19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Основи бізнес-планування 4 частина

Додано: 20 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Розробка матриці конкурентного профілю виконується у такій послідовності:

варіанти відповідей

прийняття рішення про розробку з урахуванням ідеї, ресурсоємності, часового горизонту; підготовка системи фінансового забезпечення розробки матриці і відкриття її фінансування; створення групи з розробки цієї матриці; визначення мети плану виходячи з проблем, які матриця повинна вирішити; визначення джерел потрібної інформації, збір вихідних даних; Вибір методики розрахунку кількісних і якісних показників та комп'ютерних систем;

визначаються ключові фактори успіху у відповідній сфері бізнесу; кожному з ключових факторів успіху надається певний ваговий коефіцієнт, який характеризує важливість (значущість) відповідного ключового фактора щодо інших факторів; складається список головних конкурентів та визначається рейтинг окремого конкурента щодо кожного ключового фактора успіху; множенням вагового коефіцієнта на встановлений рейтинг визначають загальну оцінку кожного ключового фактора успіху;

затвердження робочого варіанту матриці; експертиза роботи, в тому числі із залученням зовнішніх експертів; проведення переговорів з потенційними партнерами; узгодження інтересів учасників та їх внеску в реалізацію матриці та оформлення договірних відносин;

Всі відповіді вірні.


Запитання 2

Розкрийте сутність поняття «цілі підприємства»:

варіанти відповідей

це бажаний стан підприємства, конкретні межі, яких воно має досягнути в усіх сферах діяльності в кінці стратегічного періоду і на проміжних етапах;

прогресивні зміни організації, що удосконалюють бізнес-процеси підприємства;

діяльність, спрямована на комерціалізацію накопичених знань, технологій і обладнання;

вірна відповідь А та Б.

Запитання 3

За свідченням Ансоффа, в США 98 % всіх невдач в бізнесі пов'язані з відсутністю:варіанти відповідей

зацікавлених інвесторів, готових інвестувати у підприємство;


грамотно розробленого та чітко викладеного бізнес-плану підприємства;

у бізнесменів зрозумілих, чітких цілей;

Всі відповіді вірні.


Запитання 4

Виберіть неіснуючу загально-конкурентну стратегію з цієї класифікації за М. Портером:

варіанти відповідей

стратегія абстрагування;


стратегія фокусування;

стратегія диференціації;

стратегія лідерства у зниженні витрат (цін).

Запитання 5

Виділяють такі цілі підприємства за сферою дії:варіанти відповідей

економічні; соціальні; виробничі; організаційні; технологічні; політичні; наукові; естетичні; психологічні; екологічні;


глобальні; регіональні; вищі; проміжні; національні; локальні;

сумісні, взаємодоповнюючі; індиферентні (незалежні); конкурентні;

максимальні, мінімальні.

Запитання 6

За характером діяльності розрізняють цілі:варіанти відповідей

функціонування; розвитку;


зовнішні, внутрішні;

індивідуальні; групові;

інвестиційні, інноваційні.

Запитання 7

Існують такі цілі за ієрархією:

варіанти відповідей

довгострокові; середньострокові (тактичні); короткострокові (оперативні);


сумісні, взаємодоповнюючі; індиферентні (незалежні); конкурентні;

переважно кількісні; якісні;

цілі підприємства; цілі структурних підрозділів і функціональних служб.

Запитання 8

Поняття, яке характеризує кін­цевий стан підприємства, виступає могутнім мобілізуючим початком всього колективу:

варіанти відповідей

цілі підприємства;


місія підприємства;

мета підприємства;

Вірна відповідь відсутня.

Запитання 9

Стратегія фокусування доцільна за однією з наступних умов:

варіанти відповідей

поява продуктів, що кардинально відрізняються від базового продукту для задоволення тих же потреб, створює бар'єри для нових невідомих покупцям товарів;


товари, здатні принести більше прибутку, ніж необхідно для підтримки їх зростання;

діяльність підприємства орієнтована на створення унікальних в будь-якому аспекті продуктів;

наявність чіткого розмежування різних груп покупців, які мають специфічні потреби і використовують продукт по-різному.

Запитання 10

Стратегія фокусування спрямована на:

варіанти відповідей

орієнтацію діяльності підприємства на створення унікальних у будь-якому аспекті продуктів, який визначається важливим достатньою кількістю споживачів;


підвищення спеціалізації та концентрації діяльності підприємства, з урахуванням вимог певного сегмен­ту без орієнтації на весь ринок;

орієн­тацію на зайняття лідируючого положення в галузі (або на великому сегменті ринку) за рахунок економії на витратах при виготовленні масової продукції;

орієнтацію інноваційної діяльності підприємства з використанням державної допомоги.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест