Типова освітня програма є ключовим документом, який регламентує організацію освітнього процесу. Ним окреслено обов’язкові та рекомендовані підходи до розроблення та використання шкільних освітніх програм, сформовано варіанти типових навчальних планів та затверджено перелік модельних навчальних програм. Тож, аби допомогти освітянам оптимізувати підготовку до нового 2024/2025 навчального року ми зробили огляд наших статей, які стосуються  розподілу навчального навантаження учнів 5-7 класів НУШ.

У Типовому навчальному плані (далі – ТНП) визначено орієнтовний перелік предметів та інтегрованих курсів для реалізації 9 освітніх галузей:

 • мовно-літературна; 
 • математична;
 • природнича; 
 • технологічна; 
 • інформатична;
 • фізична культура; 
 • соціальна і здоров’язбережувальна; 
 • громадянська та історична;
 • мистецька.

Це надає можливість не лише втілювати певну освітню галузь через окремі предмети, а ще й комбінувати їх та інтегрувати.

У ТНП визначено такі кількісні показники:

 • Діапазон навчального навантаження, який включає рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин на тиждень. Школа має право самостійно визначати навчальне навантаження у межах визначеного діапазону та змінювати його включно до граничного показника. 
 • Резерв навчальних годин – різниця між рекомендованим та мінімальним тижневим навантаженням. Він може бути розподілений між обов’язковими для вивчення та вибірковими освітніми компонентами. Слід зазначити, що максимальне збільшення годин на певний навчальний предмет відбувається завдяки перерозподілу резерву навчальних годин з інших освітніх галузей. 

У гранично допустимому навчальному навантаженні на тиждень не враховуються години, передбачені для фізичної культури та вивчення вибіркових освітніх компонентів. Цей показник становить для учнів:

5-х класів – 28 годин; 
6-х класів – 31 година; 
7-х класів – 32 години. 

Навчальний план школи має ґрунтуватися на одному з варіантів ТНП (залежно від мови навчання) та орієнтуватися на рекомендований розподіл навчальних годин між обов’язковими освітніми компонентами.

Заклад освіти самостійно визначає перелік навчальних дисциплін, інтегрованих курсів та варіативний освітній компонент для реалізації кожної галузі. А з урахуванням побажань учнів та їхніх батьків можна обрати модельні навчальні програми, які зазначені у Типовому плані.

Навчальний план для учнів 5-х класів НУШ

Впровадження Держстандарту базової середньої освіти у 5-х класах НУШ розпочалось у 2022/2023 навчальному році. У статті «Складаємо навчальний план та обираємо модельні навчальні програми для 5-х класів НУШ» ми зробили детальний огляд розподілу навчальних годин за освітніми галузями для п'ятикласників і приділили увагу основним структурним компонентам модельних навчальних програм.  

 

Навчальний план для учнів 6-х класів НУШ

6-ті класи НУШ розпочали навчатись за Типовою освітньою програмою із 2023/2024 навчального року.  У статті «Підготовка до нового навчального року: складаємо навчальний план для 6-х класів НУШ» ми підготували огляд тижневого навчального навантаження шостикласників та звернули увагу на рекомендації Державної служби якості освіти України щодо  компенсації втрат у результатах навчання учнів.

 

Навчальний план для учнів 7-х класів НУШ

У новому 2024/2025 навчальному році естафету впровадження реформи НУШ приймають учні 7-х класів. У нашій статті «Складаємо навчальний план для 7-х класів НУШ» ви дізнаєтесь про розподіл навчальних годин за освітніми галузями та діапазон навчального навантаження для семикласників. 

Зміни до Типової освітньої програми: нові підходи до розподілу навчального навантаження

У червні 2024 року Міністерство освіти і науки України запропонувало  для громадського обговорення проєкт змін до Типової освітньої програми для 5–9 класів. Ця ініціатива покликана зробити цей документ більш гнучким для впровадження різноманітних навчальних планів, надати можливість закладам освіти виділити години на роботу з подолання освітніх втрат і зменшити навантаження на учнів. У статті «Проєкт нової Типової освітньої програми для 5-9 класів НУШ: МОН запрошує до обговорення» ми підготували огляд ключових змін, які містить цей документ.

 Бажаєте отримати багато корисних порад щодо ефективного впровадження засад НУШ в базовій школі? Перегляньте наші заходи у запису та слідкуйте за анонсами у Facebook та у телеграм-каналі!   

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter