22 січня о 18:00Вебінар: Лайфхаки зі створення ефективного плану-проєкту уроку

Урок "Оноре де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті.

Про матеріал

Оноре де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті.

Мета дидактична: завдяки жіночим образам висвітлити ідейний зміст твору Бальзака, визначити особливості втілення мотиву «влади золота» у повісті.

Мета розвиваюча: розвивати мовлення учнів, їхнє уміння висловлювати особисте ставлення до проблем, що піднімаються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;

Мета виховна: виховувати високі моральні якості особистості поза залежністю від влади і грошей, естетичний смак та моральні якості учнів, , милосердя, уміння прощати.

Тип уроку: урок вивчення художнього твору.

Обладнання: ілюстрації, опорно-логічні схеми.

Перегляд файлу

Урок №9

Тема: Оноре де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті.

Мета дидактична: завдяки жіночим образам висвітлити ідейний зміст твору Бальзака, визначити особливості втілення мотиву «влади золота» у повісті.

Мета розвиваюча: розвивати мовлення учнів, їхнє уміння висловлювати особисте ставлення до проблем, що піднімаються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;

Мета виховна: виховувати високі моральні якості особистості поза залежністю від влади і грошей, естетичний смак та моральні якості учнів, , милосердя, уміння прощати.

Тип уроку: урок вивчення художнього твору.

Обладнання: ілюстрації, опорно-логічні схеми.

 

Зміст уроку

І. Актуалізація опорних знань

1.1.  Бесіда:

1.Чому Дервіль став близьким другом віконтеси де Гранльє? (Допоміг їй повернути маєтки.)

2.Завдяки чому Дервіль потоваришував із Гобсеком? (Сусідству й розсудливій поведінці.)

3. До кого Гобсек вирішив з’явитися «як месник, як докори сумління»? (До графині.)

4. Яку суму податків сплачує мільйонер Гобсек і пишається цим?

(Сім франків.)

5. Чому Гобсек любив бруднити килими в багатих будинках? (Щоб дати відчути пазурі Неминучості.)

6. Що Дервіль позичав у Гобсека і для чого? (Гроші на купівлю - адвокатської контори).

7. Хто є дружиною Дервіля? (Фанні Мальво)І семестр.

8. Яку справу доручив граф де ресто Гобсекові та Дервілю? (Передати його майно синові.)

9.Що вразило Дервіля в помешканні Гобсека? (Багатство, що гнило.)

10. Кому заповів своє багатство Гобсек? (Дочці своєї небоги.)

11. Про що думав в останні години Гобсек, що радив Дервілеві? (Як і де вигідніше продати товари, що були в його домі.)

12. Чому віконтеса де Гранльє віддавала перевагу під час обрання нареченого для Камілли? (Честі та родовитості.)

 

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

2.1. Повідомлення теми, мети вчителем. 

Людство постійно визначає для себе справжні й уявні цінності, епоха й народ вносить у ці визначення свої корективи. Але вражає те, що людина прагне пройти шлях пізнання самостійно, сама встановлює ієрархію цінностей і обирає їх для себе, незважаючи на світовий досвід. Бальзак у своєму творі не аналізує причин виникнення скупості, маніакальної потреби накопичувати багатство заради багатства, зради, згубних пристрастей, але показує, до чого це призводить. Сьогодні на уроці ми спробуємо зрозуміти, як йому вдалося так майстерно розкрити образи героїв, їх психологію й навести позитивні моральні приклади.

Отже, темою нашого сьогоднішнього уроку є: «Оноре де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті».

 

2.2.Мотивація за методом «Мозковий штурм»

Ознайомитися…

Розвивати…

Виховувати…

2.3. Робота з епіграфом.

Зачитайте рядки епіграфа, як ви його розумієте?

 

2.4. Створення проблемної ситуації.

У життя героїв повісті «Гобсек» золото, багатство відіграють велику роль. Без них не можуть прожити графи й графині з вищого світу, не може відкрити свою контору адвокат Дервіль і залагодити свої справи навіть Фанні Мальво. То що ж тоді означає золото? Невже Гобсек має рацію, коли на-

дає йому такого значення? Як ви думаєте?

1 - й  учень. Так, без золота, значних коштів важко досягти успіху в суспільстві як у часи Бальзака, так, мабуть, і тепер, у наш час.

2 - й  учень. Ідеться про те, яку роль відіграє золото в житті людини. Якщо воно є самоціллю, то має згубний вплив, приводить особистість до деградації, як це трапилося із Гобсеком. Якщо ж кошти є засобом для досягнення успіху в якійсь корисній справі (і для самої людини, і для суспільства), то вони сприяють розвиткові особистості.

3 - й учень. Коли немає особистого щастя, друзів, взаємності в коханні, то мало допомагають навіть значні кошти. Недаремно кажуть, що «й багаті теж плачуть» та ін.

 Мабуть, у нашій суперечці істина знаходиться десь посередині: кожна людина повинна бути забезпеченою на такому рівні, щоб мала змогу гармонійно розвиватися. Саме ж багатство заради багатства користі не приносить.

 

ІІІ. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

3.1. Слово вчителя.

 Образ бальзаківського героя з одноіменної повісті «Гобсек» розкриває і аналізу один з персонажів повісті адвокат Дервіль. Образ ведеться від його імені, щоб читач сприймав образ Гобсека як типове, узагальнююче явище. Перед нами поступово виникає гротескна потворна фігура справжнього хазяїна Парижа. Для нього гроші – це сенс життя. Ми бачимо людину, яка перетворилася на «золотого ідола», так і не скориставшись своїм багатством. Виникає запитання: «З якою метоюб він накопичував золото?» Ще багато запитань буде і в Дервіля.

3.2. «Мозковий штурм».

Визначте роль образу Дервіля в повісті Бальзака «Гобсек».

Очікувані відповіді:

 • Дервіль об’єктивно відтворює події, висловлює власне ставлення до героїв і ситуацій, що створює особливу атмосферу задушевності розмови й вірогідності оповіді.
 • Один із головних героїв, носіїв ідеї моральності навіть у жорстокому буржуазному світі.
 • Образ Дервіля відіграє роль прийому обрамлення: історія про Гобсека «взята в рамку» опису розмови в салоні віконтеси де Гранльє.
 • Композиційний стрижень твору автор-оповідач.

3.3. Евристична бесіда.

У повісті «Гобсек» образи Фанні Мальво і Анастазі де Ресто мають особливе навантаження. Не випадково вони протиставлені у творі: героїні немовби знаменують собою боротьбу двох сил.

 • Якими ви собі уявили Фанні Мальво і Анастазі де Ресто? Спробуйте скласти словесний портрет кожної жінки.
 • Хто з героїнь викликає у вас більше симпатії і чому?
 • Знайдіть у тексті, як змальовує їх автор. На яких деталях портретів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто акцентує увагу письменник?
 • Чи можна визначити ставлення письменника до Анастазі де Ресто і Фанні Мальво? Аргументуйте свою думку текстом.

В цьому вам допоможуть спільні і відмінні риси, які ми з вами представимо в порівняльній таблиці.

3.4. Складання таблиці.

Складіть порівняльну характеристику жіночих образів повісті «Гобсек».

 

Анастазі де Ресто

Фанні Мальво

Спільне

Молоді, вродливі, парижанки

Відмінне

З багатої родини, легковажна, безрозсудно піддалася пристрасті, раба почуттів; жорстока; щастя не здобула, усе життя потому спокутувала свій гріх; залишила синові погану славу.

З небагатої родини, чесна, добропорядна, працьовита, тиха,  відповідальна, скромна; здобула щастя в родинному житті.

 

3.5. Робота в парах.

Об’єднайтесь у пари. Проаналізуйте таблицю, яку склали, підготуйте висновки.

 

ІV. Узагальнення і систематизація вивченого

4.1. Аналіз жіночих образів у повісті.

1.Яке враження на Гобсека справила Фанні Мальво. (Фанні Мальво справила дуже приємне враження на старого лихваря, який до своєї появи в її оселі був налаштований до неї досить суворо. Побачивши ж Фанні Мальво, він зрозумів, що це порядна й моральна людина.)

2.З ким порівнює Гобсек Анастазі де Ресто? («Вона була схожа на одну із Іродіад пензля Леонардо да вінчі…від неї віяло життям і силою»).

3.Зачитайте опис зовнішності Фанні Мальво. («Молода дівчина вдягнена просто. Але з вишуканістю парижанки: у неї була граціозна голівка, свіже личко; красиво зачесане каштанове волосся, спускаючись двома півкругами і прикриваючи скроні, надавало якогось витонченого виразу її голубим очам, чистим, наче кришталь»).

4.Як граф Ернест де Ресто відноситься до своєї матері? («Юний граф обожнює її і підтримує із синівською відданістю, гідною всілякої похвали. А як він піклується про своїх брата і сестру! Одне слово, поведінка його бездоганна».)

5.Яке місце займали жінки у суспільстві? (Фанні Мальво була швачкою, належала до середнього класу, а родина Анастазі де Ресто була однією із найбагатших у Парижі.)

6.У чому полягає трагедія графині? (Вона одружена,але була охоплена пристрастю до де Трая, що руйнує її та доводить до загибелі чоловіка й готова пограбувати власних дітей.)

7.З ким збиралась одружитись Фанні Мальво. Що вам відомо про її обранця? (Її обранець Дервіль – адвокат, що завдяки своєму розуму та наполегливості зумів посісти гідне місце у суспільстві. Він син дрібного буржуа з провінційного містечка Нойон, причому сьома дитина в сім’ї.)

8.Як би ви схарактеризували обранця Анастазі де Ресто? (Світський пройдисвіт, марнотратник, негідник.)

4.2. Скласти портфоліо головного героя.

Ім’я

Жан Естер ван Гобсек.

Вік

76 років (нар. В 1740 р. в передмісті Антверпен.

Національність (хто за походженням)

Батьтко голландець, мати єврейка.

Рід занять

Лихвар

Відношення до релігії

Видається байдужим до релігії, аніж безбожником. Якщо людяність спілкування з ближніми вважати релігією, то Гобсек у цьому відношенні був переконливим атеїстом.

Чого прагне в житті

Золота, грошей, багатства, влади.

Моральні риси

Дипломатія, хитрість, скнарість, гострий розум, жадібність, владолюбство, працелюбність, жорстокість, феноменальна пам'ять.

Характеристика

Людина автомат, матник, пісковий годин ник, людина-вексель, устриця.

 

  V. Підведення підсумків уроку

5.1. Творча робота.

Усна народна творчість актуальна за будь-яких часів, а гроші і їх влада популярна тема прислів’їв і приказок. Чи знаєте ви прислів’я на «грошову тематику»?

 • З грошима й у пеклі не пропадеш (япон.).
 • За гроші й кобила побіжить (ірланд.).
 • Більше грошей – більше клопоту (рос.).
 • Не скупий володіє грішми, а гроші ним (румун.).
 • Від багача не жди калача (укр.).

5.2.  Заключне слово вчителя.

Якщо наші почуття і прагнення будуть спрямовані тільки на накопичення грошей, матеріальних благ, то ми теж станемо заручниками власної жадоби, і це призведе до повної деградації, руйнації особистості людини. Вона стане до суспільства небезпечною, як став небезпечним Гобсек.

VІ. Оголошення і коментар домашнього завдання

Підготуватися до самостійної роботи за творчістю  Оноре де Бальзака.

Опрацювати підручник с 87-99.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

1.Алексєєнко Л. "Гобсек" Оноре де Бальзака. Історія створення, проблематика, композиція та система образів // Зарубіжна література. - 2005. - № 34. - С. 14-15.

2. Бальзак «Гобсек»: Повість – К: Каравелла , 2007. – 50с.

3. Боєва Н. Таємниця графині де Ресто. Тріумф і трагедія жінки у повісті Оноре де Бальзака "Гобсек" // Зарубіжна література. - 2004. - 36. - С. 22-23.

4. НаливайкоД.С. Оноре де Бальзак.  Життя і творчість. // Дніпро. – 1985. – 108с.

5. Онищенко Н. Золото - влада чи руїни людськості? (10 кл. Порівняльна характеристика: Гобсек "Бальзака", "Скупий і лицар" Пушкіна, "Мертві душі" Гоголя) // Зарубіжна література. - 1998. - № 13. - С 4.

6. Паращич В. В. Усі уроки світової літератури. 10 клас (академічний рівень). – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 269, [3] с.: іл., табл. – (Серія «11-річна школа»).

7. Пасічник Л. Три варіанти "Гобсека" // Зарубіжна література. - 1998. - № 13. - С 4.

8. Пулина Г А. "Человек, сделавший себя сам". Материалы к изучению творческого пути Бальзака и его повести "Гобсек" // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. - № 8. - 2004. - С. 60-64.

9. Фокіна В.А. Хозяин или мученик? Урок-дискуссия по повести Бальзака "Гобсек"// Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. - 2004. - №6. - С. 32-33.

10. Чечетіна ЛА. "Принижуватися заради грошей не варто". Романтичні і реалістичні тенденції в повісті Бальзака "Гобсек" // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. - 2004. - № 9. - С. 26-30.

docx
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
6020
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку