До розіграшу
залишилось:
16 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Збірка ігор з іноземної (англійської) мови

Про матеріал

Діти хочуть якомога швидше отримати результати своєї праці. Тому я пропоную завдання, які носять комунікативний і особистісно-орієнтований характер. Більшість таких завдань, ігор, і вправ мають інтерактивну форму. Це дає можливість дітям експериментувати з мовою, говорити про свої особисті справи, відчувати себе особистістю.Збірка цікавих та розвиваючих ігор для навчання іноземної мови в початкових класах. Допоможуть зацікавити учнів та оволодіти іншомовним мовленням.

Перегляд файлу

ГРЕМ’ЯЦЬКА ЗОШ І-ІІІ СТ

 

 

 

 

 

 

 

Гра як метод навчання іншомовного спілкування учнів початкової школи

 

 

 

 

 

 

Збірка ігор

 

 

 

 

 

Автор:

 

Івченко-Чехолка Ю.В. – учитель англійської мови

ІІ категорії

Рівненської обл

Острозького району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

І. Вступ.

ІІ. Основна частина.  Ігрові технології навчання в початковій школі.

 1. Фонетичні ігри.
 2. Лексичні ігри.
 3. Ігри на розвиток навичок читання.
 4. Ігри на розвиток навичок аудіювання.
 5. Ігри на розвиток навичок усного мовлення.
 6. Граматичні ігри.
 7. Рухливі ігри.
 8. Інтерактивні ігри.

ІІІ. Висновки.

Література.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

У документах Ради Європи, Європейської асоціації педагогічної освіти, Ради культурного співробітництва стверджується, що цілеспрямоване навчання однієї, а у перспективі й декількох іноземних мов має стати загальним пріоритетом як шкільної, так і педагогічної освіти.

Проект Ради Європи «Сучасні мови» (Recommendation № ( 98)6 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Modern Languages ( Adapted by the Committee of the Ministers on 17 March 1998, at the 623rd meeting of the Ministers Deputies) передбачає підвищення ефективності навчання іноземної мови за рахунок збільшення термінів навчання, а саме – введення іноземної мови в початковій школі.

Навчання молодших школярів іноземній мові має певні особливості, які пов´язані з психо-фізіологічним розвитком дітей.

Великого значення, зокрема для організації іншомовного спілкування учнів початкової школи , набувають: здібності та схильності дітей молодшого шкільного віку до імітації, добре розвинута увага та пов´язані з цим творчі здібності учнів.

Молодші школярі починаючи навчання в іншомовному класі мають уже сформовані інстинкти, елементарні базові мовні навички, певний обсяг оперативної та вербальної  пам´яті та інші характеристики, які допоможуть їм опанувати англійську мову . Завдяки багатій уяві, діти здебільшого навчаються мимовільно, можуть інтерпретувати значення «послання» без необхідного розуміння окремих слів (guessing and predicting)

Досвідчені вчителі ідентифікують дитячі здібності та спираються для них для кращої організації навчально-виховного процесу.

Про навчальну функцію гри відомо вже давно. Використовуючи її як засіб навчання, відомі педагоги стверджували, що в ній закладені великі потенційні можливості. Ігрові форми роботи на уроці активізують діяльність учнів, дають змогу виявити розумові та творчі здібності дітей.

Видатні діячі епохи Відродження: Франсуа Рабле, Еразм Роттердамський та інші приділяли велику  увагу іграм саме під час вивчення іноземних мов. Неменшу увагу приділяють ролі ігр і сучасні методисти: С.Ю. Ніколаєва, С.В. Роман, Т. Шкваріна, О.В. Залигіна. Але, незважаючи на очевидну доцільність, ігри ще недостатньо використовуються в шкільній практиці.

На уроці ми маємо справу з навчальними іграми, що на відміну від розважальних , мають методичну мету, яку вчитель повинен завжди чітко собі уявляти , однак ні в жодному разі не слід показувати учням, що його цікавить дидактичний підтекст. Він повинен сміятися і радіти з учнями, підкреслюючи тим самим, що його цікавить ігровий зміст вправи, а не навчальний. Якщо вчитель розкриє учням свою мету, то гра перетвориться у звичайну вправу. Для вчителя ж будь-яка навчальна гра- це перш за все вправа.

Сам факт, що гра пробуджує інтерес і активність дітей, дає їм можливість проявити себе в цікавій для них діяльності ,сприяє більш швидкому і надійному запам´ятовуванню іншомовних слів та речень, особливо, якщо знання цього матеріалу є обов´язковою умовою активної участі, а в окремих випадках обов´язковою умовою виграшу.

Гра- це певна ситуація, яка багаторазово повторюється, і кожен раз у новому варіанті. У ході гри виникає змагання. Бажання перемогти мобілізує думку гравців. Мовленнєве спілкування, яке включає не тільки власне мовлення, але і жести, міміку тощо, має чітко вмотивований характер. Для мови гри, не дивлячись на деяку її запрограмованість, характерна також  спонтанність, оскільки перемога залежить від точної та швидкої реакції, правильних та дотепних відповідей.

Таким чином, ми розглядаємо гру як варіативно - ситуативну мовленнєву вправу, в ході якої учні набувають досвіду спілкування. Тому гра має бути невід´ємним елементом кожного уроку й ні в якому разі не протиставлятися «головній» частині уроку. Наприклад, на початку уроку вчитель заходить до класу і пропонує учням вишикуватися у шеренгу. Далі говорить: «Дивіться на мене і скажіть: хто стоїть перший? Хто стоїть другий? Третій? Четвертий?» На перший погляд питання просте, але цікаве. Непомітно для себе діти зосередились, налаштувалися на урок іноземної мови. Таким чином учні повторили вживання порядкових числівників. Урок продовжується: «Відгадайте, що ми будемо робити сьогодні на уроці?» Учні відповідають: « Ми будемо писати, читати, слухати» У такий спосіб закріплюємо вивчення майбутнього часу дієслова. Такі ігрові моменти корисно застосовувати на всіх етапах уроку. Тоді гра буде органічно пов´язана з уроком, і діти можуть не помітити, що вони грають, їм просто буде цікаво. Так , бажаючи перевірити, як учні засвоїли слова на попередньому уроці, вчитель запитує: «What is there in the bag?», а учні складають в цей портфель всі слова, що вивчили раніше. Звісно, справа не в кількості ігор, які ми використаємо на уроці. Йдеться про загальну ігрову атмосферу, яка дозволяє вчителеві зацікавити учнів , налаштувати їх на сприйняття нового матеріалу чи на закріплення вивченого. 

Ігри можна використовувати  на всіх етапах навчання іноземної мови у школі, однак зміст мовного матеріалу та характер завдань мають бути підібрані відповідно до віку школярів і рівня підготовки певного класу. На початковому етапі навчання особливої уваги заслуговують ігри на просте сприйняття і відтворення матеріалу, а на наступному – на розвиток в учнів умінь виявляти, зіставляти і порівнювати явища та факти; аналізувати і узагальнювати їх; робити правильні висновки тощо. Гру підбирає вчитель, бо тільки він може вирішити , що краще запропонувати учням.

Діти іноді краще бачать та запам´ятовують те , чого у плані уроку не було зазначено. Під час сприймання нового матеріалу учні краще реагують на оригінальну форму подання. Окремі слова, фрази та речення , які їм більше подобаються, закарбовуються у їхній пам´яті.

Під час пояснення граматичного матеріалу краще не використовувати граматичні терміни або складні граматичні пояснення. Слід наводити приклади або «ілюструвати» речення за допомогою схем , карток, малюнків, жестів.

Слід давати дітям реальні, посильні, цікаві практичні завдання з точки зору повторюваності ( частотності ) лексичного матеріалу, граматики і мовних функцій.

Ігри – дуже ефективні для мимовільного запам´ятовування. Гра – це дуже важливий вид роботи на уроці. Гру не треба класифікувати як «заповнювач»  ( filler ) або нагороду за тяжку працю на уроці: читання, письмо тощо. Рольова гра – складова процесу навчання англійської мови оптимальний шлях для засвоєння навчального матеріалу. Граючись, діти можуть водночас і говорити , і бачити, і навчатись, і відпочивати.

Отже, гра є ефективним засобом навчання, що охоплює різні види мовленнєвої діяльності ( слухання, говоріння, читання, письмо ) вона допомагає в оволодінні іноземною мовою, а крім того, учні відчувають емоційне задоволення як у процесі гри, так і при досягненні результатів.

Проведення уроків іноземної мови з використанням  ігрового матеріалу активізує школярів, сприяє досягненню високої результативності занять та виховує любов до англійської мови.

Ігри створені відповідно до вимог шкільної  програми з урахуванням психологічних особливостей та пізнавальних можливостей учнів, і своїм змістом спрямовані на розвиток мовлення та самостійну пошукову роботу школярів.

Ігри не підміняють інші форми і види роботи з іноземної мови, а тільки доповнюють їх.

Ретельно продумана і добре проведена гра полегшує ( фонетики, лексики, граматики ) та сприяє формуванню відповідних умінь і навичок.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна частина

І. Ігрові технології навчання в початковій школі

Технологія ігрового навчання – це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється у процесі включення учнів в начальну гру ( ігрове моделювання явищ, «проживання» ситуації).

Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок, ще й надання учневі можливості самовизначитися, розвиток творчих здібностей, сприяють емоційному сприйманню змісту навчання тощо.

 

Класифікація ігор за різними ознаками

 

 

навчальні                                 пізнавальні                                  репродуктивні

тренувальні                             виховні                                         продуктивні

узагальнюючі                          розвиваючі                                   творчі

 

 

За досягненням практичної мети уроку ігри можна класифікувати таким чином:

 •                                                             Фонетичні

 

 •                                                             Лексичні

 

 

 •                                                             Граматичні

 

 •                                                             Ігри на розвиток навичок читання, аудіювання, усного мовлення, письма

 

 

 •                                                             Рухливі ігри

 

 •                                                             Інтерактивні тощо

 

 

 

 

1.1 Фонетичні ігри

Фонетичні ігри мають на меті засвоєння учнями знаків транскрипції, практикують їх у сприйманні звуків на слух. Під час таких ігор діти тренуються у вимові іншомовних слів, відбувається тренування слухової пам´яті.

 

Фонетична казка

 

Є країна, назва якої -  Алфавітія. Керує цією країною цар Алфавіт. У цього царя аж 26 дітей: 6 синів і 20 дочок. Синів звуть A ( ей ) , Е ( і: ), І (ай ), Y (уай),  О ( оу ) , U ( ю: ).

Усі сини мають право голосу. Вони можуть навіть посперечатися зі своїм батьком. А доньки мають тільки погоджуватися з батьком і братами. Все це набридло донькам, і вони вирішили взяти у полон своїх братів.

Коли А брали в полон, він закричав: е-е, коли Е брали в полон, він простогнав: е . близнюки І та Y почали плакати і-і-і. О дуже здивувався і викрикнув о . І тільки маленький U не встиг налякатися, а просто промовив а. ось так і з´явилися звуки голосних літер.

 

Гра « Хто має найкращій слух?»

Учитель: «Зараз я буду вимовляти українські й англійські звуки. Ваше завдання – підняти руку, коли почуєте англійський звук, а коли український – руку опустити».

Учні , що помилилися, вибувають з гри. Виграє та команда, в якій до кінця гри залишиться більше учасників.

 

Гра «Хто знає символи звуків найкраще?»

 1.               Учитель вимовляє англійські звуки, а учні показують відповідні їм знаки транскрипції.
 2.               Учитель показує знаки транскрипції, а учні називають відповідний їм голосний чи приголосний звук або слово, в якому є цей звук.

За кожну правильну відповідь учень одержує бал. Виграє той, хто набере більшу кількість балів.

 

 

Гра «Давайте працювати над інтонацією!»

Клас ділять на дві команди. На дошці написані речення. Представники обох команд повинні поставити наголос , стрілочками відмітити підвищення голосу або його пониження і правильно прочитати ці речення.

 

 

Гра «Хто має найкращу вимову?»

Учитель вимовляє декілька слів чи речень, кидаючи м´яч одному з учасників гри. Останній повинен відтворити слова або речення у тому самому порядку, повторюючи вимову та інтонацію вчителя. Кожен учень відповідає двічі. Виграє той, у кого краща англійська вимова.

 

 

Гра зі звуками.

Учитель називає один звук і вказує на учня. Гравець повинен швидко промовити слово, що вже прозвучало з цим звуком. Той, хто помилився чи промовить слово, що вже прозвучало, вибуває з гри. Гра триває допоки залишиться один учасник.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Лексичні ігри

Метою лексичних ігор є повторення назв предметів, повторення лексики з будь-якої теми, удосконалення орфографічних навичок.

 

Гра «Відгадай, що це»

Учитель готує картки з малюнками або словами: teacher, school, library, zoo, vacuum cleaner, refrigerator тощо. Кількість карток визначається кількістю вивчених учнями слів. Їх може бути значно більше, ніж учнів в класі.

Учні сідають навколо столу. Учитель кладе картки на стіл малюнком чи написом донизу. Перший учасник гри бере верхню картку, дивиться на неї, не показуючи іншим. Він має дати визначення особи, предмета чи місця, позначеного на картці.

Наприклад: This is a place where we borrow books.

                     This is a thing we clean carpets with.

Учень, який відгадає слово, забирає цю картку собі. Якщо слово назвали кілька учнів одночасно, один з них отримує картку, а решта – по фішці. Якщо визначення дано правильно, але ніхто з учнів не може назвати слово, картку забирає собі учень, який дав визначення. Виграє той, хто набере найбільше карток ( фішок ).

 

Гра «Четвертий зайвий»

Викресли «зайве» слово. Кожна правильна відповідь 5 балів.

 1.                                                             apple, ball, orange, cake.
 2.                                                             bedroom, living-room, sofa, dining-room
 3.                                                             swing, bed, roundabout, slide.
 4.                                                             sofa, chair, table, balloon.
 5.                                                             girl, one, four, three.
 6.                                                             kite, bike, car, skateboard.
 7.                                                             hall, bathroom, TV, kitchen
 8.                                                             circle, square, roundabout, triangle
 9.                                                             pencil, book, pen, nest
 10.                                                        slide, door, wall, floor

 

Гра «Що зникло?»

 

Впиши літеру, що зникла. Кожне правильне слово 2 бали.

BLA_K

GRE_

WH_TE

_ELLOW

_ED

GRE_N

OR_NGE

BL_E

 

 

Гра «Лото»

Пропонується картка з 12 надрукованими словами. Кожна команда отримує коробку з ґудзиками. На екрані з´являється зображення. Ті, у кого є таке слово, накривають його ґудзиком. Перемагає той, хто заповнює  або 4 квадрати по вертикалі, або 4 квадрати по діагоналі.

 

 

Гра «Хто може додати більше слів»

Ведучий називає слово-іменник, наприклад: man. Учень до якого він звернувся, повинен додати прикметник. Наприклад:

A long-legged man

A young long-legged man

A good-looking young long-legged man

Гравець, який не зміг придумати слово або словосполучення, вибуває з гри.

 

Гра «Бінго»

Гру доцільно використовувати для повторення вивченої лексики. Учні у зошитах малюють бланк гри «Бінго»

Учитель на дошці записує 25 слів. Учні вибирають 16 слів і вписують у бланк в довільному порядку. Учитель читає слова зі списку, а учні викреслюють прочитані слова зі своїх бланків. Перемагає учень, який першим викреслить чотири слова по вертикалі, горизонталі чи діагоналі. Гра триває до трьох переможців. Серед них влаштовують наступний конкурс для визначення абсолютного переможця гри: учні читають та перекладають слова, а вчитель контролює правильність виконання завдання. Можна запропонувати учням скласти речення, дібрати синоніми до закреслених слів тощо.

 

Гра «Згадай слова»

 

Ця гра може бути командною, чи індивідуальною, залежно від кількості учнів у класі та рівня підготовки.

Учитель виділяє учням кілька хвилин, щоб проглянути список правильних та неправильних дієслів, прикметників, іменників тощо.

Учитель пише на дошці завдання ( things we do with our feet )

Через 1 хв. учні повинні написати усі дієслова, що пов´язані з темою. (walk, kick, dance, run, jump)

Учитель перевіряє списки. Кожне дієслово оцінюють 1 балом.

Далі учитель пише на дошці іншу тему ( things we do with our mouth ) Гра триває. Перемагає той, хто набрав найбільшу кількість балів.

 

 

 

 

Морський бій

Учнів об´єднують у команди по 4-5 учасників ( кораблі ) . учні називають свій корабель, обирають капітана та стрільця. Капітани стоять першими, далі шикується їхня команда, останнім стоїть стрілець. Учитель визначає тему «поєдинку». Учні упродовж 1-2 хвилин пригадують слова, які стосуються цієї теми.

Учитель називає корабель, який розпочинає гру. Капітан і його команда «відстрілюють» ( називають по черзі слова із заданої теми ). Коли черга доходить до стрільця, він промовляє назву іншого корабля, команда якого починає «відстрілюватися». Слів повторювати не можна.

Якщо капітан зволікає з відповіддю ( понад 2с ), його команда не знає слів чи повторює слово, або називає корабель, що уже «відстрілявся», то корабель тоне, а його команда приєднується до команди іншого корабля.

У наступному турі гри вчитель міняє тему. На останньому етапі залишається 2 команди, які виборюють абсолютну перемогу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Ігри на розвиток навичок читання.

Ігри на розвиток навичок читання розвивають техніку читання спочатку окремих слів, потім речень та невеличких  текстів. На більш пізньому етапі за допомогою ігр можна вчити дітей самостійно складати тексти за запропонованими словами, словосполученнями.

 

 

 

Гра «Річка»

Учнів об´єднують у 2-3 команди. Учитель пропонує прочитати текст, кожне речення якого – умовна кладка через річку. Щоб перейти на інший берег «річки» слід правильно прочитати речення. Учасники команд по черзі  читають речення. Якщо учасник припустився помилки, капітан команди повинен правильно прочитати речення. В іншому разі, учасник залишає команду. Перемагає команда,  у якій усі учасники перейшли на другий берег «річки».

 

 

 

Гра «Вставте пропущене слово»

Клас ділять на дві команди. Вчитель записує на дошці речення, виписані з будь-якого тексту підручника, що передають його загальний зміст. Але в реченнях пропущені ключові слова чи словосполучення. Учні уважно читають про себе всі речення, виписані на дошці. Потім за сигналом вчителя  гравці обох команд відкривають підручник на вказаній сторінці і починають читати текст, шукаючи у ньому необхідне слово або словосполучення до кожного речення. Учень, котрий перший знайшов слово, підходить до дошки і вписує його у відповідну клітинку. Якщо він не помилився, його команда одержує бал. Виграє та команда, яка набере найбільшу кількість балів.

 

Гра « Знайди потрібну відповідь»

Учитель готує два набори карток. Перший набір включає в себе питання до прочитаного тексту, другий – ключові слова та словосполучення, необхідні для відповіді.

Клас ділять на дві команди. Вчитель роздає учням картки з ключовими словами та словосполученнями. Учитель швидко показує гравцям картку із питанням, а потім забирає її. Учень, що має картку з ключовим словом або словосполученням, необхідним для відповіді на це питання, встає, показує її всім учням і називає це слово або словосполучення.

Учитель швидко показує учням картку із питанням. Учень не тільки знаходить потрібне слово або словосполучення зі свого набору, але й дає повну відповідь на питання. Якщо учень відповів правильно, його команда одержує бал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Ігри на розвиток навичок аудіювання

Під час ігр для розвитку навичок аудіювання діти вчаться бути уважними, розуміти речення, спираючись на почуті знайомі слова. Такі ігри сприяють тренуванню слухової пам´яті.

 

 

Гра «Порівняй»

На дошці кріпиться малюнок. Учитель описує малюнок, припускаючись помилок чи неточностей в описі. Учні повинні назвати усі невідповідності зображеного на малюнку й опису вчителя. За кожну зауважену невідповідність зараховують один бал.

 

 

Гра «Слідопит»

Учнів об´єднують у 2-3 команди. У класі заховано кілька предметів. Представник кожної команди за інструкцією вчителя ( для кожного учасника індивідуальна інструкція для пошуку іншого предмета ) упродовж 1 – 1,5 хв повинен знайти якомога більше предметів.

Приклади інструкції: in the left corner of the room, on the window, near the door, under the last desk, on the chair.

Перемагає команда, представники якої знайшли усі предмети згідно з інструкцією учителя.

 

 

Пісня в смужку

Клас об´єднують у 2 – 3 команди. Кожна команда отримує набір смужок паперу, на яких написано по рядку пісні. Учні двічі прослуховують пісню. З набору смужок вони повинні скласти пісню і проспівати її. Виграє команда , яка швидше впоралася з завданням.

Гра «Роби це»

На столі вчителя розкладені різні предмети. Двоє учнів з класу підраховують бали. До дошки викликають 2 – 3 учнів. Учитель дає їм розпорядження, що стосуються предметів, які знаходяться на столі.

Наприклад : Візьми синю ручку! Поклади червону ручку в пенал! Читай книгу! Дай мені книгу!

 

 

Гра «Сліпий»

Усі учні, взявшись за руки, утворюють коло. Одному з учнів зав´язують очі, і він стає у центр кола він повільно лічить від 1 до 10, а учні в цей час рухаються по колу. Після того, як ведучий скаже 10, всі зупиняються. Ведучий із зав´язаними очима підходить до будь-якого з учнів і запитує цього англійською мовою ( різні питання, крім «як тебе звати»?) По голосу він має здогадатися, з ким розмовляє, і назвати ім´я цього учня.

 

 

Загадки

It has got small eyes and a small nose/ it has got a long pink tail and short legs. It is white and grey. What is it? ( a mouse )

 

It has got a long tail and small ears. It has big eyes and a small pink nose. It can be white or grey, brown or black. What is it ? ( a cat )

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Ігри на розвиток навичок усного мовлення

Ігри для розвитку усного мовлення сприяють активізації лексики з певної теми або певних мовних зразків. Діти вчаться складати діалогічні або монологічні висловлювання за мовними ознаками.

Вчитель створює у класі реальні або напівреальні ситуації, розвиваючи практичні вміння та навички в дітей у сфері комунікації. Але вчителю слід пам´ятати, що реальність ( саме тут, саме у цей проміжок часу ) зумовлює багату фантазію та уяву дітей. Дітям зовсім нескладно уявити присутність у класі казкового персонажу ( mascot ) який «допомагає» у навчанні, «намалювати» за допомогою слів, міміки та жестів якогось монстра або дракона, уявити вовка, який розмовляє з Червоною Шапочкою. До речі, казковий персонаж може відрізнятися від свого казкового двійника. Фантазія та уява – складові дитячого світу. Дозволяйте дітям фантазувати та говорити, говорити … ( але англійською мовою )

 

 

Гра «Хто має ручку?»

У ході гри опрацьовуються подані структури для тренування вживання їх у мовленні.

Одного з учнів обирають ведучим. Він виходить з класу на 1 хвилину. За цей час решта учасників гри ховають будь-який предмет під парту одного учня. Ведучий заходить до класу і протягом обумовленого часу ( 1-2 хв ) повинен знайти цей предмет, запитуючи: “Have you got a pen, Ann?” якщо ж ведучий не відгадає слово за цей час, він говорить: “ I am tired. Who has got a pen?” Тоді один з учнів говорить: “ I have. Look! This is a pen”. Цей учень стає новим ведучим.

 

 

 

 

 

Гра «Хто більше?»

Учитель називає слово ( наприклад: a bookcase ) і кидає м´яча будь-кому з учнів. Учень повинен спіймати м´яч, придумати речення з цим словом і кинути м´яч назад вчителеві. Коли всі гравці придумають і назвуть речення з цим словом, учитель називає інше слово, і гра продовжується. Учень який не зміг придумати речення чи допустив помилку, вибуває з гри.

 

 

Гра «Як тебе звати?»

Учень-ведучий сидить на стільці спиною до класу. Вчитель вказує на одного учня і запитує: “What is your name?” Учень відповідає: “My name is…”, і називає своє ім´я, чи ім´я іншого учня. Вчитель запитує ведучого: “Is it …?” Він відповідає: “Yes, it is” або “No, it is not” якщо відповідь правильна, то ведучий залишається на своєму місці, якщо ні – міняється з учнем, якому вдалося його перехитрити. Учням дозволено змінювати голос.

 

Гра «Секрет»

Учитель об´єднує учнів у 2-3 команди. Кожна команда готує по три запитання для інших команд і називає літеру, яку заборонено використовувати у відповіді. Перемагає команда, яка відповість на усі запитання, не вживаючи заборонену літеру.

 

 

Гра «Програй мільйон»

Учнів об´єднують у 2-3 команди. Учитель заздалегідь пропонує тему гри. Учні вдома готуються до неї. Щоб перемогти, команда повинна позбутися 1 000 000 $.

Кожна команда отримує комплект карток з назвами тем, які мають певну вартість. Сума усіх карток – 1 мільйон. Теми на картках не повторюються. Якщо учень розповість тему, вказану на картці, то від суми 1 мільйон віднімають суму, зазначену на картці. Після розповіді картку можна подарувати команді-суперниці. Якщо картка обійшла усі команди, її анулюють. Перемагає команда , яка першою позбудеться мільйону.

 

 

Гра «Мішечок»

Учням по черзі зав´язують очі. Просовуючи руку в мішечок, вони беруть один предмет і , не витягуючи руки, повинні описати його і відгадати, що це. Можна використовувати пластмасові іграшки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Граматичні ігри

Граматичні ігри вчать учнів складати речення, що починаються новими словами, вживати граматичні конструкції, тренують дітей у вживанні дієслівних форм, в утворенні питальних та заперечних речень.

 

 

Гра «Що з цим можна робити?»

Учитель пише на дошці назви предметів, наприклад: paper bag, a hammer, a mirror, a table, a pencil-box. Замість цього можна використати малюнки предметів. Учитель ставить класу запитання: What can you do with a paper bag?

Pupil 1: We can put things in it.

Pupil 2: We can light fire with it.

Pupil 3: We can blow in it and then make a bang.

Учневі, який останній придумав, що ще можна робити з цим предметом, записується очко. В такий спосіб говорять про інший предмет, пред´явлений учителем.

 

 

Гра «Луна»

Учитель промовляє правильні дієслова, а учні добавляють закінчення      ed, називають їх другу форму ( минулий час ). Якщо вчитель називає неправильне дієслово, учні повинні промовчати. Той, хто помилково додасть до неправильного дієслова закінчення –  ed, вибуває. Перемагає той, хто залишився у грі.

 

 

Гра «Ворожіння»

Як відомо, людям подобається, коли їм пророкують їхню долю, навіть,

якщо це виглядає абсурдно.  Отже, ця гра обов´язково викличе зацікавленість учнів.

Учитель ділить клас на групи по 4-5 осіб. Кожен учень на окремих папірцях пише пророкування для інших гравців цієї групи, тобто їх буде три або чотири. Потім кожен учень по черзі отримує папірець, на якому написано пророкування щодо нього . Він читає його уголос і коментує , чи подобається воно йому, чи сподівається він на його здійснення, чи, навпаки, воно здається йому нездійсненним.

Закінчити цю роботу можна груповою бесідою, в якій учні розповідають вчителеві про найцікавіші речі, які їм наворожили, висловлюють своє ставлення до них.

 

 

Гра на ступені порівняння прикметників

учитель заздалегідь готує картки з іменами відомих людей: політиків, письменників, музикантів, спортсменів. Кожному учневі пропонують таку картку. Упродовж 6-7 хвилин школярі повинні скласти речення, називаючи спільні і відмінні риси між відомою людиною і собою. Обов´язковою умовою є використання в розповіді ступенів порівняння прикметників. Перемагає той, хто знайде найбільше спільних і відмінних рис.

 

 

Гра «Продовж речення»

Учитель пропонує тему. Один учень промовляє перше слово речення. Наступний – друге слово, яке продовжує речення. Гра триває, доки хтось не промовить слово, що граматично чи синтаксично недоречне. Клас обговорює помилку. Якщо повне речення утворене без помилок, наступний гравець каже «period» і починає нове речення новим словом . Гра триває у швидкому темпі. Гра також допомагає тренувати лексичний запас учнів.

 

 

 

Гра «Добери правильний присудок»

Перший учень каже слово чи словосполучення, що час коли відбувається дія. Наприклад: next year, a few days ago, recently, always, in two weeks… Другий учень продовжує речення, вживаючи потрібну форму дієслова. Далі він каже іншу фразу, пов´язану з  часом. Наступний учень продовжує речення, але з іншим предметом і присудком. Гра триває.

Наприклад :

At the moment…

…I am sitting in the a classroom.

Last year…

… they went to Europe

Every day…

…she takes the bus to work.

У реченнях можуть повторюватись займенники, слова чи словосполучення, що означають час, коли відбувається дія.

 

 

Гра «Хто уважніший?»

Учитель заздалегідь готує дві картки: одну зі знаком «+», іншу зі знаком «-» . Учитель називає число і показує одну картку. Якщо це «плюс» , то учень повинен назвати наступне число, якщо «мінус» попереднє.

 

Учитель об´єднує учнів у дві команди. На дошці англійською мовою у два стовпці написані числівники. Учитель промовляє їх українською мовою, а учні на дошці викреслюють названі числівники.

 

 

 

 

 

Гра «Знайди помилку»

Учитель об´єднує учнів у групи по 3-4 осіб у кожній. Учасникам гри він показує картку, на якій написане речення з граматичною помилкою. Упродовж 30 с потрібно знайти помилку.

Якщо ніхто з учасників першої команди не впорається з завданням, картку передають наступній групі учнів. Та команда , яка впоралася із завданням , залишає картку собі. Перемагає група, яка збере більше карток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Рухливі ігри

Діти полюбляють бавитися. Вони мають здібності знаходити щось цікаве та веселе навіть під час уроку, що створює певні труднощі для вчителя. Вони можуть сміятися, штовхати один одного у дуже не зручний момент. Іноді не слід вгамовувати їх. Особливо тоді, коли вони вносять свій елемент у процес навчання. Тоді діти виявляють своє бачення сюжету гри, своє «Я». вони можуть верещати, жестикулювати, при цьому їхні обличчя можуть бути похмурими, трагічними або випромінювати радість. А скільки пристрасті у вигуках «так» або «ні». Як ретельно вони ховають іграшку, яку має знайти ведучий! Як сильно примружують очі, коли вчитель дає команду: «Тихо! Спати!»   під   час    паузи-

релаксації. За методикою Джеймса Ешера, поєднання фізичної активності з мовленням підвищує ефективність засвоєння мовного матеріалу.

Сюжет гри з молодшими школярами непередбачуваний. Діти імпровізують і виявляють свої здібності, характер. Гра стає реальністю, у якій вони охоче спілкуються іноземною мовою. У віці 6-7ми років дітям іноді складно відрізнити вигадку від реальної події. У віці 8-10 років діти критично ставляться до ігрових моментів.

 

Гра «Літачки»

Учні перед уроком виготовляють кілька паперових літачків. Потім шикуються в ряд, щоб випробувати їх. Різним предметам у класі присвоюють певну кількість балів ( наприклад, двері – 5 балів, дошка – 10 балів, смітник – 15 балів ). Учитель задає учневі запитання. Якщо учень правильно відповідає, то може кинути літачок у запропоновану ціль і набрати певну кількість балів.

 

Гра «Бігова доріжка»

Учасники гри можуть сидіти чи стояти. Вчитель викликає їх по черзі.

Перший учень підбігає до будь-якого предмета, що знаходить у кімнаті, доторкається до нього, називає його англійською мовою і повертається на своє місце. Другий учень підбігає до того самого предмета, торкається його, повторює назву, потім торкається іншого предмета, і назвавши його, повертається на своє місце. Таким чином, кожен учень повторює всі названі до нього предмети та додає своє слово. Гру можна проводити у дуже швидкому темпі.

 

 

Гра з м´ячем

Діти стають в коло. Звучить музика, учні передають м´яч по колу під музику. Коли музика зупиняється, учень у якого опинився м´яч повинен поставити будь-яке питання , будь-якому учневі і кинути йому м´яч. Учень якому кинули м´яч повинен відповісти на питання.

Наприклад:

P.1 Are you a pupil?

P2 Yes, I am

І гра продовжується далі.

 

 

Гра «Слідуй Інструкціям»

Учні беруть картку з числом, читають інструкцію і виконують.

Наприклад :

Find a blue pencil.

Jump like a frog.

Write the word “white” on the blackboard.

Draw a fish.

Put your pencil on the chair.

Find a fish.

Find a black pencil.

Jump like a hare.

Write the word “black” on the blackboard.

Draw the sun.

Put your pencil under the chair.

Find a brown pencil.

Sit still.

Write the word “brown”.

Draw  the moon.

Put your pencil in front of the chair.

Find a yellow pencil.

Go to the blackboard.

Write the word “yellow”.

Draw the star.

Put your pencil behind the chair.

Find a red pencil.

Go to the door.

Write the word “green”.

Draw the triangle.

Put your pencil between the tables.

Find a green pencil.

Go to the window.

Write the word “grey”.

Draw a square.

Put your pencil on the table.

Go to the teacher.

Write the word “orange”.

Draw a circle.

Put your pencil under the table.

Find a pink pencil.

Jump to number 10.

Write the word “red” on the blackboard.

Draw a flower.

Put your pencil in front of the table.

Find an orange pencil.

Jump to number 5.

Write the word “blue” on the blackboard.

Draw the ball.

Put your pencil behind the table.

Find a violet pencil.

Run to the blackboard.

Write the word “pink” on the blackboard.

Draw a house.

Put your pencil in the table.

 

Гра «True or False»

Учитель розділяє учнів на дві команди. Кімната умовно ділиться на дві частини trueта false. Учитель показує картку з числом і називає його або навмисно називає не правильне число. Якщо число назване учителем співпадає з числом на картці то учні стрибають на true, якщо ні то на false”. Учні, які стрибнули не правильно вибувають. Виграє команда, в якій в кінці гри залишиться більше учасників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Інтерактивні ігри

Діти вчаться спілкуватися, коли самі беруть активну участь у спілкуванні – практично використовують вивчену мову: слухають, говорять, читають, пишуть, малюють, грають. Використання інтерактивних ігор, ігрових моментів, віршів, оповідань сприяє кращому засвоєнню матеріалу молодшими школярами.

Інтерактивна гра – це організоване заняття двох або групи дітей, які активно взаємодіють, виконують ігрові завдання. Кожен з дітей робить свій власний внесок в досягнення поставленої перед командою мети.

Інтерактивна гра вимагає емоційної та розумової діяльності, а також розвиває вміння спілкуватися: слухати інших гравців, погоджуватись або не погоджуватись, знаходити найкращі шляхи вирішення проблеми, працювати спільно в групі, поводити себе виховано. Гра спонукає дітей до спонтанного мовлення й надає можливості побороти сором´язливість і страх перед іноземною мовою. Вона є прикладом інтегрованого завдання, в якому розвиваються чотири види мовленнєвої діяльності: прочитай, послухай, скажи, напиши.

Гра є стимулом для автономного навчання й успішного оволодіння мовою.

 

Гра «Сніговий ком»

Один з учнів називає слово. Інший повторює попереднє слово, додає своє, третій повторює два попередніх, додає своє тощо.

Учень , що забуває слово, вибуває.

 

«Телефонний номер»

Учні працюють в четвірках, кожен отримує картку з телефонним номером. Учень повинен назвати свій номер і записати номери інших членів команди.

 

 

 

 

Висновки

Діти молодшого шкільного віку вчаться краще, запам´ятовують матеріал швидше, якщо процес навчання проходить цікаво, весело, без напруги. Прислів´я твердить: “Interest is the best teacher” («Інтерес – найкращий вчитель»). Тому я сподіваюся, що моя робота допоможе вчителям урізноманітнювати форми роботи на уроці, проводити його в цікавій ігровій формі із врахуванням індивідуальних інтересів і здібностей.

На першому етапі навчання ми зустрічаємося із дітьми 6 – 7  років. Вони енергійні, легко сприймають, але так само легко і забувають вивчений матеріал, через це необхідне постійне повторення.

У молодших школярів багата уява. Враховуючи це, я сподіваюся, що ігрові завдання будуть сприяти реалізації дітьми власних можливостей використати свою фантазію.

Діти навчаючись через свої почуття. Їм подобається багато говорити. Вони мають потребу діяти: дивитися, слухати, торкатися, виконувати все власними руками. Тому я пропоную такі завдання: подивитися і намалювати, намалювати й розфарбувати, подивитися й розташувати в певному порядку, вивчити та інсценувати.

Учні 7 – 10 років дуже допитливі й енергійні. В навчанні англійської мови важливо використовувати розвиваючі, пошукові та інтелектуальні завдання, рухливі вправи та ігри, які сприяють розширенню кругозору, розвитку мовної кмітливості, вмінню приймати нестандартні рішення. Тому доцільно використовувати різноманітні головоломки й загадки, тести на увагу, завдання  типу «Прочитай і знайди підтвердження чи заперечення» , «Погодься чи не погодься» , «Порівняй» , «Знайди розбіжності» , «Підбери малюнок»

Учні молодших класів, які мають навички говоріння на іноземній мові, вчаться швидко читати й писати. Навчання читанню та письму краще проводити в ігровій формі з використанням наочності. Наприклад: «Підпиши малюнки» , «Прочитай загадки і знайди відповідь в малюнках до них» , «Прочитайте текст і доберіть малюнки до нього» , «Розплутайте букви в словах» , «Розплутайте слова в реченнях» , «Прочитайте текст і впишіть в нього потрібні слова замість малюнків»

Діти початкової школи краще засвоюють матеріал в позитивній, дружелюбній атмосфері. Через те зміст і характер текстів, завдань, ігор, має бути позитивно спрямованим. Слід пам´ятати й про те, що діти цього віку можуть концентрувати увагу ненадовго. Тому завдання мають бути різноманітними, доцільно добирати завдання на розвиток уваги та спостережливості «Знайти потрібне, зміни букву, щоб знайти нове слово» , «Знайти слова, які починаються з букви…»

Школярі цього віку мають базові знання із граматики рідної мови. Це допомагає їм засвоювати англійську граматику в контексті, а не за вивченими правилами. Наприклад , «The Present Simple Tense» діти засвоюють, читаючи й розповідаючи про своє повсякденне життя.

Базові знання з граматики рідної мови, вміння порівнювати й робити висновки, дають можливість дітям виконувати завдання на заповнення граматичних таблиць і виведення граматичних явищ самостійно.

Учням подобається слухати й читати історії, оповідання, які можна успішно використовувати в навчанні іноземній мові. Текстовий матеріал дає можливість навчати лексики й граматики цілеспрямовано. Діти вивчають не окремі лексичні одиниці, а цілі вирази, «куски» речень, навіть фрази. Матеріал , який вивчається в контексті, запам´ятовується надовго й може бути використаний у мовленні.

Діти хочуть якомога швидше отримати результати своєї праці. Тому я пропоную завдання, які носять комунікативний і особистісно-орієнтований характер. Більшість таких завдань, ігор, і вправ мають інтерактивну форму. Це дає можливість дітям експериментувати з мовою, говорити про свої особисті справи, відчувати себе особистістю.

Використовуючи різноманітні ігрові форми діяльності на уроці, вчитель досягає основної мети навчання – пробуджувати в дітях бажання вивчати англійську мову й використовувати її при потребі.

 

 

Література

 1. Берегова І., Тулунова С. Зробіть урок яскравішим – К.: «Редакція загально педагогічних газет», 2005
 2. Близнюк О.І., Панова Л.С. – К.;Освіта, 1997
 3. Буренко В.М. Робочий зошит з англійської мови для 1-го класу – Харків, 2005
 4. Васько О.І., Let your students be successful – Тернопіль, Лібра Терра, 2009
 5. Карпенко О.В., English language I – Харків, 2003
 6. Куварзіна М.В., Англійська мова. Нестандартні уроки – Харків. Ранок, 2009
 7. Кар´юк О.Д. Особливості комунікативно орієнтованого навчання англійської мови у початковій школі – К,: Навчальна книга, 2004
 8. Малигіна О.В. Англійська для дітей в піснях і віршах – Донецьк, 2006
 9. Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах – К.: Ленвіт, 2002
 10. Поліщук Р.П. Перші кроки в англійській К.: Шкільний світ, 2005
 11. Роман С.В. Методика навчання англійській мові в початковій школі К.: Ленвіт, 2005
 12. Редько В.Г. Молодші школяри…Які вони? //Іноземні мови в навчальних закладах , 2003
 13. Тизунь І. М., Мала М.І., 200 ігор на уроках англійської мови – Тернопіль: Мандрівець, 2008
 14. Шкваріна Т. Англійська мова для дітей дошкільного віку- К.: Шкільний світ, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Julia
  Очень интересная работа
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бурлака Виктория
  Чудова робота, дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Лінчук Oленa Євгенівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Додано
23 січня 2018
Переглядів
19646
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку