Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
Дієві поради, які допоможуть вашим учням покращити навички спілкування

Спілкування державною мовою – одна з ключових компетентностей майбутніх випускників школи. Про її сформованість свідчить ціла низка чинників, серед яких такі:

  • наявність необхідного лексичного запасу; 
  • правильна вимова всіх звуків;
  • дотримання нормативного наголошування; 
  • вживання частин мови відповідно до законів граматики;
  • уміння доречно використовувати лексику і фразеологію; 
  • володіння різноманітними техніками спілкування;
  • вправність у побудові монологів і діалогів, а також у роботі з текстом.

Навіщо це робити?

Людина, компетентна у питаннях спілкування державною мовою, буде успішною у комунікації, оскільки вмітиме усно і письмово висловлюватися, сприймати, розуміти й інтерпретувати поняття, думки і факти, використовувати мовні засоби у навчанні та у позаурочний час.  

Як це все зробити?

Фахівці розробили чимало способів та інструментів, які можна застосувати при формуванні навичок спілкування. Це різноманітні вправи на закріплення мовного матеріалу, тести і робота з текстом. А щоб працювати було цікавіше, можна застосовувати рольові та карткові ігри, прийом моделювання ситуацій, проектні роботи, флеш-картки, інфографіки, різноманітні онлайн-ресурсиінтелект-карти, хмари слів, сенкан, метод дискусії тощо.

І неодмінно значної уваги потребує оцінювання (у тому числі й самооцінювання). Адже  від того, наскільки правильно, коректно і обґрунтовано буде висловлено думку щодо виконаної роботи або завдання, залежить, зрештою, те, як учні сприйматимуть наші поради і коментарі, а надалі – й результат роботи. 

Але краще розглянемо конкретні приклади.

Скажімо, у 5 класі при вивченні теми «Будова слова. Орфографія» можна пограти з учнями у цікаву гру, яка допоможе дітям краще запам’ятати, які є частини слова, у якій послідовності вони розташовуються, яку функцію виконують. Що для цього потрібно? Об’єднати учнів у дві – три команди. Визначити слова, від яких гравці утворюватимуть ланцюжок спільнокореневих слів (хмара, вітер, дощ, злива, сніг), які їм для цього знадобляться префікси (без, за) та суфікси (н, еньк, ин, ен). Усі частини слів записуємо на окремих аркушах. І починаємо гру. Перемагає та команда, яка найшвидше утворить найбільшу кількість слів. Можна відвести певний час на виконання завдання, а можна грати до першого переможця.

Або у 6 класі при вивченні теми «Фразеологізми» запропонуйте своїм учням реалізувати цікавий проект – створити виставку ілюстрацій до фразеологізмів, які вони вивчали на уроках. Тільки є одна обов’язкова умова: ілюстрація має зображувати буквально те, про що говорить вислів, а не те значення, до якого всі звикли. Буде цікаво і дуже весело відгадувати, що автор роботи мав на увазі. Такий проект допоможе краще запам’ятати фразеологічні одиниці, зрозуміти, яким чином вони утворилися, розвиватиме творчість та креативність школярів.

Можливо, ви запропонуєте своїм старшокласникам при підготовці до ЗНО створювати хмари слів до кожного програмового твору. А потім усі разом обговорите, чому з’явилися ті чи інші слова і поняття в хмарі, яка їхня роль, що вони називають і т.п.

Де це все зробити?

Звісно, найбільше можливостей для формування компетентності спілкування державною мовою мають уроки української мови та української літератури. Проте не слід забувати, що й інші заняття можуть і мають сприяти її розвитку. 

Наприклад, лінгвістичні ігри на уроках фізики або математики розвиватимуть навички мовлення школярів. 

Цікаво буде провести на уроці історії дебати, а на уроці фізики – засідання учнівського наукового товариства, де виступатимуть доповідачі та їхні опоненти. Така робота неодмінно захопить учнів, які зможуть відчути себе науковцями і дослідниками. А ще вона сприятиме розвитку ключових компетентностей. 

Спробуйте на уроках математики при розгляді нової теми або при повторенні та закріпленні вивченого замість записів у зошиті застосовувати інтелект-карти. Це допоможе структурувати матеріал, навчити учнів встановлювати зв’язки між поняттями і категоріями, що досліджуються, увідповіднити вивчені термінологічні одиниці з описаними процесами і діями.

Ідей та варіантів дуже багато. З деяким із них ви можете ознайомитися у Бібліотеці «На Урок».

Про матеріал: Використовуючи цю розробку, ви допоможе школярам удосконалювати власні навички спілкування і навчатиме дітей будувати висловлювання.

Про матеріал: Автор пропонованого матеріалу визначає оптимальні умови для формування мовленнєвої компетентності на уроках української мови і наводить опис відповідних вправ, монологічних висловлювань та ігрових прийомів.
Про матеріал: Використовуючи цю розробку, ви може ознайомити учнів з основними правилами листування, поповнити словниковий запас п'ятикласників, а також  розвивати навички культури мовлення.
Про матеріал: Такий урок дозволить покращувати навички пунктуаційної грамотності учнів; розвивати культуру усного й писемного мовлення, логічне мислення, творчу уяву; удосконалювати вміння спілкуватися державною мовою; формувати математичну компетентність і загальнокультурну грамотність; розвивати культуру усного та писемного мовлення, уміння аналізувати мовний матеріал.
Про матеріал: Пропонований матеріал демонструє, як на уроці географії розвивати ключові компетентності, зокрема, компетентність спілкування державною мовою.
Про матеріал: На такому уроці діти не тільки вдосконалять навички виконання побудови паралельних та перпендикулярних прямих за допомогою циркуля та лінійки і закріплять уміння розв'язувати нестандартні завдання і логічні вправи, а й розвиватимуть  компетентність спілкування державною мовою, уміння, висловлювати свої думки, впливати на оточення, здатність відповідально і критично аналізувати інформацію.

А як ви формуєте в своїх учнів компетентність спілкування державною мовою? Діліться досвідом із колегами! Додавайте власні розробки до Бібліотеки «На Урок»!

 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter