Календарне планування з алгебри на 2022-2023 н.р.

Про матеріал
Календарно- тематичне планування на 2022-2023 н.р.з алгебри 11клас за підручником О.Істер (105 год).3 години на тиждень, у I семестрі -48 год, у II cеместрі-57год
Перегляд файлу

Алгебра 11 клас

Тема, зміст навчального матеріалу

Год

Дата

Примітка

1-4

Повторення програмного матеріалу за 10 клас.

Вхідне діагностичне оцінювання

4

 

 

Показникові та логарифмічна функції (22год)

Учень (учениця):

Формулює властивості логарифмів, показникової та логарифмічної функції

розпізнає і будує графіки показникової і логарифмічної функцій;

 ілюструє властивості показникової і логарифмічної функцій за допомогою графіків;

застосовує показникову та логарифмічну функції до опису реальних процесів;

перетворює нескладні показникові та логарифмічні вирази

розв’язує найпростіші показникові та логарифмічні рівняння і нерівності

5.

АКР. Степінь з дійсним показником.

1

 

 

6.

Показникова функція, її властивості та графік

1

 

 

7.

Показникові рівняння

1

 

 

8.

Показникові рівняння

1

 

 

9.

Показникові нерівності

1

 

 

10.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

1

 

 

11.

Розв’язування задач і вправ.

1

 

 

12.

Контрольна робота № 1 «Показникова функція»

1

 

 

13.

Логарифм числа. Основна логарифмічна тотожність.

1

 

 

14.

Логарифми та їх властивості

1

 

 

15.

Перетворення логарифмічних виразів. Самостійна робота

1

 

 

16.

Логарифмічна функція, її властивості та графік

1

 

 

17,18

Логарифмічні рівняння

2

 

 

19.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

1

 

 

20,21

Логарифмічні нерівності

2

 

 

22.23

Розв’язування показникових і логарифмічних рівнянь з мараметрами

2

 

 

24.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

1

 

 

25.

Розв'язування логарифмічних рівнянь та нерівностей

1

 

 

26

Контрольна робота № 2 «Логарифмічна функція»

1

 

 

ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ (18год)

 

Учень (учениця):

Формулює означення первісної та її властивостей;

Описує поняття визначенного інтеграла;

знаходить первісні за допомогою таблиці первісних та їх властивостей;

виділяє первісну, що задовольняє задані початкові умови;

обчислює інтеграл за допомогою таблиці первісних та їх властивостей та використовуючи формулу Ньютона-Лейбніці

знаходить площі криволінійних трапецій

застосовує інтеграл до розв’язування прикладних задач

 

27.

АКР. Первісна

1

 

 

28,29

Основна властивість первісної. Таблиця первісних. Правила знаходження первісних.

2

 

 

30.

Знаходження первісних, що задовольняють задану  умову.

1

 

 

31.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

1

 

 

32.

Невизначений  інтеграл та його властивості

1

 

 

33.

Визначений інтеграл, його геометричний та фізичний зміст 

1

 

 

34,35

36.

Формула Ньютона — Лейбніца.Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

3

 

 

37,38

39

Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур

3

 

 

40.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

1

 

 

41.

Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач.

1

 

 

42.

Розв’язування задач і вправ.

1

 

 

43.

Контрольна робота № 3 «Інтеграл та його застосування»

1

 

 

44.

АКР. Розв’язування задач і вправ.

1

 

 

ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ (15 год)

Учень(учениця):розуміє що таке перестановки, розміщення, комбінації (без повторень), класичне визначення поняття ймовірності, що таке генеральна сукупність та вибірка, означення середнього значення, моди та медіани вибірки

обчислює відносну частоту події; кількість перестановок, розміщень, комбінацій; ймовірність події, користуючись її означенням і комбінаторними схемами;

пояснює зміст середніх показників та характеристик вибірки;

знаходить числові характеристики вибірки даних.

застосовує ймовірнісні характеристики навколишніх явищ для прийняття рішень

45.

Елементи комбінаторики.

1

 

 

46.

Комбінаторні правила суми та добутку.

1

 

 

47,48

Перестановки, розміщення, комбінації.

2

 

 

49,50

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

2

 

 

51.

Випадкова подія. Відносна частота події.

1

 

 

52,53

Ймовірність події

2

 

 

54,55

56

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення. Графічне подання інформації про вибірку.

3

 

 

57.

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

1

 

 

58.

Розв’язування задач і вправ.

1

 

 

59.

Контрольна робота №4. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

1

 

 

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач (46 годин)

Числа і вирази. Дії з алгебраїчними виразами. Алгебраїчні рівняння і нерівності(13год)

60.

 АКР.Дійсні числа. Числові множини.

1

 

 

62.

Ознаки подільності. Дії з дробами.

1

 

 

63.

Перетворення алгебраїчних виразів.Формули скороченого множення.Раціональні дробові вирази.

1

 

 

64.

Лінійні рівняння та системи лінійних рівнянь.

Лінійні рівняння з параметрами.

1

 

 

65.

Квадратний тричлен,його корені, розкладання на множники.

1

 

 

66.

Дробово – раціональні рівняння та нерівності. системи нерівностей

1

 

 

67.

Модуль числа. Рівняння та нерівності, що містять модуль

1

 

 

68.

Степінь . Перетворення виразів зі степенями та обчислення значень виразів,що містять степені

1

 

 

69.

Дії з коренями.Ірраціональні вирази та їх перетворення

1

 

 

70.

Ірраціональні рівняння, нерівності та їх системи

1

 

 

71.

Розв’язування задач і вправ.Самостійна робота

1

 

 

72.

Розв’язування задач і вправ.

1

 

 

73

Контрольна робота №5.

1

 

 

Відсотки. Текстові задачі.Прогресії (13год)

74,75

АКР. Відсотки. Відсоткові розрахунки

2

 

 

76,77

Текстові задачі. Задачі на рух, на спільну працю

2

 

 

78,79

80

Функції та їх властивості.Побудова графіків методом геометричних перетворень

3

 

 

81,82

Арифметична та геометрична прогресії

2

 

 

83,84

Розв’язування задач і вправ.Самостійна робота

2

 

 

85.

Розв’язування задач і вправ.

1

 

 

86.

Контрольна робота №6.

1

 

 

Показникові , логарифмічні та тригонометричні вирази,рівняння та нерівності(10год)

87,88

АКР. Показникові вирази, рівняння і нерівності

2

 

 

89,90

Логарифмічні вирази, рівняння і нерівності

2

 

 

91,92

Тригонометричні вирази, їх перетворення, обчислення тригонометричних значень

2

 

 

93,94

Тригонометричні рівняння,нерівності та їх системи

2

 

 

95.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

96.

Контрольна робота №7

1

 

 

Похідна. Інтеграл.Елементи теорії ймовірності(9год)

97.

АКР. Похідна функція,її геометричний і механічний зміст

1

 

 

98.

Застосування похідної

1

 

 

99.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

100.

Первісна. Інтеграл

1

 

 

101.

Застосування інтеграла для визначення площ

1

 

 

102.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

103.

Елементи теорії ймовірності та комбінаторики.

Елементи математичної статистики

1

 

 

104.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

105.

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено                         ЗДНВР К.І.Васильчук

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 11 клас, Планування
Додано
16 жовтня 2022
Переглядів
2888
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку