небудь), казна(де), будь(коли), ледве(ледве), де(не)де, коли(не)коли, хтозна(куди), (по)французьки, (по)вашому, (по)справжньому, давним(давно), рано(вранці), пліч(о)пліч, віч(на)віч, більш(менш), часто(густо), тишком(нишком).

На дошці висить ромашка, на кожній пелюстці записані незакінчені речення:

1.Сьогодні на уроці я….

2. На уроці мені сподобалось…. або не сподобалось………

3. Мені урок запам´ятався тим, що…..

4. На уроці мене зацікавило….

5. На уроці я удосконалив свої вміння….

Завдання учням.

Проведіть самоаналіз, заповніть таблицю.

Знаю

Умію

Маю сумніви

Потребую
допомоги

 

 

 

 

 

  • V.              Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1) Опрацювати теоретичний матеріал с.135.

2) Виконати вправи 252*, 254.

3) Описати свою кімнату, використовуючи якомога більше прислівників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагородіть дітей орденами, медалями, лав-

ровими вінками або іншими відзнаками у номіна-

ціях: «Золотий голос», «Геній думки», «Міс

Мудрість», «Містер Інтелект», «Володар дум»,

«Майстер слова», «Душа уроку», «Співець позити-

ву», «Світла голова», «Ексклюзив» та ін.

 

ПОХВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Україна

… ЗОШ № ...

Зарубіжна література

Учня … класу_____________________________

я сьогодні хочу похвалити за______________

__________________________________________

__________________________________________

Дата Підпис

2. Гра «Хто більше?».

Утворіть від поданих префіксів і суфіксів якомога більше прислівників.

По-, будь-, казна-, хтозна-, -небудь, -таки, -то, -от.

Робота в групах.

Запишіть якомога більше прислівників.

1-ша група — які пишуться окремо.

2-га група — які пишуться разом.

 

doc
Додано
3 квітня 2018
Переглядів
600
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку