16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

«Знайомі незнайомці» Запозичені слова, їх стилістичні функції. Запобігання недоречному вживанню запозичених слів у мові

Про матеріал

поглибити знання учнів про запозичені слова, удосконалювати вміння розпізнавати їх, за допомогою словників тлумачити значення, розвивати вміння визначати стилістичні функції запозичених слів та навички доцільного користування ними; виробляти вміння знаходити й виправляти помилки в уживанні запозичених слів, з'ясовуючи причини їх виникнення; виховувати почуття поваги до рідного слова й відповідальності за власне мовлення

Перегляд файлу

10 клас

Тема.  «Знайомі незнайомці»    Запозичені слова, їх стилістичні функції. Запобігання недоречному вживанню запозичених слів у мові

Мета :поглибити знання учнів про запозичені слова, удосконалювати вміння розпізнавати їх, за допомогою словників тлумачити значення, розвивати вміння визначати стилістичні функції запозичених слів та навички доцільного користування ними; виробляти вміння знаходити й виправляти помилки в уживанні запозичених слів, з'ясовуючи причини їх виникнення; виховувати почуття поваги до рідного слова й відповідальності за власне мовлення

Обладнання: роздатковий матеріал, словник іншомовних слів.

Хід уроку

І. Організаційний момент

. Визначення  емоційної готовності до уроку.

Рада  вас бачити. Нас чекає сьогодні незвичайний матеріал...Спробуємо закріпити успіх.Погляньте на свого сусіда,посміхніться йому-ми починаємо.

Слайд 1

Слово вчителя. Слайд 2

 Урок я хочу розпочати зі слів Бернарда Шоу, англійського письменника: «Єдиний шлях, що веде до знання – це діяльність».

Як ви можете пояснити ці слова ?

Продовжте  речення: Діяльність на уроці я розумію так….

                                    Щоб урок був продуктивним,потрібно…

ІІ. Актуалізація  опорних знань. Оголошення теми та мети уроку.

У другому семестрі ми розпочали повторювати тему,  яку  вивчили в 6 класі, –  лексикологія,яка вивчає  16,7,15,22,11,15,24(лексику)

3. Мотивація навчальної діяльності . Оголошення теми й мети уроку.

Слайд3

Тема. «Знайомі незнайомці» .Запозичені слова, їх стилістичні функції. Запобігання недоречному вживанню запозичених слів у мові

Мета :поглибити знання   про запозичені слова, удосконалювати вміння розпізнавати їх, за допомогою словників тлумачити значення, розвивати вміння визначати стилістичні функції запозичених слів та навички доцільного користування ними; виробляти вміння знаходити й виправляти помилки в уживанні запозичених слів, з'ясовуючи причини їх виникнення; виховувати почуття поваги до рідного слова й відповідальності за власне мовлення

Сьогодні на уроці за відповіді ви будете одержувати різнокольорові фішки,які  будуть оцінюватися: червоні – у 4 бали, зелені – у 3 бали, сині – у 2 бали. А в кінці уроку ви самі зможете визначити, яку оцінку заробили.

Актуалізуємо  знання  й перевіримо, як ви засвоїли матеріал кількох попередніх уроків.

Слайд4

 1. Гра «Так чи ні».

Завдання: пронумеруйте від 1до 12. Якщо ви згодні з висловлюванням,  поставте +,  якщо не згодні – поставте біля цифри «–».

1. Лексика – це словниковий склад мови.  +

2. Усі терміни – багатозначні слова.-

3. Пасивна лексика – це застарілі та нові слова.  -                  

4. Гіпербола, літота, алегорія здебільшого вживаються в офіційно-діловому стилі.-

5. Слова «феодал, очіпок, урядник» – діалектні. -                            

6. Слова « вода, земля, подяка» – стилістично забарвлені.- 

7. Лексичне значення передається основою слова. -                                                 

8.Загальновживану лексику ще називають стилістично нейтральною лексикою. +                                               

9.Слова «розпозіхатися, наколобродити, цмокнути» – просторічні.(розмовні)           

10. У реченні «Учні 10–А класу приймали участь у районному спортивному святі»  немає лексичної помилки.    -     

11. «Морфема, інфінітив, інтерфікс» – лінгвістична термінологія.-      

12. Слова «диспетчер, авіатор, фотограф» – іншомовні.+

А тепер перевірте правильність  відповідей і підрахуйте свій бал.(Оцінки)

«Мозковий штурм»

- Назвіть ознаки іншомовних слів. (підготовлений учень)

Слайд5

Слова іншомовного походження часто відрізняють­ся від незапозичених своєю формою. Вони, як прави­ло:

а) можуть починатися на а та е: адреса, етап;

б) в основах мають збіги голосних: ідея, радіо;

в) мають звук [ф]: фабрика, фініш, графік; можуть не відмінюватись: кенгуру, кіно, таксі;

г) виступають з невластивими для української мови префіксами анти-, інтер-, кок-; суфіксами -изм, -ист, -ація: кооперація.(назвіть уже відомі вам запозичені слова)

Написання деяких слів іншомовного походження не викликає особливих труднощів, бо вони вимовляються й пишуться відповідно до орфоепічних і орфографіч­них норм української мови. Але є багато іншомовних слів, які не підпорядковуються загальним правилам української орфографії, а мають свої правописні особ­ливості

 

IІІ. Поглиблення знань, умінь та навичок

1. Слово вчителя.

Запозичення властиве усім мовам світу і є ознакою життєздатності  певної мови. Різноманітні історичні зв’язки українців із різними народами Сходу і Заходу, потреба називати нові поняття, що є в інших народів, загальний розвиток науки і культури, виробництва і суспільного життя зумовили і зумовлюють доплив слів з інших мов.

В українській мові є близько  10% іншомовних за походженням слів.

Одні з них засвоєні мовою давно і повністю підпорядковані її законам, тому й стали загальновживаними, а отже, доступними й зрозумілими кожному. Ми до них звикли і навіть не підозрюємо інколи, що це не власне українські слова. Наприклад: козак( тюркське), кобза(польське), гетьман(чеське), кава(арабське), огірок(грецьке), церква(грецьке), газета італійське), школа(грецьке).

-Давайте в цьому переконаємося,переглянувши віртуальну екскурсію  «Знайомі незнайомці»,підготовлену учнями філологічної групи

Слайд 6

2. Робота зi схемою.

Зверніть увагу на таблицю запозичень зі слов’янських та неслов’янських мов

Слайд 7-9

Запозичення з…

Приклади

німецької мови

штукатур, майстер, кран, цех, штаб, солдат, фартух, ширма, арфа, танець, касир, бухгалтер

французької мови

парламент, політика, кабінет, прем’єра, кафе, пудра, жакет, пальто, гардероб, тротуар, алея, шосе, метро, парашут

англійської мови

комбайн, тролейбус, футбол, фініш, матч, теніс, хокей, боксер, спортсмен, лідер, комп’ютер, катер, яхта

італійської мови

дует, опера, піаніно, концерт, гітара, паста, вермішель, бензин

голландської мови

гавань, матрос, каюта, флот

тюркських мов ( тюркізми)

отаман, козак, кавун, баклажан, ізюм, халва, халат, базар, баран

польської мови ( полонізми)

повидло, виделка, кишеня, краватка, мешкати

російської мови

завод, самовар, указ, котел, промисловість

китайської мови

чай , чесуча´

грецької мови ( грецизми)

ікона, ангел, історія, поема, електрика, демократія, автобіографія, географія, кедр, крокодил

латинської мови ( латинізми)

агітація, директор, радіус, суфікс, рецепт, антена, прокурор, студент

старослов’янської

врата, вождь, храм, єдність, мислитель, гординя, соратник

-Спробуйте по пам»яті записати з таблиці 12 слів-іноземців

 

 1. Робота з дидактичним матеріалом. 
  1.        Вправа з ключем (один учень пише на дошці).

Слайд10

Запишiть поданi слова у двi колонки: 1) запозичені; 2) українськi.

Ключ. З останнiх літер записаних слiв прочитайте українське прислiв’я.

Зупинка, iнтермецо, механiк, кiно, столяр, вiкно, рогiз, масштаб, внизу, вiньєтка, матч, канiкули, грiм, снiг, кабiнет, штепсель, стiл, сутiнки, бутерброд, хлiб, абревiатура, iнтеграл, комюнiке, високо, каучук, нетто, щоденник, око.

Інтермецо (італ.)                                зупинка

механік     (грец)                                  столяр

кіно     (грец.)                                       вікно

масштаб   ( нім)                                   рогіз

віньєтка   (франц)                                внизу

матч      (англ.)                                    грім

канікули  (лат)                                    сніг

кабінет  (франц)                                  стіл

штепсель  (нім)                                   сутінки

бутерброд (нім)                                 хліб

абревіатура (лат)                              високо

інтеграл (лат)                                    щоденник

комюніке (франц)                              око

каучук (ст. іспан. через німец)

нетто (італ)

Відповідь.  Око бачить далеко, а розум глибоко.

 1.        Усна вправа.

До поданих іншомовних слів доберiть питомі українські синонiми.

 

Фон, аграрний, дискусiя, iндустрiя, експлуатацiя, настурція

паралельний, фотографiя, еквiвалент, журнал, еволюцiя, корпорацiя,

перпендикуляр, потенцiйний.

 

Довiдка: сiльськогосподарський, промисловiсть, красоля, рiвнобiжний,

 розвиток, спiлка, прямовис, можливий, свiтлина, часопис, тло,

обговорення, визиск, відповідник.

 1. Слово вчителя.

Слайд 11

Ряд запозичень є словамиінтернаціоналізмами.

Інтернаціоналізми – слова, що вживаються в багатьох  мовах у одному значенні.

Вони стосуються:

 • політики (конституція, парламент, мітинг, капіталізм);
 • науки (алгебра, біологія, афікс, радіус);
 • техніки (проект, радіо, інженер, кваза´р);
 • мистецтва (арія, тріо, соната, портрет)

Основним джерелом інтернаціоналізмів є грецька, латинська та на сучасному етапі англійська мови

Незважаючи на те, що запозичення природне явище в житті мов, єдиного погляду на вживання іншомовних слів немає. Навпаки, з цього приводу науковці у різні часи висловлювали і висловлюють різні, часом діаметрально протилежні думки.

Деякі вчені занепокоєні великою кількістю іншомовних слів і вважають, що чужомовні елементи руйнують природу рідної мови, позбавляють її національної самобутності. Саме тому вони виступають проти будь-яких лексичних запозичень.

Це явище називається пуризмом.(згадаймо субтильний-тендітний).

Пуризм ( від лат. чистий) прагнення до очищення літературної мови від іншомовних запозичень, неологізмів і ненормативних елементів.

Ще на початку XX ст. у посібниках Івана Боберського, якого вважають «батьком української фізичної культури», можна було знайти авторські новотвори, де він прагнув замінити іншомовні слова рідномовною термінологією: футбол   копаний м'яч, волейбол сітківка, хокей гаківка, велоспорт наколесництво, спортсмен спорт овець.

  У 30-ті роки ХХ століття в період так званої українізації вченими пропонувалося замінити запозичені слова власне українськими: екватор рівник, конус стіжок, сектор витинок, префікс приросток, суфікс наросток, атом неділка.

Але ці слова, як і багато інших, були вилучені з ужитку у зв'язку із втіленням у життя ідеї злиття мов

Дехто з мовознавців вважає, що процес проникнення іншомовних слів у мову цілком природний, закономірний, він тісно пов'язаний із розвитком економічних і культурних зв'язків країни зі світом, через те й не потребує посиленого контролю спеціалістів.

Як ви оцінюєте такі наукові позиції? Чи повинні бути в нашій мові запозичені слова?

Ось що з цього приводу сказав поет В. Самійленко: «У питанні про те, в якій мірі чужомовні слова можуть увіходити в українську мову, можна прийняти такий принцип: не цуратися їх, але й не бгати їх в нашу мову без міри».  Урок Шевченка: « Учітеся,брати мої,думайте,читайте,і чужому научайтесь,і свого не цурайтесь»

Отже, використовувати запозичені слова потрібно  тоді, коли в цьому виникає потреба.

Якщо є дві назви – українська й іншомовна, то перевагу слід надати українській. Вона завжди зрозуміліша, доступніша, милозвучніше, легше запам’ятовується.

Наприклад, краще сказати вихідний, ніж уїк-енд, образ, ніж імідж, торгівля, ніж маркетинг. Щоправда, іноді іншомовне слово і його український відповідник можуть різнитися відтінками значення. Наприклад, коли йдеться про офіційне відвідання, вживають слово візит, а не відвідини.

Є чимало запозичених слів, які не мають точних українських відповідників: абстрактний, валюта, ломбард, інститут, стандарт, центр тощо. Та все ж українська мова до більшості запозичених слів має відповідники (процент – відсоток, юрист – правник, слайд – прозірка).

Прикладом іншомовних слів, що не стали словами української літературної мови, є варваризми.

Варваризми – запозичені слова, рідше створені за іншомовним зразком, що зберігають національний колорит мови, з якої прийшли. Вживаються переважно з метою відтворення місцевого колориту та особи персонажа, наприклад: мадам, харакірі, шериф, полісмен, сябри.

Аналогічні слова чи вислови, запозичені з маловідомих (переважно неєвропейських) мов, називають екзотизмами, наприклад: сакля, махарадж, дервіш. )

 

 

 

Бліц-опитування.

Назвіть слово за його значенням:

1) Відступ у першому рядку тексту …..абзац.

2) Повідомлення, що передається телеграфом ….. телеграма.

3) Розмова між двома чи кількома особами ….діалог.

4) Керівник хору, оркестру …..   диригент.

5) Проїзд, прокладений під землею або пробитий у горі ….тунель.

6) Підземна залізниця ….метро.

7) Завіса з тканини на вікнах, дверях …… портьєра.

8) Людина, яка знає багато мов ….. поліглот.

9) Невеликий громадський сад у місті, селі …..сквер.

10) Швидкий поїзд …..експрес.

 

6. Робота з текстом.(усно)

Слайд12

Прочитайте текст. Випишіть запозичені слова. Поясніть їх значення.

Молодого воїна, який прослужив в артилерії аж один місяць, старші товариші вирішили перевірити на кмітливість. Під час проведення  бойових занять дали йому декілька доручень. Перше: терміново принести до самохідки відро кліренса.( л., зазор  віддаль від найнижчих точок конструкції автомобіля (за винятком коліс) до рівня землі.)

 Друге: вияснити, чи на полігоні є директриса(спеціально обладнана ділянка артилерійського полігону для вправ з артилерійської стрільби) чи вже поїхала в місто. Третє: продути в бусолі (артилерійський прилад поєднання компаса з кутомірним колом і оптичним приладом). карбюратор, бо засмітився.  

Жодного з доручень молодий артилерист не виконав…

 1. Чому молодий артилерист не зміг виконати жодного з даних йому доручень ?
 2. Чому дехто з вас, як і молодий артилерист, не справився із завданням? Куди потрібно звернутися в цьому випадку?  -це насмішка над молодим

(Учні розповідають, як користуватися словником іншомовних слів)

7. Слово вчителя.

Процес  засвоєння іншомовних слів полегшують словники іншомовних слів, у яких подається правопис слова, особливості наголошування, походження, граматичні та стилістичні коментарі, тлумачення слів тощо.

Але що робити, коли  під рукою немає необхідного словника?

Роль Інтернету для мовної й мовленнєвої освіти важко переоцінити: користувачу ПК відкривається безліч можливостей, стає доступною необмежена кількість інформації. У наш час усі розуміють, що Інтернет володіє колосальними інформаційними можливостями і не менш вражаючими послугами.

М. Рильський вважав, що "словники різного типу загальні, двомовні, тлумачні, синонімічні, фразеологічні, термінологічні та інші – потрібні й учителям та учням, і журналістам, і письменникам та перекладачам, і вченим, і просто читачам. Потрібні буквально всім. Неможливо уявити собі культурну людину, яка б не мала потреби у словнику, ніколи не заглядала до нього, ніколи ним не користувалась. Отже, словникова справа має надзвичайно велике значення в культурному будівництві",не бійтесь заглядати у словник : це пишний яр,а не сумне провалля…»

8. Виконання вправ.

8.1. Попрацюємо над визначенням основних типів помилок у вживанні запозичених слів.

Слайд 13

1. Не ефективним одягом вона полонила нас, а своїм розумом.

2. Нарешті фінішували цьогорічні жнива.

3. У шкільній столові кухарі готують смачні сніданки.

4.На протязі новорічної ночі на вас чекають несподівані сюрпризи.

1. Не ефектним одягом вона полонила нас, а своїм розумом.  (Помилка: неправильне вживання запозиченого слова, причиною якого є незнання значення слова).

Ефективний – який приводить до потрібних результатів, наслідків.

Ефектний – який справляє сильне враження, ефект.

2. Нарешті закінчилися цьогорічні жнива. (Помилка: заміна без потреби українських слів запозиченими).

3. У шкільній їдальні кухарі готують смачні сніданки. (Помилка: уживання суржикових (здеформованих) слів під впливом російської мови.)

Процес калькування слів російської мови часто призводить до появи русизмів, які не є словами літературної мови та знижують загальний рівень мовної культури, зокрема правильно говорити навчальний, а не учбовий, наступний, а не слідуючий, є, а не являється

4. Протягом новорічної ночі на вас чекають сюрпризи (несподіванки, несподівані подарунки). (Помилка: наявність у реченні плеоназму (вживання при запозиченому слові українського відповідника в ролі означення).

Плеоназм – уживання при запозиченому слові українського відповідника в ролі означення

ІV. Закріплення здобутих знань і умінь з теми.

 1. Робота з пам’яткою

Слайд 14 

 Пам'ятка «Як запобігти помилкам у вживанні запозичених слів»:

1. Правильно наголошуй слова іншомовного походження. У разі потреби звертайся до словника.

2. Не використовуй запозичених слів, якщо не розумієш їх значення.

3. Не зловживай іншомовними словами. Надмірне їх використання призводить до засмічення нашої мови.

4. Намагайся, де можна, замінювати запозичені слова українськими відповідниками.

5. Викорінюй суржик, підвищуй рівень культури власного мовлення.

2. Виконання завдань.

2.1. Робота біля дошки. (Д/з : з»ясуйте за словником значення слів)

Учень записує три слова, пояснює орфограми.

Кеш’ю, нетто, чіпси;

піца, конферансьє, Ніцца ;

бароко,Чилі , п’єдестал ;

Сирія, шифон, бюджет.

 1.   Диктант – переклад. 

Перекласти слова, записати, назвати орфограми.

Министр, радист, дирижёр, циркуль, коллектив, группа, Тибет, тонна, институт, класс, объектив, Эмма, ванна, Голландия, сигнал, стадион, Диккенс, химия, режим, бульон.

Відповідь: міністр, радист, диригент, циркуль, колектив, група, Тибет, тонна, інститут, клас, об’єктив , Емма, ванна, Голландія, сигнал, стадіон, Діккенс, хімія, режим, бульйон.

2.3. Замінити словосполучення незмінюваним іменником.

Автомобільна дорога (шосе), стоянка паровозів (депо), поїздка за кордон (турне), теплий шарф (кашне), маленький гаманець (портмоне), швейна майстерня (ательє)

2.4. Робота в групах . 

Гра "Хто більше?"

Клас поділяється на три групи.   Завдання: продовжити ряди слів, які б починалися названими грецькими та латинськими елементами.

Біо (гр. "життя") біологія, біомаса…

Інтер (лат. "перебування поміж") інтервал, інтернаціональний…

Теле (гр.. "далеко") телевізор, телеграф…

V. Підсумок уроку. Рефлексія.

 «Мікрофон»

- Висловіть, будь ласка, вашу думку про те, чи доречно вживати слова іншомовного походження в нашому мовленні?

 

-На підставі отриманих фішок визначте свою оцінку за урок. (Наприклад: одна червона і дві зелені фішки, значить оцінка 10 балів)

Слово вчителя.

Запозичені чужомовні слова поповнюють словниковий запас будь – якої мови. Мова збагачується, по – перше, тому що такі запозичення збільшують кількість наявних у ній слів, а по – друге, від запозичених слів утворюються інші слова.

VІ.Домашнє завдання.

Зробіть усно аналіз сучасних газетних матеріалів щодо вживання запозичених слів. Чи завжди їх кількість умотивована

 

 

 

 

 

Інтерактивна вправа «Ажурна пилка»

а) Учні об’єднуються в «домашні» групи в залежності від опрацьованої теми і отримують різнокольорові фішки.

І група – правила вживання мякого знака в словах іншомовного походження;

ІІ група – правила вживання апострофа;

ІІІ група – подвоєння букв в словах іншомовного походження;

ІV група – и - і в словах іншомовного походження.

 Завдання «домашніх» груп опрацювати задану інформацію та опанувати нею на рівні, достатньому для обміну цією інформацією з іншими.

б) Після завершення роботи в домашніх групах, учні обєднуються в «кольорові» «експертні» групи, де вони стануть експертами з певної теми. ( В кожній групі опиниться учень, який володіє інформацією про певне правило). Учні вислуховують кожного члена групи й аналізують матеріал у цілому.

в) Після завершення роботи учні знову обєднуються в «домашні» групи для остаточного узагальнення та корекції всієї інформації.

г) Представники кожної групи заповнюють власну таблицю прикладами з вивченої теми.

                              Орфограми в словах іншомовного походження

       Апостроф

 Мякий знак 

Подвоєння букв

Букви и, і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Закріплення знань, умінь і навичок .

1)Гра « Я – редактор»

- Виправити помилки у словах :

Бульон, к’ювет, атель’є, пьєдестал, інтервью, рьюш, іньєкція, лібретто, вана, диріжер, істория, пєсса, пьюре, хирург, режім, тона, б’юлетень.   

 

2)  Гра «Світлофор»

-Якщо згодні з твердженням, піднімаєте картку зеленого кольору,не згодні-червоного:

а)Буква і в словах іншомовного походження пишеться на початку слова;

б)Буква и пишеться в кінці незмінюванних слів;

в)Мякий знак пишеться після букв б,п,в,м,ф;

г)Апостроф пишеться перед буквами я,ю,є,ї;

д)Слова кювет,пюпітр, Мюнхен пишуться з апострофом

 

3) Розподільний диктант

- Слова з апострофом та мяким знаком записати у дві колонки.

Бульйон, мільярд, інтерв’ю, п’єдестал, досьє, прем’єра, портьєра, монпансьє, каньйон, комп’ютер, миш’як, віньєтка.

 

 

docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
528
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку