Контрольна робота з теми «Механічні коливання і хвилі»

Додано: 2 лютого 2022
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1398 разів
22 запитання
Запитання 1

Довжина математичного маятника 1 м. Визначте період його коливань. 

варіанти відповідей

2 с

4 с

20 с

40 с

Запитання 2

Коливання, які відбуваються під дією зовнішньої сили , яка періодично змінюється, називають...

варіанти відповідей

вільними

затухаючими

вимушеними

автоколиваннями

Запитання 3

Для експериментального визначення прискорення вільного падіння достатньо мати наступні вимірювальні прилади....

варіанти відповідей

терези або ваги, секундомір

лінійка, секундомір

лінійка, секундомір, динамометр

терези або ваги, лінійка

Запитання 4

Резонанс - це...

варіанти відповідей

процес зміни в часі за заданим законом параметрів (характеристик) якогось з регуляторних фізичних процесів. 

радіотехнічний пристрій для приймання і передавання електромагнітних хвиль.

найбільше відхилення величини, яка періодично змінюється від деякого значення, умовно прийнятого за нульове.

явище сильного зростання амплітуди вимушеного коливання у разі, коли частота зовнішньої сили збігається з власною частотою коливань.

Запитання 5

1750 р. біля міста Анже (Франція) ланцюговим мостом завдовжки 102 м ішли в ногу солдати. Внаслідок руху, міст зруйнувався. Що викликало руйнацію?

варіанти відповідей

Підрив мосту

Стройовий крок

Велика кількість солдат

Запитання 6

Коли повз будинок проходить транспорт, шибки іноді дзеленчать. Чому?

варіанти відповідей

Погана якість вікон

Різке зростання амплітуди коливань

Потужний вітер

Звукова хвиля

Запитання 7

Резонанс в коливаннях характеризуеться:

варіанти відповідей

Збільшенням тривалості коливань

Зменшенням амплітуди коливань

Різким зростанням амплітуди коливань

Поступовим збільшенням амплітуди

Запитання 8

Як має вчинити машиність потягу, коли отримає сигнал, що вагон занадто розгойдався?

варіанти відповідей

Збільшити швидкість

Зменшити швидкість

Дати звуковий сигнал

Запитання 9

Ваша чашка доверху наповнена рідиною, як ви маєте діяти, щоб не заливши підлогу, перенести чашку до іншої кімнати?

варіанти відповідей

Нести чашку дуже швидко

Повільно переносити чашку

Просто йти, та підтирати розлите

Відпити, навіть якщо там окріп

Запитання 10

Який маятник буде коливатись найсильніше, якщо вивести з положення рівноваги маятник 3?

варіанти відповідей

4

1 і 2

1, 2, 4 і 5

5

Запитання 11

Математичний маятник - це

варіанти відповідей

Тіло, закріплене на нитці

Тіло, закріплене на пружині

Матеріальна точка, закріплена на нерозтяжній нитці

Матеріальна точка закріплена на еластичній нитці

Запитання 12

За якою формулою визначають циклічну частоту коливань математичного маятника?

варіанти відповідей
Запитання 13

Період коливань пружинного маятника НЕ залежить від ...

варіанти відповідей

амплітуди коливань

маси маятника

характеристик коливальної системи

місця коливань

Запитання 14

Як зміниться хід маятникового годинника, якщо його з теплої кімнати винести в холодну комору?

варіанти відповідей

Період збільшиться, годинник буде поспішати.

Годинник буде відставати, тому що період зменшиться.

Період зменшиться, годинник буде поспішати.

Годинник буде відставати, тому що період збільшиться.

Запитання 15

Тягарець коливається на довгій нерозтяжній нитці. Для того щоб збільшився період малих коливань у 2 рази, треба збільшити ...

варіанти відповідей

масу тягарця у 2 рази

довжину нитки в 4 рази

масу тягарця в 4 рази

довжину нитки у 2 рази

Запитання 16

Продовжіть речення: "Вільними називають коливання, які відбуваються під дією..."

варіанти відповідей

внутрішніх сил

які здійснюються під дією сили пружності

сил тертя

сил всесвітнього тяжіння

Запитання 17

Період коливань вантажу масою 300 г на пружині з жорсткістю 150 Н/м приблизно дорівнює:


варіанти відповідей

0,14 с

0,28 с

0,42 с

0,56 с

Запитання 18

Яка одиниця вимірювання коефіцієнта жорсткості? 

варіанти відповідей

с

Гц

рад/с           

Н/м

Запитання 19

Період коливань частинок води дорівнює 2с,а відстань між суміжними гребенями хвиль 6м. Визначити швидкість поширення цих хвиль.

варіанти відповідей

3 м/с

6 м/с

2 м/с

Запитання 20

Рівняння коливань має вигляд х=0,4sin1/2πt (м). Визначити амплітуду, період, і частоту коливань тіла.

варіанти відповідей

40 см, 4с, 0,25 Гц

0.4 с, 2с, 0.25 Гц

0,4 м, 4с,0,25 Гц

Запитання 21

Поздовжні хвилі поширюються...

варіанти відповідей

 в будь-якому середовищі

і в твердих тілах, і в рідинах, і в газах

  тільки в рідинах

Запитання 22

Гучність звуку насамперед визначається:

варіанти відповідей

амплітудою звукової хвилі

частотою звукової хвилі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест