Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
Ключові тези виступу Олени Пархоменко.

Змішане навчання – це не про поєднання онлайн та офлайн навчання. Це насамперед про зміст навчання, а вже потім – про технології, які є допоміжним інструментом. Це про те, як ми взаємодіємо з учнями та студентами. І саме про це Олена Пархоменко (кандидат економічних наук, доцент, PhD, викладач Каразінської школи бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна) розповіла у межах конференції «Змішане навчання: очікування та досвід упровадження»

Принципи змішаного навчання

Для того, щоби навчальний процес відповідав визначенню змішаного навчання, він має будуватися на певних принципах:

 1. Засвоєння найважливішого навчального матеріалу.
 2. Критичне мислення та розв'язання проблем.
 3. Співпраця. Неможливо чогось досягти одноосібно: учень повинен мати друзів, команду тих, хто завжди підтримає.
 4. Ефективна комунікація: 
  - уміння комунікувати;
  - уміння досягати спільних цілей, всупереч різним точкам зору;
  - усна та письмова комунікація;
  - уміння аргументовано коментувати свої думки.
 5. Самодисципліна.
 6. Позитивне мислення («мислення зростання»).

Чим відрізняється змішане навчання від високотехнологічного?

Змішане навчання. Студенти навчаються частково онлайн і контролюють навчальний процес. Для аналізу своїх робіт студенти використовують гаджети та девайси. Навчання в аудиторіях використовують для надання студенту комплексного досвіду навчання. 

Високотехнологічне навчання. Студенти використовують сучасні технології, щоби виконувати ті ж завдання, що і зазвичай, у тому ж університеті, із тим же темпом роботи. Гаджети та девайси використовуються для підтримки традиційної форми роботи на заняттях. Заняття в аудиторіях використовують для підвищення рівня традиційного способу викладання.

Про те, як має працювати система, лекторка розповіла на прикладі таксономії Блума.

 1. Відновлювані навички: від простого запам'ятовування інформації до відтворення знань з коротко- чи довготривалої пам'яті.
 2. Розуміння: вчителі будують взаємодію з учнями таким чином, щоби вони правильно інтерпретували знання та отриману інформацію; діти вчаться класифікувати та узагальнювати теоретичний матеріал.
 3. Застосування знань. Учні вчаться виконувати завдання, використовуючи отримані знання.
 4. Аналіз отриманої інформації. Людина майбутнього має навчитися аналізувати почуту інформацію: бачити зв'язки, організовувати системи, структурувати елементи, налагоджувати взаємодію.
 5. Оцінка. Школярі вчаться оцінювати результати своєї діяльності та розробляти заходи для усунення недоліків.
 6. Генерація нового. Використовуючи накопичений досвід, учні вчаться створювати власний продукт (проєкт, творчу роботу тощо).  

Як цього досягти?

Лектор пропонує вчителям дві моделі навичок, які необхідно розвивати під час змішаного навчання. 

Перша модель «Жорсткі та м'які навички» («Hard and soft skills»):

 • Жорсткі навички – інструментальні, належать до сфери професійної діяльності. Потребують постійного вдосконалення. 
 • М'які навички – навички, яким ми вчимося протягом життя: спілкуватися, керувати своїм часом і так далі. Це критичне та креативне мислення, гнучкість, уміння співпрацювати у команді, уміння досягати спільних цілей та емоційний інтелект.  

Друга модель «Навички сталого суспільства»:

 • Мета/екзистенційні навички (для універсального застосування протягом усього життя): сила волі, метапізнання, логічне і критичне мислення тощо.
 • Кросконтекстні навички (для застосування у сфері соціальної чи особистої діяльності): вміння читати та писати, тайм-менеджмент, уміння працювати в команді тощо.
 • Контекстно-специфічні навички (формуються та застосовуються в конкретному контексті): професійні, фізичні або соціальні навички.

Типи змішаного навчання

Учителі можуть обрати для своїх учнів найзручніший та найбільш ефективний тип змішаного навчання.  Приклади міксування навчання:

 • Змішування очного та дистанційного навчання. Учні мають можливість спілкуватися з викладачем та набувати певні практичні знання.
 • Змішування структурованого та неструктурованого навчання. Учні вчаться вирішувати структуровані та неструктуровані завдання. 
 • Змішування користувацького контенту та зовнішніх матеріалів.
 • Змішування самостійного та колаборативного навчання. Індивідуальна робота – непогано, але найкращих результатів учні досягатимуть, якщо працюватимуть у парах або по троє.

Як викладачі в університетах готувалися до нового навчального року 2020/2021

 • Кожен викладач визначив співвідношення дистанційних та аудиторних годин для своєї дисципліни.
 • Було внесено відповідні зміни до робочих навчальних програм дисциплін відповідно до рекомендацій МОН.
 • Педагоги визначили час для індивідуальних консультацій.
 • Створено розклад занять з урахуванням запропонованих змін.
 • Викладачі підвищили кваліфікацію за напрямом «Технології дистанційного навчання та пройшли курс «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи».
 • Доступ до навчально-методичних матеріалів зі своїх дисциплін викладачі забезпечили за допомогою LMS Moodle та Google Classroom.

Для того, щоби дізнатися більше про особливості організації змішаного навчання у школі та в університеті, радимо переглянути виступ спікера.

 
Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter