16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Презентація "Сучасний урок"

Про матеріал
Сучасний урок: особливості, підходи, діагностика, роль вчителя, планування, про успішність уроку, критерії визначення успішного уроку.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

СУЧАСНИЙ УРОК: ОСОБЛИВОСТІ, ПІДХОДИ, ДІАГНОСТИКА Кожний урок має свого вчителя, своє ім'я, свою власну драматургію… Підготувала: Подліянова А.А.

Номер слайду 2

УЧИТЕЛЬ – ВАЖЛИВА ФІГУРА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Учитель не тільки дає предмет, але й впливає на формування моральних цінностей та моральної поведінки через всю палітру емоційного та культурного впливу.

Номер слайду 3

ДВОЯКІСТЬ ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ Поряд з розвиваючою, навчальною та виховною діяльністю на уроці вчитель зобов'язаний постійно співвідносити те, що він дає, що знають і вміють учні, з тим, що їм передбачено виконувати в рамках єдиного державного стандарту.

Номер слайду 4

ПЛАНУЮЧИ УРОК УЧИТЕЛЮ НЕОБХІДНО… ВИЗНАЧАТИ І ЗНАТИ НАХИЛИ ТА ПРЕДМЕТНІ ПРИСТРАСТІ КОЖНОГО УЧНЯ; ЯКІ ГЕНДЕРНІ, РІЗНОПІВКУЛЬОВІ СПОЖИВЧІ ОСОБЛИВОСТІ КОЖНОГО УЧНЯ.

Номер слайду 5

А ЦЕ ЗНАЧИТЬ… НАЗВА УРОКУ, АФОРИЗМИ ЧИ ГОЛОВНІ ІДЕЇ ТА ВИСНОВКИ ПО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИВЧАЄТЬСЯ, ПОВИННІ БУТИ ЗАПИСАНІ НА ДОШЦІ ЗАЗДАЛЕГІДЬ, ЧИ РОЗДАНІ УЧНЯМ НА СПЕЦІАЛЬНИХ ЛИСТКАХ.

Номер слайду 6

УЧИТЕЛЬ БУДУЄ УРОК ТАК… Учитель будує урок так, щоб відбувалося розумне поєднання раціонального і емоційного, коли вчитель, ніби ненароком, підводить учнів до кульмінаційної точки. Це може бути: притча, коротенька історія, відкриття чи оригінальне рішення, анекдот, романтична легенда, пісня чи романс, картина чи лист, щоденник чи стародавня річ.

Номер слайду 7

ПРО УСПІШНІСТЬ УРОКУ Загальна Концепція успішності уроку визначає: частини уроку; його послідовність; взаємозв’язок та особливості вивчення матеріалу; мету і завдання навчання; критерії успішності навчання; зв’язок навчальної роботи з позакласною роботою з предмету та з загальнорозвиваючою діяльністю учня.

Номер слайду 8

УРОК – це цеглинка, яка добротно і корисно кладеться в будівлю соціолізації особистості Для цього вчителю слід розрізнювати три головних аспекти: 1. Учень освоює предметні знання. 2. Учень вивчає надпредметні знання, що поширюються на всі предмети та устрої життя і діяльності. 3. Учень виробляє своє власне відношення до оточуючої дійсності.

Номер слайду 9

ВАЖЛИВІ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНА МЕТА ОСВІТИ Важливими складовими частинами та процесуальною метою освіти є три компоненти: а) знання; б) розуміння; в) алгоритмізовані можливості для осмислення відомого та формування в душі, характері і в процесі діяльності учня нових властивостей, рис, розкриття нових граней у поведінці та в реалізації задатків і здібностей.

Номер слайду 10

Учитель задумав підготувати один чи серію уроків і з цією метою він мусить пройти деякий шлях: знати і розуміти, що успіх сьогоднішнього уроку визначається попереднім життям, що якщо низька загальна культура, якщо не розвинена душа, то гарний урок ремісника отримати можна, але урок майстра ніколи; знаходити, добувати, накопичувати, збирати, склеювати, розкладати в папках інформацію, читати, запам'ятовувати її; вести педагогічний щоденник чи записну книжку, куди записувати все цікаве, важливе, значиме, що здивує і може знадобитися у педагогічній практиці; подолати ліниве небажання готуватися до кожного уроку, пам'ятаючи, що психологічна готовність, зняття напруги означають не менше, аніж предметна готовність учителя; збирати бібліотеку книг з предмету, Інтернет-текстів, періодичних видань, вирізок із газет, фоно - і відеотек своїх та відвіданих ним уроків.

Номер слайду 11

УРОК, ЯК ПРАВИЛО, НЕ ВИХОДИТЬ, КОЛИ: ви не готувалися до попереднього уроку; ви не знайшли контакту з класом; замість точного і чіткого пояснення нового матеріалу кинулись у ліричні відступи; дали класу на цілий урок безглузду роботу по переписуванню підручника; не пам’ятаєте, що задавали учням, кого і як звати; ведете урок зі зціпленими зубами, демонструючи нелюдську стомленість;

Номер слайду 12

УРОК, ЯК ПРАВИЛО, НЕ ВИХОДИТЬ, КОЛИ: урок схожий на вставну щелепу, оскільки ніяк не пов’язаний з предметом в цілому, з іншими предметами; увесь урок іде читання нотацій; ви переслідуєте іронічними зауваженнями неуспішного учня, однак гаряче любимого класом; ви постійно запізнюєтесь на урок; не умієте визнавати свої помилки та вибачатися перед учнями; Ви погано знаєте свій предмет чи Ви боїтесь адміністрації і близькі до того, щоб знепритомніти на відкритому уроці;

Номер слайду 13

УРОК, ЯК ПРАВИЛО, НЕ ВИХОДИТЬ, КОЛИ: у Вас немає в школі близьких друзів; Ви байдужі до своєї професії і до дітей; Ви не здатні впливати на інших людей і тому не здатні підтримувати необхідну робочу дисципліну; Ви не здатні захопити дітей своїм предметом і Ви позбавлені креативності; Ви злопам'ятні і необґрунтовано нервові; Ваш голос огидливо грубий, різкий…

Номер слайду 14

ЧОГО НЕОБХІДНО ДОСЯГТИ ВЧИТЕЛЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ 1. Домагатися робочої дисципліни, коли практично виключені втрати робочого часу на уроці та організована продуктивна діяльність усіх учнів. 2. Домагатися точного розуміння та закріплення вивченого матеріалу всіма учнями на рівні, що відповідає їх ступеню готовності. 3. Оптимізація домашніх завдань (давати учням такі завдання, щоб вони були захоплюючими, щоб їх хотіли і змогли виконати учні).

Номер слайду 15

ЧОГО НЕОБХІДНО ДОСЯГТИ ВЧИТЕЛЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ 4. Залучення педагогом тієї частини учнів, які позитивно відносяться до предмету, бути в ролі асистентів для тих учнів, які потребують допомоги. 5. Велику користь при вивченні нового матеріалу дає використання епіграфів, що відображують головний зміст уроку. 6. Учитель майже ніколи не звертається до особистого досвіду учнів, до моральної значимості матеріалу, що вивчається.

Номер слайду 16

ЧОГО НЕОБХІДНО ДОСЯГТИ ВЧИТЕЛЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ 7. Мало уваги приділяється на уроці організації самостійної, не репродуктивної (пошукової, проблемної, творчої) роботи учнів. Сучасне навчання ІМ може успішно будуватися у поєднанні: робота в класі (первинне вивчення та консультування вчителя), робота в бібліотеці (робота з відомими джерелами), робота в Інтернеті (пошукова робота), власна творча робота.

Номер слайду 17

СУЧАСМНИЙ ТИПОВИЙ УРОК побудований так, що більшість учнів випадають у пасивний шар, не відчуваючи інтересу і не усвідомлюючи своїх особистих цілей тут і тепер. Тому одним із важливих педагогічних завдань є необхідність виділити ті підгрупи, які можуть і хочуть пізнавати предмет: 3 групи (діти, що навчаються на відмінно, добре і посередньо) і 2 групи (обдаровані діти і ті, що досконало знехтували предмет). Хороший вчитель має працювати з кожною підгрупою (їх може бути менше п'яти). Це потребує спеціальної методичної та організаційної підготовки.

Номер слайду 18

МИ ЧАСТО БАЧИМО УРОКИ, ДЛЯ ЯКИХ ХАРАКТЕРНО НАСТУПНЕ: Учитель “прив'язаний” до столу, тому що там лежить конспект. Знання вчителя не точні, розпливчаті, не наукові, оскільки він користується одним із самих недосконалих інструментів – пам'яттю, а вона, як правило, відмовляє в самому цікавому місці. Учитель буває голосним, гомінким, але за цим приховується порожнеча. Відсутня предметна системна готовність та широке бачення предмету.

Номер слайду 19

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ВЧИТЕЛЯ… Запитання, які ставить вчитель під час фронтального опитування – випадкові, завдання, які він дає – неконкретні, вимоги народилися в голові щойно і через деяку мить будуть забуті.

Номер слайду 20

СХЕМА УРОКУ Одному вчителю достатньо мати коротку психолого-педагогічну, предметну і методичну схему уроку. Іншому краще розписати всю послідовність і зміст уроку. Третьому необхідно скласти тільки конспект плюс записку про те, що робити з тими чи іншими учнями. Але приходити “пустим” на урок – означає, бути людиною, яка розповідає про щось, але не вчителем, і не педагогом, який прив'язує знання до культурно-моральних основ.

Номер слайду 21

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ ВКЛЮЧАЄ ЧОТИРИ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТА ВИДИ ПІДГОТОВКИ: 1. Організаційно-педагогічна підготовка. ПРОБЛЕМИ: 1. Як саме організувати дії учнів у послідовності та взаємозв'язку. Хто із учнів і на якому етапі буде грати роль асистента, помічника, відповідального за виконання проектних та інших робіт. Кому і які завдання під час уроку мусять бути видані.

Номер слайду 22

ДРУГИЙ ЕЛЕМЕНТ УРОКУ ВИДИ ПІДГОТОВКИ: 2. Психологічна готовність і підготовка. ПРОБЛЕМИ: 1. Знати про психологічні особливості і відхиленнях у поведінці учнів. 2. Володіти засобами активізації, залучення.

Номер слайду 23

ТРЕТІЙ ЕЛЕМЕНТ УРОКУ ВИДИ ПІДГОТОВКИ: 3. Методична підготовка. ПРОБЛЕМИ: 1. Які методи, засоби, форми активізації повинні бути використані на уроці. 2. Як, у якій формі, якої категорії складності має бути задано домашнє завдання. 3. Які способи перевірки знань мають бути використані. 4. Використання ігрових методик та активних методів навчання. 5. Використання авторських технологій і методик, що сприяють підвищенню якості навчання.

Номер слайду 24

ЧЕТВЕРТИЙ ЕЛЕМЕНТ УРОКУ ВИДИ ПІДГОТОВКИ: 4. Предметно-змістова та інформаційна підготовка. ПРОБЛЕМИ: 1. Де і які допоміжні матеріали можна добути із Інтернету. 2. У яких періодичних виданнях, методичних збірниках можна знайти необхідні матеріали. 3. Які засоби наочності, які матеріали супроводу необхідні для посилення дидактичного впливу. 4. Які формальні, пошукові та творчі завдання необхідні для даного уроку. 5. Які критерії успішності, мета та підсумки уроку мають бути досягнуті.

Номер слайду 25

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ УСПІШНОГО УРОКУ 1. Чи отримав на уроці (нову, цікаву, важливу) інформацію. 2. Наскільки зрозумілим було те, що вивчали на уроці (1%,…100%). 3.Отримана на уроці чи при вивченні теми інформація, знання, вміння знадобляться (в житті, для майбутньої професії). 4. Що із того, що відбувалося на уроці може вплинути на твої цінності, погляди, відношення до оточуючого світу, людей, до себе?________________________________ 5. Чи були моменти уроку, які сильно схвилювали, захопили, здивували, підтвердили твою правоту? 6. Чи з'явилися власні цікаві думки, ідеї, пропозиції, варіанти, теми для проектів, запитання внаслідок вивчення матеріалів на уроці? 7. Чи з'явилося бажання займатися досконалим вивченням іноземної мови (теми, проблеми)? 8. Чи потрібна допомога вчителя в поглибленому вивченні іноземної мови?

ppt
Додано
15 серпня
Переглядів
38
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку