Інтерактивний прийом, який доцільно використовувати в якості розминки на початку уроку, командного змагання або перевірочної роботи під час узагальнення вивченого матеріалу.

НУШ змінює пріоритети у навчанні! Згідно зі стандартом Нової української школи, найближчим часом головна увага приділятиметься не просто опануванню програмного матеріалу школярами, а й напрацюванню навичок ситуаційного застосування теоретичних знань. Вважаємо, що впровадження прийому «Асоціативний кросворд» якнайкраще сприяє формуванню такої навички! Запропонуйте такий спосіб роботи своїм учням, він нікого не залишить байдужим.

Для чого

Прийом «Асоціативний кросворд» дозволяє актуалізувати вже існуючи знання з метою використання їх у конкретній ситуації. До того ж, залучення цього прийому сприяє формуванню системного мислення.

Принцип виконання

На дошці, аркуші паперу чи на іншій поверхні (в залежності від обраної форми роботи) вчитель записує опорне слово (буква під буквою) з теми вивчення.

Задача учнів – запропонувати декілька понять у кількості, що відповідає чисельності букв в опорному слові. Всі дібрані учнями терміни та поняття мають бути підібрані таким чином, щоб принаймні одна з літер кожного асоціативного слова співпадала з головним.

Основна умова: всі дібрані слова мають бути  обов'язково пов'язані з головним. Таким чином опорне слово із підібраними поняттями у закінченому вигляді буде нагадувати кросворд.

Форми роботи на уроці з залученням цього прийому:

 1. Побудова ланцюга асоціацій на класній дошці. Таким чином можна включити в роботу максимальну кількість учнів (наприклад, перший учень добирає асоціацію та записує її на дошці, другий – пояснює запропонований термін, третій добирає наступне асоціативне поняття і далі за цим принципом).
 2. Самостійна робота з обов'язковою перевіркою робіт окремих учнів. Для підвищення мотивації школярів, запропонуйте оцінювання, наприклад, перших трьох (п'яти) робіт, які будуть виконані найшвидше. Або заохотьте додатковими балами тих учнів, які виконають роботу за певний зазначений час тощо.
 3. Командне змагання. Розділіть клас на декілька груп, наприклад, по рядах, та запропонуйте ланцюжком на швидкість дібрати асоціації до вихідного слова. Воно має бути однаковим для всіх команд, а принцип виконання, такий же, як і при першій формі роботі (перший учень добирає асоціацію, наступний пише пояснення і далі). Запропонувавши вихідне слово, яке складається з 6 слів, можна залучити до роботи 12 учнів з кожної команди.

Такий «мозковий штурм» дозволить учням не тільки згадати головні та другорядні поняття з теми, а й навчитися знаходити взаємозв'язки між термінами понятійної бази за темою вивчення.

Приклади завдань

Прийом «Асоціативний кросворд» доречно використовувати в межах будь-якої шкільної дисципліни, вивчаючи яку завгодно тему за навчальною програмою! Наприклад, на географії в межі вивчення теми «Земля на плані та карті» можна запропонувати таке завдання:

Приклад завдання: доберіть асоціативний ряд понять до слова «Карта» та поясніть їх зв'язок з опорним словом.

Приклад відповіді:

-------------Координатна сітка

умовні знАки

---------меРидіан

-----орієнТування

----------мАсштаб

Наявність координатної сітки відрізняє карту від будь-якого іншого зображення земної поверхні та дозволяє визначити за картою місцеположення усіх об'єктів у загальній системі координат.

Умовні знаки – за допомогою цих значків схематично позначаються об'єкти місцевості на карті.

Меридіан – разом із паралелями складає координатну сітку на будь-якій карті.

Орієнтування – визначення місцеположення за картою та відстані до певного об'єкта.

Масштаб – дозволяє переносити об'єкти місцевості на карту з різним ступенем детальності.

Типові помилки, які можна попередити:

Вчителя: вважати за вірні відповіді ті, що стосуються пояснення дібраних асоціативних понять виключно з позиції загального значення (наприклад, «певний термін – це»). Адже сам сенс прийому полягає в тому, щоб зуміти пояснити який існує зв'язок між асоціативним і головними словами.

Учнів: добирання термінів та понять, що сумнівно стосуються теми вивчення. Таким чином, перед початком роботи вчитель обов'язково має наголосити, що весь ряд понять має стосуватися теми вивчення.

Також типовою помилкою можуть бути орфографічні помилки у написанні певних термінів.

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання має бути дібрана вчителем в залежності від обраної форми роботи. Ми пропонуємо такі типи:

 1. При побудові ланцюжка на класній дошці пропонуємо заохочувати учнів певними фішками, використовуючи накопичуваньну систему (як у прийомі «Аукціон»), за результатами якої учень отримує оцінку за сумарною кількістю балів протягом теми.
 2. При здійсненні самостійної роботи (наприклад, якщо опорне слово складається з 5 букв).
  Критерій Бали
  Кожне запропоноване асоціативне поняття 1
  Кожне ситуативне пояснення значення дібраного слова 1
  Швидкість 1
  Охайність виконання роботи 1
  Загальна кількість балів 12

  Якщо, головне слово буде складатися з більшої кількості літер, шкалу доцільно змінити, залишивши вихідні критерії.

 3. У випадку впровадження цього прийому при командній формі роботи, якщо прийом «Асоціативний кросворд» є одним з етапів загального змагання, то оцінювання його може також здійснюватися за 12-бальною шкалою. Але бал виставляється не окремому учню, а всій команді. Кількість букв має бути більше 5 (у прямій залежності від кількості учнів у команді).
  Критерій Бали
  Кожне запропоноване асоціативне поняття 0,5
  Кожне ситуативне пояснення значення дібраного слова 0,5
  Швидкість 1
  Охайність виконання роботи 1
  Загальна кількість балів команді 12

В такому випадку підсумкова оцінка кожного учня має виставлятися за іншою шкалою, в залежності від типу завдань у загальному змаганні, активності та галасливості кожного учня.

Здійснюючи командне змагання, залучайте прийом «Геокодер» та інші не менш цікаві способи мотивації школярів на уроці.

Рефлексія

Обговорюючи результати роботи з учнями, варто зазначати, що при залучені такого прийому виробляються навички асоціативного та системного мислення. Також у такий спосіб відпрацьовується досвід ситуаційного підходу – тобто навчання давати визначення не тільки класичного пояснення (як у підручнику), а зважаючи на адаптивні зв'язки. А при роботі у групах напрацьовується навичка командної взаємодії.

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter