Підсумкова контрольна робота з геометрії 11 клас

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює 60 см. Знайти суму довжин трьох його ребер, що виходять з однієї вершини.

варіанти відповідей

30 см

20 см

15 см

12 см

Запитання 2

Яким із запропонованих чисел може виражатися загальна кількість ребер піраміди?

варіанти відповідей

2012

2017

2001

1999

Запитання 3

Куб і прямокутний паралелепіпед мають однакові об′єми. Знайдіть ребро куба, якщо прямокутний паралелепіпед має виміри 2 см, 4 см і 8 см.

варіанти відповідей

2 см

4 см

6 см

8 см

Запитання 4

Осьовий переріз циліндра - квадрат, діагональ якого 4√2 см.

Знайдіть радіус основи циліндра.

варіанти відповідей

4 см

8 см

2 см

2√2 см

Запитання 5

Відстань від центра основи конуса до середини твірної дорівнює 5 см.Знайдіть висоту конуса, якщо його радіус дорівнює 8 см.

варіанти відповідей

6 см

2 см

12 см

8 см

Запитання 6

Об′єм куба дорівнює 27 см3. Знайдіть площу його поверхні.

варіанти відповідей

27 см2

54 см2

108 см2

42 см2

Запитання 7

Основою прямої призми є трикутник зі стороною 12см і висотою, проведеної до неї, 8 см. Знайдіть об′єм призми, якщо її бічне ребро дорівнює 10см.

варіанти відповідей

240 см3

480 см3

120 см3

960 см3

Запитання 8

Одна із сторін прямокутника дорівнює 4 см, а діагональ - 5 см.

Прямокутник обертається навколо меншої сторони. Знайдіть об′єм тіла обертання.

варіанти відповідей

24π см3

48π см3

96π см3

192π см3

Запитання 9

Твірна конуса дорівнює 6 см і нахилена до площини основи під кутом 60⁰. Знайдіть об′єм конуса.

варіанти відповідей

9π см3

9√3π см3

√3π см3

27π см3

Запитання 10

В основі піраміди лежить рівнобедрений трикутник з основою 12 см і кутом 60⁰ при вершині.Усі бічні ребра піраміди утворюють з площиною основи кут 30⁰. Знайдіть об′єм піраміди.

варіанти відповідей

48 см3

48√3 см3

24√3 см3

24 см3

Запитання 11

Радіус кулі дорівнює 5 см. Через кінець радіуса проведено площину під кутом 45⁰ до нього. Знайдіть площу утвореного перерізу.

варіанти відповідей

25π см2

12,5π см2

37,5π см2

50π см2

Запитання 12

Радіус кулі дорівнює √2 см. Де розташована точка, якщо вона віддалена від центра кулі на відстань 1,5 см?

варіанти відповідей

Поза кулею

На поверхні кулі

У середині кулі

неможливо встановити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест