Презентація "Розвиток мовлення. Ділові папери. Заява. Резюме

Про матеріал
Презентація містить теоретичний матеріал про офіційно-ділове мовлення, зразок заяви та план для складання резюме, а також практичні завдання для проведення уроку розвитку мовлення.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ДІЛОВІ ПАПЕРИЗаява. Резюме. РОЗВИТОК ЗВ̀ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Номер слайду 2

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКАБезпосередньо пов’язана з офіційно-діловим стилем, основна функція якого - повідомлення, і виражається вона в тому, що офіційно-діловий стиль , вимагаючи певної форми при письмовому викладі змісту, надає висловлюванню характер документа

Номер слайду 3

НАЙГОЛОВНІШІ ОЗНАКИ офіційно-ділового стилю: ДОКУМЕНТАЛЬНІСТЬ, СТАБІЛЬНІСТЬ, СТИСЛІСТЬ, ЧІТКІСТЬ, СУВОРА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТЕКСТУОФІЦІЙНІСТЬ – ВИКОРИСТАННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ - НАЗВ ДОКУМЕНТІВ І ДІЛОВИХ, СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН;КАНЦЕЛЯРСЬКІ ШТАМПИ, ШАБЛОНИ, КЛІШЕ

Номер слайду 4

Словникова робота. Шаблон – це взірець, штамп, що його наслідують сліпо, некритично. Це стабільні звороти, характерні для ділових паперів. Канцеляризм – слово або зворот, притаманний стилю ділових паперів. Кліше – рельєфний малюнок, креслення, план, зроблені на металевій або дерев’яній дошці для відтворення в друкові

Номер слайду 5

ОФІЦІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ В ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНОМУ, ГРОМАДСЬКОМУ Й ЕКОНОМІЧНОМУ житті CФЕРА ВИКОРИСТАННЯ -

Номер слайду 6

- Стислість документа забезпечується відсутністю у ньому зайвої інформації, зайвих слів тощо. - Всі частини тексту мають стосуватися суті справи, що викладається у ньому. - Нейтральність викладу є нормою ділового етикету і означає, що мовні засоби, використовувані у документі, не повинні вказувати на почуття та емоції автора.

Номер слайду 7

Нейтральність тексту створюється різними мовними засобами. Текст документів не повинен містити стилістично знижених або емоційно-експресивних слів (просторіччя, жаргонізми, діалектизми, іменники і прикметники із суфіксами суб'єктивної оцінки, вигуки тощо). На рівні синтаксису - використання розповідних речень, прямого порядку слів. Якщо документ має за мету вплинути певним чином на адресата, то для цього повинні використовуватися засоби логічної оцінки фактів, які не порушують беземоційності викладу.

Номер слайду 8

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ офіційно-ділового стилю: Заява. Оголошення. План. Протокол. Договір. Розписка. Автобіографія. Скарга. Паспорт. Диплом. Указ. Постанова. Закон. Ухвала. Директива. Угода Стягнення. Акт. Вето тощоr

Номер слайду 9

Заява – це документ , який містить прохання або пропозицію однієї чи кількох осіб. Цей документ складають тільки в одному екземплярі. Кожний реквізит документа слід починати з нового рядка. Відомості про адресата й адресанта розміщуються на аркуші праворуч угорі.

Номер слайду 10

Заява Прошу видати мені документи про закінчення дев’ятого класу у зв’язку зі вступом до Запорізького металургійного коледжу. 25.06. 2010 р. (підпис) Завдання: За зразком скласти заяву на ім'я директора ліцею ДиректоровіЗапорізької гімназії № 46 Круглій Л. Ю.учня 9-В класу. Шавкуненка Анатолія Вікторовича

Номер слайду 11

Резюме – це документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу. Особливості резюме:1. Обсяг не більше сторінки.2. Детальний, точний,але лаконічний зміст.3. Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу.

Номер слайду 12

При складанні резюме слід пам'ятати про наступні принципи: Структурованість. Вся інформація в резюме повинна викладатися в певній послідовності і відповідати вибраній формі.

Номер слайду 13

Вибірковість. Обдумуючи своє резюме, перш за все визначте його мету, тобто вирішіть, яку роботу ви хочете отримати. Проаналізуйте свій професійний досвід і виберіть з нього лише те, що в точності відповідає поставленій меті. Вибірковий підхід захистить резюме від зайвої, непотрібної інформації.

Номер слайду 14

Об'єктивність. Описуючи свій досвід і навики, будьте реалістичні і об'єктивні. Ви маєте бути готові обґрунтувати все, що вказали в резюме.

Номер слайду 15

Конкретність. Необхідно бути конкретним у виборі формулювань. Активність. Не будьте багатослівні і уникайте пасивних форм. Підкреслюйте досягнуті результати.

Номер слайду 16

Стислість. Об'єм резюме не повинен перевищувати двох сторінок, тому інформацію необхідно викладати коротко, роблячи акцент на найбільш важливих і значимих для працедавця моментах.

Номер слайду 17

Позитивність. Віддавайте перевагу позитивній інформації. Акцент на досягненнях. Концентруйте увагу на Ваших досягненнях. Старайтеся не використовувати займенник «я».

Номер слайду 18

РЕЗЮМЕ П.І. Б.____________________________________________________________Назва посади, яку хотів би отримати претендент. ________________________________________________________Адреса: __________________________________________________________ Телефон: ___________________________________________________________ Дата народження: _________________________________________________ Громадянство: ___________________________________________________ Сімейний стан: ___________________________________________________ Освіта: Навчальний заклад __________________________________________Період навчання ________________________________________________ Диплом __________________________________________________________ Досвід роботи: ___________________________________________________ Додаткові відомості:__________________________________________________ Завдання: Уявіть, що ви влаштовуєтеся на роботу. За зразком складіть резюме

Номер слайду 19

Домашнє завдання: Скласти резюме відомої людини (спортсмена, артиста, блогера…)

pptx
Додано
25 листопада
Переглядів
288
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку