26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Урок української мови на тему:": Складнопідрядне речення, його будова, засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники і сполучні слова у СПР".

Про матеріал

Мета: дати поняття про складнопідрядне речення, пояснити, якими сполучниками пов'язуються його частини; формувати вміння впізнавати складнопідрядні речення, визначати їхні граматичні основи, розряди сполучників сурядності, якими з'єднуються частини складносурядного речення; виховувати любов до краси осінньої природи; формувати пунктуаційну грамотність, удосконалювати вміння працювати з таблицею, розвивати увагу, логічне й образне мислення, усне й писемне мовлення, емоційну сферу

Перегляд файлу

Уроки № 17-18

Тема: Складнопідрядне речення, його будова, засоби звязку в ньому. Підрядні сполучники і сполучні слова у СПР.

Мета: дати поняття про складнопідрядне речення, пояснити, якими сполучниками  пов’язуються його частини; формувати вміння впізнавати складнопідрядні речення, визначати їхні граматичні основи, розряди сполучників сурядності, якими з’єднуються частини складносурядного речення; виховувати любов до краси осінньої природи; формувати пунктуаційну грамотність, удосконалювати вміння  працювати з таблицею, розвивати увагу, логічне й образне  мислення, усне й писемне мовлення, емоційну сферу

 

Хід уроку

 

1. Опитування (теорія):

 • Яка різниця між простим і складним реченням?
 • Назвіть види складних речень за способом зв’язку в них.
 • Назвіть види складних сполучникових речень.
 • Чим характерне складносурядне речення?
 • Назвіть групи сурядних сполучників.
 • Наведіть приклади єднальних сполучників.
 • Наведіть приклади протиставних сполучників.
 • Наведіть приклади розділових сполучників.
 • Які змістові відношення можливі між частинами складносурядного речення?
 • За якої умови ми не ставимо кому між частинами складносурядного речення?
 • За якої умови ми поставимо тире між частинами складносурядного речення?

2. Аргументація думки.

Знайти правильну відповідь.

1. Визначте рядок, у якому наведено приклад складного сполучникового речення.

а) Любов до рідної мови - найприродніше і найглибше духовне начало людського життя (Д.Павличко).
б) Побризкані росою трави стояли тихі, принишклі (Григір Тютюнник).
в) Тихо всюди, тільки де-не-де вітерочок пронесеться, та на землю із-під неба пісня жайворонка ллється (Я.Щоголів).
г) Зимовими вечорами, сидячи за прядкою чи ткацьким верстатом, вона співала тихо і смутно (Б. Олійник).
ґ) Хлопчик стояв собі тихенько у куточку та лагідно й несміло посміхався (В.Винниченко).

2. Визначте рядок, у якому наведено приклад складного безсполучникового речення.

а) Життя, вважай, минуло, а все довкіл, як і було: кріпаччина, самодержавство, панство... (В.Шевчук).
б) А польова царівна, погойдуючись тополькою, підійшла до нього (М. Стельмах,).
в) І мандрує мала людина по світу з ранку до вечора, дива всякі на ньому споглядає, розуму набирається(С.Васильчен.).
г) Ось ставок дзеркалом виблискує в сріблястій зелені верб та осокорів; він лежить у мальовничій долині (М.Стариц.).
ґ) Її усміх струменить у душу таким лагідним теплом, що від нього пробуджу­ється, оживає жайвороновий дзвін, і собарвність лугу, і п'янка зваба того юного дня (Є.Шморгун).

3. Укажіть складне сполучникове речення з єднальним сполучником.

а) Заглядає в шибку казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима.
б) По зелених маршрутах весни повернулись лелеки в негоду і на крилах своїх принесли запах сонця і талого льоду.
в) Все небо синє-синє, аж темне, і на ньому без кінця і краю зірок насипано. г) Увечері сидів я на дубовій колоді, на сволок зрізаний, у садочку, і дивився на небо.
ґ) Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води...

4. У якому реченні між частинами пропущено єднальний сполучник?

а) Посіяли гайдамаки в Україні жито,... не вони його жали (Т.Шевч.).
б) За ніч підвалило снігу, ... йти було важко.
в) Долина ставала все вужча, ... гори піднімалися все вище та вище (І.Нечуй-Левицький).
г) Утекла б я од нього, ... ноги мене не несуть (Марко Вовчок).
ґ) Микола замовк, ... його думка не замовкала (І.Н.-Лев.).

 ІV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

 1. Дослідження

Чи рівноправними є частини записаних речень, чим вони з’єднані, зробити висновок щодо виду цього речення)

 

Учитель записав у щоденник, що батько має прийти до школи.

Учитель  нагадав  учням, хто поїде на олімпіаду з українознавства.

 

2. Робота з підручником 

3. Вибіркове письмо

 Прочитати. Схарактеризувати подані речення. Виписати з-поміж них складнопідрядні. Визначити в них головну й підрядну частини (гол.- червоним, підрядну – зеленим, у чаті є така функція)

Наприклад:  Є люди, що їх у всьому хочеться наслідувати (Я. Баш).
1.Хата біліє ярко між зеленими тополями, та блищать ясні віконця (Марко Вовчок).
2. Життя не має ціни, і тільки воля дорожча за життя (Нар. творчість).
3. Добре тому жить, чия душа і дума добро навчилась робить (Т. Шевченко).
4. Де дбайлива рука ходить, там золота пшениця родить (Нар. творчість).
5. А навколо озера сосни, які в хуртовину натомилися шуміти, шепочуть у сні (М. Нагнибіда).
6. Ніколи не соромся запитувати те, чого не знаєш (Нар. творчість).
7. Поле вступило у тінь, бо наплинули з обрію хмари (П. Тичина).

4. Практичне завдання на розрізнення сполучників і сполучних слів.

Виписати окремо номери речень, частини яких з’єднані  сполучниками і сполучними словами. Визначити синтаксичну роль сполучних слів.

Наприклад:  Кохаю край я дорогий, що зветься Україна. Що – спол. слово, підмет.

 

 1. Життя – такий напій, що не відірвеш уст.
 2. Журавлі знають, що не зіб’ються з дороги.
 3. Горджуся, що батькові руки святі мене зігрівали і гріють в житті.
 4. Народна мудрість стверджує, що в людини є троє друзів: батько, мати і вірна дружина.
 5. Бідний заєць, що пасеться з вовком.
 6. Я знаю, що пройде печаль.
 7. Ті пісні любі, що дають щастя людям.

5. Пояснювальний диктант. У кожному з речень підкреслити граматичні основи, поставити питання від головної частини до підрядної. Накреслити схеми речень (виконати в текстовому документі, у чаті таких функцій немає)

Наприклад: Де панують мир і любов,(де?) там не ллється кров.(де), [ ].

 Впізнавай світу, поки молоді йдуть літа. Як буде правда, то буде й рада. Як буде мудра голова, то знайдеться й булава. Убрався в жупан і дума, що він пан. Тікай набік з дороги, бо суне пан безногий. І цариця стане ворона, як спаде корона. Як ти плачеш, твої вороги тішаться. Діждемо пори, що й ми вилізем з нори.

Народна творчість.

6. Дослідження-відновлення

Переписати речення, вставляючи потрібні за змістом підрядні сполучники або сполучні слова. Розставити розділові знаки. Пояснити свій вибір.

1. У високій траві шарудів дощ ... хтось ходив по ній (І. Нечуй-Левицький). 2. Хоч раз би піднятись туди ... й птах ніякий не бував (О. Гончар). 3. Поет не боїться від ворога смерті ... вільная пісня не може умерти (Леся Українка). 4. У вагонах видно ще спали ... вікна були закриті шторами (П. Загребельний). 5. Нам не можна прожити без того ... не мріяти і не творить! (Б. Олійник). 6. Вовк сильним видався таким ... всі тремтіли перед ним і Левом звали всюди (Л. Глібов). 7. Уклін чолом народу ... рідну мову нам зберіг (Олександр Олесь). 8. ... хочеш ти добро зробити поспішай його робити швидше (Б. Грінченко).

7. Об’єднати умовно прості  речення в складнопідрядні. Записати  їх.
   1. Усього кілька днів минуло. Прилетіли лелеки, бузьки, бусли, чорногузи. 2. Я вже знаю в собі цю готовність прощати. Важче вимагати відповідальності. 3. Машину залишити вони не наважувалися. Порятувати її ніяк не змогли б. 4. Я зовсім не боялася гарних  слів. Думала про  того хлопчика. 5. Я була мала. Читала казку  про  підступного  брата  Березня  й  про довірливого Квітня.
8. Творче моделювання

 Скласти складнопідрядні речення, додавши до поданих головних частин підрядні. Записати їх. Накреслити схеми.

1. Він усміхнувся, поглянув у той бік, де …

2. Вона виглядатиме там, де …

3. Людина сама собі створює долю, аби …

4. Не можна повернути жодної миттєвості, щоб …

5. Як слово не поможе, то …

6. Уранці нічого не можна було впізнати, ніби …

7. Як добре бігти босоніж по росянистій траві, коли …

9. Лінгвістичне дослідження

Прочитати речення й визначити, якій із поданих схем відповідає його структура.

Любив я ті дні, коли вдома в нас збиралися гості (С. Васильченко).

http://gorodenok.com/wp-content/uploads/2013/10/u2.jpg

 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

1. Самостійна робота (тест «+ чи –»).

Позначте правильні та неправильні твердження (+ -).

 1. СПР складається з синтаксично нерівноправних частин.
 2. Одна з цих частин – головна, а друга – залежна.
 3. Від підрядної частини можна поставити питання до головної.
 4. Частини СПР поєднуються підрядними сполучниками.
 5. Частини СПР поєднуються сполучними словами.
 6. Сполучники виступають членами речення.
 7. Сполучники містяться в головній частині СПР.
 8. Між головною і підрядною частинами СПР ставлять кому, тире або двокрапку.
 9. Підрядна частина завжди стоїть після головної.
 10. У реченні «На власному досвіді дитина повинна зрозуміти, що без праці неможливе життя» підрядна частина стоїть перед головною.
 11. Чи правильно накреслена схема до речення «Радощі праці стають зро­зумілими й бажаними для людини за умови, що з праці починається пізнання світу»

Схема: [   ], (що…).

 1. Якщо – слолучне слово.

VІ.  ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Повторити теоретичний матеріал підручника ст..62-63, виконати вправу 3 на ст.. 66

 

 

docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
1911
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку