10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Заняття історичного гуртка "Китай - батьківщина паперу. Створення паперу в домашніх умовах"

Про матеріал

Мета заняття: ознайомити учнів з історією виникнення папіру в Стародавньому Китаї, навчитися виготовляти папір в домашніх умовах, як одного зі способів ресурсозбереження, показати як можна застосовувати історичні знання в повсякденнуому житті, з'ясувати роль папіру в сучасному світі;

Перегляд файлу

П.І.Б учителя

Горло Анна Миколаївна

Клас

6-7 клас

Дата

06.11.2018 р.

Предмет

Всесвітня історія

Тривалість заняття

1,5 години

№ заняття

9

Тема заняття

«Китай – батьківщина паперу. Створення паперу в домашніх умовах»

Форма заняття

Практична робота

Обладнання

Використаний папір (можна з друкованим текстом), 2 глибокі тарілки, марля, вода, праска, паперовий рушник або звичайний чистий папір, мобільні телефони з додатком «сканер QR», стікери у вигляді стрілочок, листочків, плакат із зображенням дерева та кошика, роздруковані зображення яблук.

Основні терміни і поняття:

Стародавній Китай, династія, ресурс, гравюра, літографія, ксилографія

Історичні постаті:

Цай Лунь

Основні дати:

 105 р.

Ключові компетентності

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: змінювати навколишній світ засобами сучасних технологій без шкоди для середовища; визнання цінності природних ресурсів для сьогодення та майбутніх поколінь, готовність раціонально їх використовувати в повсякденному житті; сміливо реагувати на ризики екологічних загроз.

Ініціативність і підприємливість

Уміння: працювати для загального добра громади; генерувати нові ідеї, оцінювати переваги і ризики ; готовність використовувати досвід історії різних країн для самопізнання й досягнення добробуту;

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння: працювати в групі, досягати порозуміння та налагоджувати співпрацю, використовуючи власний і чужий, зокрема взятий з історії, досвід; бути активним і відповідальним членом громадянського суспільства, що знає права людини і вміє їх захищати;

 

 

 

 

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати власні навчальні цілі в соціальній сфері й галузі знань про минуле; знаходити й опрацьовувати джерела соціальної та історичної інформації; критично аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й досвід.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: пояснювати та оцінювати вплив природного середовища на життя людини в окремі історичні періоди; розкривати зміст і значення господарських, промислових, наукових і науково-технічних революцій;

 

 

 

 

 

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння :використовувати цифрові технології для пошуку потрібної історичної та соціальної інформації,

Мета заняття

 

 

Навчальна:

ознайомити з історією виникнення папіру в Стародавньому Китаї, навчитися виготовляти папір в домашніх умовах, як одного зі способів ресурсозбереження, показати як можна застосовувати історичні знання в повсякденнуому житті, з’ясувати роль папіру в сучасному світі;

Розвиваюча:

розвивати  історичне мислення, уяву, формувати навички та практичні вміння  у роботі з підручними (вторинними)  матеріалами;  розвивати комунікативні вміння, навички роботи  в команді;

 

Виховна:

виховувати інтерес та пошану до історії культури інших народів, прищеплювати бажання зберегти навколишній світ, виховувати активну життєву позицію, сприяти вихованню допитливості, взаємодопомоги, взаємоповаги до учасників команди.

Очікувані результати:

 

Предметні

Розповідати про виникнення паперу в Стародавньому Китаї;

Самостійно виготовляти  папір  за певним  алгоритмом із вторинної сировини в домашніх умовах;

визначати роль  та значення паперу в сучасному світі.

 

Особистісні

Формує власну внутрішню позицію до проблеми збереження навколишнього середовища та ресурсозбереження, як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти, відповідальність за власну діяльність у природі; дотримання правил екологічної поведінки в довкіллі; постійний пізнавальний інтерес до предмета, готовність до спілкування, співпраці з однолітками.

Метапредметні

Застосовує отримані знання, вміння й навички у різних життєвих ситуаціях пов’язаних з екологією рідного міста, для вирішення пізнавальних , навчальних задач з предметів історія, біологія, екологія, хімія, мистецтво;

 здатність самостійно організовувати свою навчальну діяльність;

критично ставитись до інформації;

формування самостійності, почуття відповідальності за результати, роботи в команді.

Хід заняття

Етапи заняття

Діяльність вчителя

Діяльність учня

Підготовчо-організаційний

Вітання. Перевірка готовності до заняття. Оголошення теми заняття.

Вітаються. Готують матеріали до використання

Мотиваційна діяльність

Вступне слово вчителя

Папір займає в житті людини важливу роль. Без цього дивного матеріалу складно уявити повсякденне життя людини. Папір - це предмет, без якого складно виконувати важливі дії в сучасному світі. А Ви коли небудь задавались питанням із чого виготовляють папір? Чи думали про те, де і коли зявився перший клаптик такого цінного матеріалу?

Відгадайте загадку

Що повітря очищає, вдень від спеки захищає, ще й від вітру в час негоди, є частинкою природи?

 Праваильно!Молодці!Це дерево.

 Дійсно, кожен день в школі ми пишемо в зошитах, малюємо в альбомах, читаємо підручники, які виготовлені з паперу. Багато хто навіть не замислюється, коли переводить один лист за іншим, скільки дерев помирає задля наших щоденних потреб.

Тому це дерево, яке зображене на фліпчарті, не є випадковим. Нехай це дерево стане символом життя, розвитку і шляхом до зростання нашої екологічної свідомості.

Вправа «Дерево сподівань»

Інструкція: Учитель роздає учням 2 види стікерів у вигляді листочка дерева,стрілочок на яких кожен пише відповіді на запитання. На стрілочках – проблеми використання паперу, на листочках – цінність паперу. Після цього стікери прикріплюються на плакаті із зображенням дерева. Листочки – до коріння дерева, стрілочки – до крони дерева.

Обговорення результатів роботи:

-У чому полягає цінність паперу у житті людини?

-Які проблеми існують у суспільстві повязані з нераціональним використанням пепіру в повсякденному житті?

Наше дерево живитиметься нашими знаннями, які ми отримаємо на сьогоднішньому занятті. Я сподіваюсь, що воно заплодоносить і ми зберемо багатий урожай під кінець зустрічі. І жодне дерево при цьому не постраждає.

Учитель просить учнів зробити висновок про цінність паперу у повсякденному житті

Підсумок. Цінність паперу незаперечна. Якщо поглянути на сто років назад, то навіть тоді було зрозуміло, що папір  вплинув на освіту, живопис і літературу. Що правда, папір коштував дорого, тому високо цінувався, і використовувалась лише за призначенням. Сьогодні цінності трохи змінилися, і до листів паперу ставлення теж тим паче, що  екологи попереджають, що ресурс нашої планети не безмежний. Тому раціональне використання паперу здатне не тільки захистити мільйони дерев, а й позбавити нас в майбутньому від екологічної катастрофи. Паперове марнотратство повільно, але стрімко губить планету. Ось чому важливо давати нове життя вживаному паперу, як альтернативний шлях збереження життя дерев.

Робота з термінами та поняттями

Ресурс – це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

 

 

 

 

 

Відповідають на запитання вчителя, розгадують загадку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пишуть на стікерах цінність паперу для людини озвучують та кріплять по одному листочку до дерева, яке висить на фліпчарті.

 

 

 

Учні разом з вчителем підводять підсумки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Висловлюють свою точку зору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записують новий термін у свій зошит.

Практична частина

Ще в глибокому минулому Китай був відомий своїми технічними та іншими досягненнями. Саме Стародавній Китай відкрив нову епоху в книжковому розвитку. Китайцям вдалося винайти папір і друк. Старовинні тексти ієрогліфічного характеру датуються 3200 роком до н.е. У період Шести династій в Китаї була відкрита літографія. Спочатку текст вибивали на камені, а потім робили відбиток на папері. У VIII столітті н.е. замість каменю почали використовувати папір. Так з'явилися гравюра і ксилографія. За легендами винахідником паперу став Цай Лунь - служитель гарему  імператора.

Робота з термінами та поняттями

Гравюравид графічного мистецтва, створення зображень з рельєфних поверхонь або через трафарет. 

Ксилографіягравюра на дереві. 

Літографія – (від грец. λίθος — камінь та грец. γράφω — писати) — техніка гравюри, коли фарба під тиском переноситься з плоскої друкарської форми на папір. 

-Чи вам цікаво, з яких матеріалів Цай Лунь виготовив перший папір?

Але для того, щоб отримати рецепт виготовлення паперу Вам потрібно знайти QR-code, які я сховала у кабінеті та відновити етапи виготовлення стародавнього паперу.

Учитель пропонує за допомогою мобільного додатку «Сканер QR» просканувати QR-code та дізнатися рецепт виготовлення паперу.

Ви вже знаєте, як виготовлявся папір у стародавньому Китаї, а тепер давайте спробуємо виготовити папір з вторинної сировини в побутових умовах.

Цікаво, що традиція виробництва паперу з вторинної (вже використаного) сировини бере свій початок саме в Японії. У VIII столітті після смерті імператора з династії Хайен Сейва одна з придворних дам зробила з листів імператора нові аркуші паперу і написала на них буддійську сутру, як би доторкнувшись до його душі. Виходить, що макулатуру почали застосовувати для виробництва паперу зовсім не з практичних міркувань, як можна подумати, а з причин релігійних. Відновлений ​​папір називався "усудзумігамі" – через його блакитний відтінок, який отримувався від залишків туші на старих рукописах.

Що нам знадобиться:

-Вода

-Використаний папір

-2 глубокі тарілки

-Праска

-Марля

-Паперові рушники або чистий папір

-веделка або вінчик.

Що треба зробити: Розірвіть папір на дрібні шматочки (не більш, ніж 2х2 см) і помістіть їх в глубоку тарілку. Налийте трохи води, краще теплої  і збивайте веделкою або вінчиком, поки папір не розпадеться на волокна. Дайте цій масі постояти хвилин 10, а потім збивайте вінчиком до тих пір, поки волокна паперу не розділиться і маса не стане м'якою. Опускайте поступово шматок марлі в тарілку одним краєм, тримаючи її за інший край. Повністю занурте її в масу, а потім обережно вийміть. Дайте воді стекти назад в тарілку. Накрийте марлю паперовим рушником або чистим папером і переверніть, але обережно, щоб отримана "целюлоза" не розпалася. Акуратно видаліть марлю і накрийте  "целюлозу" другим листом паперового рушника. Зробіть рівнй пласт. Висушіть за допомогою праски. Акуратно видаліть промокальний папір. Одержаний лист не чіпайте 24 години до повного висихання.

Презентація робіт учнів відбувається на наступному занятті гуртка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записують нові терміни у свій зошит.

 

 

 

 

 

Відповідають на запитання вчителя

 

 

 

 

Беруть мобільні телефони, та за допомогою підказок (умовних позначок), які знаходяться в кабінеті сканують QR-code. Після сканування складають послідовну картину виготовлення паперу на столі «Етапи виготовлення паперу за методикою Цай Луня»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поетапно реалізують  інструкцію вчителя

 

 

 

 

 

 

 

Заключна частина.

Рефлексія

Учитель звертає увагу на дерево з яким учні працювали на початку уроку.

Пам’ятаєте на початку уроку, я казала, що під кінець зустрічі ми повинні зібрати багатий урожай? Я вам пропоную висловити свої враження. Якщо отримані знання та досвід був вам корисний, то берете яблучко яке висить на дереві та кладете його з собою у кошик. Якщо вам не сподобалося заняття, ви не оримали корисного досвіду, то залишаєте яблучко висіти на дереві.

Орієнтовані запитання до учнів

  • Що нового дізналися на занятті?
  • Чого навчилисья? Чи корисні для вас були отримані знання, вміння, навички?
  • Де і для чого можна використати набуті знання та вміння?
  • Чи сподобалось вам заняття? Чим саме?

Для того, щоб похвалити учнів за добре виконану роботу, вчитель показує вправу «В Африці слоники живуть».

На наступному занятті ми продовжимо нашу екологічну мандрівку до загадкової Африки, в ході якої дізнаємося про життя не тільки слоників, а і про винаходи стародавніх єгиптян та їх вплив на розвиток усього людства.

 

 

 

Відповідають на запитання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні на святковий мотив  співають строки «В Африці слоники живуть, вони до неба достають і піднімають хвостики». Після опладують один одному.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Всесвітня історія. Історія України 6 клас (Бандровський О.Г., Власов В.С.)
Додано
11 листопада 2018
Переглядів
341
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку