26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Урок "Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку, його види.

Про матеріал
План-конспект уроку формування та вдосконалення вмінь і навичок учнів 9 класу з теми "Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку, його види" складено з використанням методики розвитку критичного мислення.
Перегляд файлу

Тема. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку, його види. 

Наскрізна лінія: громадянська відповідальність.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

- дати визначення складного речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку;

- назвати види такого складного речення;

- висловлювати власну думку про те, що означає бути громадянином.

Основні питання теми

1. Графічний організатор «Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався/лася».

2. Дослідницька робота з текстом.

3. 5-хвилинне есе на тему «Що означає бути справжнім громадянином в Україні?» з використанням СР з різними видами зв’язку.

Регламент уроку

1. Вступна частина – до 7-8 хв.

2. Основна частина – до 25 хв.

3. Заключна частина – 6-7 хв.

Перебіг уроку

І. Вступна частина.

Організаційний момент

Доброго дня!

Щодня ми бажаємо оточуючим доброго дня чи ранку. Ми зичимо людям добра і навзамін розраховуємо відчути їхнє добро. Адже добро – одна із визначальних цінностей у нашому житті, які наповнюють його сенсом. І я хочу побажати доброго здоров’я вам і вашим рідним,  доброго настрою сьогодні й щодня, добрих людей навколо, добрих слів і добрих справ!

Подивіться на свого сусіда чи сусідку поруч, посміхніться і побажайте йому чогось доброго.

Пропоную сьогоднішній урок провести під девізом.

(Девіз уроку  є на звичайній чи інтерактивній дошці)

Девіз уроку

Я – старшокласник.

Я – особистість.

Я думаю, аналізую, висловлюю свої судження.

Гадаю, що всі ви згодні зі словами девізу уроку і заперечень немає.

Оголошення теми і завдань уроку

Сьогодні на уроці ми будемо працювати над темою, що стосується складного речення. Ми вже досить довго вивчаємо будову складного речення, і тому я впевнена, що запас ваших знань вагомий. Запишіть, будь ласка, тему уроку в зошити (учні з інтерактивної дошки списують тему уроку).

Орфографічна розминка

Для початку проведемо орфографічну розминку.

(Словниковий диктант  розміщено на інтерактивній дошці).

Завдання: у поданих словах і словосполученнях вставити пропущені букви або написати, знявши скісну риску, пояснити орфограми.

..римінальний ..одекс ..країни, законо/слухняний громадянин, суспільна не/бе..пека, злочи..ість не/повнолітніх, агр..сивний підліток, адвокатс..ка контора, само/оборона, поруше..я законів,  злочин і покара..я,   су..я,  людс..ка гідніст.., права і обов..язки.

(Кримінальний кодекс України, законослухняний громадянин, суспільна небезпека, злочинність неповнолітніх, агресивний підліток, адвокатська контора, самооборона, порушення законів,  злочин і покарання,   суддя,  людська гідність, права і обов’язки)

Взаємоперевірка

Правила написання.

Проблемне запитання. Як ви розумієте зміст словосполучення «законослухняний громадянин»?

(Громадянин, що дотримується чинних законів, підпорядковується певним (прийнятим у громаді) нормам поведінки)

Перевірка випереджаючого домашнього завдання

Гадаю, тепер ви зрозуміли, чому я просила вас скласти сенкан із словом «громадянин».

Зачитайте, будь ласка, свої творчі роботи.

(Громадянин

Свідомий, відповідальний.

Береже, примножує, розвиває.

Людина – гідний взірець для наслідування.

Особистість.)

Молодці! Сподіваюся, що ви не тільки на словах знаєте і розумієте зміст  словосполучення «законослухняний громадянин», а і є такими насправді. 

Актуалізація знань

А зараз давайте пригадаємо, що ми знаємо з теми уроку. Допоможе узагальнити ваші знання графічний організатор «Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався/лася».

1 колонка  «ЗХД»

• Визначення складного речення та його видів.

• Вживання розділових знаків у різних видах складного речення.

Молодці! А тепер подумайте, чого ви ще не знаєте з даної теми уроку, але б хотіли дізнатися, і також запишіть, тільки вже у другу колонку.

Мотивація

2 колонка «ЗХД»

• Які види зв’язку можуть бути між частинами складного речення?

ІІ. Основна частина.

Дослідницька робота з текстом

- Випишіть номери тих речень, у яких різний зв'язок між частинами.

1. Гуманістичні засади громадянського виховання вперше висвітлив у 1970 році Василь Сухомлинський, який   вважав першочерговою умовою формування громадянина організацію емоційно насиченого діяльного трудового життя шкільного колективу, що ефективно впливає на становлення громадянської позиції кожного індивіда. 2. Громадянське виховання – це виховання на громадянських ідеалах: бути справжнім громадянином – значить насамперед піклуватися про майбутнє суспільства, а майбутнє – це діти. 3. Знання про Батьківщину – наріжний камінь громадянської гідності, яка закладається в кожній особистості в дитинстві; людина не мислима без громадянської серцевини, а піклування про  процес морального виховання є першочерговою турботою батьків та школи. 4. Громадянськість пробуджується в юній душі лише тоді, коли людина вже в ранньому дитинстві і особливо в юнацькі роки  робить світ кращим, ніж він є. 5. Громадянин складається з почуття господаря, з почуття відповідальності за все, що є в нашому житті, а громадянськість – це насамперед відповідальність, обов’язок та вища сходинка в духовному житті людини, на якій вона віддає себе справжньому ідеалові.

- Перевірте правильність свого вибору.

2. Громадянське виховання – це виховання на громадянських ідеалах: бути справжнім громадянином – значить насамперед піклуватися про майбутнє суспільства, а майбутнє – це діти. 3. Знання про Батьківщину – наріжний камінь громадянської гідності, яка закладається в кожній особистості в дитинстві; людина не мислима без громадянської серцевини, а піклування про  процес морального виховання є першочерговою турботою батьків та школи. 5. Громадянин складається з почуття господаря, з почуття відповідальності за все, що є в нашому житті, а громадянськість – це насамперед відповідальність, обов’язок та вища сходинка в духовному житті людини, на якій вона віддає себе справжньому ідеалові.

Ключ: 2, 3, 5.

- Зробіть висновок про те, який може бути зв'язок між частинами складного речення.

Один учень робить висновок.

- Запишіть опорний конспект про СР з різними видами зв’язку.

Розвиток навичок

5-хвилинне есе (самостійно) на тему «Що означає бути справжнім громадянином в Україні?» з використанням СР з різними видами зв’язку.

Кілька учнів зачитують есе, називаючи вид зв’язку між частинами складних речень.

(На мою думку, бути справжнім громадянином взагалі, а зокрема в Україні – означає любити і поважати те місце, у якому ти живеш: це може бути твій під’їзд,  подвір’я,  зупинка, а далі вже, переходячи до масштабів району чи області, твоє місто чи село. Це означає – не смітити, не плювати, прибирати, домовлятися з іншими людьми, наприклад, коли ти робиш ремонт або коли у тебе буде вечірка: потрібно поважати не тільки себе, а і своє оточення.)

ІІІ. Підсумкова частина.

Рефлексія

Графічний організатор роботи «ЗХД»

Давайте повернемося до графічного організатора роботи «ЗХД». Гадаю, нам час зробити запис у  3 колонку. Що варто написати? Про що ви дізналися сьогодні на уроці?

• Складні речення можуть бути із різним сполучниковим зв’язком (підрядним і сурядним) та безсполучниковим і сполучниковим.

Короткий практикум

Установіть відповідність між реченнями та видом зв’язку.

А) А речення – мов зоряний разок слів-намистинок, що світяться алмазно, і все довкіл сіяє так виразно  (Д. Білоус).

1. Складне речення із сурядним і безсполучниковим зв'язком

Б) Збулись твої (Шевченкові) слова пророчі, і час оновлення настав, і темні просвітились очі, вчорашній раб всесильним став (М. Рильський).

2. Складне речення із підрядним та безсполучниковим зв'язком

В) А я додам: любити можна поезію в добу ракет, бо, дивна річ, людина кожна якоюсь мірою поет (М. Рильський).

3. Складне речення із сурядним та підрядним зв'язком

Г) Над вечір хуга втихла, хмари на заході почервоніли, сніг стужавів і гостро заблищав, а повітря стало таким прозорим, що було далеко видно голі дерева понад шляхом (Григір Тютюнник).

4. Складне речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язком

 Ключ: 1 – Б,  2 – В,  3 – А,  4 – Г. 

«Мікрофон»

Продовжіть речення: «Сьогодні на уроці я…»

Домашнє завдання

Параграф підручника … Написати есе на тему «Я – громадянин України», використовуючи речення з різними видами зв’язку.

Заключне слово вчителя

Люди в сукупності становлять велику силу, а правильне її використання зможе змінити все на краще: прикладом цього  можуть бути безліч періодів в історії нашої держави.

Гадаю, що ви усвідомили, що для того, щоб бути гідним громадянином своєї держави, треба чимало працювати над собою. Тому я бажаю всім нам бути справжніми громадянами України і все робити задля її добра.

 

docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
28 лютого
Переглядів
1503
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку