Використання інноваційних технологій у процесі викладання математики.

Про матеріал
Вaжливoю й aктуaльнoю прoблемoю сучaснoї шкoли пoвиннo бути фoрмувaння в учнів життєвих aбo ключoвих кoмпетентнoстей. Нaйбільш ефективними зaсoбaми, які сприяють фoрмувaнню ключoвих кoмпетентнoстей є сучaсні педaгoгічні іннoвaційні технoлoгії. Прaктикa пoкaзує, щo викoристaння інфoрмaційних тa інтерaктивних фoрм нaвчaння нa урoкaх – це веління чaсу. Нoвітні підхoди дo oргaнізaції нaвчaння рoблять нaвчaльнo-вихoвний прoцес різнoмaнітним, цікaвим тa ефективним. Oтже, ця прoблемa нa сьoгoдні є вaжливoю і aктуaльнoю. Сприятливим середoвищем для реaлізaції цьoгo зaвдaння є нaвчaльнo-вихoвний прoцес, серед інших – урoки мaтемaтики.
Перегляд файлу

Використання інноваційних технологій у процесі викладання математики.

Внаслідок різних причин зі зростанням ролі природничо-математичних наук у всьому світі престиж до їх вивчення у нашій країні неухильно падає. Як же зробити так, щоб учні зрозуміли, що математика наука молоlі вони можуть сказати своє слово для її розвитку?

Найскладніша робота-це навчання. Уявіть себе на місці наших учнів:щодня по 6-7 уроків,в когось додаткові заняття з окремих предметів, підготовка до контрольних,екзаменів. Причому кожен із вчителів вважає свій предмет найбільш важливим та найбільш потрібним. Ось і доводиться дітям щодня «гризти» граніт науки. Ну що, згадали? Так, важко доводиться сучасним учням. Але, що ж робити нам, педагогам, що бажають добитися якихось результатів від дітей. Я бачу тільки один єдиний спосіб- зробити навчання настільки цікавим, щоб знання засвоювалися легко. Традиційна класно-урочна система в цьому плані себе вижила, вона не дає можливості індивідуалізації навчання, застосування особистісно-орієнтованого підходу. Адже виховання самодостатнього, впевненого в собі і щасливого учня-є завданням школи.

Щоб оживити свої уроки, я застосовую інноваційні технології. До них належать: ігрова технологія, комп’ютерно-інформаційна технологія та інтерактивна технологія. У своєму виступі хочу зупинитися на останній.

Сьогодні неможливо уявити навчальний процес без застосування сучасних методів навчання і,зокрема, інтерактивних технологій. Інтерактивне навчання-це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що полягає в створенні комфортних умов навчання, при яких усі учні активно взаємодіють між собою, відчувають свою успішність, свою інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним сам процес навчання. Поняття

«Інтерактивні технології в школі» наповнилися новим змістом.Це не просто взаємодія учителя і учня, це новий ступінь організації навчального процесу.

Головною відмінною рисою інтерактивних методів навчання є ініціативність учнів в навчальному процесі, яку стимулює педагог з позиції партнера-помічника. Хід і результат навчання надає особисту значущість для усіх учасників процесу і дозволяє розвивати в учнів здатність самостійно вирішувати проблеми.

Мета кожного уроку із застосуванням інтерактивних технологій полягає в тому, щоб створити умови для повноцінного спілкування, змоделювати такі ситуації, у яких учні:

- не бояться висловлювати свою думку;

- готові прийняти допомогу. і у свою чергу, при необхідності, надати допомогу товаришеві;

- розвивають уміння аналізувати свої вчинки і події, що відбуваються, цінують свою і чужу роботу, усвідомлюють своє відношення до світу;

переживають почуття радості від спільної праці і творчості.

Підготовка подібних уроків вимагає ще ретельнішої підготовки, ніж в звичайному режимі. Такі поняття, як сценарій уроку, режисура уроку-в даному випадку не просто новомодні терміни, а є важливою складовою частиною уроку.

На початку уроку математики я, як правило, проводжу розминку у вигляді усного рахунку, яка має на меті залучити або сконцентрувати увагу учнів до теми уроку. Розминкою може бути будь-яка цікава вправа або гра. Дуже подобається моїм учням усний рахунок, оформлений незвичайним способом:це може бути «ромашка» на пелюстках якої записані приклади, складність прикладу залежить від твого успіху; це можуть бути намистинки, які ми збираємо в дарунок; це ланцюжок, що йде по ряду, пробігти який треба швидше за однокласників, це можуть бути завдання, виконавши які, учень повинен зробити яку-небудь дію, наприклад плеснути в долоні, піднятися з місця та інше.

Такий інтерактивний усний рахунок служить хорошою мотивацією до вивчення нової теми, демонструє важливість уважності і спільності дій.

На етапі вивчення нового матеріалу, я також використовую метод «Мозковий штурм». Наприклад, при вивченні теми «Множення дробів» діти самі, після невеликих навідних питань, пропонують використовувати зв'язок додавання і множення, роблячи аналіз знань, що є у них, і застосовуючи їх в нових умовах.

Хорошою допомогою в активізації мозкової діяльності є проблемні завдання, пов’язані з самими учнями. На жаль, в підручниках таких завдань дуже мало, тому вчителеві часто доводиться вигадувати свої варіанти. Наприклад, до теми «Масштаб» можна запропонувати побудувати в навігаторі маршрут від будинку до школи, потім роздрукувати дані карти і по ним визначати масштаб. Оскільки дорога у всіх різна, то і масштаб буде різний, а отже розв’язок буде індивідуальним у кожного учня, проте хід розв’язання буде єдиним і його доцільно відпрацювати в групі.

Для перевірки засвоєння нового матеріалу використовую прийом взаємного навчання. Спочатку один учень виступає в ролі вчителя, пояснюючи незрозумілі моменти або перевіряючи знання, потім учні міняються. Якщо виникають проблеми, з якими самостійно впоратися вони не можуть, я приходжу на допомогу. Цей прийом дуже дієвий, оскільки пояснюючи іншому, і сам засвоюєш матеріал набагато краще.

При вирішенні завдань пропоную парам знайти декілька способів розв’язання задачі. Під час роботи в парах можна швидко виконати такі вправи, які в інших умовах вимагають багато часу.

Ще одним методом інтерактивного навчання є метод проектів. У математиці проектний метод дозволяє реалізувати проблемне навчання, активізувати і поглибити знання, спонукає до самостійного мислення і діяльності, системному підходу в самоорганізації, дає можливість навчатись в груповій взаємодії, розвивати творчу ініціативу учнів. Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів, індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного часу.

Метод проектів завжди передбачає вирішення якоїсь проблеми, що передбачає,з одного боку, використання всіляких методів, засобів навчання, а з іншого, інтеграцію знань, умінь у галузі науки, техніки,технології та інше. Використання цього методу робить навчальний процес творчим, а учня- розкутим і цілеспрямованим. При роботі над проектами панує творча атмосфера, при якій заохочується будь-яка самостійна робота, вивчення нового, не вивченого матеріалу, створюються умови для саморозвитку творчої індивідуальності учня.

Темою для проектної діяльності на уроках математики може бути практично будь-який розділ шкільної програми.У школі, перед учнями ставиться навчальна мета і дається максимально можлива самостійність для виконання навчального проекту. Учні можуть вибрати партнера по проектній роботі, проблемне запитання, завдання із запропонованих, що дозволяє створювати групи і враховувати наукові схильності учнів. Проект розробляється впродовж декількох уроків. Учні повинні постійно узгоджувати з вчителем свої дії, для правильного виконання проекту.

Отже, використання сучасних інтерактивних технологій на уроках математики дозволяє мені:

  • зробити урок цікавим, захоплюючим, яскравим та різноманітним за формою;
  • ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим та більш доступним для учнів;
  • індивідуалізувати процес навчання за рахунок різнорівневих завдань, за рахунок засвоєння навчального матеріалу в індивідуальному темпі, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції і формує позитивну мотивацію.

Але, хочеться додати, що використання інтерактивних технологій не є основною метою моєї діяльності. Тому, я вважаю, що у всьому треба знати міру і з розумом застосовувати різні методи навчання.

 

docx
Додано
10 жовтня 2021
Переглядів
376
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку