Контрольна робота. Варіант 1

Додано: 9 грудня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
6 запитань
Запитання 1

Прямі а і b мимобіжні і прямі а і с мимобіжні. Чи можна стверджувати, що прямі b і с – мимобіжні? (1 б)

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 2

Пряма а паралельна прямій b, яка лежить у площині α. Чи можна стверджувати, що пряма а обов’язково паралельна площині α? (2 б)

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 3

Через кінці відрізка MN і його середину К проведено паралельні прямі, які перетинають деяку площину α в точках M1, N1, K1 відповідно. Знайдіть довжину відрізка KK1, якщо відрізок MN не перетинає площину α і ММ1 = 22 см, NN1 = 8 см. (2 б). Розв'язання відправити на електронну пошту, інакше відповідь не зараховується.

варіанти відповідей

7 см

11 см

15 см

4 см

Запитання 4

Площина α перетинає сторони АВ і ВС трикутника АВС у точках М і К відповідно та паралельна стороні АС. МК = 4 см, МВ:МА = 2:3. Знайдіть довжину сторони АС трикутника. (3 б)

Розв'язання відправити на електронну пошту, інакше відповідь не зараховується

варіанти відповідей

8 см

12 см

10 см

14 см

Запитання 5

Точка В не лежить у площині трикутника АDC. Точки M, P, K, E – середини відрізків AB, BC, CD і AD відповідно. МК = РЕ = 10 см, АС = 12 см. Знайдіть довжину відрізка ВD. (3 б)

Розв'язання відправити на електронну пошту, інакше відповідь не зараховується.

варіанти відповідей

10 см

12 см

14 см

16 см

Запитання 6

(На 12 балів) Через паралельні прямі а і b проведено дві площини, які перетинаються по прямій с. Доведіть, що прямі а і b паралельні прямій с. (1 б)

варіанти відповідей

Доведення відправляю на електронну пошту

Не виконую дане завдання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест