Робимо учнів підприємливими та успішними.

Підприємницька компетентність – це модель поведінки, яка дозволяє людині успішно втілювати власні задуми в життя. Що їй для цього необхідно? Вміти планувати свою діяльність, застосовувати творчі та інноваційні підходи до роботи, а в разі потреби – ризикувати. 

Розпочинати формувати підприємницькі вміння потрібно ще в школі. Вони стануть корисними для учнів, які беруть участь у проектній роботі чи дослідницькій діяльності, є організаторами шкільних заходів. Без них не обійтися і майбутнім абітурієнтам. Про психологічне підґрунтя розвитку підприємницької компетентності в учнів старших класів ви можете дізнатись, переглянувши наш вебінар.

Що таке підприємницька компетентність?

Підприємницька компетентність складається з таких компонентів:

  1. Наявні знання про економіку та підприємницьку діяльність.
  2. Ставлення особи до таких підприємницьких чеснот як свобода вибору, чесність, розсудливість у фінансових справах.
  3. Психологічні якості: витримка під час роботи в ситуаціях, пов'язаних із ризиком, ініціативність, цілеспрямованість, емоційна врівноваженість.
  4. Уміння організовувати, планувати, презентувати, обирати, керувати та обговорювати.

Перш за все визначимося, якого результату ми бажаємо досягти. Якщо в учня сформована підприємницька компетентність, він може розв'язувати низку актуальних завдань:

  • реалізовувати проект, у якому його власні потреби мають спільне з потребами суспільства;
  • орієнтуватися в етиці трудових відносин, вести переговори;
  • реально оцінювати власні можливості та потреби ринку праці; 
  • складати плани бізнес-проектів та та, за наявності відповідних ресурсів, успішно їх утілювати; 
  • презентувати результати власної діяльності. 

Формуємо підприємницьку компетентність в учнів

Для розвитку компетентності учень має виконати проблемне завдання: отриманий позитивний досвід мотивуватиме його до подальшого навчання. Під завданнями маються на увазі ситуації, з яких потрібно вийти переможцями. Наприклад, для цього можна застосувати вправу «Що пішло не так?», яка вчить розуміти етичну сторону своїх вчинків. Першокласникам розповідають історію, наприклад, про те, як дитина почула від старших, що ініціативність – це добре, і почала всюду робити по-своєму, ігноруючи доречні зауваження. Школярі мають відповісти, чому в цьому випадку бажання дитини проявити себе викликало невдоволення оточуючих і як слід робити насправді, коли хочеш реалізувати якусь ідею.

Для старших дітей робота в групах є одним з найкращих способів розвитку необхідних навичок. Учні вчаться відстоювати власну думку або домовлятися з тими, хто її не поділяє, брати на себе роль лідера або виконавця, а також колективно відповідати за кінцевий результат. Наприклад, підприємницька компетентність передбачає й ощадливість у використанні ресурсів: грошей, часу, та, зокрема, природних багатств України. Тож розповідаючи про природу рідного краю, можна дати учням завдання намалювати плакати «Потреби людини» та «Потреби тварини», а потім співвіднести відмінності між ними та ресурси, які потрібно залучити для цього. Нехай школярі, відповідаючи на запитання, дійдуть висновку, що людина залежить від природи та має дбати про неї.

Які ще методи варто застосувати для розвитку підприємницьких навичок? Запропонуйте учням об'єднатися в команди та влаштувати змагання за звання найбільш ощадливого господаря: визначте, хто з п'яти підприємців знайде більше якісного товару за розумною ціною, хто може спланувати безвідходне виробництво, наприклад, використавши чайну заварку як добриво для квітів. 

Або започаткуйте дебати на такі теми як «Чи все можна придбати за гроші?», «Вигідніше виробити багато дешевого товару чи менше якісного?» Вчитель може ставити учням запитання, над якими треба поміркувати, на кшталт таких: «Якби існували магазини, де можна купити розтрачені марно роки життя, що б ти там придбав?», «Припустимо, ти бажаєш стати відомим митцем та маєш гроші, але як ти створиш шедевр на полотні, якщо в тебе немає таланту?»   

Крім того, на уроках біології або математики можна усім класом розв'язувати задачі, які навчать школярів розрахувати вартість покупки, визначати грошові суми, що залишаються в сім'ї після витрат, розуміти поняття «збитки» та «прибуток». А на уроці зарубіжної літератури на прикладі головних героїв у творах О'Генрі, Джека Лондона, Чарльза Діккенса діти можуть оцінити позитивні та негативні моральні якості, притаманні підприємцям. Наприклад, за допомогою методу «Мозковий штурм».

Безперечно, найефективнішим засобом розвитку підприємницької компетентності стали ділові ігри. Вони дозволяють школярам відтворювати життєві ситуації, ставити себе на місце експертів з актуальних питань, а також відслідковувати практичну діяльність дорослих і засвоювати знання, необхідні у підприємництві.

Також одним із загальновідомих засобів розвитку компетентності є екскурсії до установ, підприємств чи організацій. Мета – показати дітям, як функціонують ці заклади зсередини. Якщо діяльність організації або установи пов'язана з оптовою чи роздрібною торгівлею, то учні мають зрозуміти, які права та обов'язки є у споживачів, коли ті купують товари або замовляють послуги.

Чудове рішення – провести тематичну виховну годину, в ході якої школярам потрібно продемонструвати навички критичного мислення та вміння відстоювати особисту позицію. Наприклад, на теми «Гроші та друзі: позичаємо чи ні», «Що треба робити, якщо придбав неякісний товар?».

Маєте дієві поради? Поділіться з з колегами. Ваш досвід буде корисним!

Корисні матеріали з Бібліотеки «На Урок»

Тема: Розв'язування комбінованих біологічних задач як засіб реалізації змістовної лінії «Підприємливість та фінансова грамотність»
Автор: Калінін Олександр Іванович  
Про матеріал: У роботі запропоновано один із можливих шляхів реалізації наскрізної змістовної лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» на уроках біології. Містить опис слайдів, які містять задачі з предмету. 


Тема: Формування ключової компетентності «Ініціативність і підприємливість» на уроках математики 
Автор: Білецька Анастасія Володимирівна
Про матеріал: Підприємливість – важлива риса кожної успішної людини незалежно від того, в якій галузі вона працює. Моделювання проблемних ситуацій на уроках математики і створення ситуації успіху для дитини – ось мета уроків, які спрямовані на розвиток в учнів цієї компетентності. Одним із засобів формування підприємницької компетентності є розв'язування задач підприємницького змісту та прикладних задач.


Тема: Музичні ребуси з економічним компонентом  
Автор: Курячей Віра Олександрівна
Про матеріал: Однією з ключових компетентностей нової української школи є ініціативність та підприємливість. Пропонується поєднати музичне мистецтво і економіку. Молодші школярі мають розв'язувати ребуси, для старших дітей запропоновано творчі завдання.


Тема: Конспект уроку з алгебри для 9-го класу на тему: «Відсотки та банківська справа»
Автор: Ступанюк Любов Михайлівна
Про матеріал: Бізнес-гра допоможе повторити, систематизувати навчальний матеріал із теми «Відсотки. Складні відсотки», відтворити вміння розв'язувати задачі з цієї теми. Така робота покликана формувати ініціативність та підприємливість, вміння доводити правильність свого судження або визнавати помилковість; сприяти самовихованню відповідальності за результати своєї роботи; призначена для створення ситуацій, у яких учні зможуть оцінити значення та фундаментальну роль математики в фінансово-економічній сфері.


Тема: Розробка уроку з підприємницьким тлом «Особливості економіки країн Європи» 
Автор: Папіровник Оксана Вікторівна
Про матеріал: Урок має познайомити учнів з особливостями економіки країн Європи та сприяти розвитку екологічного мислення, ініціативності, лідерських якостей учнів; формувати ініціативність та підприємливість.


Тема: Урок на тему «М. Твен «Пригоди Тома Сойєра». Ключові події повісті. Винахідливість, підприємливість та кмітливість героїв твору
Автор: Горбачевська Адріана Михайлівна
Про матеріал: Авторська розробка уроку із зарубіжної літератури у 5 класі має навчальну, розвивальну та виховну функції. Поглиблює знання учнів про твір, формує навички аналізу твору, розвиває образне мислення.


Тема: Виховна година в 11 класі на тему «Підприємливість як основа формування всіх життєво важливих компетенцій»
Автор: Яцик Ірина Іванівна
Про матеріал: Виховна година розроблена для 11 класу. Розвиває навички підприємливості, критичного мислення, здатність відстоювати особисту позицію. Захід має нестандартну форму – це пошук подарунку на Святого Миколая. Година спілкування включає роботу з відеоматеріалом та аудіоматеріалом, а також презентацію. 


Тема: Презентація «Місце та роль людини в діяльності ЖКГ» (формування підприємницької компетентності учнів)
Автор: Єрьоміна Оксана Миколаївна
Про матеріал: Ініціативність і підприємливість – важливі компетентності сучасної людини. Пропонована презентація містить матеріал для проведення виховного тренінгу та має на меті знайомство учнів із системою діяльності ЖКГ, презентацію професії – працівник ЖКГ міста, з'ясування ролі та місця пересічної людини в діяльності ЖКГ, а також розвиток у школярів навичок культури споживача; виховування необхідних моральних якостей. 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter