Урок Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Про матеріал
Урок містить систему тренувальних вправ для закріплення вивченого з цієї теми, а також тест для самоперевірки
Перегляд файлу

Тема:  Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Мета:( формувати компетентності ) : предметні: знання учнів про безсполучникове складне речення, вміння розрізняти смислові відношення між частинами БСР на основі творів Г.Сковороди, уміння ставити розділові знаки в складних реченнях та інтонувати їх; ключові: розвивати память, мислення, вміння виділяти головне; комінікативні: збагачувати словниковий запас учнів, уміння використовувати БСР у власних висловлюваннях; інформаційні: навички роботи з текстами; загальнокультурні: виховувати почуття національної самосвідомості, духовної культури, поваги до  творчої спадщини Г.Сковороди.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

Форми роботи: групова, індивідуальна.

Міжпредметні зв’язки: українська література.

Обладнання: підручник української мови, роздатковий матеріал, мультимедійна презентація, опорні схеми.

 

Перебіг уроку

І. Організація класу до роботи. Нагадування правил нашого уроку:

- не соромтеся висловлювати власну думку;

 - будьте активними;

- будьте творчими;

 - не бійтеся помилок, адже знання здобуваються тільки шляхом спроб і помилок; головне – вчасно її помітити й виправити

 - співпрацюйте з однокласниками.        (2хв)

ІІ. Перевірка домашнього завдання:  (5 хв)

 • Чи виникли проблеми при виконанні домашнього завдання?
 • Зробіть висновок, у яких стилях найчастіше використовуються БСР?
 • Які ознаки притаманні БСР?

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок учнів:     (7 хв)    

 1.  Індивідуальні завдання.  

Біля дошки 3 учні виконують синтаксичний розбір складносурядних речень (за картками)

Картка № 1

Надворі сутеніло, але люди ще не поспішали до хати.

Картка № 2

Щоб добре жити, треба працю любити.

Картка № 3

Похибки друзів ми повинні вміти виправляти або зносити, коли вони несерйозні.

 

 1. Робота з класом.
 • Робота в групах.

Ми з вами вивчаємо розділ, який має назву «синтаксис», і вже знаємо всі види складних речень.  У нас у класі об’єднано 3 групи, кожну очолює спікер-мовознавець, який, виявляючи власну активність, одночасно організовує всю групу для вирішення поставлених завдань Пропоную вам виконати інтерактивну вправу «Збери пазли».  Першій групі  необхідно вибрати ознаки, які притаманні складносурядному реченню, другій групі – вибрати ознаки складнопідрядного речення, а третій – ознаки безсполучникового.

 

Перевірка роботи учнів біля дошки.

 

 • Узагальнювальна бесіда.

Ми з вами вивчили ознаки БСР, тож , будь ласка, зробіть висновки:

 • Які смислові відношення існують між частинами речення?
 • З якими складними  реченнями співвідносні БСР?
 • Які частини можуть бути в БСР?
 • Що відіграє важливу роль у поєднанні частин БСР?
 1. Робота в групах:
 • Тепер продовжимо нашу роботу в групах: для вирішення нового завдання необхідно згадати, які розділові знаки ставляться в БСР.
 • Отже, перша група отримує завдання – з’ясувати, коли ставиться кома та крапка з комою між частинами БСР.

2-га група – коли ставиться двокрапка між частинами БСР?

3-тя група – тире між частинами БСР.

 

Огляд мультимедійної презентації.  (2 хв)

 

IV.  Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності  ( 1 хв)

Створення ситуації успіху.

Кожна людина прагне досягти успіху в житті. Щоб її мрія здійснилася, важливо зрозуміти, від чого це залежить. Тому звернімося до народної мудрості, вміщеної в нашому епіграфі: «Люби справу – майстром будеш».

Стати майстром, бути потрібним людям, мати задоволення від своєї праці необхідне для нашої самореалізації, і сьогодні ми продовжимо вчитися мислити, спостерігати на основі  творчості Г.Сковороди. До речі, у якому творі великий філософ розглядав проблему «сродної праці»? Правильно, у байці «Бджола і Шершень», яка увійшла до збірки «Байки харківські».

Ми повинні прислухатися до слова, яким він промовляє до нас, українців, до нашої національної свідомості, до нашої честі й гідності, адже споконвіку українці були старанним і працелюбним народом.

Отже, запишемо число, класна робота, тему та епіграф нашого уроку. Я бажаю вам успіху в засвоєнні знань і сподіваюся, що наша спільна робота на уроці буде плідною.

 Мета нашого уроку – закріпити набуті знання про безсполучникове складне речення, навчитися правильно ставити розділові знаки й обгрунтовувати їх з допомогою вивчених правил.  Знання, здобуті на уроці, ви зможете застосувати при написанні ДПА, а також ЗНО.

 

V. Формування вмінь і навичок.

  Вправи для вироблення практичних навичок.

 1. Пояснювальний диктант:  обгрунтувати інтонацію, смислові відношення  та розділові знаки   ( 6 хв)

Добре роби – добре й буде. Хочеш їсти калачі – не сиди на печі. Уподібнюйся пальмі: чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори. Пізнаєш істину — ввійде тоді у кров твою сонце. Скільки зла таїться всередині за гарною подобою: гадюка ховається в траві.

 

 1. Хвилинка роздумів: (2 хв)
 • Які проблеми розглядає Г.Сковорода у своїх афоризмах?
 • Як ви розумієте вислів: « Пізнаєш істину — ввійде тоді у кров твою сонце»?               
 1. Вправи за підручником : п.27, вправа  304.          (7 хв)

Робота в парах.

 

4.Творче конструювання: складіть речення.  (5 хв)

1. [  ], [  ] – часова послідовність  2. [ умова] – [  ].

3. [  ]: [  причина]   4.[   ] – [наслідок].

 

5. Тест-самоперевірка (5 хв)

1 Вкажіть безсполучникове складне речення:

А Коли добре працюватимеш, щастя й долю матимеш.

Б Праця людину годує, а лінь марнує.

В Хочеш багато знати – треба рано вставати.

Г Коли на Юр’їв день мороз, то й під кущем овес.

2. Вкажіть безсполучникове складне речення з однорідними простими:

А. Брязне клинок об залізо кайданів – піде луна по твердинях тиранів.

Б Вже пахло літом, зріли  вишні, гучно гули бджоли.

В Вірю: неправди ти мені сказати не можеш.

Г  Біля лісу зупинилися: коням треба було перепочити.

3 Визначте безсполучникове складне речення з неоднорідними простими:

А Щастя має ноги, біда має роги.

Б Ранні пташки росу п’ють, пізні слізки ллють.

В Щастя біжить,  нещастя летить.

Г  Не копай другому яму – сам упадеш (Нар. творчість).

4 Вкажіть смислові відношення між простими реченнями в поданому безсполучниковому складному:

 Без хазяїна двір плаче, без хазяйки – хата (Нар. творчість).

А Одночасність дій, явищ.

Б Часову послідовність дій, явищ.

В  Зіставлення (протиставлення) змісту одного речення зі змістом іншого.

5  Вкажіть смислові відношення між простими реченнями в поданому безсполучниковому складному:

  Дивлюсь у воду – місяць у воді сміється.

А Умовно-наслідкові.

Б Причиново-наслідкові.

В Часові.

6  Визначте, який розділовий знак пропущено в поданому безсполучниковому складному реченні:

Квітень виправдовував свою назву весело гомоніли струмки, сніг розтанув, у полях зазеленіла озимина, горбила чорну спину блискуча рілля, і справжні озера голубіли у видолинках

(Ю. Збанацький).

А Двокрапку.

Б Крапку з комою.

В Тире.

Г Кому.

7  Вкажіть, у якому безсполучниковому складному реченні замість коми слід поставити двокрапку.

А Посієш вчасно  вродить рясно.

Б Шануватимеш  батька й неньку буде скрізь гладенько.

В Старі люди кажуть два хитрих мудрого не переважать.

Г . Будеш сіяти з сумом вродить печаль.

8  Вкажіть, у якому безсполучниковому складному реченні замість коми слід поставити тире:

А Всі дівчата були тільки в червоних кибалках, одна Мотря прийшла в квітах та в стрічках.

Б Сонце світило на київські гори; золоті верхи сяяли й неначе горіли.

В Кругом Києва в долині зеленів густий ліс, синів за Дніпром, ніби повитий сизим туманом, бір…

Г  Зійшли сніги, шумить вода, весною повіва.

Правильні відповіді: 1В, 2Б 3Г 4В 5А 6А 7В 8А

Перевірка виконання тесту. Коментування складних випадків. Робота над помилками.

 

VI. Підсумок уроку. (2 хв)

 1. Оцінювання відповідей учнів.
 2. Рефлексія. Незакінчені речення.
 • Сьогодні на уроці я навчився.....
 • Найбільш складним мені було...
 • Найкраще мені вдалося....
 • Знання, засвоєні на уроці, я зможу застосувати....

Заключне  слово вчителя.

       На сьогоднішньому уроці ми систематизували знання про  безсполучникове складне речення, смислові відношення між частинами  у безсполучниковому складному реченні, про розділові знаки  на основі творів Григорія Савича Сковороди. Сподіваюся, що кожен із вас візьме якесь раціональне зерно з його афоризмів, адже ця людина жила так, як учила, на засадах народної моралі. Саме через це пам’ять про нього живе в наших серцях, а люди згадують його мудрі слова.

                    

VII. Домашнє завдання:

А. підготуватися до  виконання тестових завдань, а для цього повторити п.27-28, виконати вправи 306, 315

Б. написати есе        

« Багатством живиться тільки тіло, а душу звеселя споріднена праця»

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Глазова О.П.)
Додано
23 липня 2019
Переглядів
126
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку