23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Основи бізнес-планування 3 частина

Додано: 20 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

У межах роботи над концепцією майбутнього бізнесу:

варіанти відповідей

здійснюється пошук підприємницької ідеї та вибирається сфера діяльності;

обґрунтовується доцільна форма організації бізнесу;

приймається рішення щодо способу започаткування бізнесу;

Всі відповіді вірні.


Запитання 2

Оцінка загального стану підприємства має включати:

варіанти відповідей

оцінку зовнішнього середовища, що в ньому здійснюватиметься бізнес, а також аналіз пов’язаних із цим середовищем сприятливих можливостей та загроз;


визначення переваг і недоліків майбутнього бізнесу;

Вірні відповіді а та б;


Вірна відповідь відсутня.


Запитання 3

Зовнішній аналіз – це:

варіанти відповідей

процес оцінки таких факторів, які об'єктивно утворюються в середовищі функціонування фірми, на яке вона безпосередньо не може впливати;

розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів;

метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розділяючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого;

визначення складу і властивостей якої-небудь речовини, дослідження його.

Запитання 4

Головними цілями зовнішнього аналізу є:


варіанти відповідей

забезпечити ефективність роботи з організації людських ресурсів та усунення недоліків за такими критеріями: виконавчість, задоволеність працівників, довгострокова відсутність тощо;

Визначити сприятливі можливості і загрози для фірми та ідентифікувати ключові фактори успіху в обраній сфері бізнесу;


розвиток взаємовигідних умов та інтересів працівників та організації;

забезпечення організації висококваліфікованими і зацікавленими працівниками.

Запитання 5

Вибір сфери підприємницької діяльності здійснюється з урахуванням:


варіанти відповідей

суті та спрямованості самої ідеї майбутнього бізнесу;

особистих факторів (власний практичний досвід та потенціал, наявність відповідної освіти та знань, відповідність сфери бізнесу інтересам і вподобанням самого підприємця);


зовнішніх факторів (реальна економічна ситуація, законодавчо заборонені сфери й види діяльності, необхідність ліцензування діяльності, державні пріоритети в розвитку окремих галузей, сучасні й майбутні потреби споживачів, рівень конкуренції в галузі, стадії життєвого циклу виробів, наявність необхідних ресурсів, інші специфічні зовнішні фактори).

Всі відповіді вірні.


Запитання 6

Дайте визначення поняття «сприятливі можливості»:


варіанти відповідей

Фактори зовнішнього середовища, які допомагають досягненню цілей фірми;


сукупність стійких, індивідуально психологічних особливостей, котрі формуються в процесі життєдіяльності людини і виявляються в її діяльності та суспільній поведінці: у ставленні до колективу, до інших людей, до праці, навколишньої дійсності та самої себе;

позитивний результат діяльності, факт вищого досягнення поставленої мети;

зовнішні умови, які обмежують можливості фірми безперешкодно досягти потрібної мети.

Запитання 7

Сукупність факторів зовнішнього середовища поділяють на:

варіанти відповідей

загальні макроекономічні фактори;


виробничі фактори;

галузеві фактори;

вірна відповідь А та В.

Запитання 8

Аналіз галузевих факторів має на меті:

варіанти відповідей

оцінити розміри галузі і визначити основні сили, що у ній конкурують;

оцінити ступінь інтенсивності конкуренції і визначити ключові фактори успіху в галузі;


Вірні відповіді а та б;


Вірна відповідь відсутня.


Запитання 9

Не є предметом галузевого аналізу фактор:

варіанти відповідей

інвестори;


споживачі та постачальники;

конкуренти;

технології.

Запитання 10

Щоб опрацювати стратегію фірми, достатньо знайти відповідь на запитання:

варіанти відповідей

яким є місце фірми в даний момент?


куди фірма прямує?

як фірмі дійти до мети?

Всі відповіді вірні. 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест