Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Онлайн-тести для 9 класу

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 9 клас
Створено 31 березня
Приклад запитання: Знайдіть точку, яка є образом точки А (-2;3) при паралельному перенесенні на вектор а(-1;-3)
Українська мова, 9 клас
Створено 31 березня
Приклад запитання: Серед запропонованих речень обертіь багатокомпонентне (речення з різними видами зв'язку):
Всесвітня історія, 9 клас
Створено 31 березня
Приклад запитання: В якому році утворено Троїстий соз
Українська мова, 9 клас
Створено 31 березня
Приклад запитання: Укажіть, яке з поданих речень є безсполучниковим:
Художня культура, 9 клас
Створено 31 березня
Приклад запитання: кАК КАКАТЬ
Геометрія, 9 клас
Створено 31 березня
Приклад запитання: 9. Точки А(-2; у) і В(х; 5) симетричні відносно точки К(3;-1). Знайдіть х та у
Приклад запитання: Укажіть колір, лакмусу в оцті та йони, які зумовлюють цей колір.
Англійська мова, 9 клас
Створено 31 березня
Приклад запитання: Як ви думаєте, що мені робити?
Приклад запитання: Оберіть правильне твердження
Приклад запитання: Властивість живих організмів набувати нових ознак -
Англійська мова, 9 клас
Створено 30 березня
Приклад запитання: 1)    Where is Great Britain situated?
Приклад запитання: В якому році утворено Загально українську безпартійну організацію
Приклад запитання: Рушійною силами еволюції органічного світу, за Ч. Давіном, є:
Приклад запитання: Як називається інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб?
Англійська мова, 9 клас
Створено 30 березня
Приклад запитання: I'm happy … it.
Основи здоров’я, 9 клас
Створено 30 березня
Приклад запитання: Процес обміну думками, почуттями, враженнями, тобто повідомленнями - це:
Приклад запитання: В якому році була створена Російська соціал-демократична робітнича партія (РСДРП)?
Польска мова, 9 клас
Створено 30 березня
Приклад запитання: 1.    Fryderyk Chopin urodził się:
Всесвітня історія, 9 клас
Створено 30 березня
Приклад запитання: Назвіть сферу діяльності японського імператора 
Приклад запитання: Рушійною силами еволюції органічного світу, за Ж.-Б. Ламарком, є:
Приклад запитання: Вкажіть, яке з наведених тверджень є правильним.1) наприкінці ХІХ ст. на західноукраїнських землях переважала середня, дрібна і кустарно-реміснича промисловість;2) промисловий переворот в Західній Україні відбувся раніше, ніж у Наддніпрянській.
Приклад запитання: Позначте 3 чинника, що позитивно впливають на репродуктивне здоров'я молоді:
Географія, 9 клас
Створено 30 березня
Приклад запитання: Яка галузь промисловості виробляє продукцію з найрізноманітнішої сировини,створює матеріали, які замінюють метали, деревину,натуральні тканини?
Приклад запитання: Яка точка симетрична точці А(2;-7) відносно осі ординат?
Приклад запитання: Протягом декількох століть Японія була "закритою" країною. Країна, яка відіграла головну роль у "відкритті" Японії -
Приклад запитання: Документ або інформаційний ресурс, доступ до якого здійснюється за допомогою браузера.
Приклад запитання: Що є елементарною одиницею еволюції
Мистецтво, 9 клас
Створено 30 березня
Приклад запитання: Вкажіть зайву функцію телебачення відповідно до суспільних потреб ?
Біологія, 9 клас
Створено 30 березня
Приклад запитання: Се́рце-
Приклад запитання: Вкажіть,як називають систему поглядів щодо незмінності живої природи із часів її виникнення